Είσαι συνεπής στην πληρωμή λογαριασμών; Απαλλάσσεσαι από το πάγιο!

Σε μια προσπάθεια να βάλει «φρένο» στην ραγδαία αύξηση των ληξιπρόθεσμων λογαριασμών η ΔΕΗ αναμένεται να προχωρήσει σε εκπτώσεις για τους οικιακούς καταναλωτές και σε μειώσεις τιμολογίων για τους επαγγελματίες.

Καταρχήν, από εδώ και στο εξής οι καλοπληρωτές οικιακοί πελάτες θα επιβραβεύονται. Η επιχείρηση αποφάσισε να δώσει κίνητρα στους συνεπείς καταναλωτές, κυρίως τα νοικοκυριά, (χαμηλή τάση), απαλλάσσοντας τους εντελώς, από την καταβολή του παγίου για τον επόμενο χρόνο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες των Νέων, το πρόγραμμα θα λειτουργεί ως εξής: Εφόσον ο πελάτης εξοφλήσει εμπρόθεσμα όλους τους λογαριασμούς της ΔΕΗ το 2015, τότε θα απαλλαγεί από το πάγιο για όλο το 2016. Αν αντίστοιχα εξοφλήσει εμπρόθεσμα και τους λογαριασμούς της ΔΕΗ το 2016, θα απαλλαγεί της καταβολής του παγίου για το 2017.

Το μέτρο θα αφορά μικρές, μεσαίες και μεγάλες καταναλώσεις, ενώ κάποιες κατηγορίες θα εξαιρεθούν (πχ οι υπάλληλοι της ΔΕΗ που ούτως ή άλλως απολαμβάνουν ειδικό μειωμένο τιμολόγιο). Η βασική προϋπόθεση ένταξης στο μέτρο είναι η εμπρόθεσμη πληρωμή (μέσω πάγιας εντολής ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο).

Ταυτόχρονα, μαζί με τα κίνητρα επιβράβευσης στους καλοπληρωτές δεν αποκλείεται να ανακοινωθούν και αντικίνητρα για τους κακοπληρωτές, ιδιαίτερα όσους έχουν την οικονομική δυνατότητα αλλά δεν πληρώνουν το λογαριασμό.

Παράλληλα με το μπόνους επιβράβευσης στους καλοπληρωτές, η ΔΕΗ αναμένεται να ανακοινώσει και μειώσεις στα επαγγελματικά και εμπορικά της τιμολόγια. Τόσο η μείωση του παγίου, όσο και η μείωση στα επαγγελματικά και εμπορικά τιμολόγια αποσκοπούν και στη συγκράτηση του πελατολογίου τους προκειμένου να μη «μετακομίσει» σε ανταγωνιστές. Διότι το τελευταίο διάστημα καταγράφονται αρκετές «διαρροές» προς τους ιδιώτες παρόχους.

 

Τα οικονομικά αποτελέσματα το α’ εξάμηνο του 2015

Αύξηση κερδών και εσόδων κατά 93,1 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε η ΔΕΗ για το πρώτο εξάμηνο του 2015.  Σημειώνεται ότι η αύξηση των κερδών προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων το α΄ εξάμηνο του 2015 έναντι του α΄ εξαμήνου του 2014 είναι μεγαλύτερη, αν ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι στα αποτελέσματα του α΄ εξαμήνου 2014 περιλαμβάνεται εφάπαξ θετική επίπτωση ύψους 23,2 εκατ. ευρώ από την αναδρομική εφαρμογή της έκπτωσης στην τιμή του φυσικού αερίου για το δεύτερο εξάμηνο του 2013.

Αντίθετα, τα αποτελέσματα του α΄ εξαμήνου 2014 είχαν επηρεαστεί αρνητικά από πρόβλεψη ύψους € 48,3 εκατ. για κάλυψη του ελλείμματος που δημιουργήθηκε στην αγορά του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού (ΗΕΠ), κατά τη διάρκεια των ετών 2011 και 2012 από τρίτους προμηθευτές, οι οποίοι αποχώρησαν από την αγορά. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο 50% των € 96,6 εκατ. που έχουν επιμερισθεί, βάσει απόφασης της ΡΑΕ, από το ΛΑΓΗΕ στη ΔΕΗ για την κάλυψη του προαναφερθέντος ελλείμματος.

Τέλος, επισημαίνεται ότι οι προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες του α’ εξαμήνου 2014 είχαν μειωθεί με το ποσό των € 68,3 εκατ., που αφορούσε σωρευμένες προκαταβολές πελατών οι οποίες αντιστοιχούσαν στη σχηματισθείσα μέχρι και 30.6.2014 συνολική πρόβλεψη επισφάλειας πελατών Χαμηλής Τάσης. Στο α΄ εξάμηνο του 2015, οι προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες έχουν μειωθεί κατά € 5,8 εκατ., ποσό που αφορά στις προκαταβολές πελατών Χαμηλής Τάσης και Μέσης Τάσης που έγιναν επισφαλείς στην διάρκεια του α΄ εξαμήνου 2015.

Χωρίς τις προαναφερθείσες εφάπαξ επιπτώσεις, το EBITDA του α΄ εξαμήνου 2015 διαμορφώνεται σε € 635 εκατ. και το περιθώριο σε 21,8% έναντι € 487,1 εκατ. και 17,2% το α΄ εξάμηνο του 2014, σημειώνοντας αύξηση κατά € 147,9 εκατ.

Έσοδα

Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά € 79,7 εκατ. ή 2,8% και διαμορφώθηκε σε € 2.913,3 εκατ. έναντι € 2.833,6 εκατ. το α΄ εξάμηνο 2014. Στον κύκλο εργασιών περιλαμβάνεται ποσό € 24,7 εκατ. που αφορά στη συμμετοχή χρηστών του δικτύου για τη σύνδεσή τους σε αυτό, έναντι € 32 εκατ. το α΄ εξάμηνο 2014.

Τα έσοδα από πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας, αυξήθηκαν σε € 2.828,1 εκατ. το α΄ εξάμηνο 2015 έναντι € 2.746,8 εκατ. το α΄ εξάμηνο 2014, αύξηση € 81,3 εκατ. ή 3%.

Αναλυτικότερα:

Η συνολική ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκε κατά 4,7% (1.265 GWh) το α΄ εξάμηνο του 2015, στις 28.216 GWh έναντι 26.951 GWh το α΄ εξάμηνο του 2014.

Το ίδιο ποσοστό αύξησης σημείωσε η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, εξαιρουμένων των εξαγωγών και της άντλησης. Η αύξηση της ζήτησης φαίνεται να οφείλεται κυρίως στις δυσμενέστερες καιρικές συνθήκες του α΄ τριμήνου του 2015 σε σχέση με το α΄ τρίμηνο του 2014, με αποτέλεσμα να καταγραφεί αύξηση μεταξύ των δύο τριμήνων 8,6%.

Στο β΄ τρίμηνο του 2015, κατά το οποίο επικράτησαν ήπιες καιρικές συνθήκες, η συνολική ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας παρουσίασε οριακή αύξηση κατά 0,2%, ενώ εξαιρουμένων των εξαγωγών και της άντλησης, η ζήτηση παρουσίασε αύξηση κατά 0,6%.

Αναφορικά με τις εγχώριες πωλήσεις της ΔΕΗ στο α΄ εξάμηνο του 2015, αυτές αυξήθηκαν κατά 3,8% (896 GWh), με το σχετικό μερίδιο αγοράς να μειώνεται κατά 0,9 ποσοστιαίες μονάδες σε 97,1% από 98%. Η αύξηση του όγκου των εγχώριων πωλήσεων της ΔΕΗ προήλθε κατά κύριο λόγο από τον μεγαλύτερο όγκο πωλήσεων στους πελάτες Χαμηλής Τάσης κατά 786 GWh συμπεριλαμβανομένων των πωλήσεων στους δικαιούχους του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου.

Η παραγωγή και οι εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ κάλυψαν το 61,2% της συνολικής ζήτησης το α΄ εξάμηνο του 2015 (59% στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα), ενώ το αντίστοιχο ποσοστό το α΄ εξάμηνο του 2014 ήταν 68,8% (67,2% στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα), μείωση η οποία οφείλεται στη μείωση της λιγνιτικής παραγωγής κατά 22,5% (2.593 GWh) και της παραγωγής από φυσικό αέριο κατά 36,5% (722 GWh) καθώς και του διπλασιασμού των εισαγωγών από τρίτους σε 4.822 GWh έναντι 2.414 GWh την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Η μεγάλη αύξηση των εισαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας προέρχεται από Βαλκανικές χώρες λόγω του χαμηλότερου κόστους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (συμπεριλαμβανομένης και της μη επιβάρυνσης της παραγωγής τους με κόστος αγοράς δικαιωμάτων εκπομπών CO2) σε σχέση με τα επίπεδα διαμόρφωσης της Οριακής Τιμής Συστήματος (ΟΤΣ) στην Ελληνική αγορά, καθώς και λόγω της αύξησης εισαγωγών από την Ιταλία με την οποία η διασύνδεση ήταν εκτός λειτουργίας το α΄ εξάμηνο του 2014.

Η πολύ μεγάλη αύξηση των εισαγωγών που παρατηρείται στο α΄εξάμηνο 2015, αναμένεται να μετριαστεί σε επίπεδο εννεαμήνου 2015 μετά και την επιβολή περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων στο τέλος Ιουνίου.

Η υδροηλεκτρική παραγωγή στο α΄ εξάμηνο 2015 αυξήθηκε κατά 88,9% (ή 1.517 GWh), με το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης να σημειώνεται κυρίως στο α΄ τρίμηνο του 2015 (αύξηση κατά 1.151 GWh) λόγω των εξαιρετικών υδρολογικών συνθηκών που επικράτησαν το τρίμηνο αυτό.

Επιπλέον, αύξηση κατά 38% (ή 453 GWh), σημείωσαν και οι εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας από τη ΔΕΗ.

Λειτουργικές Δαπάνες

Οι προ αποσβέσεων λειτουργικές δαπάνες μειώθηκαν κατά € 13,4 εκατ. (0,6%), από € 2.285,9 εκατ. το α΄ εξάμηνο 2014, σε € 2.272,5 εκατ. Σημειώνεται ότι, με την εξαίρεση των προαναφερθεισών εφάπαξ επιπτώσεων από τα αποτελέσματα και των δύο εξαμήνων, η μείωση των λειτουργικών δαπανών στο α΄ εξάμηνο 2015 είναι ακόμη μεγαλύτερη και διαμορφώνεται σε € 68,2 εκατ.

Ειδικότερα:

Δαπάνες Ενεργειακού Μείγματος

Οι δαπάνες για υγρά καύσιμα, φυσικό αέριο, λιγνίτη τρίτων, CO2 και αγορές ηλεκτρικής ενέργειας μειώθηκαν κατά € 81,2 εκατ. (6,1%) σε σχέση με το α΄ εξάμηνο 2014. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως σε μειωμένες δαπάνες υγρών καυσίμων και φυσικού αερίου, ενώ οι δαπάνες για αγορές και εισαγωγές ενέργειας είναι αυξημένες.

Συγκεκριμένα:

– Η δαπάνη για υγρά καύσιμα μειώθηκε κατά € 63,9 εκατ. (18,6%), από € 344,3 εκατ. το α΄ εξάμηνο 2014 σε € 280,4 εκατ. το α΄ εξάμηνο 2015 και οφείλεται στη μείωση των τιμών του μαζούτ και του diesel εκφρασμένων σε Ευρώ, κατά 27% και 12,9% αντίστοιχα, καθώς η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από υγρά καύσιμα σημείωσε αύξηση κατά 58 GWh. Σημειώνεται ότι η επιβάρυνση από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στα υγρά καύσιμα αυξήθηκε κατά € 3,8 εκατ. από € 59,7 εκατ. το α΄ εξάμηνο του 2014 σε € 63,5 εκατ. το α΄ εξάμηνο του 2015 λόγω του γεγονότος ότι η δαπάνη αυτή επηρεάζεται μόνο από τις ποσότητες των καυσίμων, οι οποίες, ειδικά του diesel, ήταν αυξημένες.

– Η δαπάνη για φυσικό αέριο μειώθηκε κατά € 66,6 εκατ. (38,4%), από € 173,5 εκατ. το α΄ εξάμηνο 2014 σε € 106,9 εκατ. το α΄ εξάμηνο 2015, λόγω της μικρότερης κατά 722 GWh (ή 36,5%) παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο, από 1.977 GWh το α΄ εξάμηνο 2014 σε 1.255 GWh το α΄ εξάμηνο 2015. Συνέπεια της μειωμένης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο ήταν και η μείωση της αντίστοιχης δαπάνης για τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης σε € 16 εκατ., δηλαδή μείωση κατά € 9,5 εκατ. Σε επίπεδο εννεαμήνου 2015, η μείωση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας φυσικό αέριο αναμένεται να μετριαστεί.

Σε ό,τι αφορά την τιμή του φυσικού αερίου το α΄ εξάμηνο του 2015, αυτή μειώνεται κατά 1,4%, μετά τη μείωση των τιμών του φυσικού αερίου στο β΄ τρίμηνο του 2015. Η θετική επίπτωση από την πτώση των τιμών του πετρελαίου στο α΄ εξάμηνο του 2015 αναμένεται να επηρεάσει πτωτικά την τιμή του φυσικού αερίου στο β΄ εξάμηνο 2015.

– Η δαπάνη για λιγνίτη από τρίτους προμηθευτές μειώθηκε κατά € 11,1 εκατ. και διαμορφώθηκε σε € 23,5 εκατ.

– Η δαπάνη για αγορές ενέργειας από το Σύστημα και το Δίκτυο αυξήθηκε κατά 6,5% ή € 40,1 εκατ., από € 613,8 εκατ. το α΄ εξάμηνο 2014 σε € 653,9 εκατ. Πιο συγκεκριμένα – και σε ό,τι αφορά το Διασυνδεδεμένο Σύστημα – η δαπάνη για αγορές ενέργειας ανήλθε σε € 601,7 εκατ. έναντι € 550 εκατ. το α΄ εξάμηνο 2014, αύξηση κατά 9,4% ή € 51,7 εκατ., η οποία οφείλεται στις αυξημένες αγορές ενέργειας κατά 2.205 GWh, που προήλθαν κυρίως από εισαγωγές τρίτων.

Στις δαπάνες για αγορές ενέργειας περιλαμβάνεται και μία πρόβλεψη δαπάνης ύψους € 43,4 εκατ. για Αποδεικτικά Διαθεσιμότητας Ισχύος με βάση την πρόταση της ΡΑΕ, η οποία πρόταση δεν έχει ακόμα υιοθετηθεί, ενώ σύμφωνα με το Ν. 4336/2015 προβλέπεται η θέσπιση προσωρινού και μόνιμου Μηχανισμού Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος. Η πραγματοποιηθείσα δαπάνη το α΄ εξάμηνο του 2014 ανήλθε σε € 85,7 εκατ.

– Η δαπάνη για εισαγωγές ενέργειας της ΔΕΗ, εξαιρουμένης της δαπάνης για διασυνδετικά δικαιώματα, ανήλθε σε € 72 εκατ., αυξημένη κατά € 17,9 εκατ. (33,1%), ως συνέπεια της αύξησης του όγκου των εισαγωγών κατά 453 GWh (1.644 GWh το α΄ εξάμηνο 2015 έναντι 1.191 GWh το α΄ εξάμηνο 2014). Για τον ίδιο λόγο, η δαπάνη για διασυνδετικά δικαιώματα ανήλθε σε € 8,8 εκατ. το α΄ εξάμηνο του 2015 έναντι € 3,7 εκατ. το α΄ εξάμηνο του 2014.

– Η δαπάνη για δικαιώματα εκπομπής CO2 ανήλθε σε € 107,2 εκατ., ελαφρώς αυξημένη κατά € 2,4 εκατ. σε σχέση με το α΄ εξάμηνο 2014, λόγω αυξημένης μέσης τιμής δικαιωμάτων εκπομπής CO2 κατά 30% περίπου.

Αντίθετα, ο όγκος των εκπομπών CO2 για το α΄ εξάμηνο 2015 σημείωσε μείωση κατά 21,5% σε σχέση με το α΄ εξάμηνο 2014 και διαμορφώθηκε σε 15,5 εκατ. τόννους, κυρίως λόγω της χαμηλότερης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη.

Δαπάνες Μισθοδοσίας

Η συνολική μείωση των αμοιβών προσωπικού, συμπεριλαμβανομένης της μισθοδοσίας που κεφαλαιοποιείται και της μισθοδοσίας του έκτακτου προσωπικού διαμορφώθηκε σε € 20 εκατ. (4%), από € 503 εκατ. το α΄ εξάμηνο 2014 σε € 483 εκατ. το α΄ εξάμηνο 2015.

Ειδικότερα, η συνολική μισθοδοσία του τακτικού προσωπικού μειώθηκε κατά € 19,9 εκατ. σε € 459,6 εκατ. το α΄ εξάμηνο 2015 έναντι € 479,5 εκατ. το α΄ εξάμηνο 2014, ως αποτέλεσμα της μείωσης του αριθμού του μισθοδοτούμενου τακτικού προσωπικού κατά 511 εργαζόμενους, σε 18.458 την 30.6.2015 από 18.969 την 30.6.2014.

Προβλέψεις

Οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις πελατών διαμορφώθηκαν σε € 307,9 εκατ. το α΄ εξάμηνο 2015 έναντι € 204 εκατ. το α΄ εξάμηνο 2014, αύξηση κατά € 103,9 εκατ. (50,9%). Εάν δεν είχε εφαρμοσθεί από 30.6.2014 η μείωση των προβλέψεων με τις προκαταβολές επισφαλών πελατών τότε τα σχετικά μεγέθη θα είχαν διαμορφωθεί σε € 313,7 εκατ. και € 272,3 εκατ. αντίστοιχα, δηλαδή αύξηση € 41,4 εκατ. ή 15,2%.

Συμπεριλαμβάνοντας και τις προβλέψεις για εκκρεμοδικίες, βραδέως κινούμενα υλικά και την πρόβλεψη που έγινε το α΄ εξάμηνο του 2014 αναφορικά με τον επιμερισμό του ελλείμματος του ΛΑΓΗΕ, οι συνολικές προβλέψεις διαμορφώνονται σε € 316,7 εκατ. το α΄ εξάμηνο 2015 έναντι € 249,1 εκατ. το α΄ εξάμηνο 2014, αύξηση κατά € 67,6 εκατ. ή 27,1%.

Συμπερασματικά

Το α΄ εξάμηνο του 2015, οι δαπάνες καυσίμων, CO2 και αγορών ενέργειας αντιστοιχούν στο 42% των συνολικών εσόδων έναντι 45,5% το α΄ εξάμηνο 2014. Σημειώνεται ότι, οι δαπάνες για αγορές ενέργειας το α΄ εξάμηνο του 2015 αντιστοιχούν στο 25% των εσόδων έναντι 23,5% το α΄ εξάμηνο του 2014. Όσον αφορά την εξέλιξη των προβλέψεων, αυτές αντιστοιχούν στο 10,9% των συνολικών εσόδων από 8,8% πέρυσι. Το αντίστοιχο ποσοστό που αφορά την μισθοδοσία μειώθηκε σε 15,1% έναντι 16,2% πέρυσι.

Λοιπά Οικονομικά Στοιχεία

Οι αποσβέσεις το α΄ εξάμηνο 2015 διαμορφώθηκαν σε € 376,2 εκατ. έναντι € 296,6 εκατ. το α΄ εξάμηνο 2014, αυξημένες κατά € 79,6 εκατ. Η αύξηση των αποσβέσεων οφείλεται κυρίως στην αποτίμηση της εύλογης αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου, που διενεργήθηκε με ημερομηνία αναφοράς την 31.12.2014 και οδήγησε σε καθαρή αύξηση της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου, η οποία και ενσωματώθηκε στις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις του 2014.

Οι καθαρές χρηματοοικονομικές δαπάνες μειώθηκαν σε € 100,7 εκατ. έναντι € 107,1 εκατ. το α΄ εξάμηνο 2014. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στη μείωση του μέσου κόστους εξυπηρέτησης του δανεισμού σε 4,8% στο α΄ εξάμηνο του 2015 από 5,2% που ήταν την αντίστοιχη περίοδο του 2014, λόγω της αποπληρωμής υψηλότερου κόστους δανεισμού στις Ελληνικές Τράπεζες με μέρος από το προϊόν της έκδοσης διεθνών ομολογιών και των χαμηλότερων επιτοκίων Euribor.

Τα κέρδη προ φόρων το α΄ εξάμηνο 2015 ανήλθαν σε € 165 εκατ. έναντι € 142,6 εκατ. το α΄ εξάμηνο 2014.

Τα μετά από φόρους κέρδη διαμορφώθηκαν σε € 105,6 εκατ. έναντι € 96,3 εκατ. το α΄ εξάμηνο 2014.

Επενδύσεις και καθαρό χρέος

Οι επενδύσεις το α΄ εξάμηνο 2015 παρέμειναν ουσιαστικά σταθερές σε € 256,6 εκατ. έναντι € 255,6 εκατ. το α΄ εξάμηνο 2014, ενώ, ως ποσοστό των συνολικών εσόδων ανήλθαν σε 8,8% από 9%. Αφαιρώντας τις συμμετοχές των χρηστών του δικτύου για τη σύνδεσή τους (€ 24,7 εκατ. και € 32 εκατ. το α΄ εξάμηνο 2015 και το α΄ εξάμηνο 2014 αντίστοιχα), οι οποίες χρηματοδοτούν σημαντικό μέρος των επενδύσεων σε έργα δικτύων, οι επενδύσεις ως ποσοστό του κύκλου εργασιών διαμορφώνονται σε 8% και για τις δύο περιόδους.

Συγκεκριμένα, η σύνθεση των κύριων επενδύσεων το α΄ εξάμηνο 2015 είναι η ακόλουθη (σε παρένθεση το αντίστοιχο μέγεθος του α΄ εξαμήνου 2014) :

– Επενδύσεις σε έργα Ορυχείων: € 46,8 εκατ. (€ 43,5 εκατ.)

– Επενδύσεις σε έργα Συμβατικής Παραγωγής & ΑΠΕ: € 58,2 εκατ. (€ 74,6 εκατ.)

– Επενδύσεις σε έργα Μεταφοράς: € 52,1 εκατ. (€ 17,9 εκατ.)

– Επενδύσεις σε έργα Δικτύων: € 95 εκατ. (€ 116,6 εκατ.)

Το καθαρό χρέος διαμορφώθηκε σε € 4.741,3 εκατ., μειωμένο κατά € 165,3 εκατ. σε σχέση με την 30.6.2014 (€ 4.906,6 εκατ.). ενώ σε σχέση με την 31.12.2014 (4.991,9 εκατ.) ήταν μειωμένο κατά € 250,6 εκατ.

 

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα της περιόδου, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Α.Ε., κ. Εμμανουήλ Παναγιωτάκης δήλωσε:

«Το α΄ εξάμηνο του 2015 τα έσοδα του Ομίλου ΔΕΗ ενισχύθηκαν κατά 2,8 % και διαμορφώθηκαν σε € 2.913 εκατ. λόγω της αυξημένης ζήτησης κατά τη διάρκεια του α΄ τριμήνου του έτους. Στο β΄ τρίμηνο η ζήτηση κυμάνθηκε στα ίδια περίπου επίπεδα με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Η λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) το α’ εξάμηνο του 2015, χωρίς τις εφάπαξ επιπτώσεις, είναι αυξημένη κατά € 148 εκατ. Η βελτίωση της κερδοφορίας οφείλεται κυρίως στην αυξημένη υδροηλεκτρική παραγωγή και στις μειωμένες τιμές καυσίμων και αγορών ενέργειας. Στη βελτίωση της κερδοφορίας συνεχίζει να συνεισφέρει η μείωση της δαπάνης μισθοδοσίας, η οποία σε επίπεδο εξαμήνου είναι μειωμένη κατά € 20,1 εκατ. Αντίθετα, αρνητική επίδραση είχε η αύξηση των προβλέψεων για επισφαλείς πελάτες.

Για το σύνολο του έτους και με παραδοχές για την τιμή πετρελαίου Brent $50/bbl, για την ισοτιμία €/$ 1,11 και για την τιμή δικαιωμάτων CO2 € 8,5/τόνο για το διάστημα Ιουλίου – Δεκεμβρίου 2015, εκτιμούμε ότι τα έσοδα από πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας θα διαμορφωθούν σε € 5,6 δισ., τα συνολικά έσοδα σε € 5,8 δισ. και το περιθώριο EBITDA σε 19,5% – 20,5%.

Στις κρίσιμες ημέρες των περιορισμών στις κινήσεις κεφαλαίων (capital controls), ο Όμιλος ΔΕΗ ανταπεξήλθε κατά βάση στις οικονομικές του υποχρεώσεις και γενικά, συνέβαλε ουσιαστικά στην ομαλή λειτουργία της χώρας αναδεικνυόμενος σε παράγοντα σταθερότητας.

Η Εταιρεία έχει ήδη θέσει σε εφαρμογή ένα πλαίσιο δράσεων για τη βελτίωση της εισπραξιμότητας. Ωστόσο, η επιβολή περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων προκάλεσε τον Ιούλιο δυσχέρειες στην απόδοση των δράσεων αυτών και επέτεινε τη δυσκολία των πελατών μας στην πληρωμή των λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας, με αποτέλεσμα την περαιτέρω αύξηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Σε συνάρτηση με την ομαλοποίηση της κατάστασης, εντείνουμε τις δράσεις βελτίωσης της εισπραξιμότητας με την προσδοκία ότι θα έχουμε θετικά αποτελέσματα στο εγγύς μέλλον. Το ζήτημα αυτό είναι στρατηγικής σημασίας για τη ΔΕΗ με ευρύτερες διαστάσεις για τη χώρα μας. Σαν τέτοιο το έχουμε αναδείξει σε πανελλαδική κλίμακα, πράγμα που ενισχύει τις προσπάθειές μας για την μείωση των ληξιπρόθεσμων λογαριασμών.

Πάρα ταύτα, θεμελιώδης προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη του Ομίλου αποτελεί και η ορθολογική λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας προς όφελος του τελικού καταναλωτή. Η ΔΕΗ διαθέτει σήμερα 61,2% μερίδιο στην παραγωγή και τις εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας και 97,1% μερίδιο στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, παρά το γεγονός ότι η αγορά αυτή είναι ανοικτή στην είσοδο νέων προμηθευτών. Παρατηρούμε ότι οι ανταγωνιστές μας δεν υιοθετούν τις κατάλληλες δράσεις και ενέργειες όπως ανάπτυξη δικτύου πωλήσεων, ανάληψη ρίσκου, εφαρμογή της αναγκαίας τιμολογιακής πολιτικής με μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, ώστε να αποσπάσουν μερίδια αγοράς από τη ΔΕΗ, αλλά αναμένουν και επιδιώκουν το άνοιγμα της αγοράς μέσω ρυθμιστικών παρεμβάσεων. Αυτό, κάθε άλλο παρά τον υγιή ανταγωνισμό εγγυάται.

Όπως είναι γνωστό, η νέα Συμφωνία Χρηματοδότησης της Ελλάδας προβλέπει μεταξύ άλλων, για την Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας, την εφαρμογή συστήματος δημοπρασιών τύπου ΝΟΜΕ με στόχο να μειωθούν κατά 25% τα μερίδια της ΔΕΗ στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας. Στο ζήτημα αυτό θεωρούμε αυτονόητη προϋπόθεση ότι η μείωση του μεριδίου αγοράς κατά 25% θα αφορά όλες τις κατηγορίες καταναλωτών, πράγμα το οποίο επιβάλλεται να προβλεφθεί στη σχετική νομοθετική ρύθμιση.

Αυτό εξάλλου είναι απολύτως εύλογο καθώς η μείωση του μεριδίου της ΔΕΗ δεν θα γίνει με όρους Αγοράς, αλλά εξαναγκασμένα, μέσω ρυθμίσεων. Είναι αδιανόητο η μείωση του μεριδίου της ΔΕΗ να γίνει ανεξέλεγκτα με μεταφορά στους ανταγωνιστές της ΔΕΗ των πλέον ελκυστικών πελατών. Αυτό, πέρα από τα κέρδη – με διαστάσεις αισχροκέρδειας – κάποιων ιδιωτών προμηθευτών θα αποβεί σε βάρος των καταναλωτών, ιδιαίτερα των λαϊκών στρωμάτων και των επαγγελματιών και βέβαια της εθνικής οικονομίας. Σε κάθε περίπτωση η εφαρμογή των δημοπρασιών αυτών θα πρέπει να διασφαλίζει, πέραν της μεταφοράς του όποιου πλεονάσματος στον τελικό καταναλωτή και την κάλυψη κατ’ ελάχιστον του πλήρους κόστους παραγωγής της ΔΕΗ, όπως αυτό αποτυπώνεται με απόλυτη διαφάνεια στις οικονομικές καταστάσεις της και έχει ήδη συμβεί σε άλλες ανάλογες περιπτώσεις διεθνώς (π.χ. με το ΝΟΜΕ στη Γαλλία).

Γενικά, στόχος μας είναι μια ευέλικτη και αποδοτικά λειτουργούσα ΔΕΗ, η οποία μέσα σε μια ορθολογικά και δίκαια δομημένη αγορά θα μπορεί να προσαρμόζεται αποτελεσματικά ώστε να δημιουργεί αξία για τους πελάτες της, τους εργαζόμενους της και τους μετόχους της. Ιδιαίτερα στις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται με τη συμφωνία με τους δανειστές, η ΔΕΗ επεξεργάζεται και αναπροσαρμόζει την στρατηγική της, ώστε να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο ως εταιρεία και όμιλος.

Αναγκαία προϋπόθεση γι’ αυτά όπως έχω τονίσει κατ’ επανάληψη, είναι η λειτουργία της ως επιχείρησης με τις αρχές και τους κανόνες της εταιρικής διακυβέρνησης απαλλαγμένη από τα γραφειοκρατικά γρανάζια της δημόσιας διοίκησης.»

Δημοσιεύτηκε απο τον στις 27,Αύγουστος, 2015, 4:49 μμ. στις Κατηγορίες HOT - ΕΙΔΗΣΕΙΣ, photos, ΕΛΛΑΔΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ. Νπορείτε να παρακολουθείσετε τισ απαντήσεις επι του άρθρου απο RSS 2.0. Παρακαλούμε σχολιάστε το άρθρο...( ή αφήστε σύνδεσμο trackback)

Δώστε απάντηση

Προβεβλημένα Links

  • DIKTYO1 TV VIDEO PORTAL

Έυρεση στο Αρχείο

με ημερομηνία
με κατηγορία
'Ευρεση με Google

Photo Gallery

Kατηγορίες
blog καθημερινής ενημέρωσης alphafm.gr

Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Όροι χρήσης :απαγορεύεται η χρήση όλων των εικόνων, βίντεο, ειδήσεων, ρεπορτάζ, γραφικών χωρίς την άδεια του alphafm.gr και χωρίς την αναφορά πηγής

Στοιχεία Επικοινωνίας : Κολοκοτρώνη 20 - ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΤΚ 52100, 24670 26.945, apararas@gmail.com
Copyright ©2008-2017 alphafm.gr