Ανεφάρμοστα τα Π.Δ. για τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων των ΤΕΙ υποστηρίζει η Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.

Tα σχέδια Π.Δ όπως αποστέλλονται στο Σ.τ.Ε, εάν δεν αλλάξουν τα επίμαχα σημεία κατά τη διάρκεια της νομικής επεξεργασίας τους στο Σ.τ.Ε, όποτε και αν εκδοθούν δε θα μπορούν να εφαρμοστούν υποστηρίζει με ανακοίνωσή της η  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. Ειδικότερα η ανακοίνωση έχει ως εξής:Την Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου 2010, στα πλαίσια του 19ου Τακτικού Συνεδρίου της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ, ο Υφυπουργός Παιδείας, αρμόδιος για θέματα Α.Ε.Ι (Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι), Ι. Πανάρετος, ανακοίνωσε μονολεκτικά, χωρίς λεπτομέρειες και διευκρινίσεις, την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για αποστολή στο Σ.τ.Ε, οχτώ σχεδίων Π.Δ τα οποία αφορούν 18 ειδικότητες Τ.Ε.Ι και δυο για ειδικότητες πανεπιστημιακών τμημάτων, για τον απαραίτητο νομικό έλεγχο, πριν την έκδοση τους.

Πράγματι, μετά από αλλεπάλληλες προσπάθειες 28 χρόνων των εκάστοτε Πολιτικών Ηγεσιών του Υπουργείου Παιδείας, συνυπογράφτηκαν τα εκκρεμή Π.Δ που αφορούν σημαντικές ειδικότητες Τμημάτων Τ.Ε.Ι.

Το Υπουργείο Παιδείας επικαλείται ήδη, με σχετική ανακοίνωση του, ότι λύνει ένα μακροχρόνιο πρόβλημα, το οποίο κρατούσε σε ομηρία χιλιάδες Πτυχιούχους των Τ.Ε.Ι, παρότι είναι γνωστό, ότι η διαδικασία για τη δημοσίευση των σχετικών Π.Δ απαιτεί αρκετούς μήνες.

Η Κυβέρνηση με την ανωτέρω απόφαση της, προφανώς με τις «διαβεβαιώσεις» της Πολιτικής Ηγεσίας του ΥΠΕΠΘ η οποία εισηγήθηκε τα σχέδια στο Υπουργικό Συμβούλιο της Παρασκευής, είναι λογικό να θεωρεί ότι επιλύει ένα χρονίζον πρόβλημα με πολλαπλές οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις για χιλιάδες Πτυχιούχους Τ.Ε.Ι.

Όμως η Ε.Ε.Τ.Ε.Μ, με τη μακροχρόνια εμπειρία της στα επαγγελματικά θέματα, την προειδοποιεί ότι θα διαψευστεί κατά τη διαδικασία εφαρμογής των σχετικών Π.Δ, εάν δεν υποχρεώσει την Πολιτική Ηγεσία του ΥΠΕΠΘ να τροποποιήσει τα επίμαχα σημεία των σχετικών διατάξεων που εάν παραμείνουν τινάζουν το όλο εγχείρημα της στον αέρα και εξαπατούν τους πτυχιούχους.

Υπενθυμίζουμε στην κυβέρνηση ότι το 2003 είχαν υπογραφεί από όλους τους τότε συναρμόδιους Υπουργούς της, τα αντίστοιχα σχέδια Π.Δ και τα είχε αποστείλει στο Σ.τ.Ε για επεξεργασία, τα οποία δεν παρουσίαζαν τα σημερινά προβλήματα.

Δυστυχώς η παρούσα Ηγεσία του ΥΠΕΠΘ τα αγνόησε συστηματικά και προτίμησε τα σχέδια του Σ.Α.Τ.Ε (Δεκέμβριος 2008) τα οποία όμως και αυτά κακοποίησε.

Βέβαια, κατά περίεργο τρόπο σεβάστηκε ως «κόρη οφθαλμού» το κατάπτυστο σχέδιο Π.Δ αντικατάστασης του 318 των Ταλιαδούρου – Ξανθόπουλου (2006) που, εάν εκδοθεί, δημιουργεί πρόσθετα προβλήματα για τις ειδικότητες Δ. Έργων, Ε.  Υποδομής, κλπ.

Ειδικότερα ο αρμόδιος Υφυπουργός ουδέποτε συζήτησε με τις Ενώσεις των Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι τα σχέδια Π.Δ. πριν την εισήγηση τους στο Υπουργικό Συμβούλιο, με αποτέλεσμα να υπάρχουν σημαντικές αντιφάσεις σε επιμέρους διατάξεις οι οποίες είτε συγκρούονται μεταξύ τους είτε είναι αντίθετες με τη νομοθεσία για τα Τ.Ε.Ι.

Η πρόβλεψη περί «διευρυμένων Επιμελητηρίων» (Τεχνικό, Γεωτεχνικό κλπ), προϋποθέτει αλλαγή της ισχύουσας νομοθεσίας για τα Επιμελητήρια αυτά. Επίσης πρέπει να ρυθμιστεί ο ρόλος, η σύνθεση  του «διευρυμένου επιμελητηρίου», οι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας του καθώς και να οριστούν οιοικείες επαγγελματικές ενώσεις, οι οποίες θα οργανώνουν το επάγγελμα και θα υπερασπίζονται τα επαγγελματικά συμφέροντα των Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι, όπως προβλέπεται από τις σχετικές Οδηγίες της Ε.Ε και το ελληνικό Σύνταγμα.

Η επίκληση από το ΥΠΕΠΘ ότι η «τελική μορφή» των σχεδίων Π.Δ εγκρίθηκε από την κοινή Συνεδρίαση Σ.Α.Τ.Ε – Σ.Α.Π.Ε είναι άνευ ουσίας καθώς δεν την απαλλάσσει από τις ευθύνες της για τις αντιφάσεις και αοριστίες των σχεδίων, τις οποίες άγνωστος σε εμάς συντάκτης με «χειρουργική επέμβαση» επέφερε σε αυτά.

Τα σχέδια Π.Δ όπως αποστέλλονται στο Σ.τ.Ε, εάν δεν αλλάξουν τα επίμαχα σημεία κατά τη διάρκεια της νομικής επεξεργασίας τους στο Σ.τ.Ε, όποτε και αν εκδοθούν δε θα μπορούν να εφαρμοστούν.

Τα επίμαχα σημεία που εντοπίσαμε κυρίως στις παρ. 2.1 (εδάφια α και β) κάθε ειδικότητας καθώς και στο άρθρο «Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος» σε κάθε σχέδιο Π.Δ είναι: η εγγραφή σε «διευρυμένο Τεχνικό Επιμελητήριο» που θα πιστοποιεί και θα δίνει την άδεια άσκησης επαγγέλματος, χωρίς αυτό να έχει θεσμοθετηθεί καθώς και η εισαγωγή του όρου «φάσμα και όρια επιστημονικής, τεχνικής και επαγγελματικής ευθύνης», χωρίς να προβλέπεται κάτι τέτοιο από τη σχετική νομοθεσία.

Ειδικότερα στο σχέδιο Π.Δ (αντί 318) που αφορά τις ειδικότητες των Πολιτικών Μηχανικών Δομικών Έργων και Έργων Υποδομής, Τοπογράφων Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας, εκτός των διατάξεων που αφορούν και τα υπόλοιπα σχέδια ΠΔ, επιπρόσθετα περιλαμβάνονται διατάξεις, οι οποίες μας παραπέμπουν σε βασιλικά διατάγματα και έρχονται σε ευθεία σύγκρουση με το θεσμικό πλαίσιο των Τ.Ε.Ι.

Η Ε.Ε.Τ.Ε.Μ ήδη έχει προετοιμάσει τις απαραίτητες κινήσεις που πρέπει να γίνουν κατά την επεξεργασία των Π.Δ από το Σ.τ.Ε με σκοπό τη διόρθωση των συγκεκριμένων διατάξεων.

Τονίζουμε για μια ακόμη φορά, ότι το πρόβλημα δεν είναι απλά να εκδοθούν κάποια Προεδρικά Διατάγματα, αλλά το περιεχόμενο τους πρέπει να εξασφαλίζει την αυτόνομη και απρόσκοπτη πρόσβαση στο επάγγελμα όπως απορρέει από την ιδιότητα του Μηχανικού, σε συνδυασμό με την αντίστοιχη ειδικότητα και το αντίστοιχο πρόγραμμα σπουδών.

Η Ε.Ε.Τ.Ε.Μ με οδηγό τις αποφάσεις του 19ου Συνεδρίου της θα δώσει τη μάχη μέχρι την πλήρη δικαίωση του Κλάδου σε συνεργασία με τους Κλαδικούς Εργασιακούς Συλλόγους της, με τις Ενώσεις Πτυχιούχων των άλλων Σχολών Τ.Ε.Ι, με τους Φοιτητικούς Συλλόγους, με την Ο.Σ.Ε.Π – Τ.Ε.Ι αλλά και με όσες Διοικήσεις Τ.Ε.Ι είναι αποφασισμένες να μας στηρίξουν έμπρακτα.

Καλούμε τα μέλη της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ:

ü  να μην παρασυρθούν από τη λεπτομερή καταγραφή των δραστηριοτήτων που εκτίθεται στα σχέδια, διότι για την εφαρμογή τους απαιτείται η σύσταση του «διευρυμένου Τεχνικού ή Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου», άδεια άσκησης επαγγέλματος και προσδιορισμός της τεχνικής και επαγγελματικής ευθύνης,

ü  να μην επαναπαυθούν και να μην παρασυρθούν από τις απόψεις που αναπτύσσονται σε διάφορες ιστοσελίδες ή δημοσιεύματα από άτομα που δε γνωρίζουν ούτε το βάθος ούτε την έκταση του προβλήματος,

ü  να προσέχουν τις πηγές πληροφόρησης οι οποίες εξυπηρετούν σκοπιμότητες διαφορετικές από τα πραγματικά μας συμφέροντα και πιθανά έχουν ως στόχο να μας αποπροσανατολίσουν.


Η Ένωση, μέσω της ιστοσελίδας της, θα παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που ανταποκρίνονται στην ουσία του προβλήματος, την κατάλληλη στιγμή.

Ο δρόμος είναι μακρύς, επίπονος και θα απαιτηθούν προσεκτικές κινήσεις

για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων μας.esos.gr

Δημοσιεύτηκε απο τον στις 8,Δεκέμβριος, 2010, 4:44 μμ. στις Κατηγορίες ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ, ΕΛΛΑΔΑ. Νπορείτε να παρακολουθείσετε τισ απαντήσεις επι του άρθρου απο RSS 2.0. Παρακαλούμε σχολιάστε το άρθρο...( ή αφήστε σύνδεσμο trackback)

Δώστε απάντηση

Πρόσφατα Άρθρα

Προβεβλημένα Links

  • DIKTYO1 TV VIDEO PORTAL

Έυρεση στο Αρχείο

με ημερομηνία
με κατηγορία
'Ευρεση με Google

Photo Gallery

Kατηγορίες
blog καθημερινής ενημέρωσης alphafm.gr

Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Όροι χρήσης :απαγορεύεται η χρήση όλων των εικόνων, βίντεο, ειδήσεων, ρεπορτάζ, γραφικών χωρίς την άδεια του alphafm.gr και χωρίς την αναφορά πηγής

Στοιχεία Επικοινωνίας : Κολοκοτρώνη 20 - ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΤΚ 52100, 24670 26.945, apararas@gmail.com
Copyright ©2008-2017 alphafm.gr