Δημοτικό Συμβούλιο Καστοριάς αύριο Παρασκευή στις 18.30

Σας προσκαλούμε την Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 18:30, να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Καστοριάς (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σε τακτική συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα ακόλουθα θέματα:

 

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ

ΣΧΕΤΙΚΟ

1.  

Ανακοινώσεις – Ενημερώσεις.

2.  

Επικύρωση πρακτικών 18ης και 19ης Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς.

Εισήγηση Προέδρου Δ.Σ.

3.  

Έγκριση 6ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2018 Δήμου Καστοριάς.

Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής

4.  

Έγκριση 11ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικον. έτους 2018 Δήμου Καστοριάς.

Εισήγηση Δ/νσης Οικ/κών Υπ/σιών

5.  

Λήψη Κανονιστικής Απόφασης μονίμων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για τη διαμόρφωση της εισόδου της Τ. Κ. Λεύκης.

Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

6.  

Λήψη Κανονιστικής Απόφασης για παραχώρηση ή μη δύο (2) θέσεων στάσης στον πεζόδρομο της οδού Κ. Καραμανλή, στην περιοχή Χλόη – Φουντουκλή, στη Δ. Κ. Καστοριάς.

Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

7.  

Λήψη Κανονιστικής Απόφασης για την έγκριση ή μη τοποθέτησης μεταλλικών προστατευτικών σε πεζοδρόμιο της οδού Κολοκοτρώνηστη Δ.Κ. Καστοριάς.

Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

8.  

Λήψη Κανονιστικής Απόφασης για την έγκριση ή μη τοποθέτησης μεταλλικών προστατευτικών σε πεζοδρόμιο της οδού Αρτέμιδος 1-3 στη Δ.Κ. Καστοριάς.

Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

9.  

Λήψη μέτρων προστασίας (κοπές δένδρων) στη Δημοτική Κοινότητα Καστοριάς του Δήμου Καστοριάς.

Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

10.  

Έγκριση της Έκθεσης Εκτίμησης και Καταμέτρησης για την προσκυρούμενη και ρυμοτομούμενη έκταση ιδιοκτησίας Αργυρόπουλου Χρήστου, Αργυρόπουλου Ραφαήλ και Αργυροπούλου Ελισάβετ, στο Ο.Τ. 260 της Δ. Κ. Καστοριάς.

Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

11.  

Έγκριση 3ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικον. έτους 2018 του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας & Αθλητισμού του Δήμου Καστοριάς.

Απόφαση ΔΣ Νομικού Προσώπου

12.  

Καθορισμός αποζημίωσης Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας & Αθλητισμού του Δήμου Καστοριάς.

Απόφαση ΔΣ Νομικού Προσώπου

13.  

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Καστοριάς και της Ιεράς Μητρόπολης Καστοριάς, για την υλοποίηση του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΘΕΟΛΟΓΟΥ».

Εισήγηση Αντιδ/ρχου

κ. Ε. Στεργιόπουλου

14.  

Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χρήσης δημοτικού κτιρίου στον Εκπολιτιστικό Σύλλογο Κλεισούρας «Ο ΔΑΡΒΑΡΗΣ».

Εισήγηση Αντιδ/ρχου

κ. Ε. Στεργιόπουλου

15.  

Έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων για τον εορτασμό της 106ηςΕπετείου της Απελευθέρωσης της Καστοριάς από τον τουρκικό ζυγό– Έγκριση δαπάνης.

Εισήγηση Αντιδ/ρχου

κ. Ε. Στεργιόπουλου

16.  

Έγκριση καλλιτεχνικής εκδήλωσης για τον εορτασμό της 106ηςΕπετείου
Απελευθέρωσης της Καστοριάς από τον τουρκικό ζυγό – Έγκριση δαπάνης.

Εισήγηση Αντιδ/ρχου

κ. Λ. Παπαδημητρίου

17.  

Ολοκλήρωση εργασιών διαμόρφωσης της μόνιμης έκθεσης φωτογραφιών του Λεωνίδα Παπάζογλου (δωρεά οικογενείας Γ. Γκολομπία) – Διοργάνωση εγκαινίων – Έγκριση δαπανών.

Εισήγηση Αντιδ/ρχου

κ. Λ. Παπαδημητρίου

18.  

Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης στη μνήμη του Υποσμηναγού Ευάγγελου Γιάνναρη, πρώτου πεσόντος Αξιωματικού του έπους του 1940 στην Τ. Κ. Βασιλειάδας.

Εισήγηση Αντιδ/ρχου

κ. Δ. Καπρή

19.  

Έγκριση υλοποίησης του έργου BUSINESS CLUBS στο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ INTERREG IPA II CROSS ΕΛΛΑΔΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ 2014-2020 – Ορισμός υπεύθυνου λογαριασμού του έργου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Εισήγηση Αντιδ/ρχου

κ. Δ. Καπρή

20.  

Έγκριση υλοποίησης του έργου CULTURE LANDS στο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ INTERREG IPA II CROSS ΕΛΛΑΔΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ 2014-2020 – Ορισμός υπεύθυνου λογαριασμού του έργου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Εισήγηση Αντιδ/ρχου

κ. Δ. Καπρή

21.  

Έγκριση υλοποίησης του έργου LESS WASTE II στο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ INTERREG IPA II CROSS ΕΛΛΑΔΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ 2014-2020 – Ορισμός υπεύθυνου λογαριασμού του έργου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Εισήγηση Αντιδ/ρχου

κ. Δ. Καπρή

22.  

Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Καστοριάς στο 3rd Fur ShoppingFestival Καστοριάς και έγκριση δαπάνης.

Εισήγηση Αντιδ/ρχου

κας Ά. Πετσάλνικου

23.  

Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Καστοριάς στην 34η διεθνή έκθεση τουρισμού PHILOXENIA – Έγκριση δαπανών – Έγκριση μετάβασης εκπροσώπου.

Εισήγηση Αντιδ/ρχου

κας Ά. Πετσάλνικου

24.  

Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Καστοριάς στην εκδήλωση της PEACE ROAD BALKANS 2018, που διοργανώνει η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ειρήνης.

Εισήγηση Αντιδ/ρχου

κας Ά. Πετσάλνικου

25.  

Έγκριση Πρακτικού Διαπραγμάτευσης (χωρίς δημοσίευση) για την ανάδειξη αναδόχου λόγω άγονου διαγωνισμού, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ για τα έτη 2018-2019».

Πρακτικό Επιτροπής

26.  

Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Καστοριάς στην έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ.  Α.Ε.

Έγγραφο

ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ.  Α.Ε.

27.  

Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής Δήμου Καστοριάς 2019-2021.

Εισήγηση Δ/νσης

Οικ/κών Υπ/σιών

28.  

Καθορισμός αποζημίωσης μελών δημοτικών συμβουλίων λόγω συμμετοχής στις συνεδριάσεις του Δ.Σ.

Εισήγηση Δ/νσης

Οικ/κών Υπ/σιών

29.  

Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών και Εργασιών Δήμου Καστοριάς.

Εισήγηση Δ/νσης

Οικ/κών Υπ/σιών

30.  

Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους της επιτροπής εκτίμησης των εν ζωή αξίας ζώων & ελέγχων, λόγω ασυμβίβαστου.

Εισήγηση Δ/νσης

Τοπικής Οικ/κήςΑνάπτυξης

31.  

Έγκριση αγοράς μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Καστοριάς:

Α) προμήθεια αυτοκινούμενου καλαθοφόρου οχήματος,

Β) προμήθεια φορτηγού ανατρεπόμενου,

Γ) προμήθεια συνοδευτικού εξοπλισμού πολυμηχανήματος με προσαρτήσεις χλοοκοπής και κλαδέματος και

Δ) προμήθεια χειροκίνητου διαγραμμιστικού μηχανήματος από το ελεύθερο εμπόριο.

Εισήγηση Δ/νσης

Τεχνικών Υπ/σιών

32.  

Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. (Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών) του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Δ. Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ».

Εισήγηση Δ/νσης

Τεχνικών Υπ/σιών

33.  

Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. (Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών) του έργου «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ».

Εισήγηση Δ/νσης

Τεχνικών Υπ/σιών

34.  

Έγκριση 3ης παράτασης του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ ΚΟΡΗΣΟΥ».

Εισήγηση Δ/νσης

Τεχνικών Υπ/σιών

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

 

 

Ιωάννης Τόμου

Δημοσιεύτηκε απο τον στις 18,Οκτώβριος, 2018, 6:49 πμ. στις Κατηγορίες photos, ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ, ΚΑΣΤΟΡΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ. Νπορείτε να παρακολουθείσετε τισ απαντήσεις επι του άρθρου απο RSS 2.0. Παρακαλούμε σχολιάστε το άρθρο...( ή αφήστε σύνδεσμο trackback)

Δώστε απάντηση

Προβεβλημένα Links

  Έυρεση στο Αρχείο

  με ημερομηνία
  με κατηγορία
  'Ευρεση με Google

  Photo Gallery

  Kατηγορίες
  blog καθημερινής ενημέρωσης alphafm.gr

  Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

  Όροι χρήσης :απαγορεύεται η χρήση όλων των εικόνων, βίντεο, ειδήσεων, ρεπορτάζ, γραφικών χωρίς την άδεια του alphafm.gr και χωρίς την αναφορά πηγής

  Στοιχεία Επικοινωνίας : Κολοκοτρώνη 20 - ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΤΚ 52100, 24670 26.945, apararas@gmail.com
  Copyright ©2008-2017 alphafm.gr