Επικουρικές: Αντίστροφη μέτρηση για τα αναδρομικά σε 235.000 συνταξιούχους – Αναλυτικά τα ποσά

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την καταβολή των αναδρομικών των επικουρικών συντάξεων8 μηνών σε 235.233 δικαιούχους, όπως αναφέρεται σε σχετική απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γιάννη Βρούτση. Πρόκειται για τα αναδρομικά των επικουρικών που αφορούν στο χρονικό διάστημα από τον Οκτώβριο του 2019 έως τον Μάιο του 2020. Σύμφωνα με το υπουργείο, δικαιούχοι των αναδρομικών είναι οι συνταξιούχοι που το άθροισμα της κύριας και της επικουρικής σύνταξής τους υπερέβαινε τα 1.300 ευρώ και υπέστησαν περικοπές το 2016, με το νόμο 4387/2016 («Νόμο Κατρούγκαλου»).

Τα αναδρομικά στις επικουρικές συντάξεις ανά τα ταμείο

Σύμφωνα με την εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ», τα αναδρομικά των επικουρικών συντάξεων που θα δοθούν στους συνταξιούχους την Παρασκευή 9 Ιουλίου φτάνουν έως 8.259 ευρώ. Αναλυτικά:

1.Ταμείο: ΤΕΑΥΝΤΠ (Ναυτιλιακοί και Τουριστικοί Πράκτορες)

-Πλήθος συνταξιούχων: 3.076

-Ελάχιστο ποσό:0,80 ευρώ

-Μέγιστο ποσό: 2.833,44 ευρώ

– Μέσο ποσό αναδρομικών 8 μηνου: 813,29 ευρώ

2.Ταμείο: ΤΕΑΥΕΚ (Εμποροϋπάλληλοι)

-Πλήθος συνταξιούχων: 9.531

-Ελάχιστο ποσό: 0,24 ευρώ

-Μέγιστο ποσό: 3.719,44 ευρώ

– Μέσο ποσό αναδρομικών 8μηνου: 822,29 ευρώ

3.Ταμείο: ΤΕΑΠΟΖΟ (Εργαζόμενοι σε Οινοπνευματοποιία και Ζυθοποιία)

-Πλήθος συνταξιούχων: 1.693

-Ελάχιστο ποσό: 1,76 ευρώ

-Μέγιστο ποσό: 1.264,88 ευρώ

– Μέσο ποσό αναδρομικών 8μήνου: 478,21 ευρώ

-Πλήθος συνταξιούχων: 2.832

-Ελάχιστο ποσό:0,08 ευρώ

-Μέγιστο ποσό :1.341,36 ευρώ

– Μέσο ποσό αναδρομικών 8 μηνου: 99,72 ευρώ

5.Ταμείο: ΤΑΔΚΥ (Δημοτικοί υπάλληλοι)

-Πλήθος συνταξιούχων: 15.506

-Ελάχιστο ποσό: 0,40 ευρώ

-Μέγιστο ποσό: 2.717,92 ευρώ

– Μέσο ποσό αναδρομικών 8μηνου: 467,22 ευρώ

6.Ταμείο: ΕΡΤΤ (εργαζόμενοι ΕΡΤ)

-Πλήθος συνταξιούχων: 34

-Ελάχιστο ποσό:5,20 ευρώ

-Μέγιστο ποσό: 404,78 ευρώ

– Μέσο ποσό αναδρομικών 8μηνου: 143,18 ευρώ

7.Ταμείο: ΤΑΣ (Συμβολαιογράφοι)

-Πλήθος συνταξιούχων: 1.069

-Ελάχιστο ποσό:3,14 ευρώ

-Μέγιστο ποσό: 854,08 ευρώ

– Μέσο ποσό αναδρομικών 8 μηνών: 600,61 ευρώ

8.Ταμείο: ΤΕΑΔΥ (Δημόσιοι Υπάλληλοι)

-Πλήθος συνταξιούχων: 33.271

-Ελάχιστο ποσό:0,08 ευρώ

-Μέγιστο ποσό: 1.214,80 ευρώ

– Μέσο ποσό αναδρομικών 8 μηνών: 80,09 ευρώ

9.Ταμείο: ΤΕΑΕΙΓΕ (Ιδιωτικοί Εκπαιδευτικοί)

-Πλήθος συνταξιούχων: 1.049

-Ελάχιστο ποσό:0,96 ευρώ

-Μέγιστο ποσό: 510,48 ευρώ

– Μέσο ποσό αναδρομικών 8μηνου: 173,88 ευρώ

10.Ταμείο: ΕΛΕΜ( Τραπεζοϋπάλληλοι της Αγροτικής Τράπεζας )

-Πλήθος συνταξιούχων: 21

-Ελάχιστο ποσό:4,00 ευρώ

-Μέγιστο ποσό: 66,52 ευρώ

– Μέσο ποσό αναδρομικών 8μηνου: 17,82 ευρώ

11.Ταμείο: ΤΕΑΔ (δικηγόροι)

-Πλήθος συνταξιούχων: 6.347

-Ελάχιστο ποσό:0,42 ευρώ

-Μέγιστο ποσό: 2.097,84 ευρώ

– Μέσο ποσό αναδρομικών 8μηνου: 913,30 ευρώ

12.Ταμείο: ΕΤΕΑΜ-ΗΔΙΚΑ (Μισθωτοί ιδιωτικού τομέα )

-Πλήθος συνταξιούχων: 103.438

-Ελάχιστο ποσό:0,16 ευρώ

-Μέγιστο ποσό: 3.464,48 ευρώ

– Μέσο ποσό αναδρομικών 8 μηνών: 693,00 ευρώ

13.Ταμείο: ΚΕΑΝ (Ναυτικοί)

-Πλήθος συνταξιούχων: 20.267

-Ελάχιστο ποσό:0,32 ευρώ

-Μέγιστο ποσό: 2.106,64 ευρώ

– Μέσο ποσό αναδρομικών 8μήνου: 926,86 ευρώ

14.Ταμείο: ΤΕΑΤΤΑΘ(Τεχνικοί Τύπου Αθηνών -Θεσσαλονίκης)

-Πλήθος συνταξιούχων: 634

-Ελάχιστο ποσό:5,04 ευρώ

-Μέγιστο ποσό: 489,84 ευρώ

– Μέσο ποσό αναδρομικών 8 μηνών: 304,90 ευρώ

15.Ταμείο: ΕΤΒΑ (Τραπεζοϋπάλληλοι της πρ.ΕΤΒΑ)

-Πλήθος συνταξιούχων: 558

-Ελάχιστο ποσό:1,28 ευρώ

-Μέγιστο ποσό: 771,92 ευρώ

-Μέσο ποσό αναδρομικών 8μήνου: 107,66 ευρώ

16.Ταμείο: ΤΕΑΠΕΤΕ (Εμπορική Τράπεζα)

-Πλήθος συνταξιούχων: 2.180

-Ελάχιστο ποσό:2,64 ευρώ

-Μέγιστο ποσό: 4.355,36 ευρώ

– Μέσο ποσό αναδρομικών 8 μηνών: 1.319,33 ευρώ

17.Ταμείο: ΔΕΗ

-Πλήθος συνταξιούχων: 1

-Ελάχιστο ποσό: 49,60 ευρώ

-Μέγιστο ποσό: 49,60 ευρώ

– Μέσο ποσό αναδρομικών 8 μηνών:49,60 ευρώ

18.Ταμείο: ΟΤΕ

-Πλήθος συνταξιούχων: 4.679

-Ελάχιστο ποσό: 0,16 ευρώ

-Μέγιστο ποσό: 1.029,12 ευρώ

– Μέσο ποσό αναδρομικών 8 μηνών:68,95 ευρώ

19.Ταμείο: ΤΕΑΙΣΥΤ (Ιδιοκτητών, Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου)

-Πλήθος συνταξιούχων: 330

-Ελάχιστο ποσό: 7,76 ευρώ

-Μέγιστο ποσό: 310,48 ευρώ

– Μέσο ποσό αναδρομικών 8 μηνών:152,68 ευρώ

20.Ταμείο: ΤΑΠΤΠ(πρ.Τράπεζα Πίστεως)

-Πλήθος συνταξιούχων: 1.052

-Ελάχιστο ποσό: 2,90 ευρ

-Μέγιστο ποσό: 8.259,20 ευρώ

– Μέσο ποσό αναδρομικών 8 μηνών:1.614,56 ευρώ

21.Ταμείο: ΕΤΕΑΜ-ΟΠΣ (Μισθωτοί ιδιωτικού τομέα )

-Πλήθος συνταξιούχων: 26.226

-Ελάχιστο ποσό: 1,08 ευρώ

-Μέγιστο ποσό: 2.894,32 ευρώ

– Μέσο ποσό αναδρομικών 8 μηνών:699, 78 ευρώ

22.Ταμείο: ΤΣΜΕΔΕ

-Πλήθος συνταξιούχων: 205

-Ελάχιστο ποσό: 1,41 ευρώ

-Μέγιστο ποσό: 750,88 ευρώ

– Μέσο ποσό αναδρομικών 8 μηνών:73, 28 ευρώ

23.Ταμείο: ΤΑΥΕΒΖ ( Προσωπικό ΕΒΖ)

-Πλήθος συνταξιούχων: 697

-Ελάχιστο ποσό: 8,40 ευρώ

-Μέγιστο ποσό: 316,80 ευρώ

– Μέσο ποσό αναδρομικών 8 μηνών:141,76 ευρώ

24.Ταμείο: ΤΕΑΠΥΚ ( Πρατηριούχοι υγρών καυσίμων)

-Πλήθος συνταξιούχων: 537

-Ελάχιστο ποσό: 0,24 ευρώ

-Μέγιστο ποσό: 3.425, 84 ευρώ

– Μέσο ποσό αναδρομικών 8 μηνών:1.252,97 ευρώ

Πηγή enikos.gr

 
Δημοσιεύτηκε απο τον στις 8,Ιούλιος, 2020, 10:10 πμ. στις Κατηγορίες HOT - ΕΙΔΗΣΕΙΣ, photos, ΕΛΛΑΔΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ. Νπορείτε να παρακολουθείσετε τισ απαντήσεις επι του άρθρου απο RSS 2.0. Παρακαλούμε σχολιάστε το άρθρο...( ή αφήστε σύνδεσμο trackback)

Δώστε απάντηση

Πρόσφατα Άρθρα

Προβεβλημένα Links

  • DIKTYO1 TV VIDEO PORTAL

Έυρεση στο Αρχείο

με ημερομηνία
με κατηγορία
'Ευρεση με Google

Photo Gallery

Kατηγορίες
blog καθημερινής ενημέρωσης alphafm.gr

Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Όροι χρήσης :απαγορεύεται η χρήση όλων των εικόνων, βίντεο, ειδήσεων, ρεπορτάζ, γραφικών χωρίς την άδεια του alphafm.gr και χωρίς την αναφορά πηγής

Στοιχεία Επικοινωνίας : Κολοκοτρώνη 20 - ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΤΚ 52100, 24670 26.945, apararas@gmail.com
Copyright ©2008-2017 alphafm.gr