ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Ομιλία Γιώργου Δακή Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας.


Συμπατριώτες Δυτικομακεδόνες,


Σήμερα, ορκιστήκαμε να υπηρετήσουμε ευσυνείδητα, το νέο θεσμό που μας ενώνει, τον θεσμό της αιρετής περιφερειακής αυτοδιοίκησης.

Βρισκόμαστε εδώ, με την ισχυρή εντολή των πολιτών της Δυτικής Μακεδονίας να διαχειριστούμε τις τύχες του τόπου μας, ως η πρώτη αιρετή Περιφερειακή Αρχή, σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για την πατρίδα μας.


Θέλω να συγχαρώ όλους όσους εξελέγησαν στο νέο θεσμό και να εκφράσω την πίστη και τη βεβαιότητά μου για μια γόνιμη και παραγωγική θητεία, με γνώμονα πάντοτε το κοινό καλό και το συμφέρον του τόπου μας.


Στηρίξαμε ενεργά τη μετεξέλιξη του θεσμού της δευτεροβάθμιας αυτοδιοίκησης ως σημαντική παράμετρο για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της πατρίδας μας, καθώς και για τη δυνατότητα που δίνει στις τοπικές κοινωνίες για αυτοδιαχείριση.


Η ενότητα και η σύνθεση των δυνάμεων της κοινωνίας μας αποτελεί πυξίδα της δράσης μας. Ο πλουραλισμός των θέσεων και των προτάσεων ενισχύουν τη δυναμική του τόπου μας.


Στο χέρι όλων μας είναι να λειτουργήσουμε ενωτικά και να δράσουμε με πνεύμα περιφερειακής συνείδησης, ομόνοιας, συνεννόησης και συναίνεσης.


Στα πρόσωπα όλων ανεξαιρέτως των μελών του πρώτου αιρετού Περιφερειακού Συμβουλίου της Δυτικής Μακεδονίας βλέπουμε μόνο συνεργάτες, γνωρίζοντας ότι η αγάπη για τον τόπο μας αποτελεί την κοινή συνισταμένη της δράσης μας.


Οι Δυτικομακεδόνες, έχοντας κοινή ιστορική διαδρομή από τους αρχαίους χρόνους, είμαστε αποφασισμένοι να προχωρήσουμε ενωμένοι διεκδικώντας το κοινό μας μέλλον. Το μέλλον που, μέσω του νέου θεσμού της αιρετής Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, κρατάμε οι ίδιοι στα χέρια μας περισσότερο παρά ποτέ.


Εργαζόμαστε γνωρίζοντας πως έχουμε όχι μόνο κοινά προβλήματα και κοινές καθημερινές ανάγκες, αλλά και ταυτόσημη προοπτική. Αναπτύσσουμε ενιαία δράση για το σύνολο της Περιφέρειάς μας, εφαρμόζοντας το σχέδιό μας για κοινωνική συνοχή, αειφορία και ανάδειξη των συγκριτικών μας πλεονεκτημάτων.


Ο ενιαίος προγραμματισμός και η κοινή δράση για την ανάδειξη και αξιοποίηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών κάθε γωνιάς της Δυτικής Μακεδονίας συμβάλλει στη σύνθεση των δυνάμεων της κοινωνίας μας. Απελευθερώνει τις επιμέρους δυναμικές και στηρίζει την ανάπτυξη συνολικά της περιφέρειάς μας.


Η κοινωνία μας βιώνει μία πολυεπίπεδη κρίση όχι μόνον οικονομική, αλλά κυρίως αμφισβήτησης θεσμών και αξιών. Η γέννηση του νέου θεσμού της αιρετής Περιφέρειας αποτελεί για όλους μας ένα μεγάλο στοίχημα, για να καταδείξουμε ότι συλλογικά μπορούμε να δώσουμε ελπίδα και προοπτική με όρους εντιμότητας, ηθικής και διαφάνειας, μέσα σ’ ένα εξαιρετικά δυσμενές οικονομικό περιβάλλον. Ο αγώνας για ένα καλύτερο αύριο, ιδιαίτερα για τη νέα γενιά, πρέπει να γίνει με όρους υπευθυνότητας, συνευθύνης, συλλογικότητας και κοινωνικής αλληλεγγύης.


Σε μια περίοδο όπου το ατομικό και το ιδιοτελές έχουν θεοποιηθεί, οφείλουμε έμπρακτα να καταδείξουμε ότι το κοινωφελές και δημόσιο αγαθό αποτελούν τον κορμό της προοπτικής και της ασφάλειας της κοινωνίας μας. Ουδείς μπορεί να ευημερήσει μέσα σε συνθήκες γενικευμένης κρίσης και αστάθειας.


Ο νέος θεσμός της αιρετής Περιφέρειας οφείλει να δώσει το παράδειγμα της χρηστής διαχείρισης, της ισότιμης αντιμετώπισης, της ισόρροπης ανάπτυξης και της δυναμικής παρέμβασης στο σύνολο των μεγάλων διακυβευμάτων του τόπου μας, αλλά και των καθημερινών αναγκών της κοινωνίας μας.


Η αγωνιστικότητα, η διεκδίκηση, η συνεργασία και η συνέπεια αποτελούν τους πυλώνες της λειτουργίας και της δράσης μας.


Η ενεργός συμμετοχή των πολιτών και η στενή συνεργασία με όλους τους θεσμικούς φορείς αποτελεί προϋπόθεση επιτυχίας και καθοριστικό παράγοντα πολλαπλασιαστικού οφέλους.


Στην κοινή μας προσπάθεια σημαντικός είναι ο ρόλος του συνόλου του στελεχιακού δυναμικού του νέου θεσμού , που θα κληθεί να συμβάλει στην επιτυχία του εγχειρήματος της αυτοδιοικητικής μεταρρύθμισης, χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς.


Από τη Δυτική Μακεδονία ξεκινάει η σύγχρονη Ελλάδα. Τα μοναδικά γεωστρατηγικά χαρακτηριστικά της περιφέρειάς μας, αποτελούν σημαντικό παράγοντα για την πατρίδα μας. Η αξιοποίηση των συγκριτικών μας πλεονεκτημάτων στο χώρο των δικτύων της ενέργειας και των ενεργειακών αγωγών συνιστά θετική παράμετρο για την ενδυνάμωση των σχέσεων ειρήνης και συνεργασίας στον ευρύτερο βαλκανικό χώρο.


Περήφανοι για την ιστορική μας διαδρομή, με συνείδηση της ταυτότητάς μας, είμαστε αποφασισμένοι να αγωνιστούμε για τα Βαλκάνια των ανοιχτών οριζόντων, της αλληλοκατανόησης και της αλληλεγγύης.


Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων συμμετοχής μας στην Ευρώπη των Περιφερειών δίνει σημαντικές ευκαιρίες για την ανάδειξη και ενίσχυση των συγκριτικών μας πλεονεκτημάτων σε τομείς ζωτικής σημασίας για τον τόπο μας: της γούνας, των μεταλλευμάτων, της αγροτικής οικονομίας, του τουρισμού, της γνώσης. Η Δυτική Μακεδονία δηλώνει τη δυναμική της παρουσία.


Η προστασία του περιβάλλοντος και οι δράσεις αποκατάστασής του αποτελούν κομβική προτεραιότητα.


Οι νέοι αυτοδιοικητικοί θεσμοί ξεκινούν με εμφανή υποχρηματοδότηση. Η αφαίμαξη πόρων από την περιφέρεια προς το κέντρο επιτείνει το πρόβλημα. Παρ’ όλα αυτά, όλοι εμείς ξεκινάμε μια δημιουργική πορεία διεκδίκησης και αγώνα, όχι μόνο γι’ αυτά που δικαιωματικά μας ανήκουν, αλλά και για όσα ονειρεύονται τα παιδιά μας και αξίζει ο τόπος μας.Φιλοσοφία της λειτουργίας μας, αποτελούν οι δεσμεύσεις μας για:


  • συνεργασία με όλους. Την κυβέρνηση, τους βουλευτές μας, τους δημάρχους, τις δημοτικές αρχές και όλους τους θεσμικούς φορείς.

  • συναντίληψη σε ζητήματα ζωτικής στρατηγικής σημασίας για την περιοχή μας.

  • ενεργό συμμετοχή όλων με σύνθεση και συναίνεση.

  • ενεργοποίηση των δημιουργικών πρωτοβουλιών της κοινωνίας.

  • αλληλεγγύη, και κυρίως

  • κοινωνική συνοχή, που θα οδηγήσει με ασφάλεια στην ισομερή ανάπτυξη του τόπου μας, της Δυτικής Μακεδονίας.


Δεσμεύσεις που δίνουν την απάντηση στη δύσκολη συγκυρία που διανύει η χώρα μας.


Στο καινούριο που ανατέλλει ξεκινάμε, με επίγνωση των προβλημάτων και των δυσκολιών, αλλά κυρίως με πρόγραμμα και αισιοδοξία για να πετύχουμε προς όφελος της κοινωνίας μας.

Δημοσιεύτηκε απο τον στις 29,Δεκέμβριος, 2010, 6:24 μμ. στις Κατηγορίες HOT - ΕΙΔΗΣΕΙΣ, photos, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ. Νπορείτε να παρακολουθείσετε τισ απαντήσεις επι του άρθρου απο RSS 2.0. Παρακαλούμε σχολιάστε το άρθρο...( ή αφήστε σύνδεσμο trackback)

Δώστε απάντηση

Πρόσφατα Άρθρα

Προβεβλημένα Links

  • DIKTYO1 TV VIDEO PORTAL

Έυρεση στο Αρχείο

με ημερομηνία
με κατηγορία
'Ευρεση με Google

Photo Gallery

Kατηγορίες
blog καθημερινής ενημέρωσης alphafm.gr

Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Όροι χρήσης :απαγορεύεται η χρήση όλων των εικόνων, βίντεο, ειδήσεων, ρεπορτάζ, γραφικών χωρίς την άδεια του alphafm.gr και χωρίς την αναφορά πηγής

Στοιχεία Επικοινωνίας : Κολοκοτρώνη 20 - ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΤΚ 52100, 24670 26.945, apararas@gmail.com
Copyright ©2008-2017 alphafm.gr