Το άτμισμα στην Αγγλία: Περίληψη επικαιροποίησης στοιχείων για το 2020

Δημοσίευση από τον οργανισμό Δημόσιας Υγείας της Αγγλίας

 

 1. Στόχος της έκθεσης

Πρόκειται για την έκτη από μια σειρά ανεξάρτητων εκθέσεων που ανατέθηκε από τον οργανισμό Δημόσιας Υγείας της Αγγλίας (PHE) για να συνοψίσει τα τεκμήρια σε ότι αφορά στα ηλεκτρονικά τσιγάρα και να ενημερώσει τις πολιτικές που χαράσσονται και τους ρυθμιστικούς κανονισμούς.

Παρόλο που η επικράτηση του καπνίσματος μειώνεται, συνεχίζει να παραμένει η μεγαλύτερη μοναδική αιτία θανάτου και ασθενειών που θα μπορούσαν να αποφευχθούν και αποτελεί την κύρια αιτία δημιουργίας ανισοτήτων στον τομέα της υγείας. Οπότε, εναλλακτικές συσκευές παροχής νικοτίνης που είναι λιγότερο επιβλαβείς θα μπορούσαν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στη μείωση αυτής της επιβάρυνσης στην υγεία.

Αυτή η έκθεση παρουσιάζει ενημερώσεις σχετικά με τον επιπολασμό του ατμίσματος ανάμεσα στους νέους και στους ενήλικες και εξετάζει τη βιβλιογραφία σχετικά με το άτμισμα σε άτομα με παθήσεις ψυχικής υγείας και εγκυμονούσες γυναίκες.

 

 

1.1 Ορολογία

Ο όρος ατμιστικά προϊόντα, αναφέρεται σε ηλεκτρονικά τσιγάρα και υγρά αναπλήρωσης.

Με τον όρο ατμιστής, αναφερόμαστε στο άτομο που κάνει τακτική χρήση των προϊόντων αυτών και άτμισμα είναι η πράξη της χρήσης ατμιστικών προϊόντων.

Οι όροι μας δεν περιλαμβάνουν το άτμισμα κάνναβης ή το άτμισμα άλλων παράνομων ουσιών, οι οποίες δεν αποτελούν αντικείμενο αυτής της έκθεσης.

 

1.2 Τρέχοντες κανονισμοί

Τα ατμιστικά προϊόντα που δεν περιέχουν νικοτίνη εμπίπτουν στους Γενικούς Κανονισμούς Ασφάλειας Προϊόντων 2005, που εφαρμόζονται από τα τοπικά πρότυπα εμπορίου. Τα ατμιστικά προϊόντα  που περιέχουν νικοτίνη ρυθμίζονται αυστηρότερα μέσω της αναθεωρημένης Οδηγίας για τα Προϊόντα Καπνού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2014/40 / ΕΕ) (TPD), η οποία μεταφράστηκε στη νομοθεσία του Ηνωμένου Βασιλείου μέσω του Κανονισμού για το Καπνό και Σχετικών Προϊόντων 2016 (TRPR),τον οποίο η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί να αναθεωρήσει έως τον Μάιο του 2021. 

Δεν υπάρχουν νικοτινούχα ατμιστικά προϊόντα με φαρμακευτική άδεια στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Απαγορεύεται η πώληση ατμιστικών προϊόντων σε άτομα κάτω των 18 ετών καθώς και η αγορά ατμιστικών προϊόντων από άτομα κάτω των 18 ετών.

 

1.3 Πρόσφατες εξελίξεις

Τα ατμιστικά προϊόντα που περιέχουν νικοτίνη συνέχισαν να εξελίσσονται. Η χρήση της τεχνολογίας  νικοτίνης αλάτων γίνεται πιο δημοφιλής.

Μεταξύ 20 Μαΐου 2016 (εφαρμογή του TRPR) και 9ης Ιανουαρίου 2020, η Ρυθμιστική Υπηρεσία για τα Φάρμακα και τα προϊόντα Υγειονομικής Περίθαλψης (MHRA) είχε λάβει 84 αναφορές για 245 ανεπιθύμητες ενέργειες που πιστεύεται ότι σχετίζονται με ατμιστικά προϊόντα που περιέχουν νικοτίνη μέσω της πλατφόρμας Yellow Card Scheme. Μια αναφορά δεν αποτελεί απόδειξη ότι η αντίδραση προκλήθηκε από ένα ατμιστικό προϊόν, απλώς ότι ο ανταποκριτής υποψιάστηκε ότι μπορεί να έγινε έτσι. Στις ΗΠΑ, όπου υπάρχει ένα πολύ διαφορετικό ρυθμιστικό σύστημα για τα προϊόντα ατμού (συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή κάνναβης), υπήρξε μια σειρά από σοβαρές ασθένειες των πνευμόνων και θανάτους που φάνηκε να κορυφώνονται στα τέλη του 2019. Αυτή η έξαρση φαίνεται ότι προκλήθηκε από άτομα που άτμιζαν το παράγωγο έλαιο κάνναβης, τετραϋδροκανναβινόλη (THC) και οξική βιταμίνη Ε.

Δεν υπήρξε παρόμοια έξαρση κρουσμάτων πνευμονοπάθειας στην Αγγλία, αν και η MHRA έχει λάβει αναφορές για 4 θανάτους μέσω του συστήματος Yellow Card  Scheme όπου υπήρχε υποψία ότι εμπλεκόταν το άτμισμα (2 πριν από την εφαρμογή του TRPR και 2 πιο πρόσφατα). Ωστόσο, σαφής σύνδεση με ατμιστικά προϊόντα που περιέχουν νικοτίνη δεν έχει ακόμη αποδειχθεί. Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στην ενημερωμένη αναφορά για την ασφάλεια των φαρμάκων από την MHRA τον Ιανουάριο του 2020. Υπάρχουν επίσης 2 δημοσιευμένες σοβαρές περιπτώσεις αναπνευστικής νόσου που έχουν συσχετιστεί με το άτμισμα.

Αναφέρονται παραβιάσεις του νόμου που αφορά το επιτρεπόμενο όριο ηλικίας πώλησης προϊόντων που περιέχουν νικοτίνη (και για τσιγάρα) και τη χρήση κοινωνικών μέσων για την προώθηση ατμιστικών προϊόντων. Η Αρχή Προτύπων Διαφήμισης επιβεβαίωσε πρόσφατα ορισμένα παράπονα όπου η εμπορία προϊόντων ατμισματος παραβίασε τον Κώδικα Διαφήμισης του Ηνωμένου Βασιλείου.

Τα περισσότερα κέντρα ψυχικής υγείας στην Αγγλία επιτρέπουν το άτμισμα στις εγκαταστάσεις τους, αλλά υπάρχουν ασυνέπειες στη χάραξη πολιτικής και στην πρακτική. Η έκθεση της έρευνας της Επιτροπής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Βουλής των Κοινοτήτων για τα ηλεκτρονικά τσιγάρα συνέστησε στο Εθνικό Σύστημα Υγείας της Αγγλίας να παράσχει καθοδήγηση σε ότι αφορά το άτμισμα στα συγκροτήματα κέντρων ψυχικής υγείας, κάτι που εξακολουθεί να είναι εξαιρετικό.

 

1.4 Συνέπειες

Δεδομένου ότι τα ατμιστικά προϊόντα που δεν περιέχουν νικοτίνη εμπίπτουν σε λιγότερο αυστηρές ρυθμίσεις από τα προϊόντα που περιέχουν νικοτίνη, ενδέχεται να χρειαστεί να επανεξεταστούν παράλληλα με την επικείμενη αναθεώρηση των κανονισμών για το άτμισμα νικοτίνης.

Το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Αγγλίας ( NHS) θα πρέπει να εκδώσει οδηγίες σχετικά με το άτμισμα στα συγκροτήματα κέντρων ψυχικής υγείας, για να διασφαλίσει τη συνοχή και την ισότητα σε ολόκληρο το Σύστημα.

Το κύμα των κρουσμάτων πνευμονοπάθειας και των θανάτων στις ΗΠΑ δεν οφείλεται στα εντός ρυθμίσεων ατμιστικά προϊόντα με νικοτίνη που πωλούνται επί του παρόντος στην Αγγλία. Ωστόσο, όλες οι ύποπτες ανεπιθύμητες ενέργειες ή οι ύποπτοι θάνατοι, πρέπει να αξιολογηθούν.

Τα συμπεράσματα των προηγούμενων εκθέσεων μας εξακολουθούν να είναι σημαντικά μηνύματα για την πρόληψη βλαβών. Αυτά μπορούν γενικά να συνοψιστούν ως εξής:

 • Τα ατμιστικά προϊόντα που υπόκεινται σε ρυθμιστικούς κανονισμούς εμπεριέχουν ένα μικρό ποσοστό των κινδύνων του καπνίσματος, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι ασφαλή.
 • Οι καπνιστές θα πρέπει να ενθαρρύνονται να δοκιμάζουν τα εντός νομοθετικού πλαισίου προϊόντα ατμίσματος με νικοτίνη μαζί με φάρμακα διακοπής του καπνίσματος και υποστήριξη συμπεριφοράς. Αυτό θα αυξήσει σημαντικά τις πιθανότητές τους να σταματήσουν επιτυχώς το κάπνισμα.
 • Τα άτομα που δεν έχουν καπνίσει ποτέ πρέπει να αποτρέπονται από το να καπνίσουν και να ατμίσουν.
 • Οι ατμιστές πρέπει να ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν αποκλειστικά τα εντός νομοθετικού πλαισίου προϊόντα ατμίσματος με νικοτίνη και να σταματήσουν εντελώς το κάπνισμα.

 

 1. Μέθοδοι

Χρησιμοποιήσαμε δεδομένα από 6 εθνικά αντιπροσωπευτικές έρευνες για να εξετάσουμε τον επιπολασμό και τα χαρακτηριστικά του ατμίσματος στην Αγγλία. Έχουμε επίσης προβάλει τη διεθνή ακαδημαϊκή βιβλιογραφία για μελέτες που δημοσιεύθηκαν μεταξύ Νοεμβρίου 2018 και Οκτωβρίου 2019, οι οποίες αναφέρουν την επικράτηση του ατμίσματος. Έχουμε χρησιμοποιήσει δεδομένα που έχουν συλλεχθεί στο NHS Digital από υπηρεσίες διακοπής καπνίσματος, από το σύστημα Yellow Card  Scheme της MHRA και πληροφορίες από εκδόσεις ομότιμων εξεταστών. Έχουμε πραγματοποιήσει 2 συστηματικές ανασκοπήσεις της δημοσιευμένης ακαδημαϊκής βιβλιογραφίας που προσδιορίζουν τα στοιχεία σχετικά με το άτμισμα  μεταξύ ατόμων με διαταραχές ψυχικής υγείας και το άτμισμα κατά την εγκυμοσύνη.

 

 1. Το άτμισμα στα άτομα νεαρής ηλικίας

3.1 Κύρια ευρήματα

Η επί του παρόντος συχνότητα χρήσης του ατμίσματος (εβδομαδιαία ή μικρότερη) από άτομα νεαρής ηλικίας στην Αγγλία παραμένει αρκετά σταθερή με τις καλύτερες πρόσφατες εκτιμήσεις να το τοποθετούν στο 6% σε άτομα ηλικίας από 11 έως 15 ετών το 2018 και στο 5% σε άτομα ηλικίας από 11 έως 18 ετών το 2019.

Τα μεγαλύτερα παιδιά είναι πιο πιθανό να ατμίζουν. Η τρέχουσα χρήση μεταξύ των 11χρονων υπολογίστηκε σε λιγότερο από 1% το 2018, σε σύγκριση με το 11% των 15χρονων.

Σήμερα το άτμισμα επικεντρώνεται κυρίως σε νέους που έχουν εμπειρία καπνίσματος. Λιγότερο από το 1% των νέων που δεν έχουν καπνίσει ποτέ είναι ατμιστές.

Καμία έρευνα δεν έχει αναφέρει μεγάλη αύξηση του επιπολασμού.

Η τρέχουσα συχνότητα του καπνίσματος (εβδομαδιαία ή μικρότερη) μεταξύ των ατόμων ηλικίας 11 έως 15 ετών μειώθηκε στο ήμισυ μεταξύ του 2009 (11%) και του 2018 (5%), αλλά παρέμεινε σχετικά σταθερή από το 2014.

Η αντίληψη των νέων ως προς τη μειωμένη βλάβη που ενέχεται στο άτμισμα συγκριτικά με το κάπνισμα τείνει όλο και περισσότερο να μην ανταποκρίνεται στα τεκμήρια. Το ποσοστό των ατόμων ηλικίας από 11 έως 18 ετών που πίστευαν ότι το άτμισμα είναι λιγότερο επιβλαβές από τα τσιγάρα, μειώθηκε από 68% το 2014 σε 52% το 2019.

Μόλις πάνω από το ένα τρίτο των ατόμων ηλικίας από 11 έως 15 ετών θεώρησε ότι ήταν OK να δοκιμάσει κανείς το άτμισμα και λίγο κάτω από το ένα τέταρτο πίστευε ότι ήταν ΟΚ να ατμίζει μία φορά την εβδομάδα.

Οι περισσότεροι από τους νέους που έχουν δοκιμάσει το άτμισμα, το έχουν κάνει από περιέργεια.

Οι συσκευές που είναι σε μορφή κιτ, είναι επαναχρησιμοποιήσιμες και επαναφορτιζόμενες και στις οποίες οι χρήστες μπορούν να αναπληρώσουν με υγρό αναπλήρωσης, παραμένουν οι πιο δημοφιλείς στις προτιμήσεις των νέων ανθρώπων.

Στις πρόσφατες έρευνες στο Ηνωμένο Βασίλειο, δεν έχει τεθεί το ερώτημα σχετικά με τις γεύσεις που χρησιμοποιούν οι νέοι που ατμίζουν.

Σχεδόν το 60% των παιδιών ηλικίας από 11 έως 15 ετών που ατμίζουν τακτικά (περισσότερες από μία φορές την εβδομάδα), αναφέρουν ότι έχουν λάβει ατμιστικά προϊόντα, κυρίως από φίλους. Αλλά πολλά παιδιά ανέφεραν επίσης ότι αγόρασαν προϊόντα ατμίσματος από άλλους ανθρώπους, καταστήματα και διαδίκτυο. Συγκρίσεις στα στοιχεία μεταξύ χωρών, παρακωλύονται από ασυνέπεια στις ερωτήσεις και στις μεθόδους έρευνας. Μια έρευνα που συνέκρινε το άτμισμα σε άτομα ηλικίας 16 έως 19 ετών από το 2017 έως το 2018, χρησιμοποιώντας σταθερές μεθόδους, βρήκε χαμηλότερα επίπεδα ατμίσματος στην Αγγλία σε σύγκριση με τον Καναδά και τις ΗΠΑ.

 

3.2 Συνέπειες

Η εξάπλωση του ατμίσματος και του καπνίσματος στους νέους στην Αγγλία πρέπει να συνεχίσει να παρακολουθείται στενά.

Οι ερωτήσεις σχετικά με τις προτιμήσεις στις γεύσεις και τους λόγους που ατμίζουν οι νέοι, θα πρέπει να συμπεριληφθούν σε μεγάλες διεθνώς αντιπροσωπευτικές έρευνες.

Πρέπει να βελτιωθεί η επιβολή των κανονισμών που αφορούν τους ηλικιακούς περιορισμούς στην πώληση.

 

 

 

 

 1. Το άτμισμα στους ενήλικες

4.1 Κύρια ευρήματα

Η τρέχουσα επικράτηση του ατμίσματος (οποιαδήποτε τρέχουσα χρήση) στους ενήλικες στην Αγγλία παρέμεινε σταθερή από το 2014 και το 2019 ήταν μεταξύ 5% και 7%.

Η τρέχουσα επικράτηση του ατμίσματος στους καπνιστές κυμαίνεται μεταξύ 14% και 20% σε όλες τις έρευνες, δείχνοντας και πάλι μικρή αλλαγή από το 2014.

Ο σημερινός επιπολασμός του ατμίσματος από πρώην καπνιστές συνέχισε να αυξάνεται και ήταν 12% έως 13% το 2019.

Η χρήση ατμιστικών προϊόντων εξακολουθεί να γίνεται κατά κύριο λόγο από καπνιστές και πρώην καπνιστές, με μόλις το 1% των ανθρώπων που δεν έχουν καπνίσει ποτέ να περνά στο άτμισμα.

Το ποσοστό των σημερινών καπνιστών που δεν έχουν δοκιμάσει το άτμισμα παρέμεινε στο 37% μεταξύ 2018 και 2019.

Το κάπνισμα από ενήλικες στην Αγγλία συνέχισε να μειώνεται τα τελευταία 10 χρόνια και το 2019 ήταν περίπου στο 15%.

Η επικράτηση του ατμίσματος είναι υψηλότερη σε άτομα που ανήκουν σε μη προνομιούχες κοινωνικο-οικονομικές ομάδες, κάτι που αντανακλά το γεγονός ότι σε αυτές, τα επίπεδα καπνίσματος είναι μεγαλύτερα.

Οι αντιλήψεις των καπνιστών σχετικά με τη βλάβη του ατμίσματος είναι όλο και πιο ασύμβατες με τα στοιχεία. Το ποσοστό που πίστευε ότι το άτμισμα είναι λιγότερο επιβλαβές από τα τσιγάρα μειώθηκε από 45% το 2014 σε 34% το 2019. Αυτές οι παρερμηνείες είναι ιδιαίτερα συχνές στους καπνιστές που δεν ατμίζουν.

Οι περισσότεροι ενήλικες χρησιμοποιούν ατμιστικά προϊόντα για να βοηθηθούν να διακόψουν το κάπνισμα.

Οι ατμιστές λένε ότι η απαγόρευση αρωματισμένων υγρών αναπλήρωσης θα τους αποτρέψει από τη χρήση ατμιστικών προϊόντων ως βοήθημα στη διακοπή ή τη μείωση του καπνίσματος. Θα μπορούσε επίσης να ωθήσει τους τρέχοντες ατμιστές προς παράνομα προϊόντα.

Ομοίως με τα προηγούμενα χρόνια, τα δεδομένα από υπηρεσίες διακοπής του καπνίσματος στην Αγγλία υποδηλώνουν ότι όταν ένα προϊόν ατμίσματος χρησιμοποιείται σε μια προσπάθεια διακοπής, είτε μόνο του είτε με συνταγογραφημένα φάρμακα, τα ποσοστά επιτυχίας είναι συγκρίσιμα με, εάν όχι υψηλότερα, από την αποκλειστική χρήση φαρμάκων.

Όπου υπάρχουν διαθέσιμες διεθνείς πληροφορίες, ο επιπολασμός του ατμίσματος στους ενήλικες στην Αγγλία, φαίνεται να είναι υψηλότερος από ό, τι σε άλλες χώρες.

 

 

4.2 Συνέπειες

Τα στοιχεία που παρουσιάζονται εδώ υποδηλώνουν ότι το άτμισμα δεν έχει υπονομεύσει τη μείωση του καπνίσματος από τους ενήλικες.

Οι ολοένα και πιο λανθασμένες αντιλήψεις του κοινού σχετικά με τις βλάβες του ατμίσματος, θα μπορούσαν να αποτρέψουν ορισμένους καπνιστές από το να χρησιμοποιήσουν προϊόντα ατμίσματος για να σταματήσουν το κάπνισμα.

Η απαγόρευση των αρωματισμένων υγρών θα μπορούσε να έχει δυσμενείς επιπτώσεις και ανεπιθύμητες συνέπειες για τους καπνιστές που χρησιμοποιούν ατμιστικά προϊόντα ως μέσο διακοπής. Αυτό θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψιν.

 

 1. Το άτμισμα σε άτομα με ψυχικές διαταραχές

5.1 Κύρια ευρήματα

Στη συστηματική μας αναθεώρηση, δεν εντοπίσαμε μελέτες από την Αγγλία σχετικές με την επικράτηση του ατμίσματος, επομένως  δεν είμαστε σε θέση να αναφέρουμε τα ποσοστά ατμίσματος μεταξύ ατόμων με ψυχικές διαταραχές στην Αγγλία ή σε άλλα μέρη του Ηνωμένου Βασιλείου.

Εντοπίσαμε 17 μελέτες που αναφέρονταν στον επιπολασμό του ατμίσματος σε άτομα με παθήσεις ψυχικής υγείας σε μέρη εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι προσδιορισμοί που αναφέρονταν στην τρέχουσα χρήση ατμιστικών προϊόντων ποικίλλουν μεταξύ των μελετών, για παράδειγμα, υπάρχουν ορισμοί για οποιαδήποτε χρήση τις τελευταίες 30 ημέρες ή για χρήση κάθε μέρα, άλλοι για μερικές ημέρες ή σπάνια. Οπότε, τα ευρήματα και τυχόν συγκρίσεις μεταξύ μελετών θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με προσοχή.

Συνολικά, τα ποσοστά τρέχουσας χρήσης ατμίσματος κυμαίνονταν από 3% έως 20% σε άτομα με διαταραχές ψυχικής υγείας σε αντιπροσωπευτικά εθνικά δείγματα πληθυσμού. Τα ποσοστά κυμαίνονταν από 0,3% έως 21% σε αντιπροσωπευτικά δείγματα έρευνας σε ολόκληρο το κράτος ή σε περιφερειακό επίπεδο και από 7% έως 45% μεταξύ συμμετεχόντων που προσλήφθηκαν από περιβάλλον κλινικών δοκιμών. Αυτά τα υψηλά ποσοστά ατμίσματος αντικατοπτρίζουν πιθανώς τον υψηλό επιπολασμό του καπνίσματος μεταξύ ατόμων με ψυχικές παθήσεις.

Μεταξύ των εθνικά αντιπροσωπευτικών και κρατικών ή περιφερειακών δειγμάτων, οι σημερινοί καπνιστές είχαν τα υψηλότερα ποσοστά ατμίσματος, έστω και για κάποιο χρονικό διάστημα (έως 75%) καθώς και τα επί του παρόντος ποσοστά ατμίσματος (έως 41%).

Προς το παρόν δεν υπάρχουν δημοσιευμένες τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες δοκιμές (RCT) που να αξιολογούν τα ατμιστικά προϊόντα ως μέσο διακοπής ή μείωσης του καπνίσματος για άτομα με ψυχικές παθήσεις. Προσδιορίσαμε 4 μεμονωμένες ομάδες μελετών που ονομάζονται “πριν και μετά”, έναν τύπο μελέτης δηλαδή, που εξετάζει τους συμμετέχοντες πριν και μετά από μια παρέμβαση και μια δευτερεύουσα ανάλυση δεδομένων RCT δεδομένων που περιλάμβανε δείγμα ατόμων με διαταραχές ψυχικής υγείας. Σε 4 από τις μελέτες, οι συμμετέχοντες δεν είχαν κίνητρο να διακόψουν το κάπνισμα. Η πλήρης αποχή από το κάπνισμα, σε όλες τις μελέτες, επιτεύχθηκε κατά 7% έως 14% των συμμετεχόντων στις 4 εβδομάδες και στη μετά παρακολούθηση 12 μηνών. Οι συμμετέχοντες στη μελέτη που άτμιζαν μείωσαν σημαντικά την κατανάλωση τσιγάρων.

Η αραιή βιβλιογραφία που υπάρχει σχετικά με τις γνώσεις και τη στάση που κρατούν οι επαγγελματίες στον τομέα της υγείας σχετικά με το άτμισμα, υποδηλώνει ότι πολλοί είναι διχασμένοι σε ότι αφορά το ρόλο και τη χρήση προϊόντων ατμίσματος μεταξύ των καπνιστών με ψυχικές παθήσεις. Υποδηλώνει επίσης ότι υπάρχουν ανεκπλήρωτες ανάγκες στην εκπαίδευση.

 

5.2 Συνέπειες

Μία από τις δράσεις του κυβερνητικού Σχεδίου για τον Έλεγχο του Καπνού για την Αγγλία ήταν να διερευνήσει πώς θα μπορούσαν να συλλεχθούν πιο αξιόπιστα δεδομένα για την καλύτερη ενημέρωση των μέτρων ελέγχου του καπνού για την υποστήριξη ατόμων με ψυχικές ασθένειες. Οι συνεχιζόμενες μελέτες σχετικά με το άτμισμα (και το κάπνισμα) σε αυτούς τους ανθρώπους στην Αγγλία, θα βοηθήσουν να καλυφθούν ορισμένα κενά. Ωστόσο, χρειάζονται ακόμη περισσότερα αντιπροσωπευτικά στοιχεία σε εθνικό επίπεδο, ιδίως για άτομα με σοβαρές παθήσεις ψυχικής υγείας.

Τα υψηλά ποσοστά καπνίσματος και ατμίσματος ταυτόχρονα, υποδηλώνουν ότι οι καπνιστές με παθήσεις ψυχικής υγείας πρέπει να ενημερώνονται και να υποστηρίζονται να σταματήσουν το κάπνισμα εντελώς, μόλις αισθανθούν ότι μπορούν να το κάνουν.

Απαιτείται περισσότερη έρευνα σε ότι αφορά το άτμισμα μεταξύ ατόμων με ψυχικές διαταραχές καθώς και η αποτελεσματικότητα και η ασφάλειά του ως μέσο διακοπής του καπνίσματος.

Υπάρχουν ενδείξεις ότι οι επαγγελματίες στον τομέα της υγείας χρειάζονται πιο προσαρμοσμένη εκπαίδευση για τη χρήση προϊόντων ατμίσματος από άτομα με ψυχικές διαταραχές.

Οι πηγές για το άτμισμα στα άτομα με ψυχικές παθήσεις, διατίθενται από τον οργανισμό Σύμπραξη για την Ψυχική Υγεία και το Κάπνισμα στην Αγγλία. Δεδομένου ότι το άτμισμα επιτρέπεται στα περισσότερα κέντρα ψυχικής υγείας στην Αγγλία, θα πρέπει να διερευνηθεί η εμπειρία χρήσης προϊόντων ατμίσματος με την πάροδο του χρόνου σε αυτές τις εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένης της επίδρασής της στην πλήρη μετάβαση από το κάπνισμα στο άτμισμα.

 

 1. Το άτμισμα κατά τη διάρκεια και μετά την εγκυμοσύνη

6.1 Κύρια ευρήματα

Η συστηματική μας ανασκόπηση έδειξε έλλειψη αποδεικτικών στοιχείων σχετικά με τον επιπολασμό του ατμίσματος κατά την εγκυμοσύνη στην Αγγλία, τις επιπτώσεις του ατμίσματος στο κάπνισμα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, όπως και μετά τον τοκετό και τις επιπτώσεις του ατμίσματος στην υγεία της μητέρας ή στα αποτελέσματα της εγκυμοσύνης.

Όπως και σε άλλες ομάδες πληθυσμού, οι εγκυμονούσες γυναίκες που ατμίζουν το κάνουν πιθανώς για να σταματήσουν το κάπνισμα.

Το άτμισμα κατά την εγκυμοσύνη είναι πολύ σπάνιο σε άτομα που δεν έχουν καπνίσει ποτέ.

Οι εγκυμονούσες καπνίστριες και οι επαγγελματίες στον τομέα της υγείας δεν είναι σίγουροι για τους σχετικούς κινδύνους του ατμίσματος για τη μητέρα και το μωρό και η κλινική πρακτική πάνω στο άτμισμα κατά την εγκυμοσύνη, ποικίλλει.

 

6.2 Συνέπειες

Η έλλειψη εθνικά αντιπροσωπευτικών δεδομένων σχετικά με το άτμισμα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης στην Αγγλία, πρέπει να αντιμετωπιστεί μέσω ερευνητικών προγραμμάτων.

Απαιτείται περισσότερη έρευνα πάνω στους συσχετισμούς μεταξύ του ατμίσματος στην εγκυμοσύνη και της διακοπής του καπνίσματος καθώς και των αποτελεσμάτων στην υγεία.

Οι συνηθισμένοι λόγοι για το άτμισμα κατά την εγκυμοσύνη, είναι η διακοπή του καπνίσματος, η αποτροπή της επιστροφής στο κάπνισμα και η μείωση των βλαβών. Οπότε, οποιαδήποτε αβεβαιότητα υπάρχει σχετικά με τις βλάβες ή τους κινδύνους του ατμίσματος κατά την εγκυμοσύνη, είναι πιθανό να αποθαρρύνει μια έγκυο καπνίστρια να ατμίσει.

Η ασυνέπεια στη στάση που κρατούν οι επαγγελματίες στον τομέα της υγείας σε ότι αφορά το άτμισμα κατά την εγκυμοσύνη, δείχνει ότι απαιτείται επειγόντως καθοδήγηση.

Ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα της συνεχιζόμενης έρευνας, οι επαγγελματίες στο χώρο μητρότητας και της υγείας γενικότερα, μπορούν να χρησιμοποιούν οδηγίες και συστάσεις από την Ομάδα Πρόκλησης για το Κάπνισμα στην Εγκυμοσύνη σχετικά με το άτμισμα, πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την εγκυμοσύνη. Οι οδηγίες αναφέρουν ότι το άτμισμα πρέπει να υποστηρίζεται, εάν βοηθά τις γυναίκες ή τα νοικοκυριά με παιδιά να διακόψουν το κάπνισμα ή να παραμείνουν απαλλαγμένοι από τον καπνό και ότι τα ατμιστικά προϊόντα που εντάσσονται σε νομοθετικό πλαίσιο, είναι προτιμότερα από τα τσιγάρα.

Δημοσιεύτηκε απο τον στις 15,Ιούλιος, 2020, 12:29 πμ. στις Κατηγορίες photos, ΔΙΕΘΝΗ, ΕΛΛΑΔΑ, ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ. Νπορείτε να παρακολουθείσετε τισ απαντήσεις επι του άρθρου απο RSS 2.0. Παρακαλούμε σχολιάστε το άρθρο...( ή αφήστε σύνδεσμο trackback)

Δώστε απάντηση

Πρόσφατα Άρθρα

Προβεβλημένα Links

 • DIKTYO1 TV VIDEO PORTAL

Έυρεση στο Αρχείο

με ημερομηνία
με κατηγορία
'Ευρεση με Google

Photo Gallery

Kατηγορίες
blog καθημερινής ενημέρωσης alphafm.gr

Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Όροι χρήσης :απαγορεύεται η χρήση όλων των εικόνων, βίντεο, ειδήσεων, ρεπορτάζ, γραφικών χωρίς την άδεια του alphafm.gr και χωρίς την αναφορά πηγής

Στοιχεία Επικοινωνίας : Κολοκοτρώνη 20 - ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΤΚ 52100, 24670 26.945, apararas@gmail.com
Copyright ©2008-2017 alphafm.gr