Προσλήψεις εποχικών σε δήμους και 4.000 πυροσβεστών

Πακέτο εποχικών θέσεων σε δήμους θα προκηρυχθεί το επόμενο χρονικό διάστημα, μόλις ανάψει το πράσινο φως από τα συναρμόδια υπουργεία για τον συνολικό αριθμό των εποχικών υπαλλήλων που θα απασχοληθούν στον δημόσιο τομέα  κατά το 2011.

Ακόμη, τυπικές λεπτομέρειες απομένουν για την έκδοση της προκήρυξης που θα αφορά την πρόσληψη 4.000 πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης. Η υποβολή των αιτήσεων θα ξεκινήσει τον Μάιο και τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν το προσεχές φθινόπωρο. Οι νέες θέσεις θα καλυφθούν από συμβασιούχους πυροσβέστες, από εθελοντές πυροσβέστες και ιδιώτες ηλικίας έως και 29 ετών. Οι συγκεκριμένες προσλήψεις είναι επικουρικές. Οι προσλήψεις θα διενεργηθούν με το σύστημα των μορίων υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ. Θα προηγηθούν στους πίνακες κατάταξης όσοι έχουν εμπειρία, τίτλους σπουδών, καθώς και πιστοποιημένη εμπειρία ξένων γλωσσών και ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Εξάλλου, θα πριμοδοτηθούν όσοι υπηρέτησαν τη θητεία τους στις Ενοπλες Δυνάμεις ως έφεδροι αξιωματικοί ή στις Ειδικές Δυνάμεις με ειδικότητα αλεξιπτωτιστή ή υποβρύχιου καταστροφέα. Η πολυτεκνία θα δώσει κρίσιμα και καθοριστικά μόρια διορισμού. Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν όσοι έχουν τουλάχιστον απολυτήριο Γυμνασίου και δεν έχουν υπερβεί το 29ο έτος της ηλικίας τους (για όσους δεν διαθέτουν προϋπηρεσία). Επίσης, προσλαμβάνονται εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 45ο έτος της ηλικίας τους και κατέχουν απολυτήριο τίτλο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης: α) εποχικοί πυροσβέστες που είχαν την ιδιότητα αυτή κατά τις αντιπυρικές περιόδους 2008 έως και 2010 και β) εποχικοί πυροσβέστες που είχαν την ιδιότητα αυτή σε μία από τις αντιπυρικές περιόδους 2008 έως και 2010 και επιπλέον την ίδια ιδιότητα σε πέντε αντιπυρικές περιόδους κατά τα έτη 2000 έως και 2007. Οι πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης ασκούν κυρίως καθήκοντα δασοπυρόσβεσης, δασοπροστασίας και πυρασφάλειας. Επίσης, διατίθενται επικουρικά και στην άσκηση των λοιπών καθηκόντων του πυροσβεστικού προσωπικού, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες. Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους φέρουν στολή κκαι κατάλληλο εξοπλισμό.

Οι πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης υφίστανται κατάλληλη εκπαίδευση και μετεκπαίδευση ανάλογη εκείνων των μόνιμων πυροσβεστών. Ο τόπος, ο χρόνος, το είδος της εκπαίδευσης, τα κριτήρια και η διαδικασία αξιολόγησης των εκπαιδευομένων καθορίζονται με απόφαση του υπουργού Προστασίας του Πολίτη. Η ανανέωση της θητείας των πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης, στην οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπαίδευσης, γίνεται έπειτα από αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται τουλάχιστον έξι μήνες πριν από τη συμπλήρωση της πενταετίας, εφόσον κριθούν ικανοί από το αρμόδιο Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Πυροσβεστών. Κατά την αξιολόγηση λαμβάνεται ιδίως υπόψη η βαθμολογία της εργατικότητας και υπηρεσιακής απόδοσης, της πειθαρχίας και της υγείας των υποψηφίων. Δεν επιτρέπεται η ανανέωση της θητείας πυροσβέστη πενταετούς υποχρέωσης ο οποίος δεν έχει αξιολογηθεί έστω και σε μία από τις εκθέσεις ικανότητας με το γενικό χαρακτηρισμό τουλάχιστον «Καλώς». Κατά των αρνητικών αποφάσεων επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον του οικείου Δευτεροβάθμιου Συμβουλίου Πυροσβεστών. Με απόφαση του υπουργού Προστασίας του Πολίτη καθορίζονται η διαδικασία υποβολής της αίτησης ανανέωσης της θητείας και τα όργανα στα οποία υποβάλλεται, η προθεσμία άσκησης προσφυγής, τα όργανα και η διαδικασία ανανέωσης της θητείας ή της απόλυσης και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

52 υπάλληλοι στην Κομοτηνή

Ενισχύει τα τμήματα καθαριότητας και ποιότητας ζωής ο δήμος Κομοτηνής, καθώς ανακοίνωσε την πρόσληψη 52 εποχικών υπαλλήλων με σύμβαση ορισμένου χρόνου (8 μήνες) πέντε ειδικοτήτων. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών εκπνέει αύριο 18 Απριλίου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του δήμου, θα προσληφθούν 40 εργάτες καθαριότητας από την κατηγορία της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης και 2 Μηχανοτεχνίτες, 1 Χειριστής Καλαθοφόρου-Γερανοφόρου και 9 Οδηγοί Απορριμματοφόρων από την κατηγορία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1 και να την υποβάλουν στη διεύθυνση: Πλ. Γ. Βιζυηνού 1, 69100 – Κομοτηνή (τηλ. επικοινωνίας: 2531352443).

50 εποχικοί στον δήμο Μεγαρέων

Μέχρι τις 18 Απριλίου θα κατατίθενται οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά για την κάλυψη πενήντα εποχικών θέσεων στον δήμο Μεγαρέων. Οι 40 θέσεις αφορούν εργάτες καθαριότητας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης. Μοναδικό προσόν διορισμού είναι το απολυτήριο τριτάξιου γυμνασίου ή παλαιού δημοτικού. Από την κατηγορία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα προσληφθούν 10 Οδηγοί απορριμματοφόρων. Οι ενδιαφερόμενοι για θέσεις Οδηγών πρέπει να καταθέσουν δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ και επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση στη διεύθυνση: Δήμος Μεγαρέων, Γραφείο Προσωπικού, Χρ. Μωραΐτου & Γ. Μαυρουκάκη, Τ.Κ. 19100 – Μέγαρα (τηλ. επικοινωνίας: 22960-81904).

Διαγωνισμός για 46 δικαστικούς επιμελητές

Σε διαγωνισμό για την πλήρωση κενών οργανικών θέσεων δικαστικών επιμελητών προχωρεί το υπουργείο Δικαιοσύνης. Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν την Παρασκευή 27 Μαΐου 2011 στο Κατάστημα του Εφετείου της έδρας του κάθε Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών. Οι θέσεις ανά Πρωτοδικείο είναι οι εξής: Αθηνών 13, Αμφισσας 1, Ευρυτανίας 1, Κω 1, Λιβαδειάς 2, Πειραιώς 7, Ρόδου 1, Σάμου 1, Χαλκίδας 1, Θεσσαλονίκης 3, Σερρών 2, Χαλκιδικής 1, Ηλείας 1, Κεφαλληνίας 2, Βόλου 1, Τρικάλων 1, Κοζάνης 1, Λασιθίου 1, Ρεθύμνου 1, Χανίων 2, Θεσπρωτίας 1, Ξάνθης 1. Οι υποψήφιοι πρέπει να καταθέσουν στον γραμματέα του Πρωτοδικείου της πρώτης επιλογής τους το αργότερο είκοσι ημέρες πριν από τον διαγωνισμό αίτηση συμμετοχής. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 210-77.67.235-6 & 246.

Στο περίμενε οι διοριστέοι

Καλό το νοικοκύρεμα στο ελληνικό Δημόσιο λόγω δημοσιονομικής κρίσης, σωστό και το «ψαλίδι» στις νέες προσλήψεις μονίμων υπαλλήλων, αλλά οι ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό είναι πολλές, οι οργανικές θέσεις καλύπτονται συχνά-πυκνά με μεσοβέζικες λύσεις (υπάλληλοι ορισμένου χρόνου ή ωφελούμενοι των προγραμμάτων μερικής απασχόλησης δουλεύουν σε ρυθμούς τακτικού υπαλλήλου) και η εξυπηρέτηση του κοινού είναι προβληματική.

Καλές επίσης οι εξαγγελίες για μεθοδολογία και ενδελεχή προγραμματισμό στις προσλήψεις, όμως στην πράξη αποδεικνύεται το αντίθετο. Οι φορείς γκρινιάζουν, η Πολιτεία τούς «βομβαρδίζει» με υπηρεσιακά μηνύματα, οι συνδικαλιστές επίσης γκρινιάζουν, το ΑΣΕΠ βρίσκεται στη μέση και οι πολίτες ακούνε συνεχώς πολιτικές κόντρες για αδιαφάνεια και πελατειακές σχέσεις.

Και εν μέσω όλων αυτών έχει διογκωθεί ένα ακόμη πρόβλημα – ίσως το μεγαλύτερο: ο διορισμός όλων όσοι έχουν ήδη επιτύχει σε παλαιότερους διαγωνισμούς του Δημοσίου. «Οι επιτυχόντες σε διαδικασίες επιλογής τακτικού προσωπικού του ΑΣΕΠ και των φορέων για τους οποίους έχουν εκδοθεί οριστικά αποτελέσματα μέχρι την 31.12.2009, διορίζονται σταδιακά, βάσει σειράς επιτυχίας, µε έναρξη το β’ εξάμηνο του έτους 2010 και ολοκληρώνεται μέχρι την 31.12.2012. Ο διορισμός των επιτυχόντων σε διαδικασίες επιλογής τακτικού προσωπικού του ΑΣΕΠ και των φορέων, οι οποίες προκηρύχθηκαν βάσει εγκριτικών αποφάσεων της Τριμελούς Επιτροπής της ΠΥΣ έτους 2009 ή και προγενέστερων ετών και για τους οποίους οι οριστικοί πίνακες αποτελεσμάτων θα εκδοθούν μετά την 1.1.2010, διενεργείται σταδιακά βάσει σειράς επιτυχίας εντός του έτους 2011 και ολοκληρώνεται μέχρι την εξάντληση των περιλαμβανομένων στους οριστικούς πίνακες και πάντως όχι πέραν της 31.12.2013» λέει ο νόμος της κυβέρνησης. Με απλά λόγια, «υπομονή και θα σας βολέψουμε όπου υπάρχει διαθεσιμότητα».

 

agelioforos

Δημοσιεύτηκε απο τον στις 19,Απρίλιος, 2011, 9:32 πμ. στις Κατηγορίες HOT - ΕΙΔΗΣΕΙΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ. Νπορείτε να παρακολουθείσετε τισ απαντήσεις επι του άρθρου απο RSS 2.0. Παρακαλούμε σχολιάστε το άρθρο...( ή αφήστε σύνδεσμο trackback)

Δώστε απάντησηΠροβεβλημένα Links

  • DIKTYO1 TV VIDEO PORTAL

Έυρεση στο Αρχείο

με ημερομηνία
με κατηγορία
'Ευρεση με Google

Photo Gallery

Kατηγορίες
blog καθημερινής ενημέρωσης alphafm.gr

Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Όροι χρήσης :απαγορεύεται η χρήση όλων των εικόνων, βίντεο, ειδήσεων, ρεπορτάζ, γραφικών χωρίς την άδεια του alphafm.gr και χωρίς την αναφορά πηγής

Στοιχεία Επικοινωνίας : Κολοκοτρώνη 20 - ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΤΚ 52100, 24670 26.945, apararas@gmail.com
Copyright ©2008-2017 alphafm.gr