Ταμήλιας «Τελευταία ευκαιρία» »Δημοτικός Σχεδιασμός για την Καινοτομία»

Στο πρόγραμμα του συνδυασμού μας, η καινοτομία, τόσο ως αντίληψη διοίκησης όσο και ως στάση συμμετοχής των ίδιων των δημοτών στον σχεδιασμό των λύσεων, αποτελεί αναγκαία συνθήκη και προϋπόθεση για την επιτυχία. Για την «Τελευταία ευκαιρία» καινοτομία  αποτελεί κάθε νέα, φρέσκια ματιά στα ήδη γνωστά θέματα που απασχολούν τον Δήμο. Υπό αυτό το πρίσμα, ο συνδυασμός μας έχει ως στόχο να δημιουργήσει μία κουλτούρα ενθάρρυνσης των δημοτών, προκειμένου εκείνοι να καταθέτουν προτάσεις για τη βελτίωση της καθημερινότητας, τη βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων του Δήμου, την αναπτυξιακή προοπτική της Καστοριανής οικονομίας. Σε αυτήν την προσπάθεια, κεντρικό ρόλο κατέχει η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, οι οποίες προσφέρουν αμεσότητα στην επαφή Αρχής – Δημότη, προάγουν τη δημοκρατική αντίληψη συμμετοχής στα κοινά και αποτρέπουν πρακτικές αποφυγής λογοδοσίας.

Οραματιζόμαστε έναν νέο Δήμο Καστοριάς ο οποίος εφαρμόζει τη δοκιμασμένη πλέον και στην Ελλάδα ιδέα της «έξυπνης πόλης», ως ένα νέο μοντέλο σχεδιασμού, το οποίο καθιστά τον Δήμο πιο λειτουργικό, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής των κατοίκων του. Ακολουθούμε το επιτυχημένο παράδειγμα μοντέρνων πόλεων με τις online υπηρεσίες εξυπηρέτησης των δημοτών, τις έξυπνες υποδομές διαχείρισης κυκλοφορίας και στάθμευσης, τις συνδυασμένες μεταφορές μικρού οικολογικού αποτυπώματος εντός της πόλης της Καστοριάς. Μέσω των δυνατοτήτων που προσφέρουν πλέον το διαδίκτυο και οι υπηρεσίες του, αξιοποιούμε την πολιτιστική και ιστορική μας κληρονομιά η οποία σε συνδυασμό με το φυσικό περιβάλλον της περιοχής μας  μπορούν να συμβάλλουν καθοριστικά στην ενίσχυση ειδικών μορφών τουρισμού, όπως είναι ο ιστορικός, θρησκευτικός, πολιτιστικός, ορειβατικός, εναλλακτικός τουρισμός. Η αξιοποίηση των νέων δυνατοτήτων της τεχνολογίας για την καταγραφή και την προβολή της πολιτιστικής-περιβαλλοντικής μας κληρονομιάς είναι βασικό στοιχείο της πολιτικής μας, η οποία αποσκοπεί στην ανάδειξη μιας διακριτής πολιτιστικής ταυτότητας του Δήμου.

Καλώντας τους ίδιους τους δημότες στη συνδιαμόρφωση του πλαισίου προτεραιοτήτων για την μετάβαση στη νέα ψηφιακή εποχή του Δήμου, καταθέτουμευλοποιήσιμες προτάσεις για την αξιοποίηση των υφιστάμενων υποδομών τεχνολογίας(δίκτυο οπτικών ινών του Δήμου) καθώς και για την ανάπτυξη νέων (Δημόσιο WiFi , Σύστημα ενεργειακής διαχείρισης Δημοτικού Φωτισμού, Τηλεδιαχείριση άρδευσηςκ.α) καθώς και για την ανάπτυξη νέων εφαρμογών λογισμικού.

Μερικές ενδεικτικές εφαρμογές που μπορούν να υλοποιηθούν με την χρήση χρηματοδοτικών εργαλείων είναι οι ακόλουθες.

Ανάπτυξη της Διαδικτυακής Πύλης του Δήμου και Εφαρμογή «Δημότης Καστοριάς». Η πύλη θα αποτελεί την κεντρική τοποθεσία, από όπου θα προσφέρονται όλες οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες για πολίτες και επιχειρήσεις, καθώς και ενημέρωση για κάθε πολιτιστική, αθλητική κλπ δραστηριότητα. Οι χρήστες θα έχουν δυνατότητα πρόσβασης στις υπηρεσίες του Δήμου όπου  θα μπορούν να υποβάλουν σε απευθείας σύνδεση παράπονα, αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Επίσης, θα έχουν την δυνατότητα να ενημερωθούν για τις οφειλές τους προς το Δήμο και να τις εξοφλήσουν ηλεκτρονικά, ενώ παράλληλα θα μπορούν να πληροφορηθούν για τις αποφάσεις που λαμβάνονται στις συνεδρίες των διάφορων δημοτικών οργάνων.  

Εφαρμογή, για την παρακολούθηση της κυκλοφορίας και τον έλεγχο των διαθέσιμων θέσεων στάθμευσης.

Εφαρμογή παρακολούθησης της ενεργειακής κατανάλωσης των δημοτικών κτιρίων.

Εφαρμογή «Οδηγός Καστοριάς –Travel Guide». Μέσω της εφαρμογής ο επισκέπτης μπορεί να κάνει εικονική περιήγηση αλλά και εικονική πλοήγηση προκειμένου να ανακαλύψει όλα τα αξιοθέατα, βυζαντινές εκκλησίες, αρχοντικά, μουσεία, διαμονή, φαγητό, διασκέδαση, αγορές κ.α.

Εφαρμογή «Διαδραστικές Διαδρομές και Μονοπάτια Καστοριάς – ePaths ofKastoria» Μέσω της εφαρμογής ο Χρήστης μπορεί να ακολουθήσει προτεινόμενες διαδραστικές διαδρομές στην Π.Ε. Καστοριάς με γεωπροσδιορισμό της θέσης του και να ανακαλύψει αξιοθέατα, βυζαντινές εκκλησίες, αρχοντικά, μουσεία, τα μυστικά της Καστοριάς, τα βουνά και τη βιοποικιλότητα της περιοχής και τα καλύτερα μέρη για διαμονή, φαγητό, διασκέδαση, αγορές!. Οι Διαδρομές μπορεί να είναι πολιτιστικές, θρησκευτικές, ορειβατικές. Η εφαρμογή θα περιέχει επίσης διαδρομές και προσαρμοσμένο περιεχόμενο για άτομα με ειδικές ανάγκες κ.α.

Εφαρμογές εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας (virtualaugmented reality)σε μουσεία, εκκλησίες, αρχοντικά, αξιοθέατα κ.α, με τρισδιάστατη φωτορεαλιστική αναπαράσταση, εικονικά μουσεία, εικονικές αναπαραστάσεις 3D, εκπαιδευτικά παιχνίδια.

Ο κάτοχος των παραπάνω εφαρμογών θα έχει τη δυνατότητα να βλέπει (online) ανακοινώσεις και εκδηλώσεις στην Καστοριά. Σε πραγματικό χρόνο θα παίρνει ειδοποιήσεις για συμβάντα στο Δήμο Καστοριάς («Συμβαίνει τώρα..»). Επιπλέον, σε θέματα που σχετίζονται με την Πολιτική Προστασία (Καιρός, Φωτιές, Πάγος, Ατυχήματα κτλ) θα παίρνει επιπλέον προσωπική ειδοποίηση στο κινητό του. Ο χρήστης των εφαρμογών, σε περίπτωση που το κρίνει σκόπιμο ή βρίσκεται σε κίνδυνο, θα έχει τη δυνατότητα alert, να στέλνει δηλαδή αυτόματα τις συντεταγμένες της θέσης του.

Δημιουργία ενός εσωτερικού χώρου προβολής 3D με θέματα όπως η  αναπαράσταση του Λιμναίου Οικισμού, η αναπαράσταση της πόλης της Καστοριάς στα βυζαντινά χρόνια, η εξέλιξη της λίμνης, τα παλιά επαγγέλματα της περιοχής μας κ.α

Ανοικτά Δεδομένα – Open Data. Στόχος του έργου, είναι αφενός να βελτιωθεί η ροή της πληροφορίας, με τη σωστή συγκέντρωση και οργάνωση του συνόλου τωνδεδομένων που συγκεντρώνει και διαχειρίζεται ο Δήμος, και αφετέρου να καταστεί δυνατός ο διαμοιρασμός της οργανωμένης πληροφορίας και η επαναχρησιμοποίησή της για ερευνητικούς σκοπούς, με σκοπό τη βελτίωση των παρεχόμενων δημοτικών υπηρεσιών . Η πρόσβαση στα ανοιχτά δεδομένα από τρίτα πρόσωπα, φυσικά ή νομικά, που ασχολούνται με τη σχεδίαση και ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, διευκολύνει την εισαγωγή καινοτόμων λύσεων για τις καθημερινές ανάγκες των δημοτών.

Δημοσιεύτηκε απο τον στις 21,Μάιος, 2019, 12:19 πμ. στις Κατηγορίες HOT - ΕΙΔΗΣΕΙΣ, photos, ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ, ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ & Περιφερειακές ΕΚΛΟΓΕΣ, ΚΑΣΤΟΡΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ. Νπορείτε να παρακολουθείσετε τισ απαντήσεις επι του άρθρου απο RSS 2.0. Παρακαλούμε σχολιάστε το άρθρο...( ή αφήστε σύνδεσμο trackback)

Δώστε απάντηση

Πρόσφατα Άρθρα

Προβεβλημένα Links

  Έυρεση στο Αρχείο

  με ημερομηνία
  με κατηγορία
  'Ευρεση με Google

  Photo Gallery

  Kατηγορίες
  blog καθημερινής ενημέρωσης alphafm.gr

  Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

  Όροι χρήσης :απαγορεύεται η χρήση όλων των εικόνων, βίντεο, ειδήσεων, ρεπορτάζ, γραφικών χωρίς την άδεια του alphafm.gr και χωρίς την αναφορά πηγής

  Στοιχεία Επικοινωνίας : Κολοκοτρώνη 20 - ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΤΚ 52100, 24670 26.945, apararas@gmail.com
  Copyright ©2008-2017 alphafm.gr