ΚΕIΜΕΝΟ ΠΑΡEΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡOΣΛΗΨΗ ΑΠO ΤΟΝ ΔHΜΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ »ΣΥΜΠΑΡΑΣΤAΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜOΤΗ» ΤΟΥ ΜΠΙΝΙAΚΟ ΜΙΧΑHΛ, ΛΕYΚΗ ΚΑΣΤΟΡΙAΣ, ΠΡΟΣ ΤΟ ALPHAFM.GR

ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ & ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ – »Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ»

 

►Πρόκειται για νέο θεσμό που αποσκοπεί στην υποστήριξη των πολιτών και επιχειρηματιών της Καστοριάς απέναντι σε φαινόμενα κακοδιοίκησης των υπηρεσιών του Δήμου. Απώτερος σκοπός του είναι η διαμεσολάβηση μεταξύ των καταγγελιών και των υπηρεσιών του Δήμου προκειμένου να επιλυθούν τα σχετικά προβλήματα.

 

►Αποτελεί ένα πολύ χρήσιμο και διαφανή μηχανισμό καταγγελιών των άμεσα θιγόμενων πολιτών και επιχειρηματιών της Καστοριάς. Η υποχρέωση του Συμπαραστάτη για διαμεσολάβηση και έγγραφη απάντηση εντός 30 το πολύ ημερών διασφαλίζει την άμεση ενασχόληση και επίλυση καθημερινών, είτε μικρών είτε μεγάλων, προβλημάτων στην ζωή των πολιτών και στην δραστηριότητα των επιχειρήσεων της Καστοριάς.

 

►Ενσαρκώνει τις προσδοκίες και απαιτήσεις πολλών χρόνων για άμεση και ισότιμη επικοινωνία όλων των πολιτών και των επιχειρήσεων με τον Δήμο τους. Είναι το εργαλείο βάση του οποίου, ο κάθε πολίτης και επιχειρηματίας, άσχετα αν είναι ή δεν είναι ‘γνωστός’, ‘υποψήφιος’, ή/και ‘ψηφοφόρος’ της εκάστοτε Διοικητικής Αρχής, θα μπορεί να διαμαρτυρηθεί, να εισακουστεί και να προσδοκά την αμερόληπτη διαμεσολάβηση στα προβλήματα του όταν συνδιαλέγεται με τις Δημοτικές υπηρεσίες.

 

►Είναι μια διαδικασία μέσω της οποίας μπορεί να βελτιωθεί το γενικότερο επίπεδο διοίκησης και λειτουργίας του Δήμου Καστοριάς. Με την υιοθέτηση των αλλαγών που η διαμεσολάβηση θα επιφέρει, τα φαινόμενα κακοδιοίκησης αναμένεται να ελαττώνονται συνεχώς. Η καλύτερη λειτουργία των Δημοτικών υπηρεσιών θα σημαίνει αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών και βελτίωση των συνθηκών δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων. Έτσι, ο Δήμος Καστοριάς θα μπορούσε να γίνει ελκυστικότερος και να τροφοδοτηθεί ένας νέος και βιώσιμος κύκλος ανάπτυξης.

 

 

ΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

 

►Να μην πληρωθεί η θέση και να μην λειτουργήσει ποτέ ο θεσμός στον Δήμο Καστοριάς. Η καθυστερημένη προκήρυξη πλήρωσης της θέσης από τον Δήμο Καστοριάς, σε συνδυασμό με τις διατάξεις που προβλέπουν καθοριστική προθεσμία την 28η Φεβρουαρίου και απαιτούν πλειοψηφία 2/3 του Δημοτικού Συμβουλίου, δεν αφήνουν περιθώρια για επανάληψη της διαδικασίας, εάν η απαιτούμενη ισχυρή πλειοψηφία δεν επιτευχθεί (όπως έγινε για παράδειγμα με το θέμα του Ωδείου Μπαϊρακτάρη στις 2 προηγούμενες συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου).

 

►Να αλλοιωθεί ο χαρακτήρας του Συμπαραστάτη και να λειτουργήσει ως ‘σύμβουλος’ ή/και ‘συνεργάτης’ του Δημάρχου. Εάν ο διορισμός του Συμπαραστάτη του πολίτη και του επιχειρηματία του Δήμου Καστοριάς γίνει με κριτήριο την σχέση που αυτός μπορεί να έχει ή/και την βοήθεια που ελπίζει να προσφέρει στον Δήμαρχο, τότε δημιουργούνται βάσιμες αμφιβολίες για την ισότιμη, καθολική και αμερόληπτη δυνατότητα των πολιτών και των επιχειρηματιών για διαμεσολάβηση στα προβλήματα τους με τις Δημοτικές υπηρεσίες. Σε αυτήν την περίπτωση θα μετατραπεί σε Συμπαραστάτη και Υποστηρικτή του Δημάρχου αντί των πολιτών και των επιχειρηματιών.

 

►Να διαστρεβλωθεί ο χαρακτήρας του Συμπαραστάτη και να εννοηθεί σαν υποκατάστατο του Συνήγορου του Πολίτη ή όποιου άλλου εκλεκτικού μηχανισμού. Ο Συμπαραστάτης έχει τελείως διαφορετική αποστολή που απέχει πολύ από μια δικονομική έγερση και διεκδίκηση προσωπικών δικαιωμάτων και απαιτήσεων στα δικαστήρια. Σκοπός του είναι η όσο το δυνατόν αμεσότερη και αποτελεσματικότερη διαμεσολάβηση για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και επ’ουδενί δεν υποκαθιστά τους υπόλοιπους ελεγκτικούς θεσμούς και μηχανισμούς.

 

►Να επισκιαστεί ο διορισμός του Συμπαραστάτη από τις αδιευκρίνιστες διαδικασίες και τα αόριστα κριτήρια επιλογής. Η προκήρυξη που δημοσιεύτηκε στον ιστοχώρο του Δήμου Καστοριάς έχει απλά αντιγράψει ορισμένες από τις γενικές διατάξεις του νόμου, χωρίς να καθορίζει με τρόπο διαφανή και έγκυρο την διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής του καταλληλότερου για την σημαντική αυτή θέση. Η μη απάντηση στα παρακάτω βασικά ερωτήματα, είτε μέσω της προκήρυξης είτε μέσω της αρμοδίου υπαλλήλου του Δήμου Καστοριάς, δημιουργούν δικαιολογημένα μια εκ των προτέρων υποψία για τις προθέσεις και τις μεθοδεύσεις της Δημοτικής Αρχής, αποδεικνύοντας την ύπαρξη φαινομένων κακοδιοίκησης στο υψηλότερο διοικητικό επίπεδο και επιβεβαιώνοντας την μεγάλη ανάγκη για την συγκρότηση αυτού του θεσμού:

  • θα έχει και ποια θα είναι η σημασία των βασικών τίτλων σπουδών, τυχόν μεταπτυχιακών, φοίτησης στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και διδακτορικών;

  • θα έχει και πως θα υπολογίζεται η βαρύτητα της επαγγελματικής εμπειρίας και τις συνάφειας με το έργο που καλείται να διατελέσει;

  • θα υπάρχει ανάγκη προσκόμισης δικαιολογητικών που να αποδεικνύουν τα όσα θα αναφέρονται στα βιογραφικά των υποψηφίων ή απλά ο καθένας και η καθεμία θα δηλώνει ότι θέλει, όπως πολλές φορές συμβαίνει σε βιογραφικά υποψηφίων σε τοπικές εκλογές;

  • θα υπάρχει έλεγχος, από ποιόν και σε ποια χρονικά όρια των αιτήσεων, βιογραφικών και τυχόν δικαιολογητικών των υποψηφίων;

  • πώς θα ενημερωθούν το σύνολο των δημοτικών συμβούλων για τα προσόντα των υποψηφίων; Θα γίνει ανάγνωση των ονομάτων, θα μοιραστούν τα βιογραφικά και οι αιτήσεις των υποψηφίων, θα δοθεί βήμα στους υποψηφίους, ή μήπως κάτι άλλο;

  • πώς θα ενσωματωθεί στην οποιαδήποτε διαδικασία ελέγχου και επιλογής οι αιτήσεις υποψήφιων που αποφασίσουν να κάνουν δήλωση υποψηφιότητας λίγα λεπτά πριν από την έναρξη της συνεδρίασης;

 

Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ

 

►Τόσο οι μεγάλες προσδοκίες και ευκαιρίες που προσφέρει ο νέος αυτός θεσμός, όσο και οι άμεσοι κίνδυνοι που τον περικλείουν, επιφορτώνουν το σύνολο του Δημοτικού Συμβουλίου με επιπλέον φορτίο ευθύνης για την απόφαση που καλούνται να πάρουν. Ας ελπίσουμε ότι θα μπορέσουν να αντεπεξέλθουν στις δυσκολίες και απαιτήσεις των περιστάσεων και εκμεταλλευόμενοι την μυστική ψηφοφορία που θα ακολουθηθεί να επιλέξουν τον καταλληλότερο υποψήφιο, πέρα από ‘κατευθυντήριες’ γραμμές…

Δημοσιεύτηκε απο τον στις 24,Φεβρουάριος, 2011, 10:53 πμ. στις Κατηγορίες HOT - ΕΙΔΗΣΕΙΣ, ΚΑΣΤΟΡΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ. Νπορείτε να παρακολουθείσετε τισ απαντήσεις επι του άρθρου απο RSS 2.0. Παρακαλούμε σχολιάστε το άρθρο...( ή αφήστε σύνδεσμο trackback)

Δώστε απάντηση

Πρόσφατα Άρθρα

Προβεβλημένα Links

  • DIKTYO1 TV VIDEO PORTAL

Έυρεση στο Αρχείο

με ημερομηνία
με κατηγορία
'Ευρεση με Google

Photo Gallery

Kατηγορίες
blog καθημερινής ενημέρωσης alphafm.gr

Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Όροι χρήσης :απαγορεύεται η χρήση όλων των εικόνων, βίντεο, ειδήσεων, ρεπορτάζ, γραφικών χωρίς την άδεια του alphafm.gr και χωρίς την αναφορά πηγής

Στοιχεία Επικοινωνίας : Κολοκοτρώνη 20 - ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΤΚ 52100, 24670 26.945, apararas@gmail.com
Copyright ©2008-2017 alphafm.gr