ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

Οριστικοποιήθηκαν τα ονόματα και οι τοποθετήσεις προϊσταμένων & διευθυντών στην περιφέρεια Δ. Μακεδονίας.

Την όλη επιμέλεια είχε φυσικά ο Γιώργο Δακής. ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΛΙΣΤΑ:


Στη Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών τον Οικονομίδη Πασχάλη, κλάδου Π.Ε, Κτηνιάτρων, με βαθμό Α’.


2. Στη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής την Κοντογούνη Ιωάννα, κλάδου ΠΕ. Γεωπόνων, με βαθμό Α’.

3. Στη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης

4. Στη Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και, Επικοινωνιών τον Χατζηαποστόλου Βασίλειο Κλάδου ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων με βαθμό Α’,

5. Στη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας

6. Στη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού (έδρα) τον Πιτσέλη Ζήση κλάδου ΠΕ Παλμικών Μηχανικών με βαθμό Α’

7. Στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού (έδρα) τον Αλβανό Δημήτριο κλάδου ΠΕ Βιολόγων Ιχθυολόγων με βαθμό Α’.

8. Στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων (έδρα) τον Κουτσούλα Απόστολο, κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών με βαθμό Α’,

9. Στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης τον Γρίβα Κωνσταντίνο, κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών με βαθμό Α’,

10. Στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς την Μίσχου Κίτσιου Ιφιγένεια, κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών με βαθμό Α’

11. Στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών τον Ευαγγελόπουλο Κωνσταντίνο, κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών με βαθμό Α’

12. Στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας τον Μήτσια Βασίλειο, κλάδου Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών, με βαθμό Α’

13. Στη Διεύθυνση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (έδρα) την Τσώκρη Κλεοπάτρα, κλάδου Π.Ε. Πληροφορικής με βαθμό Α’.

14. Στη Διεύθυνση Εξυπηρέτησης του Πολίτη (έδρα) τον Πηγαδά Κωνσταντίνο, κλάδου Π.Ε. Διοικητικού με βαθμό Α’.

15. Στη Διεύθυνση Διοίκησης (έδρα) την Καρακούλα Αννα, κλάδου Π.Ε. Διοικητικού – Οικονομικού, με βαθμό Α’.

16. Στη Διεύθυνση Οικονομικού (έδρα) τον Τσορμπατζίδη θεολόγη, κλάδου Π.Ε. Διοικητικού-Οικονομικού με βαθμό Α’.

17. Στη Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς την Ρωμανίδου Κίτσιου Αθηνά, κλάδου ΠΕ Διοκητικού-Οικονομικού με βαθμό Α’

18. Στη Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών τον Ζολώτα Δημήτριο, κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού με βαθμό Α’.

19. Στη Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας την Ζούμπου Μελανία, κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού με βαθμό Α’.

20. Στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας (έδρα)

21. Στη Διεύθυνση Κτηνιατρικής (έδρα) τον Βαινά Ανδρέα, κλάδου ΠΕ Κτηνιάτρων με βαθμό Α’,

22. Στη Διεύθυνση Πολιτικής Γης (έδρα) tov Παγκαρλιώτα Χαράλαμπο, κλάδου Π,Ε. Διοικητικού με βαθμό Α’.

23. Στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης τον Χλυιρώ. Μιχαήλ, κλάδοι) Π.Ε, Γεοιπόνων με βαθμό Α’.

24. Στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περυρβραακής Ενότητας Καστοριάς την Εμμαναυηλίδου Κωνσταντίνο, κλάδοι) Π.Ε, Γεωπόνων με βαθμό Α.

25. Στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών τον Χατζηγεωργίου Νικηφόρο, κλάδου Π.Ε. Γεωπόνων με Βαθμό Α’.

26. Στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας τον Χόλων Σολομού, κλάδου Π.Ε. Γεωπόνων με βαθμό Α’.

27. Στη Διεύθυνση Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων (έδρα)

28. Στη Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εμπορίου και Τουρισμού (έδρα) τον Φωτόπουλο Δημήτριο, κλάδου ΠΕ Διοικητού με βαθμό Α’.

29. Στη Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης τον Ματιάκη Δημήτριο, κλάδου Τ.Ε. Μηχανολόγων Μηχανικών με βαθμό Α’,

30. Στη Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Καοτοριάς την Ποϊΐκά Ξανθίππη, κλάδου Π.Ε. Διοικητικού -Οικονομικού, με βαθμό Α’-

31. Στη Διεύθυνση Ανάπτυξης τις Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών τον Μιχαλογιάννη Γεώργιο, κλάδου ΠΕ Γεωπόνων με βαθμό Α’

32. Στη Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας tov Φιλίππου Μιχαήλ, κλάδου Π,Ε. Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων, με βαθμό Α’

33. Στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης τον Κανδυλιώτη Αλέξανδρο, κλάδου ILE. Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών βαθμό Α’.

34. Στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοιναινιών Περιφερειακής Ενότητας Καοτοριάς την Κοτορένη Καλλιόπη, κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών με βαθμό Α’,

35. Στη Διεύθπνβη Μεταφορών και Ειακοινωνών Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών τον Αποστολίδη Γεώργιο, κλάδου ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών με βαθμό Α’.

36. Στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας τον Μαύρου Αναστάσιο, κλάδου ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών με βαθμό Α’,

37. Στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας (έδρα) τον Μάγκο Αλέξανδρο, κλάδουΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας, με βαθμό Α’,

38. Στη Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας (έδρα) την Κισκίνη Κωνσταντία,κλάδου ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας με βαθμό Α’,

39. Στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης την Κοντοτάσιου Ευμορφία, κλάδου ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών με βαθμό Α’,

40. Στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς την Δεληχάτσιου Ζωή, κλάδου ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών με βαθμό Α’,

41. Στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών την Ντίνα Θεολογία, κλάδου ΤΕ Επισκεπτών Υγείας με βαθμό Α’,

42. Στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας την Πρεβέντη Μαρία, κλάδου ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών με βαθμό Α’,

43. Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας (έδρα) τον Ασλανίδη Πρόδρομο, κλάδου ΤΕ- Πληροφορικής με βαθμό Α’,


Δημοσιεύτηκε απο τον στις 31,Ιανουάριος, 2011, 9:35 μμ. στις Κατηγορίες HOT - ΕΙΔΗΣΕΙΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ. Νπορείτε να παρακολουθείσετε τισ απαντήσεις επι του άρθρου απο RSS 2.0. Παρακαλούμε σχολιάστε το άρθρο...( ή αφήστε σύνδεσμο trackback)

Δώστε απάντηση

Πρόσφατα Άρθρα

Προβεβλημένα Links

  Έυρεση στο Αρχείο

  με ημερομηνία
  με κατηγορία
  'Ευρεση με Google

  Photo Gallery

  Kατηγορίες
  blog καθημερινής ενημέρωσης alphafm.gr

  Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

  Όροι χρήσης :απαγορεύεται η χρήση όλων των εικόνων, βίντεο, ειδήσεων, ρεπορτάζ, γραφικών χωρίς την άδεια του alphafm.gr και χωρίς την αναφορά πηγής

  Στοιχεία Επικοινωνίας : Κολοκοτρώνη 20 - ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΤΚ 52100, 24670 26.945, apararas@gmail.com
  Copyright ©2008-2017 alphafm.gr