Παρέμβαση Βασίλη Τσιφλικιώτη για την συνεχόμενη υποβάθμιση του αεροδρομίου της Καστοριάς

Ποιοτικός Τουρισμός

 

Βασίλης Τσιφλικιώτης

Η ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος του Νομού Καστοριάς, απαιτεί, πέρα