Όλη η προκήρυξη για 19 μόνιμες θέσεις στη ΔΕΗ μέσω ΑΣΕΠ (ΦΕΚ)

Το ΑΣΕΠ προκηρύσει την πλήρωση δέκα εννέα (19) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου για την κάλυψη αναγκών της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού ΑΕ (ΔΕΗ ΑΕ), όπως αναλυτικά αναφέρονται αυτές στους συνημμένους «ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ/ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΕΩΝ» που έχουν συνταχθεί για κάθε κωδικό των θέσεων που προκηρύσσονται:

Ηλεκτρικές Μηχανές 1
Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής 1

Διαχείριση αποβλήτων-παραπροϊόντων από Θερμικούς Σταθμούς παραγωγής ενέργειας με στερεά καύσιμα.
1
Τεχνολογίες δέσμευσης διοξειδίου του άνθρακα σε Θερμοηλεκτρικούς Σταθμούς 1
Εφαρμοσμένες πολιτικές και τεχνικές προστασίας περιβάλλοντος σε Θερμοηλεκτρικούς Σταθμούς 1
Αξιολόγηση και εκτίμηση επικινδυνότητας παραπροϊόντων/αποβλήτων καύσης λιγνίτη 1
Τεχνολογία Περιβάλλοντος με γνώσεις στην κατεργασία νερού και υγρών αποβλήτων 1
Βιοτεχνολογία με γνώσεις στη μεταβολική μηχανική (metabolic engineering). 1
Κοστολόγηση και τιμολόγηση Ηλεκτρικής Ενέργειας ή Ενεργειακή Οικονομία 1
Ρυθμιστικά θέματα (Regulatory affairs) ή Θέματα Λειτουργίας Αγορών Η/Ε και του συσχετιζόμενου (Ευρωπαϊκού – Εθνικού) Ρυθμιστικού πλαισίου. 1
Ρυθμιστικά θέματα (Regulatory affairs) ή Θέματα Λειτουργίας Αγορών Η/Ε και του συσχετιζόμενου (Ευρωπαϊκού – Εθνικού) Ρυθμιστικού πλαισίου. 1
Λογιστικά 1
Χρηματοοικονομικά 5
Διαχείριση κινδύνου ενεργειακών προϊόντων ή διαχείριση κινδύνου χρηματοοικονομικών προϊόντων. 1
Ενεργειακή Οικονομία ή Ανάλυση Ενεργειακών Αγορών 1

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τη σχετική «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ». Πρόκειται για το ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ με την ένδειξη Ε.Ε., το οποίο μπορούν να αναζητήσουν:

  • στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)
  • στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα μέσω της διαδρομής: Έντυπα Αιτήσεων > Διαγωνισμών ΑΣΕΠ > Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού.

Η αίτηση απευθύνεται στο ΑΣΕΠ και υποβάλλεται μόνο ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή, σε απλό φάκελο μεγέθους Α4 ή σε ειδικό φάκελο ΑΣΕΠ PoSt που διανέμεται από τα ΕΛ.ΤΑ, μέχρι την 24 Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Τετάρτη στην ακόλουθη διεύθυνση:

Α.Σ.Ε.Π.

Αίτηση για την Προκήρυξη 1E/2014 Κατηγορία: Ε.Ε.Π.

Τ.0. 14 308 Αθήνα Τ.Κ. 115 10

Το εμπρόθεσμο της αιτήσεως κρίνεται από την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.

Η αίτηση επέχει θέση υπευθύνου δηλώσεως του άρθρου 8 ν. 1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

Επισημαίνεται ειδικώς ότι οι υποψήφιοι πρέπει να προσέξουν ιδιαιτέρως την ορθή συμπλήρωση του εντύπου της αιτήσεώς τους ώστε αυτή: α) Να είναι πλήρης και υπογεγραμμένη και β) Να ανταποκρίνεται απολύτως, καθόσον αφορά στις επικαλούμενες ιδιότητες και στα προσόντα τους.

Η ευθύνη της σωστής συμπληρώσεως της αιτήσεως είναι αποκλειστικά του υποψηφίου.

Στην αίτηση πρέπει να επισυνάπτει ο υποψήφιος σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων τα απαιτούμενα από την προκήρυξη πιστοποιητικά ή τίτλους, σύμφωνα με τα οριζόμενα κατωτέρω στο Κεφάλαιο Γ”. Αν δεν προσκομισθούν, ο υποψήφιος τίθεται εκτός διαδικασίας και η αίτησή του απορρίπτεται. Επίσης αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία ο υποψήφιος που υποβάλλει ανυπόγραφη ή εκπρόθεσμη ή χωρίς το απαιτούμενο παράβολο αίτηση.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση, στην οποία μπορεί να περιλαμβάνονται προτιμήσεις για περισσότερα του ενός γνωστικά αντικείμενα.

Στην αίτησή του ο υποψήφιος δηλώνει τη σειρά των προτιμήσεών του κατά γνωστικό αντικείμενο, στη θέση των οποίων επιθυμεί να προσληφθεί. Αν ο υποψήφιος δεν δηλώσει προτίμηση, θεωρείται ότι έχει δηλώσει το σύνολο των γνωστικών αντικειμένων με τη σειρά που αναγράφονται στην προκήρυξη.

Αντικατάσταση της αίτησης ή διόρθωση ή υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών γίνεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Η νέα αίτηση πρέπει απαραιτήτως να αναγράφει στο επάνω μέρος του εντύπου με μεγάλα γράμματα «ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ» ή «ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ» αντίστοιχα, άλλως ενδέχεται να μη ληφθεί υπόψη

Διαβάστε το ΦΕΚ 

Δημοσιεύτηκε απο τον στις 20,Νοέμβριος, 2014, 8:59 πμ. στις Κατηγορίες HOT - ΕΙΔΗΣΕΙΣ, photos, ΕΛΛΑΔΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ. Νπορείτε να παρακολουθείσετε τισ απαντήσεις επι του άρθρου απο RSS 2.0. Παρακαλούμε σχολιάστε το άρθρο...( ή αφήστε σύνδεσμο trackback)

Δώστε απάντηση

Πρόσφατα Άρθρα

Προβεβλημένα Links

  • DIKTYO1 TV VIDEO PORTAL

Έυρεση στο Αρχείο

με ημερομηνία
με κατηγορία
'Ευρεση με Google

Photo Gallery

Kατηγορίες
blog καθημερινής ενημέρωσης alphafm.gr

Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Όροι χρήσης :απαγορεύεται η χρήση όλων των εικόνων, βίντεο, ειδήσεων, ρεπορτάζ, γραφικών χωρίς την άδεια του alphafm.gr και χωρίς την αναφορά πηγής

Στοιχεία Επικοινωνίας : Κολοκοτρώνη 20 - ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΤΚ 52100, 24670 26.945, apararas@gmail.com
Copyright ©2008-2017 alphafm.gr