Δημοτικό Συμβούλιο Καστοριάς αύριο Τρίτη 25/9/2018

Δ.Σ – Σας προσκαλούμε την Τρίτη, 25 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 19:00, να προσέλθετε στοΔημοτικό Κατάστημα Καστοριάς (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σε τακτική συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα ακόλουθα θέματα:

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ

ΣΧΕΤΙΚΟ

1.  

Ανακοινώσεις – Ενημερώσεις.

2.  

Επικύρωση Πρακτικών 16ης και 17ης Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς.

Εισήγηση Προέδρου Δ.Σ.

3.  

Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας και Χρήσης Αίθουσας Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού ΜεγάρουΚαστοριάς.

Εισήγηση Προέδρου Δ.Σ.

4.  

Καθορισμός ανώτατου αριθμού παραστάσεων ετησίως σε αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου Πενταβρύσου, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.4229/2014.

Εισήγηση Προέδρου Δ.Σ

5.  

Έγκριση 5ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2018 Δήμου Καστοριάς.

Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής

6.  

Έγκριση 10ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικον. έτους 2018 Δήμου Καστοριάς.

Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

7.  

Υποχρεωτική αναμόρφωση του Ο.Π.Δ. (Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης), έτους 2018, του Δήμου Καστοριάς, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 34574/2018 ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών.

Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

8.  

Υποχρεωτική αναμόρφωση του Ο.Π.Δ. (Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης), έτους 2018, του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικό Ωδείο Καστοριάς «Δημήτριος Μπαϊρακτάρης & Σουλτάνα Πετσάλνικου – Μπαϊρακτάρη».

Απόφαση Ν.Π.Δ.Δ.

9.  

Λήψη κανονιστικής απόφασης για παραχώρηση ή μη δικαιώματος χρήσης κοινόχρηστου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου 19, στη Δ.Κ. Μανιάκων.

Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

10.  

Λήψη κανονιστικής απόφασης για παραχώρηση ή μη δικαιώματος χρήσης κοινόχρηστου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, επί της οδού Αθ. Διάκου 12, στη Δ.Κ. Καστοριάς.

Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

11.  

Λήψη κανονιστικής απόφασης για παραχώρηση ή μη δικαιώματος χρήσης κοινόχρηστου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, στον πεζόδρομο Αρχιμήδους, στη Δ. Κ. Καστοριάς.

Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

12.  

Λήψη κανονιστικής απόφασης για παραχώρηση ή μη δικαιώματος χρήσης κοινόχρηστου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, στην πλατεία Ντολτσό, στη Δ. Κ. Καστοριάς.

Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

13.  

Λήψη κανονιστικής απόφασης για την εγκατάσταση κατακόρυφων μέσων σήμανσης για τη ρύθμιση κυκλοφορίας σε δημοτική οδό της Δ. Κ. Καστοριάς.

Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

14.  

Λήψη απόφασης για την τοποθέτηση ξύλινου δαπέδου (deck) σε χώρο πρασίνου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

15.  

Λήψη μέτρων προστασίας (κοπή ή μη δένδρου) στη Δημοτική Κοινότητα Καστοριάς του Δήμου Καστοριάς.

Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

16.  

Έγκριση της Έκθεσης Εκτίμησης και Καταμέτρησης για την αποζημίωση απαλλοτριωμένου τμήματος, ιδιοκτησίας ΧατζημάγκαΑναστασίου.

Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

17.  

Κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Καστοριάς από τους Κρατικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2018 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων και την αποζημίωση των σχολικών τροχονόμων.

Απόφαση Δ.Ε.Π.

18.  

Έγκριση συμμετοχής Δημάρχου και Δημοτικών Συμβούλων σε ενημερωτική διημερίδα στην Αθήνα.

Εισήγηση Αντιδ/ρχου

κ. Ε. Στεργιόπουλου

19.  

Έγκριση μετάβασης Δημάρχου και Αντιδημάρχου στην Αθήνα για εκτέλεση Υπηρεσίας.

Εισήγηση Αντιδ/ρχου

κ. Ε. Στεργιόπουλου

20.  

Έγκριση Πρακτικού Εκκαθαριστών του καταργηθέντος Εκπολιτιστικού  Συλλόγου Καστοριανών.

Εισήγηση Αντιδ/ρχου

κ. Ε. Στεργιόπουλου

21.  

Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση του κτιρίου και του περιβάλλοντος χώρου του μη ενεργού Πολιτιστικού Κέντρου Χιλιοδένδρου.

Εισήγηση Αντιδ/ρχου

κ. Ε. Στεργιόπουλου

22.  

Έγκριση φιλοξενίας μελών της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης – Διάθεση πίστωσης.

Εισήγηση Αντιδ/ρχου

κας Ά. Πετσάλνικου

23.  

Έγκριση χορήγησης άδειας παραγωγού – πωλητή λαϊκών αγορών.

Εισήγηση Δ/νσης

Τοπικής Οικ/κήςΑνάπτυξης

24.  

Διαγραφή χρεών.

Εισήγηση Δ/νσης

Οικ/κών Υπ/σιών

25.  

Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών και Εργασιών Δήμου Καστοριάς.

Εισήγηση Δ/νσης

Οικ/κών Υπ/σιών

26.  

Ορισμός υπολόγου έργων.

Εισήγηση Δ/νσης

Οικ/κών Υπ/σιών

27.  

Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Έργου.

Εισήγηση Δ/νσης

Τεχνικών Υπ/σιών

28.  

Λήψη απόφασης επί της πρότασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών για μείωση επιβληθέντων ρυμοτομικών βαρών

Πρακτικό Επιτροπής

29.  

Έγκριση Πρακτικού Διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη αναδόχου της υπηρεσίας: «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου».

Πρακτικό Επιτροπής

30.  

Αντικατάσταση Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας & Αθλητισμού του Δήμου Καστοριάς, λόγω ανάληψης καθηκόντων Αντιδημάρχου.

Αίτηση

31.  

Αντικατάσταση Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής, λόγω ανάληψης καθηκόντων Αντιδημάρχου.

Αποδοχή παραίτησης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής.

Αιτήσεις

32.  

Αποδοχή παραιτήσεων μελών Διοικητικού Συμβουλίου της μονομετοχικής «ΜΑΚΕΔΝΟΣ» Α.Ε.

Αιτήσεις

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

 

Ιωάννης Τόμου

Δημοσιεύτηκε απο τον στις 24,Σεπτέμβριος, 2018, 11:38 πμ. στις Κατηγορίες photos, ΚΑΣΤΟΡΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ. Νπορείτε να παρακολουθείσετε τισ απαντήσεις επι του άρθρου απο RSS 2.0. Παρακαλούμε σχολιάστε το άρθρο...( ή αφήστε σύνδεσμο trackback)

Δώστε απάντηση

Πρόσφατα Άρθρα

Προβεβλημένα Links

  Έυρεση στο Αρχείο

  με ημερομηνία
  με κατηγορία
  'Ευρεση με Google

  Photo Gallery

  Kατηγορίες
  blog καθημερινής ενημέρωσης alphafm.gr

  Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

  Όροι χρήσης :απαγορεύεται η χρήση όλων των εικόνων, βίντεο, ειδήσεων, ρεπορτάζ, γραφικών χωρίς την άδεια του alphafm.gr και χωρίς την αναφορά πηγής

  Στοιχεία Επικοινωνίας : Κολοκοτρώνη 20 - ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΤΚ 52100, 24670 26.945, apararas@gmail.com
  Copyright ©2008-2017 alphafm.gr