Δημοτικό συμβούλιο Καστοριάς αύριο στις 19.00 με 45 θέματα

Δ.Τ-Σας προσκαλούμε την Τετάρτη 16 Μαρτίου 2016 και ώρα 19:00  να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Καστοριάς (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σε τακτική συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Α/Α Θέματος

ΤΙΤΛΟΣ

ΣΧΕΤΙΚΟ

1ο

Ανακοινώσεις – Ενημερώσεις.

2ο

Συμπλήρωση της αριθμ. 34/16 απόφασης Δ.Σ. με θέμα: «Ίδρυση Κοινωνικού Ιατρείου Δήμου Καστοριάς και έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας του». Εισήγηση Δημάρχου

3ο

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων 2016. Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής

4ο

Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2016 Δήμου Καστοριάς. Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

5ο

Έγκριση ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων έτους 2015 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

6ο

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης Δήμου Καστοριάς με ΔΕΥΑΚ για την υποβολή πρότασης στο Σ.Ε.Σ. και την εκτέλεση του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» Εισήγηση Αντιδημάρχου Μ. Μπινιάκου

7ο

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης Δήμου Καστοριάς με ΔΕΥΑΚ για την υποβολή πρότασης στο Σ.Ε.Σ. και την εκτέλεση του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ». Εισήγηση Αντιδημάρχου Μ. Μπινιάκου

8ο

Έγκριση προσχώρησης  στους όρους και συμφωνίες της από 31-12-2015 σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account), στο πλαίσιο των Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων του Πράσινου Ταμείου «Συνεχιζόμενα προς χρηματοδότηση έργα στο έτος 2015 – ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ» και «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  2014 ΣΕ 50 ΔΗΜΟΥΣ» του Πράσινου Ταμείου. Εισήγηση Αντιδημάρχου Μ. Μπινιάκου

9ο

Έγκριση προσχώρησης  στους όρους και συμφωνίες της σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account), στο πλαίσιο των Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων του Πράσινου Ταμείου  ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2012-2015» (σύμφωνα με την παράταση του συμβατικού χρόνου του). Εισήγηση Αντιδημάρχου Μ. Μπινιάκου

10ο

Αποδοχή Χρηματοδότησης του έργου: «Εξοπλισμός βελτιστοποίηση αποκομιδής απορριμμάτων στο Δήμο Καστοριάς με τη μέθοδο υπογειοποίησης», συνολικής δαπάνης 210.000,00€ στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Αστική Αναζωογόνηση Πόλεων 2012-2015»  του Πράσινου Ταμείου – Αποδοχή Ορων απόφασης ένταξης. Εισήγηση Αντιδημάρχου Μ. Μπινιάκου

11ο

Υποβολή Προτάσεων στο Π.Δ.Ε. (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων) Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας. Εισήγηση Αντιδημάρχου Μ. Μπινιάκου

12ο

Υποβολή Προτάσεων στο Ε.Π. (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα) Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας. Εισήγηση Δ/νσης Προγραμματισμού

13ο

Έγκριση  Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης – Στοχοθεσίας Δήμου Καστοριάς έτους 2016. Εισήγηση Δ/νσης Προγραμματισμού

14ο

Έγκριση γενόμενης μετάβασης Δήμαρχου στην Αθήνα για εκτέλεση υπηρεσίας. Εισήγηση ΑντιδημάρχουΕ. Στεργιόπουλου

15ο

Έγκριση μετάβασης Δημάρχου και Αντιδημάρχου Δ. Πετρόπουλου στην Διεθνή Έκθεση Γούνας της Αθήνας. Εισήγηση ΑντιδημάρχουΕ. Στεργιόπουλου

16ο

Έγκριση ετησίου Σχεδίου Δράσης 2016 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Καστοριάς,  «ΟΡΕΣΤΕΙΑΣ».

Σχετ. Απόφαση Διοικ. Συμβουλίου

17ο

Έγκριση 1ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Καστοριάς «ΟΡΕΣΤΕΙΑΣ».

Σχετ. Απόφαση Διοικ. Συμβουλίου

18ο

Έγκριση 1ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ». Σχετ. Απόφαση Διοικ. Συμβουλίου

19ο

Έγκριση 1ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 της μονομετοχικής «ΜΑΚΕΔΝΟΣ Α.Ε.». Σχετ. Απόφαση Διοικ. Συμβουλίου

20ο

Έγκριση διάθεσης πιστώσεων. Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών

21ο

Έγκριση δαπανών για τη σίτιση απόρων δημοτών και την παροχή ειδών διαβίωσης σε άπορες και αναξιοπαθούσες οικογένειες εν όψει των εορτών του ΠΑΣΧΑ 2016. Εισήγηση ΑντιδημάρχουΕ. Στεργιόπουλου

22ο

Λήψη κανονιστικής απόφασης για την εγκατάσταση κατακόρυφων μέσων σήμανσης για ρύθμιση κυκλοφορίας σε δημοτικές οδούς της Δ.Κ. Καστοριάς και Τ.Κ. Πενταβρύσου. Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

23ο

Λήψη κανονιστικής απόφασης για παραχώρηση ή μη δικαιώματος χρήσης σε κοινόχρηστο χώρο για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων  στην οδό Στρ. Άρτη 11 στην Καστοριά (Σχετ. Αίτηση Χρ. Βεκιάρη) Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

24ο

Έγκριση διοργάνωσης και δαπάνης θεατρικής παράστασης του «Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδας» . Εισήγηση ΑντιδημάρχουΛ. Παπαδημητρίου

25ο

Έγκριση διοργάνωσης και δαπάνης Έκθεσης Ζωγραφικής του καταγόμενου από την περιοχή μας Ζωγράφου ΝΙΚΟΥ ΔΡΑΓΟΥΜΗ. Εισήγηση ΑντιδημάρχουΛ. Παπαδημητρίου

26ο

Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Καστοριάς στην Διεθνή Έκθεση Τουρισμού ΜΙΤΤ 2016 στη Μόσχα. Εισήγηση ΑντιδημάρχουΔ. Πετρόπουλου

27ο

Αποδοχή παραίτησης και αντικατάσταση μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο της μονομετοχικής «ΜΑΚΕΔΝΟΣ Α.Ε.». Σχετικό έγγραφο

28ο

Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης της Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής για την χρηματοδότηση του Εργαστηρίου Ρομποτικής του 2ου Γυμνασίου Καστοριάς. Σχετικό αίτημα Β/θμιας Σχολ. Επιτροπής.

29ο ο

Έγκριση προβολής Κοινωνικών Μηνυμάτων στα ΜΜΕ. Εισήγηση ΑντιδημάρχουΕ. Στεργιόπουλου

30ο

Ορισμός Υπολόγου Διαχείρισης Τραπεζικών Λογαριασμών Δήμου Καστοριάς. Εισήγηση ΑντιδημάρχουΕ. Στεργιόπουλου

31ο

Έγκριση υπογραφής της «Σύμβασης χρήσης του συστήματος ηλεκτρονικής Τραπεζικής» και της «Σύμβασης χορήγησης Πρόσβασης στο Σύστημα Ηλεκτρονικών Πληρωμών e-PPS» με όλες τις τράπεζες με τις οποίες συνεργάζεται ο Δήμος Καστοριάς και παροχή εξουσιοδοτήσεων για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω των παραπάνω συστημάτων. Εισήγηση ΑντιδημάρχουΕ. Στεργιόπουλου

32ο

Τροποποίηση των υπ’ αριθμ. 339/12, 434/12 και 259/14 αποφάσεων Δ.Σ. με θέμα «Ορισμός Υπολόγου έργων». Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

33ο

Έγκριση επιχορήγησης του Κοινωφελούς Σωματείου «ΦΙΛΟΙ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ για συνδιοργάνωσα δράσεων στο πλαίσιο του «Σπουδαστηρίου Τοπικής Ιστορίας έτους 2016». Εισήγηση ΑντιδημάρχουΛ. Παπαδημητρίου

34ο

Έγκριση επιχορήγησης του Αθλητικού Συλλόγου «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» για κάλυψη δαπανών μετάβασης της ομάδας στην Κέρκυρα λόγω διεξαγωγής αγώνα. Εισήγηση ΑντιδημάρχουΔ. Πετρόπουλου

35ο

Κατάργηση  της 484/15 προγενέστερης Απόφασης Δ.Σ και λήψη νέας για  επιχορήγησης αθλητικού σωματείου αντισφαίρισης Καστοριάς «ΤΟ ΚΕΛΕΤΡΟΝ» για διοργάνωση τουρνουά τένις. Εισήγηση ΑντιδημάρχουΔ. Πετρόπουλου

36ο

Λήψη απόφασης για μείωση ή μη του μισθώματος περιπτέρου του Ράππου Χρήστου. Εισήγηση ΑντιδημάρχουΕ. Στεργιόπουλου

37ο

Έγκριση ανανέωσης Παραγωγικών Αδειών Πωλητών Λαϊκών Αγορών. Εισήγηση Δ/νσης Τοπικής και Οικν. Ανάπτυξης.

38ο

Λήψη απόφασης για απευθείας ανάθεση εργασιών «Συντήρησης και Επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Καστοριάς, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης. -Αποφ. Οικον. Επιτροπής-Πρακτικό Επιτροπής Δημοπρασιών.

39ο

Έγκριση μετάθεσης χρόνου παράδοσης της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ». Γνωμοδότηση Επιτροπής.

40ο

Αποδοχή αίτησης σπουδάστριας ΤΕΙ για πρακτική άσκηση στο Δήμο Καστοριάς. Εισήγηση Δ/νσης Διοικ/κων Υπηρεσιών

41ο

Ορισμός μελών Επιτροπών Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής Έργων. Εισήγηση Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

42ο

Έγκριση Πρωτοκόλλων Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής Έργων. Πρωτόκολλα Παραλαβής

43ο

Έγκριση 1ης παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 2ου ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ». Εισήγηση Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

44ο

Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. (Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών) του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΔΡΑΚΟΥ» Εισήγηση Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

45ο

Έγκριση 3ης παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΑΠΑΛΑΙΩΣΗ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟΥ ΜΠΑΣΑΡΑ» Εισήγηση Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

     Γεώργιος  Παπαδόπουλος

Δημοσιεύτηκε απο τον στις 15,Μάρτιος, 2016, 3:23 μμ. στις Κατηγορίες photos, ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ. Νπορείτε να παρακολουθείσετε τισ απαντήσεις επι του άρθρου απο RSS 2.0. Παρακαλούμε σχολιάστε το άρθρο...( ή αφήστε σύνδεσμο trackback)

Δώστε απάντηση

Πρόσφατα Άρθρα

Προβεβλημένα Links

  • DIKTYO1 TV VIDEO PORTAL

Έυρεση στο Αρχείο

με ημερομηνία
με κατηγορία
'Ευρεση με Google

Photo Gallery

Kατηγορίες
blog καθημερινής ενημέρωσης alphafm.gr

Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Όροι χρήσης :απαγορεύεται η χρήση όλων των εικόνων, βίντεο, ειδήσεων, ρεπορτάζ, γραφικών χωρίς την άδεια του alphafm.gr και χωρίς την αναφορά πηγής

Στοιχεία Επικοινωνίας : Κολοκοτρώνη 20 - ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΤΚ 52100, 24670 26.945, apararas@gmail.com
Copyright ©2008-2017 alphafm.gr