Δημοτικό Συμβούλιο Καστοριάς την Πέμπτη

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – Σας παρακαλούμε όπως την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 19:00 προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Καστοριάς (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) για τακτική συνεδρίαση και σύσκεψη, με τα παρακάτω θέματα:

 1. Ανακοινώσεις

 2. Συγκρότηση Διοικητικού Συμβούλιου Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Δήμου Καστοριάς (ΔΕΥΑΚ). (Σχετ. εισήγηση Προέδρου Δ.Σ.)

 3. Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: «Δημοτική Α.Ε. Παραγωγής Αδρανών Υλικών Δήμου Καστοριάς και Αξιοποίησης της περιουσίας του Δήμου – Μονομετοχική Α. Ε.» με τον διακριτικό τίτλο «ΜΑΚΕΔΝΟΣ Α.Ε.» (Σχετ. εισήγηση Προέδρου Δ.Σ.)

 4. Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, άρθρου 76 Ν. 3852/10. (Σχετ. εισήγηση Προέδρου Δ.Σ.)

 5. Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπ/σης Δήμου Καστοριάς». (Σχετ. εισήγηση Προέδρου Δ.Σ.)

 6. Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπ/σης Δήμου Καστοριάς». ( Σχετ. εισήγηση Προέδρου Δ.Σ.).

 7. Ορισμός Προέδρου και 2 (δύο) Μελών εκπροσώπων των παραγωγικών τάξεων για τη συγκρότηση της «Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας (Δ.Ε.Π.)». (Σχετ. εισήγηση Προέδρου Δ.Σ.)

 8. Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας & Αθλητισμού του Δήμου Καστοριάς» (Σχετ. εισήγηση Προέδρου Δ.Σ.).

 9. Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του αυτοτελούς Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Καστοριάς, με την επωνυμία: «Δημοτικό Ωδείο Δημητρίου Μπαϊρακτάρη και Σουλτάνας Πετσάλνικου – Μπαϊρακτάρη». (Σχετ. εισήγηση Προέδρου Δ.Σ.)

 10. Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου της ενιαίας Κοινωφελούς Επιχ/σης με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Καστοριάς» και διακριτικό τίτλο «ΟΡΕΣΤΕΙΑΣ» (Σχετ. εισήγηση Προέδρου Δ.Σ.).

 11. Συγκρότηση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας. (Σχετ. εισήγηση Αντιδημάρχου κ. Α. Τέρψη)

 12. Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Καστοριάς για τη σύσταση Επιτροπής Χορήγησης Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ρεύματος). (Σχετ. εισήγηση Προέδρου Δ.Σ.).

 13. Έγκριση δαπανών φιλοξενίας Επιτροπής EUROPA NOSTRA. (Σχετ. εισήγηση Αντιδημάρχου κ. Λ. Παπαδημητρίου).

 14. Έγκριση διάθεσης πιστώσεων. (Σχετ. εισήγηση Αντιδημάρχου κ. Β. Στεργιόπουλου).

 15. Λήψη απόφασης για υλοτομία καυσοξύλων σε Δημόσια Δασική Έκταση για τις ατομικές ανάγκες των κατοίκων των Τ.Κ. Οινόης, Αγίας Κυριακής, Ιεροπηγής, Κορομηλιάς και Πτεριάς του Δήμου Καστοριάς. (Σχετ. εισήγηση Αντιδημάρχου κ. Α. Τέρψη).

 16. Εγκριση για απ΄ευθείας εκμίσθωση της εκμετάλευσης του Δημοτικού Δάσους Οξυάς στον Δασικό Συνεταιρισμό Οξυάς . (Σχετ. Εισήγηση Αντιδημάρχου κ. Α. Τέρψη).

 17. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Καστοριάς, ως υπεύθυνου για την ξύλευση των ατομικών αναγκών των κατοίκων της Τ.Κ. Κλεισούρας (Σχετ. Εισήγηση Αντιδημάρχου κ. Α. Τέρψη)

 18. Ορισμός μέλους για την Επιτροπή Εκτίμησης των εν ζωή αξίας ζώων. (Σχετ. εισήγηση Αντιδημάρχου κ. Τέρψη)

 19. Συγκρότηση Επιτροπής Αυθαίρετης Βόσκησης. (Σχετ. εισήγηση Αντιδημάρχου κ. Α. Τέρψη).

 20. Τροποποίηση της 428/13 προγενέστερης απόφασης Δ.Σ. με θέμα: «Ορισμός μελών Δημοτικού Συμβουλίου για την επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών αξίας μεγαλύτερης των 2.934,70€ του άρθρου 67 παρ. 1 Π.Δ. 28/80 και Ορισμός μελών Δημοτικού Συμβουλίου παραλαβής υπηρεσιών αξίας έως 2.934,70 € (Σχετ. Εισήγηση Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών).

 21. Ορισμός υπολόγου έργων ΕΣΠΑ (Σχετ. εισήγηση Αντιδημάρχου κ. Μ. Μπινιάκου).

 22. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης, Παιδείας και Αθλητισμού του Δήμου Καστοριάς.

(Σχετ. Αποφ. Δ.Σ. Νομ. Προσώπου).

 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 του Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ «Δημ. Μπαιρακτάρης και Σουλτάνα Πετσάλνικου – Μπαϊρακτάρη» του Δήμου Καστοριάς. (Σχετ. Εισήγηση Δ.Σ. Δημοτικού Ωδείου)

 2. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε (Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών) του έργου: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ Δ.Δ. ΧΙΟΝΑΤΟΥ» (Σχετ. Εισήγηση Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών)

 3. Έγκριση 4ης παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ Δ.Δ.ΚΟΜΝΗΝΑΔΩΝ»

(Σχετ. Εισήγηση Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών)

 1. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Τ.Κ. ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ» (Σχετ. Εισήγηση Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών)

 2. Έγκριση 2ης παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΑΣ» (Σχετ. Εισήγηση Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών)

 3. Έγκριση 2ης παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» (Σχετ. Εισήγηση Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών)

 4. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ. (Σχετ. Εισήγηση Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών)

 5. Εκδίκαση ένστασης σε απόφαση έκπτωσης αναδόχου έργου. (Σχετ. Εισήγηση Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών )

 6. Έγκριση Πρωτοκόλλων Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής έργων.

(Σχετ. Εισήγηση Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών)

 1. Έγκριση μετάθεσης χρόνου παράδοσης ηλεκτρονικού συστήματος ελέγχου παρουσιών προσωπικού Δήμου Καστοριάς (Σχετ. Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών)

 2. Έγκριση μετάθεσης χρόνου παράδοσης ενός ερπυστριοφόρου μηχανήματος διάστρωσης χιονιού (Σχετ. Εισήγηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών).

 3. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΤΡΩΣΗΣ ΧΙΟΝΙΟΥ»

(Σχετ. Εισήγηση Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών).

 1. ΄Εγκριση παράτασης σύμβασης με την Τράπεζα Πειραιώς για την παραχώρηση χώρου εγκατάστασης Αυτόματης Ταμειακής Μηχανής (Α.Τ.Μ.) στο Δημαρχείο Καστοριάς.

(Σχετ. Εισήγηση Αντιδημάρχου κ. Β. Στεργιόπουλου).

 1. Αποδοχή αίτησης σπουδαστών ΤΕΙ για πρακτική άσκηση στο Δήμο Καστοριάς. (Σχετ. εισήγηση Δ/νσης Διοικητικών Υπ/σιών)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Γεώργιος Παπαδόπουλος

Κοινοποιείται:

 1. Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας Περ. Ενότητα Καστοριάς

 2. Διευθυντές και Προϊσταμένους Δήμου

 3. Νομική Σύμβουλο

 4. Γραφεία Δημοσίων Σχέσεων και Τύπου

 5. Τ.Ε.Ε.

 6. ΔΕΥΑΚ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

 

Δημοσιεύτηκε απο τον στις 22,Σεπτέμβριος, 2014, 8:21 μμ. στις Κατηγορίες HOT - ΕΙΔΗΣΕΙΣ, photos, ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ. Νπορείτε να παρακολουθείσετε τισ απαντήσεις επι του άρθρου απο RSS 2.0. Παρακαλούμε σχολιάστε το άρθρο...( ή αφήστε σύνδεσμο trackback)

Δώστε απάντηση

Πρόσφατα Άρθρα

Προβεβλημένα Links

 • DIKTYO1 TV VIDEO PORTAL

Έυρεση στο Αρχείο

με ημερομηνία
με κατηγορία
'Ευρεση με Google

Photo Gallery

Kατηγορίες
blog καθημερινής ενημέρωσης alphafm.gr

Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Όροι χρήσης :απαγορεύεται η χρήση όλων των εικόνων, βίντεο, ειδήσεων, ρεπορτάζ, γραφικών χωρίς την άδεια του alphafm.gr και χωρίς την αναφορά πηγής

Στοιχεία Επικοινωνίας : Κολοκοτρώνη 20 - ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΤΚ 52100, 24670 26.945, apararas@gmail.com
Copyright ©2008-2017 alphafm.gr