Ιδού η φοροκαταιγίδα της συμφωνίας

Τι αλλάζει στη φορολογία μισθωτών, συνταξιούχων, ελεύθερων επαγγελματιών, αγροτών, ενοικίων και μερισμάτων Αποκλειστικά με νέα φορολογικά μέτρα ύψους 2 δισ. ευρώ θα καλυφθεί το δημοσιονομικό κενό του 2016, σύμφωνα με τα όσα συμφωνήθηκαν τα ξημερώματα της Παρασκευής ανάμεσα στην ελληνική κυβέρνηση και στους εκπροσώπους των θεσμών.

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες της «Ναυτεμπορικής», από τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ, το 1,3 δισ. ευρώ θα προέλθει από την επιβολή νέας αυστηρότερης κλίμακας υπολογισμού της εισφοράς αλληλεγγύης, η οποία επιφέρει σημαντικές επιβαρύνσεις σε όλους όσοι εμφανίζουν ετήσια εισοδήματα άνω των 23.000-24.000 ευρώ.

Τα υπόλοιπα 700 εκατομμύρια ευρώ θα προέλθουν από τη νέα κλίμακα φορολογίας εισοδήματος, ενώ, για να κλείσει ο δημοσιονομικός λογαριασμός, στον τελικό κατάλογο προστέθηκε και αύξηση του συντελεστή φορολόγησης των μερισμάτων από το 10% που είναι σήμερα στο 15%, ανεβάζοντας το τελικό ύψος του φόρου στο 40% για τις επιχειρήσεις που θα διανέμουν τα κέρδη τους, ένα από τα υψηλότερα ποσοστά σε ολόκληρο τον κόσμο.

Για να διατηρήσει αφορολόγητο λίγο χαμηλότερα από τα σημερινά επίπεδα (σ.σ.: μειώνεται η έκπτωση φόρου από τα 2.100 στα 2.000 ευρώ, ενώ αυξάνεται ο πρώτος συντελεστής της κλίμακας από το 22% στο 22,5% με αποτέλεσμα το αφορολόγητο να πέφτει περίπου στα 9.000 ευρώ), η κυβέρνηση μεταφέρει τα φορολογικά βάρη κυρίως στους έχοντες εισοδήματα άνω των 1.500 ευρώ τον μήνα μικτά.

Το προσχέδιο της συμφωνίας για τη φορολόγηση των φυσικών και των νομικών προσώπων, όπως διαμορφώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής, προβλέπει μεταξύ άλλων:

* Τα εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις του 2016 σχεδιάζεται να φορολογηθούν με βάση την ακόλουθη φορολογική κλίμακα:

1. Για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ, ο φόρος θα υπολογιστεί με συντελεστή 22,5%

2. Για το τμήμα του ετήσιου εισοδήματος από τις 20.001 έως τις 30.000 ευρώ, ο συντελεστής θα διαμορφωθεί στο 29%

3. Για το τμήμα του εισοδήματος από τις 30.001 έως τις 40.000 ευρώ, ο συντελεστής θα ανέλθει στο 37%, ενώ

4. Για εισοδήματα από τις 40.001 ευρώ και πάνω, θα επιβληθεί φορολογικός συντελεστής 45%.

Η έκπτωση φόρου, από τα 2.100 ευρώ, που είναι σήμερα, θα μειωθεί στα 2000 ευρώ και θα δίδεται ολόκληρη για τους έχοντες εισόδημα από μισθούς και συντάξεις μέχρι το επίπεδο των 20.000 ευρώ. Από τις 20.000 ευρώ και πάνω, η έκπτωση θα μειώνεται κατά 100 ευρώ ανά 1.000 ευρώ εισοδήματος μέχρι να μηδενιστεί. Πρακτικά, ο μηδενισμός της έκπτωσης θα γίνεται στις 39.000 ευρώ αντί για τις 42.000 ευρώ που ισχύει σήμερα.

* Τα εισοδήματα των ελεύθερων επαγγελματιών και των επιτηδευματιών θα φορολογούνται επίσης με την κλίμακα των μισθωτών, χωρίς όμως να δίδεται η έκπτωση φόρου των 2.000 ευρώ. Στο τελικό σχέδιο προβλέπεται μόνο ένα «παράθυρο» για τους μισθωτούς που συμπληρώνουν το εισόδημά τους και με μπλοκάκι. Αν το άθροισμα του εισοδήματος από τους μισθούς και του εισοδήματος από το μπλοκάκι δεν ξεπερνά τις 20.000 ευρώ, θα δίδεται το αφορολόγητο των 2.000 ευρώ.

Συγκριτικά με το ισχύον σύστημα, επέρχονται φορολογικές ελαφρύνσεις για τη συντριπτική πλειονότητα των ελεύθερων επαγγελματιών, καθώς ο φορολογικός συντελεστής από 26% που είναι σήμερα (για το τμήμα του εισοδήματος μέχρι τις 50.000 ευρώ) θα μειωθεί στο 22,5%. Κίνδυνος επιβαρύνσεων υπάρχει για όσους έχουν εισοδήματα από δύο πηγές, δηλαδή και από μισθό και από ελεύθερο επάγγελμα. Σε αντίθεση με ό,τι συνέβαινε μέχρι τώρα (σ.σ.: τα εισοδήματα από μισθούς φορολογούνταν ξεχωριστά από τα εισοδήματα των επιτηδευματιών), με το νέο σύστημα θα προστίθενται, οπότε θα υπάρχει ο κίνδυνος το άθροισμα των εισοδημάτων να οδηγεί σε φορολόγηση με υψηλότερο φορολογικό συντελεστή.

* Τα εισοδήματα των αγροτών, επίσης θα φορολογούνται με βάση την κλίμακα των μισθωτών και των συνταξιούχων, ενώ για τους αγρότες θα δίδεται η έκπτωση φόρου των 2.000 ευρώ. Βέβαια, για τους αγρότες θα αυξηθεί το φορολογητέο εισόδημα, καθώς δεν θα ισχύσει η απαλλαγή των επιδοτήσεων από τον φόρο εισοδήματος. Αυτό σημαίνει ότι στην κλίμακα θα μπαίνουν τα εισοδήματα από τα κέρδη των αγροτικών εκμεταλλεύσεων (σ.σ.: οι αγρότες φορολογούνται πλέον με βάση τη διαφορά έσοδα μείον έξοδα), ενώ στα κέρδη θα προστίθενται και οι επιδοτήσεις του πρώτου πυλώνα.

* Τα εισοδήματα από ενοίκια θα φορολογούνται επίσης με κλίμακα η οποία θα προβλέπει τρεις διαφορετικούς φορολογικούς συντελεστές: Για εισοδήματα έως 12.000 ευρώ, ο συντελεστής θα διαμορφωθεί στο 15%. Για εισοδήματα από 12.000 έως 35.000 ευρώ, ο συντελεστής θα αυξηθεί στο 35%, ενώ για εισοδήματα από 35.000 ευρώ και πάνω, θα επιβληθεί φορολογικός συντελεστής 45%.

* Μεγάλη αλλαγή επέρχεται στον τρόπο υπολογισμού της εισφοράς αλληλεγγύης. Στο εξής, η εισφορά θα υπολογίζεται με κλίμακα και όχι με αυτοτελείς συντελεστές όπως συνέβαινε μέχρι σήμερα. Η νέα κλίμακα θα προκαλέσει σημαντικές επιβαρύνσεις ακόμη και σε έχοντες εισόδημα άνω των 25.000-26000 ευρώ, καθώς θα υπολογίζεται με φορολογικούς συντελεστές που θα ξεκινούν από 2,2% για έχοντες εισοδήματα από 12.000 έως 20.000 ευρώ και θα φτάνουν στο 10% για εισοδήματα από 220.000 ευρώ και πάνω. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα πρόσθετα φορολογικά έσοδα θα εξασφαλιστούν από την αύξηση των συντελεστών υπολογισμού της εισφοράς αλληλεγγύης.

* Φορολόγηση επιχειρήσεων: Μέτρο «δυσάρεστη έκπληξη» το οποίο προστέθηκε για να κλείσει το δημοσιονομικό κενό αποτελεί η αύξηση του συντελεστή υπολογισμού των μερισμάτων από το 10% που είναι σήμερα στο 15%. Δεδομένου ότι ο συντελεστής φορολόγησης των επιχειρηματικών κερδών έχει αυξηθεί στο 29% (από 26%) με πρώτη εφαρμογή στα κέρδη του 2015, με την αύξηση του συντελεστή υπολογισμού του φόρου επί των μερισμάτων στο 15%, μια εταιρεία η οποία θα διανέμει το σύνολο των κερδών μιας χρήσης, θα φτάνει να καταβάλλει σε φόρους το 39,7% από 33,4% σήμερα.

 

Ποιοι θα σηκώσουν το βάρος των 2 δισ.

* Όλοι οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι με ετήσιες αποδοχές από 9.000 ευρώ και πάνω. Οι επιβαρύνσεις, όπως φαίνεται και στους πίνακες που δημοσιεύει η «Ν», είναι μεγάλες, ειδικά για όλους όσοι εμφανίζουν αποδοχές άνω των 18.000 -19.000 ευρώ. Ο συνδυασμός της νέας φορολογικής κλίμακας για τον φόρο εισοδήματος, αλλά και για τον υπολογισμό της εισφοράς αλληλεγγύης φέρνει επιβαρύνσεις της τάξεως των 236 ευρώ για εισοδήματα 20.000 ευρώ και πρόσθετους φόρους άνω των 1.000 ευρώ από τα 32-33.000 ευρώ και πάνω.

* Οι ελεύθεροι επαγγελματίες με εισοδήματα από 33.000 ευρώ, οι οποίοι θα υποστούν πολύ μεγάλη μείωση εισοδήματος, αν ληφθεί υπόψη και η επικείμενη αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών. Η μεγάλη πλειονότητα των ελεύθερων επαγγελματιών και των επιτηδευματιών θα έχουν μείωση φόρου, καθώς για εισοδήματα έως και 32.000 ευρώ θα εφαρμοστεί χαμηλότερος συντελεστής από το 26% που ισχύει σήμερα.

* Όλοι οι ιδιοκτήτες ακινήτων με εισοδήματα από ενοίκια, καθώς θεσπίζεται κλίμακα με τρεις συντελεστές: 15%, 35% και 45% με τον ανώτατο συντελεστή να επιβάλλεται από το επίπεδο εισοδήματος των 35.000 ευρώ.

* Όλες οι επιχειρήσεις που διανέμουν μερίσματα λόγω αύξησης του συντελεστή υπολογισμού των μερισμάτων από το 10% που είναι σήμερα στο 15%.

* Αγρότες χωρίς υψηλά ποσά επιδοτήσεων θα έχουν ελάφρυνση φόρου, καθώς για συνολικές αποδοχές έως 9.000 ευρώ δεν θα επιβάλλεται καθόλου φόρος, ενώ τώρα τα κέρδη τα κέρδη από αγροτική εκμετάλλευση φορολογούνται με 13%. Κρυφές επιβαρύνσεις θα υπάρξουν μόνο για τους αγρότες, οι οποίοι εισπράττουν μεγάλα ποσά επιδοτήσεων τα οποία σήμερα είναι αφορολόγητα έως τις 12.000 ευρώ.  ΠΗΓΗ : naftemporiki.gr

Δημοσιεύτηκε απο τον στις 19,Μάρτιος, 2016, 8:23 πμ. στις Κατηγορίες HOT - ΕΙΔΗΣΕΙΣ, photos, ΕΛΛΑΔΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ. Νπορείτε να παρακολουθείσετε τισ απαντήσεις επι του άρθρου απο RSS 2.0. Παρακαλούμε σχολιάστε το άρθρο...( ή αφήστε σύνδεσμο trackback)

Δώστε απάντηση

Πρόσφατα Άρθρα

Προβεβλημένα Links

  • DIKTYO1 TV VIDEO PORTAL

Έυρεση στο Αρχείο

με ημερομηνία
με κατηγορία
'Ευρεση με Google

Photo Gallery

Kατηγορίες
blog καθημερινής ενημέρωσης alphafm.gr

Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Όροι χρήσης :απαγορεύεται η χρήση όλων των εικόνων, βίντεο, ειδήσεων, ρεπορτάζ, γραφικών χωρίς την άδεια του alphafm.gr και χωρίς την αναφορά πηγής

Στοιχεία Επικοινωνίας : Κολοκοτρώνη 20 - ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΤΚ 52100, 24670 26.945, apararas@gmail.com
Copyright ©2008-2017 alphafm.gr