να γιατί » πάμε πόλεμο» με Λιβύη….

Οι οικονομικές σχέσεις μεταξύ Ελλάδας-Λιβύης περιγράφονται γλαφυρά από το συνοπτικό σημείωμα του Υπ.Εξ. από το οποίο είναι και τα αποσπάσματα παρακάτω.

«Η Λιβύη το 2008 ήταν ο 2ος σημαντικότερος εμπορικός εταίρος της Ελλάδας μεταξύ των αραβικών χωρών. Οι διμερείς εμπορικές σχέσεις παρουσιάζουν έντονες αυξομειώσεις, το δε εμπορικό ισοζύγιο είναι μόνιμα ελλειμματικό σε βάρος της Ελλάδος, γεγονός που οφείλεται αποκλειστικά στις εισαγωγές αργού πετρελαίου. Οι εισαγωγές πετρελαίου από τη Λιβύη, και το 2008, ξεπέρασαν τις αντίστοιχες από τη Σ. Αραβία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΣΥΕ, ο όγκος των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ των δύο χωρών κατά το 2008, παρουσίασε αύξηση κατά 52,6% σε σχέση με το προηγούμενο έτος και ανήλθε στα 1,7 δις. Ευρώ. Οι ελληνικές εξαγωγές κατέγραψαν εκ νέου σημαντικότατη πτώση κατά 58,4%, ανερχόμενες σε μόλις 47,19 εκατ. Ευρώ.

Αντίθετα, μεγάλη αύξηση, κατά 65,23% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος σημείωσαν οι λιβυκές εξαγωγές προς την Ελλάδα, οι οποίες ανήλθαν σε 1,65 δις. Ευρώ, το δε εμπορικό ισοζύγιο κατέλειπε έλλειμμα για τη χώρα μας της τάξης του 1,6 δισ. Ευρώ (αυξημένο κατά  81% σε σχέση με το 2007). Η αρνητική για τις εξαγωγές μας εξέλιξη οφείλεται στα πετρελαιοειδή, που το 2007 αποτελούσαν το 70,7% των ελληνικών εξαγωγών, ενώ αντίστοιχα, η μεγάλη αύξηση των ελληνικών εισαγωγών από Λιβύη, οφείλεται αποκλειστικά στις εισαγωγές πετρελαιοειδών. Οι εισαγωγές πετρελαίου από τ Λιβύη, και το 2008, ξεπέρασαν τις αντίστοιχες από τη Σ. Αραβία.

Ο κύριος όγκος των ελληνικών εξαγωγών το 2008 αποτελείται από υδραυλικά τσιμέντα (20,2%). Ακολουθούν οι σωλήνες και κοίλα είδη καθορισμένης μορφής από σίδηρο / χάλυβα (10,1%), οι κατασκευές και μέρη κατασκευών από χυτοσίδηρο / σίδηρο / χάλυβα (9,1%), τα φαρμακευτικά (6,1%),  παρασκευασμένα / διατηρημένα φρούτα (5,8%) κ.α. Στη σύνθεση των εξαγωγών της Λιβύης προς την Ελλάδα, κυριαρχούν τα πετρελαιοειδή (ακατέργαστο πετρέλαιο και κατεργασμένα έλαια πετρελαίου), τα οποία αντιπροσωπεύουν το 93,8% του συνόλου (2008).»

Ακολουθεί ο πίνακας των διμερών συναλλαγών Ελλάδας-Λιβύης

Τέλος πριν αναφέρουμε τις κυριότερες επενδύσεις της Ελλάδας στην Λιβύη παραθέτουμε το απόσπασμα που αναφέρεται στις κυριότερες συμφωνίες της Ελλάδας για το θεσμικό πλαίσιο Ελλάδας-Λιβύης

«Συμφωνία για τη ρύθμιση τακτικών αεροπορικών γραμμών (Τρίπολη, 23.1.1979), Συμφωνία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Αθήνα, 24.3.1988), Συμφωνία Οικονομικής και Τεχνικής Συνεργασίας (Αθήνα, 21.2.1976), Μνημόνιο Αμοιβαίας Κατανόησης (Ειδικής Επιτροπής για θέματα χρεών, Αθήνα, 7.5.1998), Πρωτόκολλο Συνεργασίας στο Γεωργικό Τομέα (1984), Συμφωνία Συνεργασίας στους τομείς Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Επιστήμης (Τρίπολη, 13.3.2006), Πρωτόκολλο Συνεργασίας στον τομέα Τουρισμού (Τρίπολη, 13.3.2006), Μνημόνιο Κατανόησης στον τομέα Υγείας (Τρίπολη, 5.6.2008).»

1. Ο όμιλος J&P με έργα κατασκευής σταθμού επεξεργασίας καυσίμων και φυσικού αερίου με την ονομασία «Faregh Phase 2» με πρόβλεψη για ημερήσια παραγωγή 200 εκκατομυρίων κυβικών ποδιών φυσικού αερίου

2. Project 25 εκκατομυρίων ευρώ για την υποβρύχια σύνδεση Ελλάδας – Λιβύης (με πόντιση καλωδίου οπτικών ινών), την επένδυση είχε αναλάβει η θυγατρική του OTE ΟΤΕGlobe.

3. Οι εταιρίες Elitherm SA και Εuroaxes SA με την συμφωνία του με την λιβυκή Αρχή Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την εκτέλεση δύο επενδυτικών έργων: μονάδας παραγωγής συστημάτων ηλιακής ενέργειας και μονάδας παραγωγής φωτοβολταϊκών στοιχείων. Η αξία της επένδυσης εκτιμάται σε 100 εκατ. Ευρώ. Οι εν λόγω μονάδες πρόκειται να κατασκευαστούν στα νότια της Τρίπολης, αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία περί τα μέσα του 2011 και υπολογίζεται ότι θα απασχολούν περί τους 150 εργαζόμενους. Η ετήσια παραγωγική δυναμικότητα της μονάδας φωτοβολταϊκών στοιχείων θα είναι περίπου 400 χιλ. «panels», που ισοδυναμούν με ισχύ 50 MW.

4. Από τους παλιούς εργολάβους της δεκαετίας του ’80, δραστηριότητα εμφανίζει μόνο η «Αρχιρόδον» του Γιάννη Ανδρόπουλου, που όμως πέρασε στα χέρια βελγικής εταιρείας. Η εταιρεία εργάζεται στην επέκταση και τον εκσυγχρονισμό του λιμένα της Τρίπολης, ένα έργο που έχει αναλάβει εδώ και δύο χρόνια. Επίσης, η εταιρεία Olympia έχει αναλάβει λιμενικό έργο δυτικά της Τρίπολης.

5. Στη χώρα παραμένει και η ΕΤΕΠ, με το όνομα πλέον «Tageco». Η εταιρεία που συνδέθηκε με το κατασκευαστικό «δίδυμο» Αρφάνη – Χιώνη δεν σταμάτησε ουσιαστικά τη λειτουργία της, αναμένοντας ακόμα την εξόφληση των εκατομμυρίων χρωστούμενων από τα έργα του ’80! Μάλιστα, ήταν η πρώτη ελληνική εταιρεία που είχε στήσει dealing room πετρελαίου, μιας και είχαν κάνει διακανονισμό με τον Καντάφι να λαμβάνουν τα χρωστούμενα σε πετρέλαιο!

6. Επίσης δραστηριοποιείται εκεί η Intracom του Σωκράτη Κόκκαλη (Intracom Libya Branch), διεκδικώντας έργα στον τομέα των τηλεπικοινωνιών.

7. Από τις σημαντικότερες επενδύσεις που έχουν κάνει τα τελευταία χρόνια ελληνικές εταιρείες στη Λιβύη είναι αυτή της ΕΤΕΜ μέσω της κοινοπραξίας ALAMAR, της οποίας ελέγχει το 90%. Πρόκειται για μονάδα χύτευσης αλουμινίου και για μονάδες παραγωγής προφίλ και ηλεκτροστατικής βαφής. Το ύψος της επένδυσης ανήλθε σε 20 εκατ. ευρώ.

8. Στο χώρο του πετρελαίου,υμμετέχουν με 66% σε Joint Venture  κοινοπραξία με τη λιβυκή Faris Al Khallej έχουν συστήσει τα Διυλιστήρια Χερσονήσου του Αίμου ΑΕΒΕ, του ομίλου Intemaco.

9. Η «Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.»  τον Απρίλιο 2005 εγκαταστάθηκε στη Λιβύη, με θυγατρικό Παράρτημα, συμμετέχοντας, με ποσοστό 20%, σε κοινοπραξία με την αυστραλιανή Woodside Energy(N.A.) Ltd (45%) και την ισπανική REPSOL UPF (35%) για έρευνα, εξόρυξη και εκμετάλλευση κοιτασμάτων υδρογονανθράκων σε 6 περιοχές της Β. και Δ. Λιβύης, εκτάσεως περίπου 20.000 τ. χλμ. Το Σεπτέμβριο 2008 ο όμιλος ΕΛΠΕ μεταβίβασε τα δικαιώματά του στην κοινοπραξία στο γαλλο-βελγικό ενεργειακό όμιλο GDF , έναντι ποσού 151 εκατ. Δολ.

10. Η Ασπροφός Α.Ε. η οποία ανήκει στον επιχειρηματικό όμιλο της «Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.», έχει εγγραφεί στα λιβυκά τεχνικά μητρώα και διεκδικεί έργα στη χώρα.

 

απόσπασμα απο www.onalert.gr

Δημοσιεύτηκε απο τον στις 20,Μάρτιος, 2011, 1:59 πμ. στις Κατηγορίες photos, video, ΔΙΕΘΝΗ. Νπορείτε να παρακολουθείσετε τισ απαντήσεις επι του άρθρου απο RSS 2.0. Παρακαλούμε σχολιάστε το άρθρο...( ή αφήστε σύνδεσμο trackback)

Δώστε απάντηση

Πρόσφατα Άρθρα

Προβεβλημένα Links

  • DIKTYO1 TV VIDEO PORTAL

Έυρεση στο Αρχείο

με ημερομηνία
με κατηγορία
'Ευρεση με Google

Photo Gallery

Kατηγορίες
blog καθημερινής ενημέρωσης alphafm.gr

Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Όροι χρήσης :απαγορεύεται η χρήση όλων των εικόνων, βίντεο, ειδήσεων, ρεπορτάζ, γραφικών χωρίς την άδεια του alphafm.gr και χωρίς την αναφορά πηγής

Στοιχεία Επικοινωνίας : Κολοκοτρώνη 20 - ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΤΚ 52100, 24670 26.945, apararas@gmail.com
Copyright ©2008-2017 alphafm.gr