Στην δημοσιότητα ερωτήσεις και παρεμβάσεις της Μ.Αντωνίου για τον φορέα διαχείρισης της λίμνης

Στις 10.00 στον Alpha 94,7 η Μ.Αντωνίου μιλά ζωντανά στον Αντ.Παραρά για τον φορέα διαχείρισης και όχι μόνο.

Η κ.Αντωνίου έδωσε πριν λίγο στην δημοσιότητα ερώτηση του 2015 και πρακτικό από την παρέμβαση της κατά την διάρκεια της κοινοβουλευτικής πορείας του νόμου του 2013 που κατάργησε τους φορείς

Παρέμβαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης του νομοσχεδίου για την «Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα – Σύσταση Γενικής Γραμματείας για το συντονισμό του Κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις»,  (9-1-2013)

Επιτρέψτε μου να αναφερθώ ακόμα και σε μια τροπολογία που κατέθεσα μαζί με άλλους συναδέλφους σε αυτό το νομοσχέδιο.

Η λίμνη της Καστοριάς είναι περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και σημαντικός υγροβιότοπος για το οικοσύστημα της ευρύτερής περιοχής.

Αποτελεί πόλο έλξης πολλών τουριστών και σημείο αναφοράς για την καθημερινή ζωή των Καστοριανών.

Παρά τη σημασία της λίμνης, για πολλά χρονιά, κανένα έργο υποδομής δεν είχε γίνει. 

Με το Π.Δ. 14/2012 ιδρύθηκε, μετά από πολλές προσπάθειες,  ο «Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Προστασίας της Φύσης Υγροβιότοπου Λίμνης Καστοριάς» ο οποίος με το παρόν σχέδιο νόμου καταργείται και οι αρμοδιότητές του προβλέπεται να μεταφερθούν και να ασκούνται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας.

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας έχει εντάξει στο ΕΣΠΑ έργα που αφορούν τη λίμνη και τις παραλίμνιες περιοχές.

Συνεπώς, είναι επιβεβλημένο οι αρμοδιότητες του εν λόγω φορέα να μεταφερθούν στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας επειδή τα έργα που εκτελούνται στην περιοχή της λίμνης της Καστοριάς χρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Και μάλιστα εδώ να αναφέρω, ότι τα έργα αυτά,  είναι ένα από τα έργα ύψιστης σημασίας της Περιφέρειας, χαρακτηρισμένα ως «έργο σημαία», για τα οποία την ευθύνη υλοποίησης, έχει ο Περιφερειάρχης, Δυτικής Μακεδονίας.

Καλώ τον κύριο Υπουργό κάνει δεκτή την εν λόγω τροπολογία γιατί μόνο έτσι επιτυγχάνεται η καλύτερη  διαχείριση της περιοχής και η βέλτιστη εποπτεία των έργων με ταυτόχρονη μείωση της άσκοπης γραφειοκρατίας, που αποτελεί και το «πνεύμα» του παρόντος σχεδίου νόμου.

Αθήνα, 17 Αυγούστου 2015

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

Προς: Υπουργό Παραγωγικής, Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος & Ενέργειας

κ. Παναγιώτη Σκουρλέτη

ΘΕΜΑ: «Καθυστέρηση ορισμού εκπροσώπου του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την σύσταση του Φορέα Διαχείρισης της Λίμνης ‘’ Ορεστιάδας’’ Καστοριάς »

κ. Υπουργέ,

Με το Π.Δ. 14/2012 ‘’Χαρακτηρισμός της περιοχής της Λίμνης Καστοριάς ως περιοχή προστασίας της φύσης και ίδρυση φορέα διαχείρισης αυτής’’, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΑΠ 226/19-06-2012, έχουμε για πρώτη φορά για τα δεδομένα της Π.Ε. Καστοριάς μια ουσιώδη κίνηση αντιμετώπισης των προβλημάτων της λίμνης ‘’Ορεστιάδας’’.

Σκοπός του Π.Δ. αυτού ήταν η διατήρηση της φύσης και του τοπίου, ως φυσικής κληρονομιάς και πολύτιμου εθνικού φυσικού πόρου, του υγροβιότοπο της Λίμνης της Καστοριάς και της ευρύτερης περιοχής της, με το χαρακτηρισμό της ως περιοχής Προστασίας της Φύσης σύμφωνα με τα κριτήρια της παρ. 2 του άρθρου 19 του Ν. 1650/1986.

Με το άρθρο 8 παρ.9 εδάφιο α του Ν. 4109/2013 (ΦΕΚ 16/Α/23-01-2013), ‘’Συγχώνευση και κατάργηση Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών’’, ο Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Προστασίας της Φύσης Υγροβιότοπου Λίμνης Καστοριάς, που ιδρύθηκε με το Π.Δ. 14/2012 ( 226ΑΑΠ) καταργείται και οι αρμοδιότητες του, μετά από μεγάλη προσπάθεια, και ενώ αρχικά προβλεπόταν να μεταβιβαστούν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου Δυτ. Μακεδονίας, περιέχονται στην Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας.

Παρόλο που διανύουμε αισίως τον όγδοο μήνα του έτους 2015, ακόμη και σήμερα δεν έχει συσταθεί ο ανάλογος φορέας σε επίπεδο Δυτ.Μακεδονίας με ότι αυτό συνεπάγεται ως προς την καθυστέρηση της υλοποίησης του στόχου για τον οποίο αυτός προβλέφθηκε.

Δημοσίευμα δε του τοπικού έντυπου τύπου στην Καστοριά φέρει τον Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς κ. Αδαμόπουλο να δηλώνει ότι, ενώ έχουν περάσει δύο μήνες από την τελευταία επιστολή που απέστειλε ο Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας κ. Καρυπίδης στο Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την οποία ζητά να οριστεί εκπρόσωπος του Υπουργείου προκειμένου να μπορέσει να λειτουργήσει ο φορέας, δεν έχει λάβει μέχρι στιγμής καμία απάντηση.

Στο ίδιο δημοσίευμα ο Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς δηλώνει την πρόθεση του να δημιουργηθεί φορέας χωρίς τη συμμετοχή εκπροσώπου του Υπουργείου σας, έτσι ώστε να είναι δυνατή παρέμβαση στην λίμνη, τη στιγμή μάλιστα που επαναλαμβάνεται το δυσάρεστο φαινόμενο της δυσοσμίας της Λίμνης, αποτέλεσμα της σήψης του Πλαγκτόν λόγω ασυνήθιστα υψηλών θερμοκρασιών, που επικρατούν στην Περιοχή.

Επειδή η σύσταση του Φορέα Διαχείρισης της Λίμνης της Καστοριάς αποτελεί ένα από τους βασικούς παράγοντες για την προστασία αυτής καθώς και την διατήρηση της φύσης και του τοπίου ως φυσικής κληρονομιάς και πολύτιμου εθνικού φυσικού πόρου.

Επειδή η σύσταση του Φορέα, εκτός της οικολογικής διάστασης του θα συμβάλει και στην ανάδειξη της Λίμνης, ως ένα από τους πυλώνες της ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας της Π.Ε. Καστοριάς που είναι ο Τουρισμός.

Επειδή ήδη είναι ιδιαίτερα βεβαρυμμένη η κατάσταση της Λίμνης με αποτέλεσμα να επαναλαμβάνεται το φαινόμενο της δυσοσμίας, φαινόμενο που χρήζει άμεσων δράσεων και πρωτοβουλιών.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  1. Αληθεύουν οι δηλώσεις του Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς κ. Αδαμόπουλου ότι ενώ σας έχει αποστείλει επιστολή ο Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας κ. Καρυπίδης εδώ και δύο μήνες εσείς όχι απλά δεν ορίσατε εκπρόσωπο του Υπουργείου σας στον Φορέα Διαχείρισης της Λίμνης , αλλα΄ούτε και απαντήσατε;

  2. Ο μη ορισμός εκπροσώπου από πλευράς σαςαποτελεί προσπάθεια υποβίβασης του κύρους και της ουσίας δράσης του Φορέα;

  3. Σε ποιες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε έτσι ώστε το δυνατόν συντομότερα να καταστεί δυνατή η σύσταση του Φορέα Διαχείρισης της Λίμνης ‘’ Ορεστιάδας’’ Καστοριάς και η άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων που υπάρχουν από την καθυστέρηση της σύστασης αυτής;

Η ερωτώσα Βουλευτής,

Μαρία Β. Αντωνίου

Δημοσιεύτηκε απο τον στις 24,Νοέμβριος, 2017, 8:53 πμ. στις Κατηγορίες HOT - ΕΙΔΗΣΕΙΣ, photos, ΚΑΣΤΟΡΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ. Νπορείτε να παρακολουθείσετε τισ απαντήσεις επι του άρθρου απο RSS 2.0. Παρακαλούμε σχολιάστε το άρθρο...( ή αφήστε σύνδεσμο trackback)

Δώστε απάντησηΠρόσφατα Άρθρα

Προβεβλημένα Links

  • DIKTYO1 TV VIDEO PORTAL

Έυρεση στο Αρχείο

με ημερομηνία
με κατηγορία
'Ευρεση με Google

Photo Gallery

Kατηγορίες
blog καθημερινής ενημέρωσης alphafm.gr

Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Όροι χρήσης :απαγορεύεται η χρήση όλων των εικόνων, βίντεο, ειδήσεων, ρεπορτάζ, γραφικών χωρίς την άδεια του alphafm.gr και χωρίς την αναφορά πηγής

Στοιχεία Επικοινωνίας : Κολοκοτρώνη 20 - ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΤΚ 52100, 24670 26.945, apararas@gmail.com
Copyright ©2008-2017 alphafm.gr