www.eetaa.gr – Παιδικοί Σταθμοί ΕΣΠΑ 2015-2016: Αποτελέσματα

Οι πίνακες με τα προσωρινά αποτελέσματα των δικαιούχων (ονόματα μητέρας και παιδιού) που πληρούν τις προϋποθέσεις για να ενταχθούν στους παιδικούς σταθμούς για την περίοδο 2015-2016 ανακοινώθηκαν το βράδυ της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου 2015 από την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ). Σύμφωνα με πληροφορίες περίπου 40.000 παιδιά θα μείνουν εκτός παιδικών σταθμών για την περίοδο 2015-2016, ενώ «βροχή» πέφτουν οι ενστάσεις επί της διαδικασίας επιλογής από γονείς που κόπηκαν.[Μπορείτε να δείτε τους σχετικούς πίνακες με τα αποτελέσματα επιλέγοντας το link στο τέλος του άρθρου].

Σημειώνεται, ότι από το απόγευμα της Δευτέρας 7-9-2015 ξεκίνησε και η διαδικασία ενστάσεων η οποία αφορά μητέρες που έμειναν εκτός προγράμματος και εφόσον κρίνουν ότι αδικήθηκαν μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις, στέλνοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά  (δείτε στο τέλος του άρθρου πληροφορίες καθώς και το link με τη σχετική αίτηση). Από τις  ενστάσεις που θα υποβληθούν, θα ληφθούν υπόψη μόνον αυτές  που έχουν παραληφθεί και πρωτοκολληθεί μέχρι και τις 14:00 το μεσημέρι της Πέμπτης 10 Σεπτεμβρίου 2015. Ενστάσεις που θα υποβληθούν με οποιονδήποτε τρόπο μετά την παραπάνω ημερομηνία θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες.

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2015, 21:39

ΚΕΔΕ: Να γίνουν δεκτές όλες οι αιτήσεις για τους Παιδικούς Σταθμούς και τα ΚΔΑΠ

Τουλάχιστον στα περσινά επίπεδα, δηλαδή στα 200 εκατομμύρια ευρώ, ζητεί η ΚΕΔΕ να αυξηθεί ο προϋπολογισμός του προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής ζωής», που αφορά τη δωρεάν φιλοξενία νηπίων σε Παιδικούς – Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) και ΚΔΑΠ – ΜΕΑ, ώστε να ικανοποιηθεί το σύνολο των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί.

Επίσης, την άρση του περιορισμού του αριθμού των προσφερομένων θέσεων, ο οποίος σύμφωνα με την πρόσκληση δεν θα πρέπει να ξεπερνά το 70% της συνολικής δυναμικότητας της δομής. Αυτός ο περιορισμός, επισημαίνει, θα δημιουργήσει μείζον πρόβλημα αναφορικά με την κάλυψη των αυξανόμενων κοινωνικών αναγκών, με αποτέλεσμα πολλά παιδιά να μείνουν εκτός προγράμματος.

Ακόμη, η καταβολή της πρώτης δόσης από τη χρηματοδότηση να γίνεται με την πιστοποίηση του 10% του φυσικού αντικειμένου.

Πληροφορίες – οδηγίες για τα αποτελέσματα:

Οι πίνακες κατάταξης των δυνητικά ωφελουμένων και οι πίνακες των απορριφθεισών μητέρων ανά νομό έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ), στο link www.eetaa.gr/enarmonisi/paidikoi_stathmoi_2015/index.html.

Θα πρέπει να επιλέξτε Νομό ή Δήμο για να δείτε τους αντίστοιχους προσωρινούς πίνακες αιτήσεων των δυνητικά ωφελούμενων με πλήρη και ελλιπή φάκελο δικαιολογητικών. Οι δυνητικά ωφελούμενοι εμφανίζονται κατά φθίνουσα σειρά μοριοδότησης ανά Νομό και κατά αλφαβητική σειρά, ανά Δήμο

Προσωρινά αποτελέσματα αξιολόγησης της πληρότητας των φακέλων των δυνητικά ωφελούμενων γονέων

Θα πρέπει να συμπληρώστε, στα πεδία της εφαρμογής, τον Α.Φ.Μ. σας (υποχρεωτικά) και τον Α.Μ.Κ.Α. (ή αντί του ΑΜΚΑ την Ημερομηνία Γέννησής) σας, που έχετε γράψει στην αίτηση σας, για να δείτε τα προσωρινά αποτελέσματα :

Α.Φ.Μ. :
(υποχρεωτικό πεδίο, πρέπει να γράψετε 9 αριθμούς)

A.M.K.A. :
(προαιρετικό πεδίο, πρέπει να γράψετε 11 αριθμούς)

ή εναλλακτικά
Ημερομηνία γέννησης :
(προαιρετικό πεδίο, στη μορφή ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ, π.χ. 03/06/1980 ή 18/05/1987)

Οι γονείς οι οποίοι έχουν καταθέσει σχετικές αιτήσεις μπορούν να δουν τα προσωρινά αποτελέσματα σε ειδική εφαρμογή, η οποία θα απαιτεί την εισαγωγή του ΑΦΜ και του ΑΜΚΑ, που αναφέρονται στην αίτηση συμμετοχής του κάθε υποψήφιου.

Από την εφαρμογή θα λαμβάνονται οι κωδικοί μητέρας και παιδιού, ώστε οι αιτούντες να μπορούν να δουν τα αποτελέσματα και από τους Προσωρινούς Πίνακες πλήρων και ελλιπών φακέλων δικαιολογητικών, που θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα.

Ενστάσεις

Ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν εγγράφως στους αριθμούς FAX των κατά τόπους γραφείων της ΕΕΤΑΑ ή ηλεκτρονικά μέσω e-mail στο miteresenstaseis@eetaa.gr, με σκαναρισμένα έγγραφα και εντός τριών εργάσιμων ημερών από την επομένη της ημερομηνίας ανάρτησής τους, (μέχρι δηλαδή την Πέμπτη 10/9 στις 14:00) σύμφωνα με το Υπόδειγμα «Έντυπο Υποβολής Ένστασης», που παρουσιάζεται στην ανωτέρω ιστοσελίδα.

Σε περίπτωση υποβολής ταχυδρομικώς ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier), η ένσταση υποβάλλεται σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο εξωτερικά θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται η ένδειξη «ΥΠΟΒΟΛΗ  ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ», για το σχολικό έτος 2015 – 2016. Όλες οι ενστάσεις εξετάζονται από την Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων (Ε.Ε.Ε.).

ΓΡΑΦΕΙΑ/ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Ε.Ε.Τ.Α.Α.

1.  ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
Μυλλέρου 73-77, Τ.Κ. 10436, Αθήνα
Τηλ. – Fax : 210-5214733, 210-5214666, 210-5214735, 2105-214627 ,  210-5214707
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΑΤΤΙΚΗΣ, ΚΡΗΤΗΣ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ,  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ,  ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

2.  ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Πολυτεχνείου 39, 7ος   όροφος – 54626, Θεσσαλονίκη
Τηλ. Φαξ : 2310-544731, 2310-544714
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ:  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

3.  ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Αλ. Παπαναστασίου 33, 5ος  όροφος – 41222, Λάρισα
Tηλ. Φαξ : 2410-579621
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΗΠΕΙΡΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Στο έντυπο της ένστασης θα πρέπει να αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο υποβάλλεται η ένσταση και να συνοδεύεται από το απαιτούμενο δικαιολογητικό. Δεν θα γίνονται αποδεκτές ενστάσεις ασαφείς ή δικαιολογητικά χωρίς έντυπο ένστασης.

ΒΡΕΦΙΚΟΙ – ΠΑΙΔΙΚΟΙ – ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ – ΚΔΑΠ – ΚΔΑΠ ΜΕΑ

Ευρωπαϊκή Ένωση Δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής» ΕΣΠΑ 2014-2020

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015 – 2016 (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2100 / 16.7.2015)

[Αίτηση φορέων] – [Παραρτήματα]

Δείτε τους σχετικούς πίνακες με τα όλα αποτελέσματα καθώς και χρηστικές πληροφορίες, επιλέγοντας το παρακάτω link :

ΒΡΕΦΙΚΟΙ – ΠΑΙΔΙΚΟΙ – ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΚΔΑΠ – Πίνακες με τα Αποτελέσματα

Δημοσιεύτηκε απο τον στις 8,Σεπτέμβριος, 2015, 10:41 μμ. στις Κατηγορίες HOT - ΕΙΔΗΣΕΙΣ, photos, ΕΛΛΑΔΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ. Νπορείτε να παρακολουθείσετε τισ απαντήσεις επι του άρθρου απο RSS 2.0. Παρακαλούμε σχολιάστε το άρθρο...( ή αφήστε σύνδεσμο trackback)

Δώστε απάντηση

Πρόσφατα Άρθρα

Προβεβλημένα Links

  • DIKTYO1 TV VIDEO PORTAL

Έυρεση στο Αρχείο

με ημερομηνία
με κατηγορία
'Ευρεση με Google

Photo Gallery

Kατηγορίες
blog καθημερινής ενημέρωσης alphafm.gr

Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Όροι χρήσης :απαγορεύεται η χρήση όλων των εικόνων, βίντεο, ειδήσεων, ρεπορτάζ, γραφικών χωρίς την άδεια του alphafm.gr και χωρίς την αναφορά πηγής

Στοιχεία Επικοινωνίας : Κολοκοτρώνη 20 - ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΤΚ 52100, 24670 26.945, apararas@gmail.com
Copyright ©2008-2017 alphafm.gr