Δ.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ – Υποβολή προτάσεων-προσφορών για εργασίες αποχιονισμού. Δείτε όλες τις προσκλήσεις και κάντε ΑΜΕΣΑ τις προσφορές σας

ΜΕΓΑΛΗ προσοχή κάποιες προθεσμίες για την συμμετοχή σας είναι μέχρι και ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4/11/2016 δηλ. έμειναν λίγες ώρες ενώ οι περισσότερες ως καταληκτική ημερομηνία έχουν την Τρίτη 08 Νοεμβρίου 2016 

 • Πρόσκληση υποβολής προσφορών για ” Εργασίες αποχιονισμού Δ.Ε. Καστοριάς ” (Α.Μ.: 86/2016)

2 Νοεμβρίου 2016

Ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Καστοριάς προτίθεται να διενεργήσει έρευνα αγοράς (μέσω υποβολής οικονομικών προσφορών) για την απευθείας ανάθεση της προαναφερόμενης εργασίας, που είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό με Κ.Α.Ε.: 30.6262.07 του οικονομικού έτους 2016· η αντίστοιχη δαπάνη εγκρίθηκε και διατέθηκε η πίστωση 5.000,00 € για το τρέχον οικονομικό έτος με την αριθμό 274/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ενώ για το υπόλοιπο ποσό των 15.000,00 €  θα υπάρξει πρόβλεψη πίστωσης στον προϋπολογισμό του έτους 2017.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες που διατηρούν νόμιμα παραστατικά να υποβάλλουν τις οικονομικές τους προσφορές στην Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών / Τμήμα Συντήρησης  (έδρα: Πυθαγόρα, Μανιάκοι Καστοριάς Τ.Κ. 52100) υπόψη του Τσιτσικλή Ν. Ιωάννη έως την Τρίτη 08 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 09:00 π.μ.. Αμέσως μετά  θα αποσφραγιστούν οι προσφορές παρουσία των διαγωνιζομένων, εφόσον επιθυμούν να παρευρίσκονται στην διαδικασία.

Η τεχνική έκθεση, ο προϋπολογισμός, η συγγραφή υποχρεώσεων και το έντυπο προσφοράς της ανωτέρω εργασίας διατίθενται δωρεάν. Σημειώνεται ότι ο κάθε συμμετέχων μπορεί να υποβάλλει και δικό του σφραγισμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς. Πληροφορίες για την παρούσα εργασία παρέχονται από τον υπάλληλο της Δ.Τ.Υ. Τσιτσικλή Ν. Ιωάννη, τηλ. επικοινωνίας 24673 51609 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 • Πρόσκληση υποβολής προσφορών για ” Εργασίες αποχιονισμού Δ.Ε. Μεσοποταμίας ” (Α.Μ.: 88/2016)

2 Νοεμβρίου 2016

Ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Καστοριάς προτίθεται να διενεργήσει έρευνα αγοράς (μέσω υποβολής οικονομικών προσφορών) για την απευθείας ανάθεση της προαναφερόμενης εργασίας, που είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό με Κ.Α.Ε.: 30.6262.08 του οικονομικού έτους 2016· η αντίστοιχη δαπάνη εγκρίθηκε και διατέθηκε η πίστωση 5.000,00 € για το τρέχον οικονομικό έτος με την αριθμό 274/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ενώ για το υπόλοιπο ποσό των 15.000,00 €  θα υπάρξει πρόβλεψη πίστωσης στον προϋπολογισμό του έτους 2017.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες που διατηρούν νόμιμα παραστατικά να υποβάλλουν τις οικονομικές τους προσφορές στην Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών / Τμήμα Συντήρησης  (έδρα: Πυθαγόρα, Μανιάκοι Καστοριάς Τ.Κ. 52100) υπόψη του Τσιτσικλή Ν. Ιωάννη έως την Τρίτη 08 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 09:30 π.μ.. Αμέσως μετά  θα αποσφραγιστούν οι προσφορές παρουσία των διαγωνιζομένων, εφόσον επιθυμούν να παρευρίσκονται στην διαδικασία.

Η τεχνική έκθεση, ο προϋπολογισμός, η συγγραφή υποχρεώσεων και το έντυπο προσφοράς της ανωτέρω εργασίας διατίθενται δωρεάν. Σημειώνεται ότι ο κάθε συμμετέχων μπορεί να υποβάλλει και δικό του σφραγισμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς. Πληροφορίες για την παρούσα εργασία παρέχονται από τον υπάλληλο της Δ.Τ.Υ. Τσιτσικλή Ν. Ιωάννη, τηλ. επικοινωνίας 24673 51609 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 • Πρόσκληση υποβολής προσφορών για ” Εργασίες αποχιονισμού Δ.Ε. Καστρακίου ” (Α.Μ.: 89/2016)

Ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Καστοριάς προτίθεται να διενεργήσει έρευνα αγοράς (μέσω υποβολής οικονομικών προσφορών) για την απευθείας ανάθεση της προαναφερόμενης εργασίας, που είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό με Κ.Α.Ε.: 30.6262.09 του οικονομικού έτους 2016· η αντίστοιχη δαπάνη εγκρίθηκε και διατέθηκε η πίστωση 7.000,00 € για το τρέχον οικονομικό έτος με την αριθμό 274/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ενώ για το υπόλοιπο ποσό των 8.000,00 €  θα υπάρξει πρόβλεψη πίστωσης στον προϋπολογισμό του έτους 2017.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες που διατηρούν νόμιμα παραστατικά να υποβάλλουν τις οικονομικές τους προσφορές στην Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών / Τμήμα Συντήρησης  (έδρα: Πυθαγόρα, Μανιάκοι Καστοριάς Τ.Κ. 52100) υπόψη του Τσιτσικλή Ν. Ιωάννη έως την Τρίτη 08 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 10:00 π.μ.. Αμέσως μετά  θα αποσφραγιστούν οι προσφορές παρουσία των διαγωνιζομένων, εφόσον επιθυμούν να παρευρίσκονται στην διαδικασία.

Η τεχνική έκθεση, ο προϋπολογισμός, η συγγραφή υποχρεώσεων και το έντυπο προσφοράς της ανωτέρω εργασίας διατίθενται δωρεάν. Σημειώνεται ότι ο κάθε συμμετέχων μπορεί να υποβάλλει και δικό του σφραγισμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς. Πληροφορίες για την παρούσα εργασία παρέχονται από τον υπάλληλο της Δ.Τ.Υ. Τσιτσικλή Ν. Ιωάννη, τηλ. επικοινωνίας 24673 51609 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 1. Πρόσκληση υποβολής προσφορών για ” Εργασίες αποχιονισμού Δ.Ε. Αγίας Τριάδας ” (Α.Μ.: 85/2016)

2 Νοεμβρίου 2016

Ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Καστοριάς προτίθεται να διενεργήσει έρευνα αγοράς (μέσω υποβολής οικονομικών προσφορών) για την απευθείας ανάθεση της προαναφερόμενης εργασίας, που είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό με Κ.Α.Ε.: 30.6262.06 του οικονομικού έτους 2016· η αντίστοιχη δαπάνη εγκρίθηκε και διατέθηκε η πίστωση 5.000,00 € για το τρέχον οικονομικό έτος με την αριθμό 274/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ενώ για το υπόλοιπο ποσό των 15.000,00 €  θα υπάρξει πρόβλεψη πίστωσης στον προϋπολογισμό του έτους 2017.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες που διατηρούν νόμιμα παραστατικά να υποβάλλουν τις οικονομικές τους προσφορές στην Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών / Τμήμα Συντήρησης  (έδρα: Πυθαγόρα, Μανιάκοι Καστοριάς Τ.Κ. 52100) υπόψη του Τσιτσικλή Ν. Ιωάννη έως την Δευτέρα 07 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 10:00 π.μ.. Αμέσως μετά  θα αποσφραγιστούν οι προσφορές παρουσία των διαγωνιζομένων, εφόσον επιθυμούν να παρευρίσκονται στην διαδικασία.

Η τεχνική έκθεση, ο προϋπολογισμός, η συγγραφή υποχρεώσεων και το έντυπο προσφοράς της ανωτέρω εργασίας διατίθενται δωρεάν. Σημειώνεται ότι ο κάθε συμμετέχων μπορεί να υποβάλλει και δικό του σφραγισμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς. Πληροφορίες για την παρούσα εργασία παρέχονται από τον υπάλληλο της Δ.Τ.Υ. Τσιτσικλή Ν. Ιωάννη, τηλ. επικοινωνίας 24673 51609 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 • Πρόσκληση υποβολής προσφορών για ” Εργασίες αποχιονισμού Δ.Ε. Βιτσίου ” (Α.Μ.: 84/2016)

2 Νοεμβρίου 2016

Ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Καστοριάς προτίθεται να διενεργήσει έρευνα αγοράς (μέσω υποβολής οικονομικών προσφορών) για την απευθείας ανάθεση της προαναφερόμενης εργασίας, που είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό με Κ.Α.Ε.: 30.6262.05 του οικονομικού έτους 2016· η αντίστοιχη δαπάνη εγκρίθηκε και διατέθηκε η πίστωση 5.000,00 € για το τρέχον οικονομικό έτος με την αριθμό 274/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ενώ για το υπόλοιπο ποσό των 15.000,00 €  θα υπάρξει πρόβλεψη πίστωσης στον προϋπολογισμό του έτους 2017.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες που διατηρούν νόμιμα παραστατικά να υποβάλλουν τις οικονομικές τους προσφορές στην Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών / Τμήμα Συντήρησης  (έδρα: Πυθαγόρα, Μανιάκοι Καστοριάς Τ.Κ. 52100) υπόψη του Τσιτσικλή Ν. Ιωάννη έως την Δευτέρα 07 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 09:30 π.μ.. Αμέσως μετά  θα αποσφραγιστούν οι προσφορές παρουσία των διαγωνιζομένων, εφόσον επιθυμούν να παρευρίσκονται στην διαδικασία.

Η τεχνική έκθεση, ο προϋπολογισμός, η συγγραφή υποχρεώσεων και το έντυπο προσφοράς της ανωτέρω εργασίας διατίθενται δωρεάν. Σημειώνεται ότι ο κάθε συμμετέχων μπορεί να υποβάλλει και δικό του σφραγισμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς. Πληροφορίες για την παρούσα εργασία παρέχονται από τον υπάλληλο της Δ.Τ.Υ. Τσιτσικλή Ν. Ιωάννη, τηλ. επικοινωνίας 24673 51609 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 • Πρόσκληση υποβολής προσφορών για ” Εργασίες αποχιονισμού Δ.Ε. Μακεδνών ” (Α.Μ.: 82/2016)

2 Νοεμβρίου 2016

Ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Καστοριάς προτίθεται να διενεργήσει έρευνα αγοράς (μέσω υποβολής οικονομικών προσφορών) για την απευθείας ανάθεση της προαναφερόμενης εργασίας, που είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό με Κ.Α.Ε.: 30.6262.04 του οικονομικού έτους 2016· η αντίστοιχη δαπάνη εγκρίθηκε και διατέθηκε η πίστωση 5.000,00 € για το τρέχον οικονομικό έτος με την αριθμό 274/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ενώ για το υπόλοιπο ποσό των 10.000,00 €  θα υπάρξει πρόβλεψη πίστωσης στον προϋπολογισμό του έτους 2017.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες που διατηρούν νόμιμα παραστατικά να υποβάλλουν τις οικονομικές τους προσφορές στην Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών / Τμήμα Συντήρησης  (έδρα: Πυθαγόρα, Μανιάκοι Καστοριάς Τ.Κ. 52100) υπόψη του Τσιτσικλή Ν. Ιωάννη έως την Δευτέρα 07 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 09:00 π.μ.. Αμέσως μετά  θα αποσφραγιστούν οι προσφορές παρουσία των διαγωνιζομένων, εφόσον επιθυμούν να παρευρίσκονται στην διαδικασία.

Η τεχνική έκθεση, ο προϋπολογισμός, η συγγραφή υποχρεώσεων και το έντυπο προσφοράς της ανωτέρω εργασίας διατίθενται δωρεάν. Σημειώνεται ότι ο κάθε συμμετέχων μπορεί να υποβάλλει και δικό του σφραγισμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς. Πληροφορίες για την παρούσα εργασία παρέχονται από τον υπάλληλο της Δ.Τ.Υ. Τσιτσικλή Ν. Ιωάννη, τηλ. επικοινωνίας 24673 51609 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 • Πρόσκληση υποβολής προσφορών για ” Εργασίες αποχιονισμού Δ.Ε. Κορεστείων ” (Α.Μ.: 81/2016)

2 Νοεμβρίου 2016

Ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Καστοριάς προτίθεται να διενεργήσει έρευνα αγοράς (μέσω υποβολής οικονομικών προσφορών) για την απευθείας ανάθεση της προαναφερόμενης εργασίας, που είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό με Κ.Α.Ε.: 30.6262.03 του οικονομικού έτους 2016· η αντίστοιχη δαπάνη εγκρίθηκε και διατέθηκε η πίστωση 7.000,00 € για το τρέχον οικονομικό έτος με την αριθμό 274/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ενώ για το υπόλοιπο ποσό των 15.000,00 €  θα υπάρξει πρόβλεψη πίστωσης στον προϋπολογισμό του έτους 2017.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες που διατηρούν νόμιμα παραστατικά να υποβάλλουν τις οικονομικές τους προσφορές στην Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών / Τμήμα Συντήρησης  (έδρα: Πυθαγόρα, Μανιάκοι Καστοριάς Τ.Κ. 52100) υπόψη του Τσιτσικλή Ν. Ιωάννη έως την Παρασκευή 04 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 10:00 π.μ.. Αμέσως μετά  θα αποσφραγιστούν οι προσφορές παρουσία των διαγωνιζομένων, εφόσον επιθυμούν να παρευρίσκονται στην διαδικασία.

Η τεχνική έκθεση, ο προϋπολογισμός, η συγγραφή υποχρεώσεων και το έντυπο προσφοράς της ανωτέρω εργασίας διατίθενται δωρεάν. Σημειώνεται ότι ο κάθε συμμετέχων μπορεί να υποβάλλει και δικό του σφραγισμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς. Πληροφορίες για την παρούσα εργασία παρέχονται από τον υπάλληλο της Δ.Τ.Υ. Τσιτσικλή Ν. Ιωάννη, τηλ. επικοινωνίας 24673 51609 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 • Πρόσκληση υποβολής προσφορών για ” Εργασίες αποχιονισμού Δ.Ε. Κλεισούρας ” (Α.Μ.: 80/2016)

2 Νοεμβρίου 2016

Ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Καστοριάς προτίθεται να διενεργήσει έρευνα αγοράς (μέσω υποβολής οικονομικών προσφορών) για την απευθείας ανάθεση της προαναφερόμενης εργασίας, που είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό με Κ.Α.Ε.: 30.6262.02 του οικονομικού έτους 2016· η αντίστοιχη δαπάνη εγκρίθηκε και διατέθηκε η πίστωση 7.000,00 € για το τρέχον οικονομικό έτος με την αριθμό 274/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ενώ για το υπόλοιπο ποσό των 15.000,00 €  θα υπάρξει πρόβλεψη πίστωσης στον προϋπολογισμό του έτους 2017.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες που διατηρούν νόμιμα παραστατικά να υποβάλλουν τις οικονομικές τους προσφορές στην Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών / Τμήμα Συντήρησης  (έδρα: Πυθαγόρα, Μανιάκοι Καστοριάς Τ.Κ. 52100) υπόψη του Τσιτσικλή Ν. Ιωάννη έως την Παρασκευή 04 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 09:30 π.μ.. Αμέσως μετά  θα αποσφραγιστούν οι προσφορές παρουσία των διαγωνιζομένων, εφόσον επιθυμούν να παρευρίσκονται στην διαδικασία.

Η τεχνική έκθεση, ο προϋπολογισμός, η συγγραφή υποχρεώσεων και το έντυπο προσφοράς της ανωτέρω εργασίας διατίθενται δωρεάν. Σημειώνεται ότι ο κάθε συμμετέχων μπορεί να υποβάλλει και δικό του σφραγισμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς. Πληροφορίες για την παρούσα εργασία παρέχονται από τον υπάλληλο της Δ.Τ.Υ. Τσιτσικλή Ν. Ιωάννη, τηλ. επικοινωνίας 24673 51609 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 • Πρόσκληση υποβολής προσφορών για ” Εργασίες αποχιονισμού Δ.Ε. Αγίων Αναργύρων ” (Α.Μ.: 79/2016)

2 Νοεμβρίου 2016

Ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Καστοριάς προτίθεται να διενεργήσει έρευνα αγοράς (μέσω υποβολής οικονομικών προσφορών) για την απευθείας ανάθεση της προαναφερόμενης εργασίας, που είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό με Κ.Α.Ε.: 30.6262.01 του οικονομικού έτους 2016· η αντίστοιχη δαπάνη εγκρίθηκε και διατέθηκε η πίστωση 5.000,00 € για το τρέχον οικονομικό έτος με την αριθμό 274/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ενώ για το υπόλοιπο ποσό των 10.000,00 €  θα υπάρξει πρόβλεψη πίστωσης στον προϋπολογισμό του έτους 2017.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες που διατηρούν νόμιμα παραστατικά να υποβάλλουν τις οικονομικές τους προσφορές στην Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών / Τμήμα Συντήρησης  (έδρα: Πυθαγόρα, Μανιάκοι Καστοριάς Τ.Κ. 52100) υπόψη του Τσιτσικλή Ν. Ιωάννη έως την Παρασκευή 04 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 09:00 π.μ.. Αμέσως μετά  θα αποσφραγιστούν οι προσφορές παρουσία των διαγωνιζομένων, εφόσον επιθυμούν να παρευρίσκονται στην διαδικασία.

Η τεχνική έκθεση, ο προϋπολογισμός, η συγγραφή υποχρεώσεων και το έντυπο προσφοράς της ανωτέρω εργασίας διατίθενται δωρεάν. Σημειώνεται ότι ο κάθε συμμετέχων μπορεί να υποβάλλει και δικό του σφραγισμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς. Πληροφορίες για την παρούσα εργασία παρέχονται από τον υπάλληλο της Δ.Τ.Υ. Τσιτσικλή Ν. Ιωάννη, τηλ. επικοινωνίας 24673 51609 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Ο Προϊστάμενος Δ.Τ.Υ. Δήμου Καστοριάς
 

 

Μόκκας Ανδρέας
Αγρ. Τοπ/φος Μηχανικός

Δημοσιεύτηκε απο τον στις 2,Νοέμβριος, 2016, 7:59 μμ. στις Κατηγορίες HOT - ΕΙΔΗΣΕΙΣ, photos, ΚΑΣΤΟΡΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ. Νπορείτε να παρακολουθείσετε τισ απαντήσεις επι του άρθρου απο RSS 2.0. Παρακαλούμε σχολιάστε το άρθρο...( ή αφήστε σύνδεσμο trackback)

Δώστε απάντηση

Πρόσφατα Άρθρα

Προβεβλημένα Links

  Έυρεση στο Αρχείο

  με ημερομηνία
  με κατηγορία
  'Ευρεση με Google

  Photo Gallery

  Kατηγορίες
  blog καθημερινής ενημέρωσης alphafm.gr

  Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

  Όροι χρήσης :απαγορεύεται η χρήση όλων των εικόνων, βίντεο, ειδήσεων, ρεπορτάζ, γραφικών χωρίς την άδεια του alphafm.gr και χωρίς την αναφορά πηγής

  Στοιχεία Επικοινωνίας : Κολοκοτρώνη 20 - ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΤΚ 52100, 24670 26.945, apararas@gmail.com
  Copyright ©2008-2017 alphafm.gr