Τα σχολεία τελείωσαν, το ΚΔΑΠ Morfosi αναλαμβάνει δωρεάν τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών (5 – 12 ετών). Δείτε πώς

 

ΚΔΑΠ morfosi – Αιτήσεις και εγγραφές μέσω ΕΣΠΑ ΔΩΡΕΑΝ έως και 3 Ιουλίου 2018

Μητέρα μισθωτή στον Ιδιωτικό τομέα (ΙΚΑ):

Η ΕΓΓΡΑΦΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΜΗΤΕΡΑ Η ΟΠΟΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΑΖΙ ΤΗΣ ΤΑ ΕΞΗΣ:

 1. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ

 1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (τελευταίου εξαμήνου)

 1. Εκκαθαριστικό σημείωμα για το φορολογικό έτος 2017

 1. Βεβαίωση εργοδότη με ημερομηνία μεταγενέστερη της 14ης Ιουνίου και από την οποία θα προκύπτει ότι συνεχίζεται η απασχόληση έως και σήμερα (δηλαδή την ημερομηνία υπογραφής της βεβαίωσης), το είδος της απασχόλησης (πλήρης ή μερική, αορίστου ή ορισμένου χρόνου)

 1. Αντίγραφο της αναγγελίας πρόσληψης ή αντίγραφο πίνακα προσωπικού Ε4 όπου θα αναφέρεται ευκρινώς η Επωνυμία εταιρείας, η σφραγίδα και η υπογραφή

Επίσης η μητέρα πρέπει να γνωρίζει τα παρακάτω στοιχεία:

Κωδικοί ΤAXISnet μητέρας (στην περίπτωση που δεν έχει, τότε κωδικό ΤAXISnet του συζύγου)

ΑΦΜ, ΑΜΚΑ και ΔΟΥ μητέρας

ΑΦΜ και ΑΜΚΑ συζύγου

ΑΜΚΑ παιδιών που θα εγγραφούν

Ενεργό Λογαριασμό Email

Προσοχή: Στο ΚΔΑΠ μπορούμε να κάνουμε αίτηση και για τον παιδικό σταθμό με τα ίδια χαρτιά

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΣΤΑ ΚΔΑΠ: 08:30 ΕΩΣ 16:00

ΚΔΑΠ morfosi Καστοριάς 24670 – 83020

ΚΔΑΠ morfosi Χλόη Καστοριάς 24670-28638

ΚΔΑΠ morfosi Άργος Ορεστικό 24670-43586

ΚΔΑΠ morfosi Μανιάκοι 24670-86077

ΚΔΑΠ morfosi Μεσοποταμίας 24670-21848

ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018

 

Μητέρα άνεργη:

Η ΕΓΓΡΑΦΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΜΗΤΕΡΑ Η ΟΠΟΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΑΖΙ ΤΗΣ ΤΑ ΕΞΗΣ:

 1. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ

 1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (τελευταίου εξαμήνου)

 1. Εκκαθαριστικό σημείωμα για το φορολογικό έτος 2017

 1. Βεβαίωση ανεργίας έως και σήμερα (δηλαδή την ημερομηνία υπογραφής της βεβαίωσης) και του συζύγου αν είναι άνεργος. Σε περίπτωση που θα εκτυπώσουμε εμείς την βεβαίωση χρειάζονται οι κωδικοί από τον ΟΑΕΔ

Επίσης η μητέρα πρέπει να γνωρίζει τα παρακάτω στοιχεία:

Κωδικοί ΤAXISnet μητέρας (στην περίπτωση που δεν έχει, τότε κωδικό ΤAXISnet του συζύγου)

ΑΦΜ, ΑΜΚΑ και ΔΥΟ μητέρας

ΑΦΜ και ΑΜΚΑ συζύγου

ΑΜΚΑ παιδιών που θα εγγραφούν

Ενεργό Λογαριασμό Email

Προσοχή: Στο ΚΔΑΠ μπορούμε να κάνουμε αίτηση και για τον παιδικό σταθμό με τα ίδια χαρτιά

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΣΤΑ ΚΔΑΠ: 08:30 ΕΩΣ 16:00

ΚΔΑΠ morfosi Καστοριάς 24670 – 83020

ΚΔΑΠ morfosi Χλόη Καστοριάς 24670-28638

ΚΔΑΠ morfosi Άργος Ορεστικό 24670-43586

ΚΔΑΠ morfosi Μανιάκοι 24670-86077

ΚΔΑΠ morfosi Μεσοποταμίας 24670-21848

ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018

Μητέρα ασφαλισμένη στον ΟΓΑ:

Η ΕΓΓΡΑΦΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΜΗΤΕΡΑ Η ΟΠΟΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΑΖΙ ΤΗΣ ΤΑ ΕΞΗΣ:

 1. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ

 1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (τελευταίου εξαμήνου)

 1. Εκκαθαριστικό σημείωμα για το φορολογικό έτος 2017

 1. Βεβαίωση ασφαλίσεως από τον Ο.Γ.Α. ότι είναι άμεσα ασφαλισμένη, ακόμα και αν οφείλει ασφαλιστικές εισφορές ή πρόσφατη ειδοποίηση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών

Επίσης η μητέρα πρέπει να γνωρίζει τα παρακάτω στοιχεία:

Κωδικοί ΤAXISnet μητέρας (στην περίπτωση που δεν έχει, τότε κωδικό ΤAXISnet του συζύγου)

ΑΦΜ, ΑΜΚΑ και ΔΟΥ μητέρας

ΑΦΜ και ΑΜΚΑ συζύγου

ΑΜΚΑ παιδιών που θα εγγραφούν

Ενεργό Λογαριασμό Email

Προσοχή: Στο ΚΔΑΠ μπορούμε να κάνουμε αίτηση και για τον παιδικό σταθμό με τα ίδια χαρτιά

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΣΤΑ ΚΔΑΠ: 08:30 ΕΩΣ 16:00

ΚΔΑΠ morfosi Καστοριάς 24670 – 83020

ΚΔΑΠ morfosi Χλόη Καστοριάς 24670-28638

ΚΔΑΠ morfosi Άργος Ορεστικό 24670-43586

ΚΔΑΠ morfosi Μανιάκοι 24670-86077

ΚΔΑΠ morfosi Μεσοποταμίας 24670-21848

ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018

Μητέρα ελεύθερη επαγγελματίας (ΟΑΕΕ):

Η ΕΓΓΡΑΦΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΜΗΤΕΡΑ Η ΟΠΟΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΑΖΙ ΤΗΣ ΤΑ ΕΞΗΣ:

 1. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ

 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (τελευταίου εξαμήνου)

 3. Εκκαθαριστικό σημείωμα για το φορολογικό έτος 2017

 4. Αντίγραφο της δήλωσης έναρξης επιτηδεύματος στη Δ.Ο.Υ.

 5. Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι είναι ασφαλισμένη ακόμα και αν οφείλει ασφαλιστικές εισφορές ή βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι έχουν καταβληθεί οι εισφορές ή πρόσφατη ειδοποίηση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών

 6. Υπεύθυνη δήλωση περί μη διακοπής της άσκησης του επιτηδεύματος

Επίσης η μητέρα πρέπει να γνωρίζει τα παρακάτω στοιχεία:

Κωδικοί ΤAXISnet μητέρας (στην περίπτωση που δεν έχει, τότε κωδικό ΤAXISnet του συζύγου)

ΑΦΜ, ΑΜΚΑ και ΔΟΥ μητέρας

ΑΦΜ και ΑΜΚΑ συζύγου

ΑΜΚΑ παιδιών που θα εγγραφούν

Ενεργό Λογαριασμό Email

Προσοχή: Στο ΚΔΑΠ μπορούμε να κάνουμε αίτηση και για τον παιδικό σταθμό με τα ίδια χαρτιά

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΣΤΑ ΚΔΑΠ: 08:30 ΕΩΣ 16:00

ΚΔΑΠ morfosi Καστοριάς 24670 – 83020

ΚΔΑΠ morfosi Χλόη Καστοριάς 24670-28638

ΚΔΑΠ morfosi Άργος Ορεστικό 24670-43586

ΚΔΑΠ morfosi Μανιάκοι 24670-86077

ΚΔΑΠ morfosi Μεσοποταμίας 24670-21848

ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018

 

Δείτε τα χαρτιά που χρειάζονται ανά περίπτωση

 

Μητέρα Άνεργη

Μητέρα εργαζόμενη στον ιδιωτικό τομέα

Μητέρα ασφαλισμένη στον ΟΓΑ

Μητέρα ελεύθερη επαγγελματίας

 

Οι εγγραφές γίνονται από 18 Ιουνίου έως 3 Ιουλίου

Ώρες: 08:30 έως 16:15

 

Απευθυνθείτε στο ΚΔΑΠ για τη διευκόλυνσή σας

 

Δωρεάν για όλο το έτος

 Δημοσιεύτηκε απο τον στις 26,Ιούνιος, 2018, 12:38 μμ. στις Κατηγορίες HOT - ΕΙΔΗΣΕΙΣ, photos, ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ, ΚΑΣΤΟΡΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ. Νπορείτε να παρακολουθείσετε τισ απαντήσεις επι του άρθρου απο RSS 2.0. Παρακαλούμε σχολιάστε το άρθρο...( ή αφήστε σύνδεσμο trackback)

Δώστε απάντηση

Πρόσφατα Άρθρα

Προβεβλημένα Links

  Έυρεση στο Αρχείο

  με ημερομηνία
  με κατηγορία
  'Ευρεση με Google

  Photo Gallery

  Kατηγορίες
  blog καθημερινής ενημέρωσης alphafm.gr

  Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

  Όροι χρήσης :απαγορεύεται η χρήση όλων των εικόνων, βίντεο, ειδήσεων, ρεπορτάζ, γραφικών χωρίς την άδεια του alphafm.gr και χωρίς την αναφορά πηγής

  Στοιχεία Επικοινωνίας : Κολοκοτρώνη 20 - ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΤΚ 52100, 24670 26.945, apararas@gmail.com
  Copyright ©2008-2017 alphafm.gr