Μαζική αλλά χαμηλής ποιότητας η ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα

Όπως προκύπτει από απάντηση της Επιτρόπου Παιδείας της ΕΕ Ανδρούλας Βασιλείου στον Ευρωβουλευτή της ΝΔ, Καθ. κ. Ιωάννη Α. Τσουκαλά

 

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις πρωτοβουλίες που ανέλαβε τα τελευταία χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση, στα πλαίσια της στρατηγικής της Λισαβόνας, για τον εκμοντερνισμό και τη σύγκλιση των ευρωπαϊκών συστημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ο Ευρωβουλευτής της Ν.Δ., Καθ. Ιωάννης Α.Τσουκαλάς, απευθυνόμενος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ζήτησε στοιχεία για τη συγκριτική αξιολόγησή τους.


Σύμφωνα με την αρμόδια Επίτροπο Παιδείας κα Ανδρούλα Βασιλείου, «η τριτοβάθμια εκπαίδευση διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο τρίγωνο της γνώσης και είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη μιας ανταγωνιστικής κοινωνίας και οικονομίας της γνώσης, όπως επιβεβαιώνεται από πολλές μελέτες. Ωστόσο, ενώ αυξήθηκε ο αριθμός των πρωτοβουλιών για την αξιολόγηση της ποιότητας των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εξακολουθεί να υπάρχει έλλειψη πληροφοριών για την ποιότητα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε επίπεδο συστήματος». Επίσης, επισήμανε ότι επί της παρούσης δεν υπάρχουν διεθνή συγκριτικά στοιχεία που να συνδέουν την ποιότητα των συστημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την πρόοδο των οικονομιών των Κρατών Μελών.


Στην απάντησή της, η κα Βασιλείου τονίζει ότι στην ΕΕ των 27 υπάρχουν 18,9 εκατομμυρία σπουδαστές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, από τους οποίους περίπου 16,5 εκατομμύρια παρακολουθούσαν σπουδές της βαθμίδας ISCED 5, το 2007 (δηλ. ήταν προπτυχιακοί σπουδαστές) και περίπου 2,4 εκατομμύρια παρακολουθούσαν σπουδές της δεύτερης ή τρίτης βαθμίδας (μεταπτυχιακοί σπουδαστές). Το ίδιο έτος, οι νεοεισαχθέντες στη τριτοβάθμια εκπαίδευση στην ΕΕ ήταν 4,1 εκατομμύρια, ενώ 5,9 εκατομμύρια νέοι αποφοίτησαν από την ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.


Από τα στοιχεία που παρέθεσε η κα Βασιλείου (Πίνακας 1, Eurostat, 2007) προκύπτει ότι η τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα είναι σχετικά μαζική, με 54 φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ανά 1000 κατοίκους (η Ελλάδα βρίσκεται στην 7η θέση στην ΕΕ, μαζί με χώρες όπως η Πολωνία, η Λετονία, η Σλοβενία, η Μάλτα και η Φινλανδία). Ωστόσο, τα ποιοτικά στοιχεία για την τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι αποθαρρυντικά, εφόσον η Ελλάδα βρίσκεται στην 17η θέση στην ΕΕ ως προς τον αριθμό διδασκόντων ανά 1000 φοιτητές (έχει μόλις 48,1 διδάσκοντες ανά 1000 φοιτητές, όταν ο αντίστοιχος αριθμός στην Πορτογαλία είναι 98,4, στην Σουηδία 88,2 και στη Βουλγαρία 82,9). Επίσης, η Ελλάδα βρίσκεται στην 18η θέση στην ΕΕ των 27 ως προς τις δαπάνες ανά φοιτητή, με 5.050 ευρώ ανα φοιτητή, όταν το αντίστοιχο ποσό στην Σουηδία είναι 14.155, στη Βρετανία 13.072 και στην Ολλανδία 12.659 (στοιχεία του 2005 για την Ελλάδα, 2006 για τις υπόλοιπες χώρες).


Στην ερώτηση του κ. Τσουκαλά για την ποιότητα των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων, η Επίτροπος υπογραμμίζει ότι «στην ακαδημαϊκή κατάταξη των πανεπιστημίων παγκοσμίως, για το 2009, του πανεπιστημίου Jiao Tong της Σαγκάη συγκαταλέγονταν 27 πανεπιστήμια της ΕΕ μεταξύ των 100 καλύτερων πανεπιστημίων παγκοσμίως και 194 πανεπιστήμια της ΕΕ μεταξύ των καλύτερων 500. Η αξιολόγηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης των Times, για το 2009, συμπεριλάμβανε 34 πανεπιστήμια της ΕΕ μεταξύ των καλύτερων 100 και 72 πανεπιστήμια της ΕΕ μεταξύ των καλύτερων 200 παγκοσμίως» (Πίνακες 2 και 3).


Στην κατάταξη αυτή η Ελλάδα βρίσκεται στην 15η θέση στην ΕΕ ως προς τον αριθμό των κορυφαίων πανεπιστημίων στον κόσμο και στην 17 θέση στην ΕΕ ως προς τον αριθμό κορυφαίων πανεπιστημίων σε σχέση με τον αριθμό των φοιτητών. Η Ελλάδα διαθέτει μόλις δύο ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα στα κορυφαία παγκοσμίως 500, σε ένα σύνολο 600.000 περίπου προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών (αντιστοιχούν 0,3 «κορυφαία πανεπιστήμια» ανά 100.000 φοιτητές). Άλλες «μικρές» χώρες της ΕΕ διαθέτουν πολύ περισσότερα πανεπιστήμια μεταξύ των κορυφαίων παγκοσμίως, όπως η Ολλανδία με 12, η Σουηδία με 11, το Βέλγιο και η Αυστρία με 7 και η Φινλανδία με 5. Επίσης, διαθέτουν πολύ περισσότερα κορυφαία πανεπιστήμια αναλογικά με τον αριθμό των φοιτητών (2,7 ανά 100.000 φοιτητές στην Σουηδία και την Αυστρία, 2,1 στην Ολλανδία και 1,9 στη Φινλανδία).


Ίσως αυτός να είναι και ένας από τους λόγους που οι Έλληνες εξακολουθούν να προτιμούν το εξωτερικό για σπουδές, αν και λιγότερο από ότι στο παρελθόν. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε η Επίτροπος Παιδείας στον κ. Τσουκαλά, η Ελλάδα, το 2007, βρίσκονταν στην 6η θέση στην ΕΕ ως προς το πλήθος των φοιτητών που σπουδάζουν στο εξωτερικό (από την 3η θέση το 2000) (Πίνακας 4). Σύμφωνα με την κα Βασιλείου, το 2007, 530.000 σπουδαστές, περίπου το 2,8% των σπουδαστών στην ΕΕ των 27, παρακολούθησαν σπουδές σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ ή σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών/ του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΖΕΣ/ΕΟΧ) ή σε υποψήφια χώρα. Επιπλέον, το 2007, 153.000 σπουδαστές της ΕΕ (0,8% όλων των σπουδαστών της ΕΕ) συμμετείχαν στα προγράμματα κινητικότητας του Erasmus.


Σχολιάζοντας την απάντηση της Επιτρόπου Παιδείας, ο Ευρωβουλευτής Καθηγητής κ. Τσουκαλάς δήλωσε ότι «από τα στοιχεία που παραθέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκύπτει με σαφή τρόπο ότι η τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα είναι μεν μαζική αλλά σε καμιά περίπτωση ποιοτική. Αν και άλλες χώρες ενισχύουν την πρόσβαση των νέων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (προϋπόθεση για τη δημιουργία κοινωνιών και οικονομιών της γνώσης), η Ελλάδα φαίνεται ότι είναι η μόνη χώρα που συστηματικά επενδύει στην μαζικότητα και τον λαϊκισμό στην εκπαίδευση σε βάρος της ποιότητας. Το πρόσφατο παράδειγμα της κατάργησης της βάσης του 10 αποτελεί μια ισχυρά συμβολική κίνηση των προθέσεων της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ που θα έπρεπε να είχε ξεσηκώσει όλους τους Έλληνες φοιτητές, τα πτυχία των οποίων απαξιώνονται. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η ανάταξη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σε βάση ποιότητας, αξιοκρατίας και αριστείας, αποτελεί το ασφαλέστερο εργαλείο για την σωτηρία της ελληνικής κοινωνίας».

 

Πίνακας 1: Αριθμός φοιτητών και διδασκόντων σε τριτοβάθμια ιδρύματα της ΕΕ και σχετικές δαπάνες (στοιχεία Eurostat, 2007)

 

Στοιχεία για το 2007

Πληθυσμός (1000)

Αριθμός φοιτητών τριτοβάθμιας

Αριθμός διδασκόντων τριτιβάθμιας

Φοιτητές τριτοβάθμιας ανά 1000 πληθυσμού

Διδάσκοντες ανά 1000 φοιτητές

Δαπάνες σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε Euro, 2006

Αυστρία

8283

260975

29367

31,5

112,5

12849

Βέλγιο

10585

393687

26298

37,2

66,8

11033

Βουλγαρία

7679

258692

21447

33,7

82,9

3876

Γαλλία

63623

2179505

110279

34,3

50,6

9637

Γερμανία

82315

2278897

295447

27,7

129,6

10843

Δανία

5447

232194

:

42,6


12822

Ελλάδα

11172

602858

28998

54,0

48,1

5050*

Εσθονία

1342

68767

:

51,2


3379

Ηνωμένο Βασίλειο

60781

2362815

129930

38,9

55,0

13072

Ιρλανδία

4313

190349

12396

44,1

65,1

9857

Ισπανία

44475

1777498

144091

40,0

81,1

9236

Ιταλία

59131

2033642

104421

34,4

51,3

7268

Κύπρος

779

22227

1824

28,5

82,1

9530

Λετονία

2281

129497

6867

56,8

53,0

3875

Λιθουανία

3385

199855

15802

59,0

79,1

4030

Λουξεμβούργο

476

:

:

:


:

Μάλτα

41

9811

:

240,6


:

Ολλανδία

16358

590121

44632

36,1

75,6

12659

Ουγγαρία

10066

431572

23454

42,9

54,3

5050

Πολωνία

38125

2146926

99014

56,3

46,1

3631

Πορτογαλία

10599

366729

36069

34,6

98,4

7196

Ρουμανία

21565

928175

30583

43,0

32,9

:

Σλοβακία

5394

217952

13606

40,4

62,4

5045

Σλοβενία

2010

115944

5609

57,7

48,4

6516

Σουηδία

9113

413710

36479

45,4

88,2

14155

Τσεχία

10287

362630

15933

35,3

43,9

7761

Φινλανδία

5277

309163

13535

58,6

43,8

10701Πίνακας 2: Αριθμός Ευρωπαϊκών πανεπιστημίων στα κορυφαία 500 παγκοσμίως, σύμφωνα με τη Λίστα της Σαγκάης

 

 

Top 500 Shanghai

World

Top 100 Shanghai

World

Top 125 Shanghai Europe


2005

2006

2007

2008

2009

Top 500 Univ,/ per 100 000 students

2007

2008

2009

2009

EU-27

191

193

193

196

194

1,0

29

29

27

115

Βέλγιο

7

7

7

7

7

1,8

0

0

0

6

Τσεχία

1

1

1

1

1

0,3

0

0

0

1

Δανία

5

5

4

4

4

1,7

1

2

2

3

Γερμανία

40

40

41

40

40

1,8

6

6

5

19

Ιρλανδία

3

3

3

3

3

1,6

0

0

0

1

Ελλάδα

2

2

2

2

2

0,3

0

0

0

1

Ισπανία

9

9

9

9

11

0,6

0

0

0

4

Γαλλία

21

21

22

23

23

1,1

4

3

3

14

Ιταλία

23

23

20

22

21

1,1

0

0

0

7

Ουγγαρία

2

2

2

2

2

0,5

0

0

0

0

Ολλανδία

12

12

12

12

12

2,1

2

2

2

9

Αυστρία

6

7

7

7

7

2,7

0

0

0

3

Πολωνία

3

2

2

2

2

0,1

0

0

0

0

Πορτογαλία

1

0

2

2

2

0,6

0

0

0

0

Σλοβενία

0

0

1

1

1

0,9

0

0

0

0

Φινλανδία

5

5

5

6

5

1,9

1

1

1

1

Σουηδία

11

11

11

11

11

2,7

4

4

3

7

Ηνωμένο Βασίλειο

40

43

42

42

40

1,7

11

11

11

38

Τουρκία

0

0

1

1

1

0,04

0

0

0

0

Νορβηγία

4

4

4

4

4

1,9

1

1

1

3

Ελβετία

8

8

8

8

8

4,0

3

3

3

7

Ιαπωνία

34

32

32

31

31

0,8

6

4

5

ΗΠΑ

168

167

166

159

152

0,9

54

54

55

Καναδάς

23

22

22

21

22

1,7

4

4

4

Αυστραλία

14

16

17

15

17

1,7

2

3

3

Κίνα

18

19

25

30

30

0,1

0

0

0

Ινδία

3

2

2

2

2

0,02

0

0

0

Ρωσία

2

2

2

2

2

0,02

1

1

1

1

Νότια Κορέα

8

9

8

8

9

0,3

0

0

0

Ισραήλ

7

7

7

6

7

2,3

1

1

1

Βραζιλία

4

4

5

6

6

0,1

0

0

0


Οι χώρες Βουλγαρία, Εσθονία, Κύπρος. Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα, Λουξεμβούργο, Ρουμανία και Σλοβακία δεν έχουν πανεπιστήμια μεταξύ των 500 κορυφαίων.

Πηγή: Shanghai University: ARWU-Ranking 2009,

http://www.arwu.org/ARWU2009.jsp

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 3: Αριθμός Ευρωπαϊκών πανεπιστημίων στα κορυφαία 100/200 παγκοσμίως, σύμφωνα με τη Λίστα των Times (Times Higher Education Ranking 2009)

 

 

Top 100

Top 2002008

2009

2008

2009

Κορυφαίο πανεπιστήμιο (σειρά 2008/2009)

EU-27

33

34

73

72

Cambridge University (3/2)

Ηνωμένο Βασίλειο

17

18

29

29

Cambridge University(3/2)

Ολλανδία

4

4

11

11

University of Amsterdam (53/49)

Γερμανία

3

4

11

10

Technical University Munich (78/55)

Βέλγιο

1

1

5

5

KU Leuven (72/65)

Σουηδία

2

2

4

5

Lund University (88/67)

Γαλλία

2

2

4

4

Ecole Normale Supérieure (28/28)

Δανία

2

2

3

3

University of Copenhagen (48/51)

Ιρλανδία

1

1

2

2

Trinity College Dublin (49/43)

Ελλάδα

0

0

1

1

University of Athens (200/177)

Ισπανία

0

0

1

1

University of Barcelona (186/171)

Αυστρία

0

0

1

1

University of Vienna (115/132)

Φινλανδία

1

0

1

1

University of Helsinki (91/108)

Ιταλία

0

0

1

0

University of Bologna (192)

Νορβηγία

0

0

1

2

University of Oslo (177/101)

Ελβετία

3

4

7

7

ETH Zurich (24/20)

Ιαπωνία

4

6

10

11

University of Tokyo (19/22)

ΗΠΑ

37

32

58

54

Harvard U (1/1)

Καναδάς

5

4

12

11

McGill University (20/18)

Αυστραλία

7

8

9

9

Australian National University (16/17)

Νέα Ζηλανδία

1

1

3

3

University of Auckland (65/61)

Κινα (Λαϊκή Δημ.)

2

2

6

6

Tsinghua University (56/49)

Κίνα (Χονγκ Κονγκ)

3

3

4

5

University of Hong Kong (26/24)

Ινδία

0

0

2

2

Indian Institute of Technology Bombay (174/163)

Ρωσία

0

0

1

2

Lomonosov Moscow State U (183/155)

Νότια Κορέα

2

2

3

4

Seoul National University (50/47)

Σινγκαπούρη

2

2

2

2

National U of Singapore (30/30)

Ισραήλ

1

0

3

3

Hebrew U of Jerusalem (93/102)

Τα υπόλοιπα 14 Κράτη Μέλη της ΕΕ δεν έχουν κάποιο πανεπιστήμιο μεταξύ των κορυφαίων 200


Πηγή: Times Higher Education Ranking 2009,

http://www.timeshighereducation.co.uk/story.asp?storycode=408560 

Πίνακας 4: Ποσοστό % των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών που σπουδάζουν στο εξωτερικό

 

 

Ποσοστό % των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών που σπουδάζουν στο εξωτερικό *

 

2007

2006

2000

EU-27

2,8

2,6

2,1

Κύπρος

56,9

53,2

46,5

Ιρλανδία

14,2

13,8

9,4

Σλοβακία

10,2

10,2

3

Μάλτα

9,9

10,0

8,2

Βουλγαρία

8,3

8,9

3,2

Ελλάδα

5,8

5,5

12,4

Αυστρία

4,7

4,6

3,8

Εσθονία

4,5

4,1

2,5

Πορτογαλία

4,0

3,7

2,3

Λιθουανία

3,3

3,0

1,8

Γερμανία

3,1

2,8

1,8

Σουηδία

3,0

2,7

2,7

Φινλανδία

2,9

3,0

3,2

Βέλγιο

2,6

2,5

2,4

Δανία

2,5

2,6

2,7

Γαλλία

2,5

2,4

1,8

Λετονία

2,5

2,2

1,3

Ρουμανία

2,2

2,2

1,5

Σλοβενία

2,1

2,1

2,2

Ολλανδία

2,1

2,1

1,9

Τσεχία

2,1

2,0

1,3

Ιταλία

1,8

1,7

1,7

Ουγγαρία

1,8

1,7

1,7

Πολωνία

1,8

1,6

0,9

Ισπανία

1,4

1,3

1,1

Ηνωμένο Βασίλειο

0,7

0,7

0,6

Λουξεμβούργο

:

80,8

74,5

 

* Σε χώρες της ΕΕ, του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε υποψήφιες προς ένταξη χώρες

 

 

 

Δημοσιεύτηκε απο τον στις 25,Οκτώβριος, 2010, 8:48 μμ. στις Κατηγορίες ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ. Νπορείτε να παρακολουθείσετε τισ απαντήσεις επι του άρθρου απο RSS 2.0. Παρακαλούμε σχολιάστε το άρθρο...( ή αφήστε σύνδεσμο trackback)

Δώστε απάντηση

Πρόσφατα Άρθρα

Προβεβλημένα Links

  Έυρεση στο Αρχείο

  με ημερομηνία
  με κατηγορία
  'Ευρεση με Google

  Photo Gallery

  Kατηγορίες
  blog καθημερινής ενημέρωσης alphafm.gr

  Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

  Όροι χρήσης :απαγορεύεται η χρήση όλων των εικόνων, βίντεο, ειδήσεων, ρεπορτάζ, γραφικών χωρίς την άδεια του alphafm.gr και χωρίς την αναφορά πηγής

  Στοιχεία Επικοινωνίας : Κολοκοτρώνη 20 - ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΤΚ 52100, 24670 26.945, apararas@gmail.com
  Copyright ©2008-2017 alphafm.gr