ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗ ΣΙΣΚΟΥ. ΑΠΟ ΤΟ 2008 ΠΡΟΕΒΛΕΨΕ ΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Μετά τις τελευταίες δραματικές- αρνητικές εξελίξεις για την αρχιτεκτονική σχολή στην Καστοριά η οποία δεν θα ιδρυθεί όπως όλα δείχνουν, θυμίζουμε πως κάποιοι σοβαρά σκεπτόμενοι άνθρωποι τόνισαν από το 2008 τους κινδύνους που υπήρχαν από τότε για την μη ίδρυση. Δείτε άρθρο του Βαγγέλη Σίσκου Καθηγητή Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων στο Τμήμα Διεθνούς Εμπορίου, για το alphafm.gr, που είχαμε δημοσιεύσει τότε:

 

»Η μετεξέλιξη των ΤΕΙ και οι προοπτικές της Ανώτατης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Δυτική Μακεδονία»

Εισαγωγή –

Το νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον που συναντά συνεχώς η χώρας μας, ως τμήμα της ευρωπαϊκής οικονομίας και των συνεχών διεθνών οικονομικών εξελίξεων, απαιτούν στοιχεία συνεχούς ανοίγματος της οικονομίας και της εξωστρέφειας, διασφάλιση καινοτόμων κλάδων και μοντέλων οικονομικής ανάπτυξης αλλά και ισότιμης συμμετοχής στην βιώσιμη παγκόσμια ανάπτυξη.

Για την επίτευξη των στόχων αυτών και της θέσης της ελληνικής οικονομίας τα επόμενα χρόνια δεν μπορεί να εξασφαλιστεί χωρίς την ποιοτική και καινοτόμα ανάπτυξη των δημοσίων ΑΕΙ (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ) απέναντι στα δεδομένα της νέας νομοθεσίας εξέλιξης τους, αλλά και της ανταγωνιστικής σχέσης τους με την αναγνωσμένη ήδη λειτουργία των ιδιωτικών κολεγίων και αργότερα των Ιδιωτικών Πανεπιστήμιων στην Ελλάδα. Εξελίξεις που πρέπει να αναμένουμε σύντομα, αφού ήδη λειτουργεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια ανταγωνιστικά η δημόσια και ιδιωτική ανώτατη εκπαίδευση στις υπόλοιπες χώρες –μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), αλλά και σήμερα σε όλες τις πρώην σοσιαλιστικές χώρες της Ανατολικής Ευρώπης.

Η εξέλιξη και δυναμική των δημοσίων ΑΕΙ, ξεφεύγει σήμερα τα σύνορα της χώρας μας και η ανταγωνιστικότητα τους πλέον θα καθορίζεται από την κατάταξη σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, τις απαιτήσεις του συστήματος της Μπολόνια, και θα προσαρμόζεται στις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις της αγοράς εργασίας με σκοπό την ανάπτυξη της κοινωνίας, ευημερίας της νέας ελληνικής και ευρωπαϊκής οικονομίας και προσφοράς στην διεθνή κοινότητα.

Για την επίτευξη της ανταγωνιστικότητας των ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) σε εθνική και διεθνή κλίμακα είναι απαραίτητη η διασφάλιση της ποιότητας των εκπαιδευτικών υπηρεσιών και της επιστημονικής έρευνας. η οποία πιστοποιείται μέσω εθνικής και διεθνούς αξιολόγησης και πιστοποίησης.

 

Η αποστολή των ΑΕΙ και η νομοθετική εξομοίωση των ΤΕΙ με τα Πανεπιστήμια

Η αποστολή των δημοσίων Α.Ε.Ι είναι η ποιοτική παραγωγή και η διάδοση της γνώσης με την έρευνα και την διδασκαλία, η διαμόρφωση των απαραίτητων συνθηκών για την αναζήτηση νέας γνώσης και ανάδειξης νέων ερευνητών. Το Τμήμα ή η Σχολή της Ανώτατης Εκπαίδευσης αποτελεί την εγγύηση απόκτησης από τους φοιτητές όλων των επιπέδων των γνώσεων και δεξιοτήτων, των αξιών της δημοκρατίας και του πολιτισμού, καθώς και της σύνθετης προετοιμασίας προς όφελος της κοινωνίας .

Η ποιότητα, ως θεμελιώδες συστατικό της εκπαιδευτικής δραστηριότητάς, πρέπει να αντιστοιχεί στα σύγχρονα παγκόσμια πρότυπα, που υφίστανται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, για να ικανοποιήσει εξ ολοκλήρου τα αιτήματα των ακαδημαϊκών μελών (μέλη ΔΕΠ/ ΕΠ, φοιτητές, Διοικητικό προσωπικό κ.α), της αγοράς εργασίας και της κοινωνίας συνολικά.

Η ποιότητα των εκπαιδευτικών υπηρεσιών και της επιστημονικής έρευνας των ΑΕΙ καθορίζεται από τους παρακάτω παράγοντες:

 1. από το επίπεδο των προσόντων των μελών ΕΠ/ ΔΕΠ και οργάνωσης σπουδών,

 2. από το επίπεδο ανάπτυξης των εργαστηρίων και της υλικοτεχνικής υποδομής.

Ως προς το πρώτο παράγοντα, σημαντικοί σταθμοί στην μετεξέλιξη των ΤΕΙ της χώρας με την σταδιακή εξομοίωση της αποστολής των ΤΕΙ με τα Πανεπιστήμια, καθώς επίσης του ποιοτικού επιπέδου των προσόντων των μελών ΕΠ με τα μέλη ΔΕΠ αποτελεί η παρακάτω νέα νομοθεσία :

 • αρχικά ο Ν. 2916/2001, ο οποίος συνέβαλε στην αποσαφήνιση ότι τα Τεχνολογικά Ιδρύματα ανήκουν στην Ανώτατη Εκπαίδευση και χορηγούν πτυχία ως βασικό τίτλο σπουδών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (bachelor), δίνοντας επιπλέον την δυνατότητα πρόσβασης στους πτυχιούχους σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών (masters) των ελληνικών και ξένων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ. Εξίσωση των ακαδημαϊκών προσόντων όλων των τακτικών βαθμίδων Ε.Π. στα ΤΕΙ με τις αντίστοιχες βαθμίδες των Πανεπιστημίων.

 • ο Νόμος 3374 / 2005 ο ενιαίος νόμος για Πανεπιστήμια και ΤΕΙ για την Διασφάλιση της ποιότητας στην Ανώτατη εκπαίδευση (εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση) και σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων.

 • Ν. 3404/2005 (ΦΕΚ 260 Α) «Ρύθμιση θεμάτων Ανώτατης Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» όπου συμπληρώνονται και ενισχύονται οι αναγκαίες διαδικασίες, λειτουργίες και δομές για τη διασφάλιση και προαγωγή της ποιότητας της ελληνικής ανώτατης τεχνολογικής εκπαίδευσης. Παράλληλα, καθιερώνεται ελάχιστη βαθμολογική βάση εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

 • ο Νόμος 3549 / 20-03-2007 (δομή και λειτουργία των ΑΕΙ) στο άρθρο 1ο αποσαφηνίζει πλήρως ότι τα ΤΕΙ είναι Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 5 του Συντάγματος και τα ιδρύματα της ανώτατης εκπαίδευσης αποτελούνται από δύο παράλληλους τομείς: αα) τον πανεπιστημιακό τομέα, ο οποίος περιλαμβάνει τα Πανεπιστήμια, τα Πολυτεχνεία και την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών και ββ) τον τεχνολογικό τομέα ο οποίος περιλαμβάνει τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Επίσης εννοεί κοινούς κανόνες λειτουργίας των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ και εισάγει το τετραετές ακαδημαϊκό-αναπτυξιακό πρόγραμμα για όλα τα Τμήματα ΑΕΙ.

 • Ο Νόμος 3685 /16-07-2008 «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές» όπου θεσπίζονται οι ενιαίοι κανόνες για την οργάνωση Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ για την χορήγηση Μεταπτυχιακού διπλώματος Ειδίκευσης

 

Η δωδεκαετής ανάπτυξη του Παραρτήματος Καστοριάς του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Έχουν περάσει 12 από την ίδρυση του Παραρτήματος Καστοριάς του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (και 30 από την ίδρυση του ΤΕΙ ΔΜ), χρόνια δύσκολα, αλλά δημιουργικά στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση με την εκπαίδευση υψηλά καταρτισμένων στελεχών, με κύριο γνώμονα την ανάπτυξη των επιστημονικών γνώσεων, των διοικητικών και πρακτικών δεξιοτήτων των φοιτητών.

Από την έναρξη του πρώτου Τμήματος του Διεθνούς Εμπορίου το 1996 μέχρι σήμερα έχουν εκλεγεί και υπηρετούν 6 μόνιμα μέλη εκπαιδευτικού προσωπικού (ΕΠ) διαφορικών γνωστικών αντικειμένων και ειδικοτήτων (2 Καθηγητές, 1 Αναπληρωτής Καθηγητής, 1 Επίκουρος Καθηγητής και 2 καθηγητές εφαρμογών), εργάζονται 50 επιστημονικοί και εργαστηριακούς συνεργάτες και έχουν αποφοιτήσει 800 φοιτητές.

Στο Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας που ιδρύθηκε το 1999 έχουν εκλεγεί και υπηρετούν 2 μόνιμα μέλη εκπαιδευτικού προσωπικού διαφορικών γνωστικών αντικειμένων (1 Καθηγητής, 1 Αναπληρωτής Καθηγητής), εργάζονται 50 επιστημονικοί και εργαστηριακοί συνεργάτες και έχουν αποφοιτήσει 500 πτυχιούχοι.

Στο Τμήμα Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών που ιδρύθηκε το 2003, έχουν εκλεγεί και υπηρετούν 6 μόνιμα μέλη εκπαιδευτικού προσωπικού (1 Καθηγητής, 1 Αναπληρωτής Καθηγητής, 1 Επίκουρος Καθηγητής και 3 καθηγητές εφαρμογών), όμως δεν έχουν αποφοιτήσει μέχρι σήμερα φοιτητές λόγω της ανάπτυξης του προγράμματος σπουδών έως σήμερα).

Ο αριθμός των μελών ΕΠ του Παραρτήματος Καστοριάς συγκριτικά με τα δεδομένα των υπηρετούντων μόνιμων μελών ΕΠ άλλων Τμημάτων του ΤΕΙ ΔΜ και μελών Δ.Ε.Π. Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας θεωρείται ικανοποιητικός.

Μετά την εφαρμογή του Ν. 3404/2005 και την καθιέρωση της ελάχιστης βαθμολογικής βάσης εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση παρατηρείται σημαντική μείωση του αριθμού των φοιτητών σε όλα τα περιφερειακά Πανεπιστήμια και ΤΕΙ αλλά και στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας. Συγκεκριμένα στο Παράρτημα Καστοριάς, στα τρία Τμήματα διατηρήθηκε ο αριθμός εισακτέων σε 750 φοιτητές το 2008, περίπου στα ίδια επίπεδα των προηγούμενων ετών (αύξηση σε 350 φοιτητές στο Τμήμα Πληροφορικής από 120, σε 350 φοιτητές στο Δημοσίων Σχέσεων και μείωση από 350 σε 50 άτομα στο Τμήμα Διεθνούς Εμπορίου ετησίως μετά το 2006) σε σύνολο 2300 εισακτέων στα 15 Τμήματα του ΤΕΙ ΔΜ. Η μεγαλύτερη μείωση παρατηρήθηκε στα Τμήματα της Σχολής ΣΤΕΓ στην Φλώρινα αλλά και στα Τμήματα ΣΤΕΦ και ΣΔΟ της Κοζάνης και Γρεβενών.

Ως προς τον δεύτερο παράγοντα σημαντικό πρόβλημα στην λειτουργία του Παραρτήματος Καστοριάς ήταν επί πολλά χρόνια η έλλειψη σύγχρονων ιδιόκτητων κτιρίων, τις ανάγκες στέγασης κάλυπτε ένα πεπαλαιωμένο κτίριο 40 ετών της εταιρείας εμπορίας γουναρικών ΕΔΗΚΑ το οποίο παραχωρήθηκε δωρεάν αρχικά για 4 χρόνια και ύστερα από δικαστική διαμάχη με το ΤΕΙ ΔΜ επιβλήθηκε ενοίκιο από το 2000. Παρά τις μεγάλες επενδύσεις στο κτήριο αυτό των 1 εκατ. ευρώ από το ΤΕΙ ΔΜ (ανακαίνιση 600 χιλ ευρώ το1996 και η ηλεκτρονική δικτύωση του κτηρίου 100 χιλ και άλλες επενδύσεις) και την άρνηση της διοίκησης της εταιρείας στις προτάσεις του ΤΕΙ για την αγορά του ως βοηθητικό κτίριο των νέων εγκαταστάσεων, ο κίνδυνος απώλειας των επενδύσεων είναι ορατός αλλά και η αποχώρηση από το κτίριο το καλοκαίρι το 2009 είναι δεδομένη.

Οι νέες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις του Παραρτήματος Καστοριάς που ολοκληρώθηκαν φέτος με την χρηματοδότηση 12 εκατ. ευρώ της ΕΕ και του ελληνικού δημοσίου περιλαμβάνουν: το κεντρικό κτίριο διοίκησης με 3600 τμ, το κτίριο των αιθουσών και των εργαστηρίων 2500 τμ,. Τα προηγούμενα χρόνια κατασκευάστηκαν το συμπληρωματικό κτίριο εργαστηρίων 500 τμ (2003 με την χρηματοδότηση της Νομαρχίας Καστοριάς) και το κυλικείο με 300 τ.μ.(2000) .

Στο κεντρικό κτίριο διοίκησης περιλαμβάνονται ένα κεντρικό αμφιθέατρο 450 θέσεων, δύο αμφιθέατρα χωρητικότητας 120 θέσεων το καθένα, μία βιβλιοθήκη, τρεις γραμματείες των τριών Τμημάτων, γραφεία διοικητικών υπηρεσιών. Το κτίριο αιθουσών και εργαστηρίων περιλαμβάνει 10 αίθουσες διδασκαλίας και 8 εργαστήρια. Το συμπληρωματικό κτίριο εργαστηρίων περιλαμβάνει 4 εργαστήρια. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις θεωρούνται ότι είναι υπερσύγχρονες και μπορούν να στεγάσουν και άλλα Τμήματα του ΤΕΙ ή του Πανεπιστημίου ΔΜ.

 

Τα εκπαιδευτικά και ερευνητικά αποτελέσματα του Παραρτήματος Καστοριάς του ΤΕΙ ΔΜ :

 

 • Αναμόρφωση προγραμμάτων σπουδών. Σε όλα τα τμήματα του Παραρτήματος Καστοριάς έχουν αναμορφωθεί τα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα προγραμμάτων σπουδών αντίστοιχων ειδικοτήτων σύμφωνα με τις υποδείξεις και σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς, καθώς και τις αρχές τη Μπολόνια (σύστημα ECTS, Παράρτημα διπλώματος κα.). Έχουν αξιοποιήσει τις σύγχρονες τεχνολογίες στην εκπαίδευση με την εφαρμογή των πρωτοποριακών καινοτομιών της πληροφορικής, πλήρως εναρμονισμένες στις δυνατότητες της νέας οικονομίας, στοχεύοντας στην αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων των αποφοίτων.

 • Η επαγγελματική αποκατάσταση των πτυχιούχων. Μέχρι σήμερα η πορεία των πτυχιούχων του Τμήματος στη αγορά εργασίας κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική αφού περισσότερο από το 80% έχει μόνιμη και σταθερή εργασία μετά την αποφοίτηση τους σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και οργανισμούς ή στο Δημόσιο τομέα.

 • Σε διακρατικό και ευρωπαϊκό επίπεδο τα Τμήματα του Παραρτήματος Καστοριάς ανέπτυξαν την τελευταία πενταετία ακαδημαϊκές και εκπαιδευτικές συνεργασίες, με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας και του εξωτερικού σε διμερές, περιφερειακό και πολυμερές επίπεδο αξιοποιώντας εθνικά, διεθνή και ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης. Ενδεικτικά αναφέρουμε α) την υλοποίηση δύο διευρωπαϊκών κοινοτικών ανταγωνιστικών προγραμμάτων TEMPUS/TACIS με Πανεπιστήμια της Ουκρανίας και άλλα Πανεπιστήμια της Δυτικής Ευρώπης στην δημιουργία προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, β) την διακρατική συνεργασία του ΤΕΙ ΔΜ για την δημιουργία ασύγχρονης εκπαίδευσης και ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού στο Πανεπιστήμιο της Κορυτσάς – Αλβανία, γ) συμμετοχή στο πρόγραμμα ERASMUS με την κινητικότητα σπουδαστών σε συνεργαζόμενα πανεπιστήμια των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Γαλλία, Γερμανία, Βέλγιο, Τσεχία), δ) Συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Ternopil National Economic University στην διοργάνωση μεταπτυχιακού προγράμματος ΜΒΑ στο Τμήμα Διεθνούς Εμπορίου ΤΕΙ ΔΜ (έναρξη τον Νοέμβριο του 2008) και στην ΣΔΟ του ΤΕΙ Αθήνας, ε) διεθνής συνεργασία για την δημιουργία του διεθνούς επιστημονικού περιοδικού κύρους. κ.α.

 • Ερευνητικά αποτελέσματα. Τα μέλη του Τμήματος δημοσιεύουν τα ερευνητικά τους αποτελέσματα σε διεθνή έγκυρα επιστημονικά περιοδικά με κριτές. Το επιστημονικό δυναμικό του Τμήματος συμμετέχει σε εθνικά ή διεθνή συνέδρια για την παρουσίαση των ερευνητικών αποτελεσμάτων. Ο μέσος όρος εργασιών ανά μέλος ΕΠ είναι περίπου 30 επιστημονικά άρθρα και βιβλία, αριθμός αρκετά καλός για τα διεθνή και εθνικά δεδομένα στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση.

 • Σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο υλοποιήθηκαν ερευνητικά και άλλα εκπαιδευτικά έργα: α) Ερευνητικό πρόγραμμα της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ΠΕΠ 2000 – 2006, β) «Αρχιμήδης: Ενίσχυση των ερευνητικών ομάδων του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας» γ) Επιχειρηματικότητα «Ενθάρρυνση επιχειρηματικών δράσεων, καινοτομικών εφαρμογών και μαθημάτων επιλογής φοιτητών και σπουδαστών», όπως και άλλα ερευνητικά έργα με άλλα ΤΕΙ της χώρας.

 • Διεθνή συνέδρια και επιστημονικές ημερίδες. Έχουν διοργανωθεί και διεξαχθεί στην Καστοριά διεθνή επιστημονικά συνέδρια στα εφαρμοσμένα οικονομικά ICOAEInternational Conference of Applied Economics, στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, στο Πολιτικό Μάρκετινγκ αλλά και δεκάδες ημερίδες σε διαφορετικά επιστημονικά αντικείμενα.

 • Διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Αρκετά μέλη ΕΠ συμμετέχουν ως κριτές σε επιστημονικά περιοδικά διεθνούς κύρους και έχουν δημιουργήσει σε συνεργασία με ελληνικά και ξένα Τριτοβάθμια Ιδρύματα νέα επιστημονικά περιοδικά διεθνούς κύρους (Journal of European.Economy το 2001 στο JEL, VINITY classification).

 • Συμβολή σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Η συμβολή των Τμημάτων του Παραρτήματος Καστοριάς από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας τους είναι μεγάλη. Σε τοπικό επίπεδο στήριξε τις προσπάθειες εξωστρέφειας των τοπικών επιχειρήσεων και οργανισμών γούνας με διάφορους τρόπους (ενδεικτικά αναφέρουμε την ολοκλήρωση μελέτης επέκτασης των ελληνικών επιχειρήσεων γούνας στα Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη, την διοργάνωση του επιστημονικού Συνεδρίου Γούνας, την διοργάνωση επιχειρηματικών συναντήσεων, την σύναψη μνημονίου συνεργασίας του Δήμου Καστοριάς και του Δήμου Σεβσένκοβσκι της πόλης του Κιέβου κα.).

 • Συμβολή στην Νομαρχία Καστοριάς με την σύνταξη προτάσεων για την ίδρυση Πανεπιστημιακών Τμημάτων στην Καστοριά. Η πρόταση περιελάμβανε την δημιουργία Σχολής Οικονομικών και Κοινωνικών επιστημών με προτεινόμενα Τμήματα της Πληροφορικής, Περιφερειακής Ανάπτυξης και της Οικονομικής των Μεταφορών – Logistics. Τα τμήματα αυτά δεν είχαν την τύχη ίδρυση τους στην Καστοριά, αλλά δημιουργήθηκαν μετά την υποβολής τους στο ΥΠΕΠΘ στην Κοζάνη το Τμήμα Πληροφορικής, στο ΤΕΙΘ το Τμήμα Logistics και στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας το Τμήμα Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Τα εκπαιδευτικά και ερευνητικά αποτελέσματα που παρατέθηκαν παραπάνω δεν έχουν ζηλέψουν τίποτα από τα κεντρικά ΑΕΙ της χώρας και του εξωτερικού.

 

Η στρατηγική ακαδημαϊκής ανάπτυξης του Παραρτήματος Καστοριάς του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Tην περίοδο 2008-2012 η διάρθρωση των βασικών αξόνων προτεραιότητας ανάπτυξης του παραρτήματος Καστοριάς είναι:

 1. Εκσυγχρονισμός του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών και σύνδεσης με την αγορά εργασίας.

 2. Εφαρμογή καινοτόμων εκπαιδευτικών διαδικασιών με τη χρήση προηγμένων τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών (ΤΠΕ).

 3. Εκσυγχρονισμός και προτεραιότητες της επιστημονικής ερευνητικής διαδικασίας

 4. Διασφάλιση της ποιότητας των εκπαιδευτικών υπηρεσιών και της επιστημονικής έρευνας.

 5. Ανάπτυξη και προσέλκυση στελεχιακού επιστημονικού δυναμικού.

 6. Ανάπτυξη αμοιβαίων ακαδημαϊκών σχέσεων με εθνικά και ξένα Πανεπιστήμια, επιστημονικά ερευνητικά ιδρύματα, επιχειρήσεις και οργανισμούς.

 7. Ανάπτυξη και ενίσχυση της υλικοτεχνικής υποδομής και των τεχνολογιών καινοτομίας.

 8. Εκσυγχρονισμός του συστήματος διοίκησης και διαδικασιών ελέγχου .

 9. Καθιέρωση και προβολή του ονόματος του Τμήματος στην ακαδημαϊκή κοινότητα και την αγορά εργασίας.

Στόχοι και χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης του Παραρτήματος Καστοριάς και του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Το ΤΕΙ ΔΜ την περίοδο 2008-2012 θα αναπτύξει λεπτομερές πρόγραμμα, με την πραγματοποίηση πέντε βασικών στόχων:

 1. Εκσυγχρονισμός της εκπαιδευτικής διαδικασίας και καινοτομίας (περίοδος υλοποίησης 2008-2012)

 2. Εκσυγχρονισμός της επιστημονικής ερευνητικής διαδικασίας (περίοδος υλοποίησης 2008-2012)

 3. Ανάπτυξη στελεχιακού δυναμικού (περίοδος υλοποίησης 2008-2010)

 4. Ενίσχυση της υλικοτεχνικής υποδομής και των τεχνολογιών καινοτομίας. (περίοδος υλοποίησης 2008-2010)

 5. Εκσυγχρονισμός του συστήματος διοίκησης και διαδικασιών ελέγχου (περίοδος υλοποίησης 2008-2010).

Μία σημαντική διαδικασία, η οποία υλοποιήθηκε ήδη σε αρκετά Τμήματα του ΤΕΙ ΔΜ είναι η εσωτερική αξιολόγηση. Τον επόμενο χρόνο θα υλοποιηθεί η εξωτερική αξιολόγηση μέσω του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας (ΕΣΥΠ) από ξένους καθηγητές -αξιολογητές άλλων ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων. Η διαδικασία αυτή θα συμβάλει στην διατύπωση προτάσεων για την ποιοτική αναβάθμιση των προγραμμάτων σπουδών και άλλων εκπαιδευτικών θεμάτων.

Εκτός των άλλων η αξιολόγηση θα συμβάλλει στην αποσαφήνιση και κατάταξη όλων Τμημάτων ΑΕΙ της χώρας σύμφωνα με τα εκπαιδευτικά, ερευνητικά, τις διεθνείς συνεργασίες, την προσφορά του στο κοινωνικό σύνολο και άλλα κριτήρια.

Τρέχουσες εξελίξεις στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση

Η παραπάνω υπάρχουσα κατάσταση σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο σε συνδυασμό με τρέχουσες εξελίξεις στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση (την λειτουργία των Ιδιωτικών κολεγίων, Κέντρων Ελευθέρων Σπουδών και παραρτημάτων ξένων Πανεπιστημίων με την αναγνώριση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων τους βάσει της κοινοτικής οδηγίας 89/48 και την 2005/36, την μη αναγνώριση των επαγγελματικών δικαιωμάτων σε αρκετές ειδικότητες Τμημάτων ΤΕΙ), είναι πλέον κατάλληλος ο καιρός μετά την ολοκλήρωση της εσωτερικής αξιολόγησης το 2008 και την εξωτερική αξιολόγηση το 2009 όλων των Τμημάτων και Σχολών των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, να τεθεί το χρονοδιάγραμμα αναδιάρθρωσης των Σχολών των ΤΕΙ, η μετεξέλιξη των ΤΕΙ σε Πανεπιστήμια αλλά και η αναγκαστική βαθμιαία συγχώνευση των περιφερειακών ΤΕΙ και Πανεπιστημίων σε ενιαίο ανώτατο εκπαιδευτικό οργανισμό ανά περιφέρεια. Ένα σημαντικό τόλμημα είναι η ενοποίηση του ΤΕΙ ΔΜ με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (βλέπε σχήμα) .

Παρακάτω θα παρατεθούν αρκετοί σημαντικοί λόγοι που συνθέτουν το συγκριτικό πλεονέκτημα της ενιαίας μορφής και οργανισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας .

Οι σχεδιασμός επόμενων βημάτων μπορεί να επικεντρωθεί στις παρακάτω παράλληλες δράσεις:

 

Πρωτοβουλίες αναδιάρθρωσης των Τμημάτων του ΤΕΙ ΔΜ.

 • Εθνική κατάταξη των Τμημάτων του ΤΕΙ ΔΜ μέσω των αποτελεσμάτων της Εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης των Τμημάτων ΑΕΙ σε εθνικό επίπεδο,

 • Μετεξέλιξη, ενσωμάτωση, ενοποίηση Τμημάτων ή μετονομασία τους σύμφωνα με τα αποτελέσματα της εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης, αλλά και τον αριθμό εισακτέων φοιτητών. Ίδρυση νέων καινοτόμων Τμημάτων.

 

Στρατηγικό αναπτυξιακό πρόγραμμα μετεξέλιξης περιφερειακού ΤΕΙ σε Πανεπιστήμιο.

 • Εφαρμογή ενιαίου νόμου εσωτερικής λειτουργίας ΑΕΙ και ΤΕΙ. (πρόσφατα ψηφίστηκε από την Ελληνική Βουλή).

 • Ολοκλήρωση περαιτέρω της νομοθεσίας για την λεπτομερή εξομοίωση των ΤΕΙ με τα Πανεπιστήμια (καθορισμός γνωστικών αντικειμένων και ενιαίων θέσεων ΕΠ, εξομοίωση καθηκόντων, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των μελών ΕΠ με το άρθρο 26 του ν.3549/2007, διάρκειας εξαμήνων, καθορισμός των επαγγελματικών δικαιωμάτων, ολοκλήρωση συνεργασίας Πανεπιστημίων και ΤΕΙ στην ίδρυση προπτυχιακού Τμήματος, μέτρα ενθάρρυνσης κάλυψης των τακτικών θέσεων ΕΠ σε περιφερειακά ΤΕΙ και Πανεπιστήμια, χορήγηση παραμεθορίου επιδόματος).

 • Κατάρτιση και εφαρμογή εθνικών κριτηρίων κατάταξης Τμημάτων ΤΕΙ.

 • Εξάλειψη ανταγωνιστικού χαρακτήρα περιφερειακού ΤΕΙ και Πανεπιστημίου σε περιφερειακό επίπεδο. Ενοποίηση στόχων και στρατηγικού σχεδιασμού.

 • Συνεργασία Τμημάτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, με άμεση υλοποίηση της δυνατότητας αυτής.

 • Μετονομασία και μετεξέλιξη των ΤΕΙ σε Πανεπιστήμιο (μεταβατικό στάδιο). (περίοδος υλοποίησης 2009-2010). Η πρόταση αυτή αποτελεί ήδη ομόφωνη απόφαση της πρόσφατης Συνόδου των Προέδρων –Αντιπροέδρων ΤΕΙ στην Λάρισα στις 10 Νοεμβρίου 2008.

 • Μεταβατική περίοδος υλοποίησης κριτηρίων και σταδιακής ενοποίησης Τμημάτων ΤΕΙ ή όλου του ΤΕΙ σε Περιφερειακό Πανεπιστήμιο.

 • Ενοποίηση της υπάρχουσας δυναμικής του Διδακτικού Προσωπικού των προγραμμάτων σπουδών και των κτιριακών υποδομών.

 • Εκπαίδευση υψηλά ειδικευμένων πτυχιούχων σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, ικανοί και ανταγωνιστικοί σε εθνικό και διεθνές περιβάλλον.

 • Αύξηση των δημόσιων χρηματοδοτήσεων σε 5% για την εκπαίδευση και 2 % για την βασική και εφαρμοσμένη έρευνα. Εξασφάλιση πόρων με σκοπό την υλοποίηση του προγραμμάτων σπουδών.

 • Αλλαγή του τρόπου εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

 

Η ενοποίηση του επιστημονικού και υλικοτεχνικού δυναμικού των δύο ΑΕΙ (Πανεπιστήμιο και ΤΕΙ) στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας δημιουργεί τις απαραίτητες προϋποθέσεις υπερίσχυσης των πλεονεκτημάτων μελλοντικής προοπτικής και δυναμικής για την αντιμετώπιση των άμεσων κτιριακών αναγκών και αξιοποίηση του ακαδημαϊκού προσωπικού των δύο ΑΕΙ στην εκπαιδευτική ολοκλήρωση καινοτόμων προπτυχιακών προγραμμάτων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με την σταθερή προσέλκυση σταθερού αριθμού φοιτητών.

Επισημαίνουμε ότι το ΤΕΙ ΔΜ έχει ολοκληρώσει ή κατασκευάζει υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, ενώ τα Τμήματα του Πανεπιστημίου ΔΜ στεγάζονται σε ακατάλληλα και παλιά κτίρια και δεν προβλέπεται από το ΕΣΠΑ ο σχεδιασμός κατασκευής νέων κτιρίων για την στέγαση των νεοϊδρυθέντων Τμημάτων, τα οποία αναζητούν χώρο στέγασης.

Είναι χρήσιμο να αναφέρουμε δύο παραδείγματα ιδιαίτερων προβλημάτων όπου το Πανεπιστήμιο ΔΜ αντιμετωπίζει για την ανάπτυξη των νέων Τμημάτων του. Στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών στην Φλώρινα, οι φοιτητές τον Νοέμβριο του 2008 πραγματοποίησαν κατάληψη του σύγχρονου κτιρίου του ΟΕΑΔ και απαιτούν την εκχώρηση του στο Πανεπιστήμιο, ενώ θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τις εγκαταστάσεις του Παραρτήματος Φλώρινας του ΤΕΙ ΔΜ .

Επόμενο παράδειγμα αποτελεί η αναμενόμενη δημιουργία του Τμήματος Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστήμιου στην Καστοριά, η οποία έχει εξαγγελθεί εδώ και 3 χρόνια, αλλά δεν ξεκινά την λειτουργία του λόγω έλλειψης εγκαταστάσεων. Για την στέγαση του νέου Τμήματος προτείνεται η εκχώρηση του 1ου Γυμνασίου Καστοριάς με την μετεγκατάσταση του από το ιστορικό κέντρο της Καστοριάς σε άλλο χώρο. Ένα σχολικό κτίριο είναι εντελώς ακατάλληλο για Πανεπιστημιακό χώρο με σύγχρονα δεδομένα.

Με την συνεργασία των Τμημάτων του Παραρτήματος Καστοριάς και του Πανεπιστημίου σε προπτυχιακό θα μπορούσε να ιδρυθεί το νέο Τμήμα Αρχιτεκτονικής, να στεγαστεί στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Παραρτήματος Καστοριάς άμεσα και να άμεσα να στελεχωθεί για την διδασκαλία αρκετών μαθημάτων από τους υπάρχοντες καθηγητές (όπως συνέβηκε και με το Τμήμα Μηχανικών διαχείρισης ενεργειακών πόρων στην Κοζάνη όταν καθηγητές του ΤΕΙ υπερωριακά δίδασκαν στο Τμήμα αυτό). Ήδη χάθηκε πολύς χρόνος χωρίς αποτέλεσμα.

 

 

 

 

Συμπέρασμα

Όλα τα παραπάνω τεκμηριώνουν ακράδαντα ότι τα αποτελέσματα αποστολής και στόχων του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας και του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας δεν διαφέρουν μεταξύ τους και η ενοποίηση των ιδρυμάτων σε ενιαίο οργανισμό ανώτατης εκπαίδευσης στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, μπορεί να προδιαγράψει μελλοντικά την δυναμική προοπτική ανάπτυξης των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δυνατοτήτων αλλά και της εξέχουσας κατάταξης όχι μόνο σε περιφερειακό και σε εθνικό αλλά σε διεθνές επίπεδο.Δρ. Σίσκος Ευάγγελος

Καθηγητής Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων

Τμήμα Διεθνούς Εμπορίου

Παράρτημα Καστοριάς

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

 

 

 

 

Δημοσιεύτηκε απο τον στις 25,Νοεμβρίου, 2010, 3:57 μμ. στις Κατηγορίες HOT - ΕΙΔΗΣΕΙΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ. Νπορείτε να παρακολουθείσετε τισ απαντήσεις επι του άρθρου απο RSS 2.0. Παρακαλούμε σχολιάστε το άρθρο...( ή αφήστε σύνδεσμο trackback)

Δώστε απάντηση
Προβεβλημένα Links

 • DIKTYO1 TV VIDEO PORTAL

Έυρεση στο Αρχείο

με ημερομηνία
με κατηγορία
'Ευρεση με Google

Photo Gallery

Kατηγορίες
blog καθημερινής ενημέρωσης alphafm.gr

Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Όροι χρήσης :απαγορεύεται η χρήση όλων των εικόνων, βίντεο, ειδήσεων, ρεπορτάζ, γραφικών χωρίς την άδεια του alphafm.gr και χωρίς την αναφορά πηγής

Στοιχεία Επικοινωνίας : Κολοκοτρώνη 20 - ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΤΚ 52100, 24670 26.945, apararas@gmail.com
Copyright ©2008-2017 alphafm.gr