ΟΡΙΣΕ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Ο Μ.ΧΑΤΖΗΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ ΚΑΙ ΓΚΡΙΝΙΕΣ

Δείτε αναλυτικά την πρώτη επίσημη ανακοίνωση του νέου δήμου Καστοριάς με τους νέους αντιδημάρχους που ανακοίνωσε πριν λίγο ο Μ.Χατζησυμεωνίδης:


[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=8aeFU1OjOwU[/youtube]Το alphafm.gr σας είχε παρουσιάσει βδομάδες πριν την λίστα συνεργατών ακόμη και τις αρμοδιότητές τους αποδεικνύοντας πως υπήρξαν συμφωνίες πολύ πριν την εκλογική αναμέτρηση.


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Ο Δήμαρχος Καστοριάς κ. Εμμανουήλ Χατζησυμεωνίδης με την αριθ. 7|3-1-2011 Απόφασή του και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852|2010 και την αριθ. 45892/11.8.2010 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης


Ο ρ ί ζ ε ι


τους κατωτέρω Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδημάρχους του Δήμου Καστοριάς, με θητεία από 3-1-2011 μέχρι 31-12-2012, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:


1. ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΡΧΑΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ:

 1. Το Κυκλοφοριακό και τις συγκοινωνίες.

 2. Τον Δημοτικό φωτισμό όλων των κοινόχρηστων χώρων.

 3. Την συντήρηση και βελτίωση του οδικού δικτύου αρμοδιότητας του Δήμου, όλων των Δημοτικών κτιρίων των πεζοδρομίων και πεζοδρόμων.

 4. Την δημιουργία χώρων στάθμευσης (υπέργειων και υπόγειων).

 5. Τον έλεγχο έκδοσης οικοδομικών αδειών.

 6. Την μελέτη διαχείριση και εκτέλεση προγραμμάτων οικιστικής και πολεοδομικής ανάπτυξης.

 7. Την λήψη μέτρων για την αποκατάσταση και ανάπλαση των περιοχών του Δήμου.

 8. Την απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων.

 9. Τον καθορισμό των χώρων για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής για τις υπαίθριες διαφημίσεις και τον έλεγχο αυτών.

 10. Την μέριμνα και την λήψη μέτρων για την τοποθέτηση πινακίδων πληροφορίας της σήμανσης και σηματοδότησης καθώς και την απρόσκοπτη πρόσβαση στους κοινόχρηστους χώρους και την προστασία και αναβάθμιση της αισθητικής των πόλεων και των οικισμών.

 11. Τον έλεγχο εφαρμογής ρυμοτομικών σχεδίων και την επίβλεψη τοπογραφικών μελετών και μελετών εφαρμογής κ.ά.

 12. Την μέριμνα για την στέγαση των Υπηρεσιών του Δήμου μαζί με τους Αντιδημάρχους Οικονομικών και Προγραμματισμού.

 13. Την τοπική αρμοδιότητα για τις Δημοτικές Ενότητες Μεσοποταμίας και Καστρακίου.


2. ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ-ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ, ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ:

1.Την προστασία, την αξιοποίηση και εκμετάλλευση των τοπικών φυσικών πόρων ιδιαίτερα στον τομέα των ήπιων ή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

2. Την εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων ανάπτυξης του ανθρωπίνου δυναμικού και προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογίας.

3. Την έρευνα για εντοπισμό Ευρωπαϊκών Εθνικών και άλλων προγραμμάτων Ανάπτυξης από τα οποία ο Δήμος θα αντλεί κονδύλια για την εφαρμογή της Αναπτυξιακής του δραστηριότητας.

4. Τον προγραμματισμό των μελετών και των έργων που θα υλοποιεί ο Δήμος στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του (δημιουργία φακέλων έργων κ.α.).

5.Την προετοιμασία για κατάρτιση του πενταετούς επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου, του ετήσιου προγράμματος δράσης και του ετήσιου τεχνικού προγράμματος μαζί με τους άλλους αρμόδιους αντιδημάρχους και τους υπηρεσιακούς παράγοντες.

6.Την προώθηση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Δήμου με την μετατροπή του Δήμου σε ψηφιακό.

7.Την προώθηση της διαφάνειας με την ανάρτηση όλων των αποφάσεων των οργάνων του Δήμου στο Διαδίκτυο.

8. Την μέριμνα για την στέγαση των Υπηρεσιών του Δήμου μαζί με τους Αντιδημάρχους Ποιότητας ζωής και Οικονομικών.

9.Την λειτουργία των ΚΕΠ.

10.Την τοπική αρμοδιότητα για την Δημοτική Ενότητα Καστοριάς.


3. ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΓΙΑΝΝΗΣ ΤΡΥΦΩΝ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ, ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ :

1.Την κατάρτιση

α) Του πενταετούς επιχειρηματικού προγράμματος μαζί με τους αντιδημάρχους προγραμματισμού και έργων.

β) Του ετήσιου προγράμματος δράσης.

γ) Του ετήσιου προϋπολογισμού του Δήμου.

2.Την παρακολούθηση εκτέλεσης του προϋπολογισμού , την σύνταξη του ισολογισμού και του λογαριασμού αποτελέσματος χρήσεως.

3. Την παρακολούθηση της είσπραξης των εσόδων και της πορείας των δαπανών.

4. Την απογραφή και αξιοποίησης της Δημοτικής περιουσίας.

5.Την εφαρμογή του Διπλογραφικού Συστήματος.

6.Την αξιολόγηση της απόδοσης των Δημοτικών Υπηρεσιών.

7.Την διαχείριση του Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου.

8. Την παρακολούθηση των οικονομικών όλων των Νομικών Προσώπων και Επιχειρήσεων του Δήμου.

9. Την προώθηση, προαγωγή και ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.

10.Την ανάπτυξη πολιτικών προώθησης της απασχόλησης και της κοινωνικής ενσωμάτωσης διαφόρων κατηγοριών ανέργων στο πλαίσιο των Εθνικών και Ευρωπαϊκών πολιτικών.

11.Την τοπική αρμοδιότητα για την Δημοτική Ενότητα Αγίας Τριάδας.

12. Την μέριμνα για την στέγαση των υπηρεσιών του Δήμου μαζί με τους Αντιδημάρχους Ποιότητας Ζωής Ανάπτυξης και Προγραμματισμού.


4. ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ – ΥΓΕΙΑΣ – ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΙΣΚΙΑ ΓΕΩΡΓΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ :

 1. Την Εφαρμογή πολιτικών για την ανάδειξη προστασία και προβολή του τοπικού πολιτισμού και των πολιτιστικών αγαθών του Δήμου μας.

 2. Την προστασία προβολή και ανάδειξη των μουσείων , μνημείων, σπηλαίων καθώς και αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων της περιοχής.

 3. Την διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων σε συνεργασία και συντονισμό με όλους τους Πολιτιστικούς Συλλόγους που λειτουργούν στην περιοχή αρμοδιότητας του Δήμου σας.

 4. Την προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

 5. Την ανάπτυξη του Πολιτιστικού Τουρισμού.

 6. Την εκπόνηση, υλοποίηση και την συμμετοχή σε προγράμματα για την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής του Δήμου μας καθώς και την προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού.

 7. Την εφαρμογή προγραμμάτων εμβολιασμών.

 8. Την τήρηση κανόνων υγιεινής των δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων.

 9. Την καταβολή επιδομάτων σε άτομα δικαιούμενα παροχής κοινωνικής προστασίας .

 10. Την υλοποίηση προγραμμάτων Δημόσιας Υγείας .

 11. Την εφαρμογή πολιτικών και την συμμετοχή σε προγράμματα που στοχεύουν στην μέριμνα υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων.

 12. Την εφαρμογή πολιτικών και την συμμετοχή σε δράσεις που αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας και της τρίτης ηλικίας (Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, γηροκομεία, ΚΑΠΗ κ.λ.π)

13.Την προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης .

14. Την σχεδίαση οργάνωση συντονισμό και εφαρμογή προγραμμάτων και πρωτοβουλιών για την πρόληψη της παραβατικότητας.

15. Τον Σχεδιασμό και την Εφαρμογή προγραμμάτων για την ένταξη αθίγγανων παλιννοστούντων ομογενών , μεταναστών και προσφύγων στην κοινωνική οικονομική και πολιτιστική ζωή της τοπικής μας κοινωνίας .

5. ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΣΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΟΥ ΑΡΓΥΡΙΟΥ, ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ:

 1. Την καθαριότητα όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου και των κοιμητηρίων σε συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο Πρασίνου .

 2. Την αποκομιδή και διαχείριση των στερεών απόβλητων σε επίπεδο προσωρινής αποθήκευσης μεταφόρτωσης.

 3. Την επεξεργασία και μέριμνα για ανακύκλωση των ανακυκλώσιμων απορριμμάτων κυρίως σε χαρτί, γυαλί, πλαστικό αλλά και σε άλλα είδη.

 4. Την μέριμνα σύμφωνα με τις ισχύουσες πυροσβεστικές διατάξεις για την τήρηση των υποχρεώσεων καθαρισμού από τους ιδιοκτήτες νομείς και επικαρπωτές των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός των πόλεων , κωμοπόλεων και οικισμών του Δήμου μας.

 5. Την ίδρυση και λειτουργία αμαξοστασίου.

 6. Την συντήρηση και επισκευή του μηχανολογικού εξοπλισμού καθαρότητας καθώς και των λοιπών μηχανημάτων του Δήμου.

 7. Την εισήγηση για έκδοση κανονισμού καθαριότητος καθώς και την τήρησή του από τους Δημότες.

 8. Την τοπική αρμοδιότητα για τις Δημοτικές Ενότητες Κλεισούρας, Αγίων Αναργύρων.6. ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ –ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ -ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑΞΗΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΕΝΑΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ, ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ :


 1. Την κατασκευή διαχείριση βελτίωση συντήρησης καθαριότητας και φύλαξη των σχολικών κτιρίων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης .

 2. Την ίδρυση και λειτουργία βιβλιοθηκών καθώς και πάρκων κυκλοφοριακής αγωγής .

 3. Την μεταφορά μαθητών από τον τόπο διαμονής στο σχολείο φοίτησης.

 4. Την κατασκευή συντήρησης και διαχείρισης των αθλητικών εγκαταστάσεων γυμναστήριων αθλητικών κέντρων και δημοτικών χώρων άθλησης.

 5. Την προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων ενίσχυσης μαζικού αθλητισμού και διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων.

 6. Τη σύσταση και λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας.

 7. Την λειτουργία των Λαϊκών Αγορών.

 8. Την Εποπτεία και έλεγχο των Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.

 9. Την οργάνωση και λειτουργία του Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης (ΣΕΣ).

 10. Την λειτουργία της Δημοτικής Αστυνομίας.

 11. Την τοπική αρμοδιότητα για τις Δημοτικές Ενότητες Βιτσίου και Κορεστείων.


7. ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΑΣΙΝΟΥ- ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ- ΓΕΩΡΓΙΑΣ – ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΣΑΪΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ :

1. Την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος.

2. Την προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων καθώς και την προστασία του εδάφους και των εσωτερικών υδάτων από την αλιεία και την καταπολέμηση της ρύπανσης στην περιφέρεια του Δήμου.

3. Την δημιουργία χώρων πρασίνου και αναψυχής καθώς και την περιποίηση των Δημοτικών πάρκων των κοινόχρηστων Δημοτικών χώρων των περιαστικών αλσυλλίων και των δασών.

4.Τον καθαρισμό του Δημοτικού οδικού δικτύου, την συντήρηση και βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας.

5.Τους αποχιονισμούς κατά τους χειμερινούς μήνες.

6.Την πολιτική προστασία και τις φυσικές καταστροφές σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς.

7.Την Αγροτική Ανάπτυξη ιδίως με την σύσταση και λειτουργίας Γραφείου Γεωργικής Ανάπτυξης των μελετών και εκτέλεση έργων τεχνικής υποδομής τοπικής σημασίας που αφορούν στη γεωργία, την κτηνοτροφία και την αλιεία.

8.Την διαχείριση των βοσκοτόπων.

9.Την αποψίλωση των Κοιμητηρίων σε συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας.

10.Την ίδρυση και λειτουργία κυνοκομείου καθώς και την περισυλλογή αδέσποτων ζώων.

11.Την τοπική αρμοδιότητα για τη Δημοτική Ενότητα Μακεδνών.


Δημοσιεύτηκε απο τον στις 3,Ιανουάριος, 2011, 4:20 μμ. στις Κατηγορίες HOT - ΕΙΔΗΣΕΙΣ, ΚΑΣΤΟΡΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ. Νπορείτε να παρακολουθείσετε τισ απαντήσεις επι του άρθρου απο RSS 2.0. Παρακαλούμε σχολιάστε το άρθρο...( ή αφήστε σύνδεσμο trackback)

2 Σχόλια για “ΟΡΙΣΕ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Ο Μ.ΧΑΤΖΗΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ ΚΑΙ ΓΚΡΙΝΙΕΣ”

 1. EΦΗ

  κεπ..ξέρουμε πως μπήκαν…..τώρα ;;;;;;;;;;;;;;

 2. MAYROS

  ακομα δεν αναλαβαμαι κλεινουμαι το κεπ στο μαυροχωρι//
  αντε ωραια αρχη

Δώστε απάντηση

Πρόσφατα Άρθρα

Προβεβλημένα Links

 • DIKTYO1 TV VIDEO PORTAL

Έυρεση στο Αρχείο

με ημερομηνία
με κατηγορία
'Ευρεση με Google

Photo Gallery

Kατηγορίες
blog καθημερινής ενημέρωσης alphafm.gr

Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Όροι χρήσης :απαγορεύεται η χρήση όλων των εικόνων, βίντεο, ειδήσεων, ρεπορτάζ, γραφικών χωρίς την άδεια του alphafm.gr και χωρίς την αναφορά πηγής

Στοιχεία Επικοινωνίας : Κολοκοτρώνη 20 - ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΤΚ 52100, 24670 26.945, apararas@gmail.com
Copyright ©2008-2017 alphafm.gr