«Φακέλωμα» των μεγαλοοφειλετών μέχρι το Δεκέμβριο

Όλο το χρονοδιάγραμμα για «κόκκινα» δάνεια και ανακεφαλαιοποίηση – Ημερομηνία «σταθμός» ο Οκτώβριος.

Περιγράφεται αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα και οι δράσεις για τη ρύθμιση των “κόκκινων” δανείων τους επόμενους μήνες στο Μνημόνιο, ενώ υπάρχει δέσμευση για την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών έως τα τέλη του χρόνου, κάνοντας χρήση των 25 δισ. ευρώ που έχουν προβλεφθεί στη συμφωνία.

Παράλληλα, προβλέπεται η τροποποίηση του νόμου για τις κρατικές εγγυήσεις στις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις, έτσι ώστε «να ελαχιστοποιηθεί η χρηματοδότηση από το πρόγραμμα και να περιοριστεί η σύνδεση μεταξύ τραπεζών και κράτους» και ότι δεν θα παρεμβαίνει η κυβέρνηση στη διαχείριση και τη λήψη αποφάσεων στις τράπεζες.

Σημαντικό είναι ότι μέχρι τον Δεκέμβριο θα πρέπει να δημιουργηθεί μηχανισμός που θα καταγράψει τα χρέη μεγαλοοφειλετών προς Δημόσιο και τράπεζες και έως τον Μάρτιο του 2016 θα πρέπει να έχει γίνει η κατηγοριοποίηση των μεγάλων οφειλετών με βάση τη βιωσιμότητά τους.  Σύμφωνα με το Μνημόνιο, η κυβέρνηση θα δημιουργήσει μόνιμο δίχτυ κοινωνικής ασφάλειας που θα συμπεριλαμβάνει και μέτρα στήριξης για τους ευάλωτους οφειλέτες, αφού πρώτα ξεκαθαρίσει ποιοι έχουν πραγματικά ανάγκη και ποιοι είναι στρατηγικοί κακοπληρωτές.

Στη συμφωνία προβλέπονται αλλαγές στο Νόμο Κατσέλη, συμπεριλαμβανομένου ρυθμίσεις για τις ευπαθείς ομάδες από πλειστηριασμούς. Το “καυτό” ζήτημα των κόκκινων δανείων, που ξεπερνούν τα 100 δις ευρώ, είναι άμεσα συνδεδεμένο με την ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών, η οποία πιθανολογείται να γίνει σε δύο δόσεις εντός του 2015, διασφαλίζοντας ότι δεν θα γίνει  “κούρεμα” καταθέσεων άνω των 100.000 ευρώ.

Για τα προβληματικά δάνεια θα δίνονται λύσεις σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα και περιλαμβάνεται η σύσταση νέων εταιρειών που θα παρέχουν υπηρεσίες διαχείρισης επισφαλειών, αλλά ακόμα δεν  έχουν οριστεί οι λεπτομέρειες. Σύμφωνα με την κυβέρνηση δεν θα πωλούνται τα «κόκκινα δάνεια» σε εταιρείες, δηλαδή σε distress funds, όπως είχε διαρρεύσει και το ζήτημα μετατίθεται για το φθινόπωρο. αφού η κυβέρνηση επιδίωκε τη σύσταση bad bank με κρατικά και ιδιωτικά κεφάλαια, κάτι που δεν δέχτηκαν οι Θεσμοί.

Οι κινήσεις ενίσχυσης του θεσμικού πλαισίου για τη διευκόλυνση τακτοποίησης των κόκκινων δανείων μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου:

1. Τροποποιήσεις στο νόμο για την αφερεγγυότητα εταιρειών και νοικοκυριών, θέσπιση δεσμευτικού χρονοδιαγράμματος αναστολής της εκτέλεσης, σύμφωνα με τη διεθνή πείρα και να υιοθετηθούν κατάλληλα νομικά μέσα για τη συγκρότηση εξειδικευμένων τμημάτων για υποθέσεις αφερεγγυότητας και τον διορισμό και κατάρτιση επαρκούς αριθμού πρόσθετων δικαστών και δικαστικών υπαλλήλων.
2. Υπηρεσία Πίστωσης και Πλούτου ως ανεξάρτητης αρχής που θα προσδιορίζει τις δυνατότητες πληρωμής των δανειοδοτούμενων.
3.  Θέσπιση με νόμο Δίκτυο Ενημέρωσης Οφειλετών και Κέντρο Ενημέρωσης Οφειλετών που θα παρέχουν νομικές και οικονομικές συμβουλές.
4. Θέσπιση αυστηρότερης διαδικασίας ελέγχου, ώστε να αποκαλύπτονται οι κακοπληρωτές.

Τα στάδια  βήμα – βήμα

Σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα που περιγράφονται στη Συμφωνία:
-ως το τέλος του μήνα η Τράπεζα της Ελλάδος θα εκδώσει όλες τις αναγκαίες διατάξεις για την εφαρμογή του κώδικα Δεοντολογίας, κατόπιν βελτιώσεων σε συμφωνία με τους Θεσμούς. Ο κώδικας θα αναθεωρηθεί εκ νέου ως το τέλος Μαρτίου 2016 για να διευκολυνθούν οι αναδιαρθρώσεις ομάδων δανείων ( π.χ μικρομεσαίες επιχειρήσεις).

-στο τέλος του Οκτωβρίου θα υποβάλει έκθεση για την κατηγοριοποίηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων στους ισολογισμούς των τραπεζών, ενώ θα αξιολογήσει και την ικανότητα τους να αντιμετωπίζουν το πρόβλημα ανά κατηγορία δανείων.

-τέλη Φεβρουαρίου 2016, μετά την υποβολή προτάσεων από πλευράς τραπεζών, η ΤτΕ θα καταλήξει σε συμφωνία με τις τράπεζες όσον αφορά στους επιχειρησιακούς στόχους τακτοποίησης των μη εξυπηρετούμενων δανείων που θα περιλαμβάνουν για παράδειγμα αναδιαρθρώσεις χρεών και σύσταση μικτών εταιρειών διαχείρισης.

-στη συνέχεια οι τράπεζες θα υποβάλουν τριμηνιαίες αναφορές αντιπαραβάλλοντας τις επιδόσεις τους με τους βασικούς δείκτες και το ΤΧΣ θα παρακολουθεί την εφαρμογή των στόχων που έχουν τεθεί.

-η κυβέρνηση και η ΤτΕ θα πρέπει να καταρτίσουν αξιόπιστη στρατηγική για την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, η οποία θα στοχεύει στην ελαχιστοποίηση του χρόνου υλοποίησης και της χρήσης κεφαλαιακών πόρων.

-θα προσληφθούν ένας ή περισσότεροι εξωτερικοί σύμβουλοι που θα συμβάλουν στη χάραξη αλλά και στην εφαρμογή της στρατηγικής.

-μέχρι τον Δεκέμβριο θα πρέπει να δημιουργηθεί μηχανισμός που θα καταγράψει τα χρέη μεγαλοοφειλετών προς Δημόσιο και τράπεζες και έως τον Μάρτιο του 2016 θα πρέπει να έχει γίνει η κατηγοριοποίηση των μεγάλων οφειλετών με βάση τη βιωσιμότητά τους.

-μέχρι το Δεκέμβριο θα πρέπει να ευθυγραμμιστεί ο πτωχευτικός κώδικας με τις ταχύτατες διαδικασίες εκποίησης που προβλέπει ο νόμος Δένδια. Η διαδικασία ρευστοποίησης για όσους μεγαλοοφειλέτες δεν ανταποκριθούν σε ρυθμίσεις θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2016.

-έως το τέλος Οκτωβρίου μια ομάδα εργασίας με βάση την ανεξάρτητη πραγματογνωμοσύνη και τη διεθνή πείρα, θα εξετάσει και θα προτείνει ειδικές δράσεις για να επιταχυνθεί η τακτοποίηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μεταξύ άλλων με την εξάλειψη περιττών νομικών ή άλλων εμποδίων που υπάρχουν σήμερα στην εξυπηρέτηση των κόκκινων δανείων.

-Τράπεζα της Ελλάδος και Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας δεσμεύονται να παράσχουν όλα τα στοιχεία προκειμένου να αναπτυχθεί μια δυναμική αγορά μη εξυπηρετούμενων δανείων. Το Ταμείο θα πρέπει να προσδιορίσει μηχανισμούς και διαδικασίες για την επιτάχυνση της τακτοποίησης των NPLs, ενώ θα διορίσει ένα μέλος του Δ.Σ. σε κάθε τράπεζα το οποίο θα επιφορτισθεί, μαζί με εσωτερική ομάδα εργασίας ,με τον στόχο της παρακολούθησης των επιδόσεων σε ρυθμίσεις και διαγραφές.

Πρώτη κατοικία

Θα ακολουθήσουν αυστηροποίηση των κριτηρίων για την προστασία της πρώτης κατοικίας, τροποποίηση του νόμου για εξωδικαστικό συμβιβασμό ώστε να ενθαρρύνονται οι οφειλέτες να συμμετάσχουν, διασφαλίζοντας συγχρόνως ίση μεταχείριση μεταξύ των ιδιωτικών και των δημόσιων πιστωτών, καθώς και η ενεργοποίηση εξειδικευμένων τμημάτων στα Δικαστήρια για την εκδίκαση υποθέσεων εταιρικής πτώχευσης.

Δημοσιεύτηκε απο τον στις 13,Αύγουστος, 2015, 2:02 μμ. στις Κατηγορίες HOT - ΕΙΔΗΣΕΙΣ, photos, ΕΛΛΑΔΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ. Νπορείτε να παρακολουθείσετε τισ απαντήσεις επι του άρθρου απο RSS 2.0. Παρακαλούμε σχολιάστε το άρθρο...( ή αφήστε σύνδεσμο trackback)

Δώστε απάντηση

Πρόσφατα Άρθρα

Προβεβλημένα Links

  • DIKTYO1 TV VIDEO PORTAL

Έυρεση στο Αρχείο

με ημερομηνία
με κατηγορία
'Ευρεση με Google

Photo Gallery

Kατηγορίες
blog καθημερινής ενημέρωσης alphafm.gr

Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Όροι χρήσης :απαγορεύεται η χρήση όλων των εικόνων, βίντεο, ειδήσεων, ρεπορτάζ, γραφικών χωρίς την άδεια του alphafm.gr και χωρίς την αναφορά πηγής

Στοιχεία Επικοινωνίας : Κολοκοτρώνη 20 - ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΤΚ 52100, 24670 26.945, apararas@gmail.com
Copyright ©2008-2017 alphafm.gr