ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 28.02.2011.ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Σας παρακαλούμε όπως την Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2011 και ώρα 7.00 μ.μ., προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Καστοριάς (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) για τακτική συνεδρίαση και σύσκεψη, με τα παρακάτω θέματα:


 1. Ανακοινώσεις
 2. Καθορισμός ανώτατου ύψους προϋπολογισμών εξόδων των Δημοτικών – Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Καστοριάς, οικ. έτους 2011. (Σχετική εισήγηση Πρ/νου Δ/νσης Διοικ. & Οικ. Υπηρεσιών Δήμου Καστοριάς κ. Δημ. Καραμανίδη)
 3. Συγχώνευση Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Καστοριάς. Συγκρότηση Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. (Σχετική εισήγηση Δημάρχου κ. Εμ. Χατζησυμεωνίδη)
 4. Συγχώνευση Κοινωφελών Επιχειρήσεων Δήμου Καστοριάς. (Σχετική εισήγηση Αντιδημάρχων Ειρ. Γεωργοσοπούλου – Μισκία – Τρ. Πολυγιάννη)
 5. Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, άρθρου 76 Ν. 3852/10. (Σχετική εισήγηση Δημάρχου κ. Εμ. Χατζησυμεωνίδη)
 6. Εκλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, άρθρου 77 Ν. 3852/10. (Σχετική εισήγηση Δημάρχου κ. Εμ. Χατζησυμεωνίδη)
 7. Ορισμός εκπροσώπου στη Γενική Συνέλευση του Δικτύου Μαρτυρικών πόλεων. (Σχετική εισήγηση Δημάρχου κ. Εμ. Χατζησυμεωνίδη)
 8. Αποδοχή επιχορηγήσεων προγράμματος παραμεθορίων περιοχών – Ορισμός υπολόγου Τράπεζα Ελλάδος. (Σχετική εισήγηση Πρ/νου Δ/νσης Διοικ. & Οικ. Υπηρεσιών Δήμου Καστοριάς κ. Δημ. Καραμανίδη)
 9. Αποδοχή χρηματικών υπολοίπων Δημοτικών Ενοτήτων και μεταφορά τους σε νέο Λογαριασμό του Δήμου Καστοριάς. (Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων) (Σχετική εισήγηση Πρ/νου Δ/νσης Διοικ. & Οικ. Υπηρεσιών Δήμου Καστοριάς κ. Δημ. Καραμανίδη)
 10. Τροποποίηση της 26/10 προγενέστερης απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγίας Τριάδας που αφορά την παραχώρηση χώρου του Παιδικού Σταθμού Δήμου Αγίας Τριάδας στην Εταιρεία Ατόμων με Αυτισμό. (Σχετική εισήγηση Αντ/ρχου κ. Τρ. Πολυγιάννη)
 11. Παραχώρηση χώρου στον Πολιτιστικό Σύλλογο Πολυκάρπης στο κτίριο Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πολυκάρπης (Σχετική εισήγηση Δημάρχου κ. Εμ. Χατζησυμεωνίδη)
 12. Υποβολή πρότασης στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Αλβανία 2007 – 2013 (INTERREG IVA) (Σχετική εισήγηση Αντιδημάρχου κ. Ιακ. Θεοδοσόπουλου)
 13. Συμμετοχή του Δήμου Καστοριάς στο Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ο.Τ.Α. (Σχετική εισήγηση Αντ/ρχου κας. Ειρ. Γεωργοσοπούλου – Μισκία)
 14. Συμμετοχή του Δήμου Καστοριάς στην Έκθεση Γούνας που πραγματοποιεί ο Σύνδεσμος Ελλήνων Γουνοποιών (ΣΕΓ) στην Αθήνα. (Σχετική εισήγηση Αντ/ρχου κ. Τρ. Πολυγιάννη)
 15. Προγραμματισμός προσλήψεων εποχικού προσωπικού. (Σχετική εισήγηση Πρ/νου Δ/νσης Διοικ. & Οικ. Υπηρεσιών Δήμου Καστοριάς κ. Δημ. Καραμανίδη)
 16. Διάθεση Πιστώσεων (Σχετική εισήγηση Πρ/νου Δ/νσης Διοικ. & Οικ. Υπηρεσιών Δήμου Καστοριάς κ. Δημ. Καραμανίδη)
 17. Λήψη απόφασης για την καταβολή ή μη αποζημίωσης των ιδιοκτησιών στο Ο.Τ. 258Α του σχεδίου πόλης Καστοριάς. (Σχετικό το 45911/29-11-10 έγγραφο ΥΠΕΚΑ) (Σχετική εισήγηση Αντ/ρχου κ. Τρ. Πολυγιάννη – Τεχνικής Υπηρεσίας)
 18. Παραχώρηση χώρου για στέγαση συλλόγου Εργατικών Κατοικιών το «Κέλετρον». (Σχετική εισήγηση Αντ/ρχου κ. Τρ. Πολυγιάννη)
 19. Έγκριση πρωτοκόλλου πρώτης τμηματικής παραλαβής του έργου: «Λειτουργική ενοποίηση υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων (υποδομές ΠΕ και εφαρμογές) και δεδομένων του Δήμου Καστοριάς για την εφαρμογή του προγράμματος «Καλλικράτης». (Σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής)
 20. Ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής έργων – εργασιών άρθρου 15 Π.Δ. 171/87 (Σχετική εισήγηση Πρ/νου Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Καστοριάς κ. Α. Μόκκα)
 21. Ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής έργων (Σχετική εισήγηση Πρ/νου Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Καστοριάς κ. Α. Μόκκα)
 22. Ερωτήσεις
Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου
Τσακλίδης Χρήστος
Κοινοποιείται:

 1. Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας Περ. Ενότητα Καστοριάς
(Δημοτικά καταστήματα): α) Αγ.Τριάδος

β) Αγ. Αναργύρων

γ) Βιτσίου

δ) Καστοριάς

ε) Καστρακίου

στ) Κορεστείων

ζ) Κλεισούρας

η) Μακεδνών

θ) Μεσοποταμίας

 1. Διευθυντές και Προϊσταμένους Δήμου
 2. Νομική Σύμβουλο
 3. Γραφεία Δημοσίων Σχέσεων και Τύπου
 4. Τ.Ε.Ε.


ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Δημοτικοί Σύμβουλοι

 1. Παρχαρίδης Χρήστος του Κωνσταντίνου – Αντιδήμαρχος Ποιότητας Ζωής
 2. Θεοδοσόπουλος Ιάκωβος του Θεοδώρου Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού – Ανάπτυξης διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
 3. Κενανίδης Παύλος του Χρήστου Αντιδήμαρχος Παιδείας – Αθλητισμού – Νέας γενιάς και Τάξης.
 4. Πολυγιάννης Τρύφων του Φωτίου Αντιδήμαρχος Οικονομικών και απασχόλησης
 5. Μισκία Γεωργοσοπούλου Ειρήνη του Δημητρίου Αντιδήμαρχος Πολιτισμού – Τουρισμού – Υγείας – Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
 6. Τόσκος Πέτρος του Αργυρίου Αντιδήμαρχος Καθαριότητας
 7. Τσαϊρίδης Αλέξανδρος του Δημητρίου Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος – Πρασίνου – Πολιτικής προστασίας – Γεωργίας – Αλιείας και Κτηνοτροφίας.
 8. Τζιώτζης Αθανάσιος του Παύλου
 9. Υφαντίδης Δαμιανός του Βασιλείου
 10. Στεργίου Δημήτριος του Βασιλείου
 11. Μυλωνάς Θεόδωρος του Αργυρίου
 12. Κορεντσίδου Εριφίλη του Θεοφάνη
 13. Στούμπας Αντώνιος του Πέτρου

14.Πετκανάς Γεώργιος του Αποστόλου

15.Τομτζίδου Σοφία του Πασχάλη

16.Αλβανού Ιωάννα του Βασιλείου

17.Ιωαννίδης Ηρακλής του Νικολάου

18.Καπρής Δημήτριος του Κωνσταντίνου

19.Σέτκος Γεώργιος του Θεοδώρου

20.Μπάσιος Κωνσταντίνος του Ευαγγέλου

21.Σιάββας Δημήτριος του Στεφάνου

22.Κυζάκης Κωνσταντίνος του Τραϊανού

23.Τσίκος Παναγιώτης του Θεοδοσίου

24.Καραπατσακίδης Νικόλαος του Ευσταθίου


 1. Λιάντσης Κωνσταντίνος του Αντωνίου
 2. Αποστολίδης Ηλίας του Στέργιου
 3. Κοσμάς – Νικολάου Θωμάς του Χρήστου
 4. Μοσχίδου – Κυριακίδου Πηνελόπη
 5. Τέρψης Αθανάσιος του Παντελή
 6. Εγγλέζος Λάζαρος του Μανώλη
 7. Βασιλειάδη – Παπαγιάννη Ελένη του Σταύρου
 8. Καραμήτρος Γρηγόριος του Κωνσταντίνου
 9. Παύλου Ζαχαρίας του Παύλου

10. Φουλιράς Στυλιανός του Νικηφόρου Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου


 1. Κοντόπουλος Κωνσταντίνος του Γρηγορίου
 2. Ζήσης Θεόδωρος του Δημητρίου
 3. Παπαϊωαννίδης Παναγιώτης του Διαμαντή Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου
 4. Καραμανίδης Νικόλαος του Αθανασίου
 5. Καραϊσκος Βασίλειος του Θεοδώρου


 1. Ζέγας Λεωνίδας του Βασιλείου.Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων

 1. Κωνσταντίνος Καραταγλίδης, Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Καστοριάς
 2. Φιλιάδου – Κωνσταντινίδου Ξανθίππη Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Μανιάκων
 3. Κεραμιδόπουλος Βασίλειος Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Μεσοποταμίας


Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων

 1. Τσιλίδη Ηλία του Γεωργίου Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Αγίας Κυριακής
 2. Καφφέ Στέφανο Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Βασιλειάδας
 3. Σαραμπίνα Τρύφων Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Γάβρου
 4. Δούκα Δημήτριο Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Δενδροχωρίου
 5. Γκριζή Νικόλαο Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Δισπηλιού
 6. Κάκκο Νικόλαο Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Ιεροπηγής
 7. Σαββίδη Κωνσταντίνο Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Καλοχωρίου
 8. Πατσίκα Χρήστο Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Κλεισούρας
 9. Ευαγγελίδη Σταύρο Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Κορησού
 10. Θεοδωρίδη Παναγιώτη Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Κορομηλέας
 11. Παπαλέξη Γεώργιο Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Λεύκης
 12. Σαββουλίδου Ελισάβετ, Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Λιθιάς
 13. Γαβαλίδου Ειρήνη, Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Μαυροχωρίου
 14. Μουχαρέμη Πέτρο Πρόεδρο Τοπικής Κοινόητας Μελισσοτόπου
 15. Αναστασιάδη Νικόλαο Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Μεταμόρφωσης
 16. Παπαδόπουλο Θεόδωρο Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Οινόης
 17. Πιπερίδη Ορέστη Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Πενταβρύσου
 18. Πέτρου Αθανάσιο Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Πολυκάρπης
 19. Παπαθωμά Σωτήριο Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Τοιχιού
 20. Μανώλη Θεόδωρο Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Τσάκωνης
 21. Νικολάου Νικόλαος Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Χιλιοδένδρου


Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων

 1. Τουμανίδη Χρήστο, Εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας Αγίου Αντωνίου
 2. Βλάχο Ιωάννη, Εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας Αυγής
 3. Μπαρμπαλιού Φωτεινή Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας Βυσσινέας
 4. Ράπκο Κωνσταντίνο Εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας Κρανιώνας
 5. Μπότσαρη Βασίλειο Εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας Μακροχωρίου
 6. Ιωαννίδου Ιωάννα Εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας Μαυροκάμπου
 7. Καντζάκη Ιωάννη Εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας Μελά
 8. Ιωαννίδη Ιορδάνη Εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας Ομορφοκκλησιάς
 9. Μάρκου Εμμανουήλ Εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας Οξυάς
 10. Κύρου Νικόλαο Εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας Πολυκέρασου
 11. Σιδηρόπουλο Απόστολο Εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας Πτεριάς
 12. Νώτη Δημήτριο Εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας Σιδηροχωρίου
 13. Αρβανίτη Σταυρούλα Εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας ΧαλάρωνΔημοσιεύτηκε απο τον στις 24,Φεβρουάριος, 2011, 1:20 μμ. στις Κατηγορίες HOT - ΕΙΔΗΣΕΙΣ, ΚΑΣΤΟΡΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ. Νπορείτε να παρακολουθείσετε τισ απαντήσεις επι του άρθρου απο RSS 2.0. Παρακαλούμε σχολιάστε το άρθρο...( ή αφήστε σύνδεσμο trackback)

Δώστε απάντηση

Πρόσφατα Άρθρα

Προβεβλημένα Links

 • DIKTYO1 TV VIDEO PORTAL

Έυρεση στο Αρχείο

με ημερομηνία
με κατηγορία
'Ευρεση με Google

Photo Gallery

Kατηγορίες
blog καθημερινής ενημέρωσης alphafm.gr

Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Όροι χρήσης :απαγορεύεται η χρήση όλων των εικόνων, βίντεο, ειδήσεων, ρεπορτάζ, γραφικών χωρίς την άδεια του alphafm.gr και χωρίς την αναφορά πηγής

Στοιχεία Επικοινωνίας : Κολοκοτρώνη 20 - ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΤΚ 52100, 24670 26.945, apararas@gmail.com
Copyright ©2008-2017 alphafm.gr