ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΣΤΙΣ 19.00

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Σας παρακαλούμε όπως την Τρίτη 17 Μαϊου 2011 και ώρα 7.00 μ.μ., προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Καστοριάς (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) για τακτική συνεδρίαση και σύσκεψη, με τα παρακάτω θέματα:

 

 1. Ανακοινώσεις.
 2. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος, εκτελεστέων έργων Δήμου Καστοριάς, έτους 2011. (Σχετική εισήγηση Πρ/νου Δ/νσης Διοικ. & Οικ. Υπηρεσιών Δήμου Καστοριάς κ. Δ. Καραμανίδη)
 3. Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Καστοριάς, οικ. έτους 2011. (Σχετική εισήγηση Πρ/νου Δ/νσης Διοικ. & Οικ. Υπηρεσιών Δήμου Καστοριάς, κ. Δημ. Καραμανίδη)
 4. Ορισμός υπολόγου. (Σχετική εισήγηση Πρ/νου Δ/νσης Διοικ. & Οικ. Υπηρεσιών Δήμου Καστοριάς, κ. Δημ. Καραμανίδη)
 5. ΄Εγκριση διάθεσης πιστώσεων ( Σχετική εισήγηση Πρ/νου Δ/νσης Διοικ. & Οικ. Υπηρεσιών Δήμου Καστοριάς, κ. Δημ. Καραμανίδη)
 6. Ορισμός μελών επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 18 του Ν. 2119/93 για την κατάρτιση Μητρώου Αρρένων. (Σχετική εισήγηση Δημάρχου Καστοριάς κ. Εμ. Χατζησυμεωνίδη)
 7. Εγγραφή του Δήμου Καστοριάς, ως συνδρομητή στην Ηλεκτρονική Τράπεζα πληροφοριών «Δήμος ΝΕΤ». (Σχετική εισήγηση Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς, κ. Χρ. Τσακλίδη)
 8. Υποβολή προτάσεων έργων στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Π.Ε.Π. Μακεδονίας – Θράκης, 2007-2013. (Σχετική εισήγηση Αντιδημάρχου κ. Ι. Θεοδοσόπουλου)
 9. Γνωμοδότηση για την υλοποίηση Αιολικού πάρκου στο τοπικό διαμέρισμα Γάβρου και στο Τοπικό διαμέρισμα Δενδροχωρίου. (Σχετικές Αποφάσεις Τοπικών Κοινοτήτων και εισήγηση Αντιδημάρχου κ. Ι. Θεοδοσόπουλου)
 10. Μεταβίβαση μετοχών της ΑΝ.ΚΑΣ από ΤΕΔΚ στον Δήμο Καστοριάς. (Σχετική απόφαση ΤΕΔΚ)
 11. Ορισμός εκπροσώπου στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΝΚΑΣ. (Σχετική εισήγηση Δημάρχου κ. Εμ. Χατζησυμεωνίδη)
 12. Ορισμός εκπροσώπου στη Γενική Συνέλευσης της ΑΝΚΑΣ (Σχετική εισήγηση Δημάρχου κ. Εμ. Χατζησυμεωνίδη)
 13. Έγκριση υλοτόμησης για τις ατομικές ανάγκες των κατοίκων, των συστάδων 5β και 1γ που προβλέπονται στη Διαχειριστική Μελέτη Δημοτικού Δάσους Τοπικής Κοινότητας Κλεισούρας. (Σχετική απόφαση Τοπικής Κοινότητας- εισήγηση Αντιδημάρχου κ. Π. Τόσκου).
 14. Εκμίσθωση τμήματος της συστάδας 12 στον Δασικό Συνεταιρισμό Οξυάς. (Σχετική απόφαση εκπροσώπου Τοπικής Κοινότητας Οξυάς, εισήγηση Αντι/ρχου Π. Κενανίδη)
 15. Συναίνεση ή μη για παραχώρηση δημόσιας έκτασης στο αγρόκτημα Χιλιοδένδρου για την ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων (Σχετικό έγγραφο Περιφέρειας Ηπείρου – Δ. Μακεδονίας, απόφαση Τοπικής Κοινότητας, εισήγηση Τεχνικής Υπηρεσίας).
 16. Οικονομική ενίσχυση Συλλόγου «Φίλων Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα» (Σχετική εισήγηση Αντιδημάρχου κ. Τρ. Πολυγιάννη)
 17. Έγκριση κοπής δένδρων στο κοιμητήριο Δισπηλιού. (Σχετική απόφαση Τοπικής Κοινότητας, – Ενημερωτικό σημείωμα Τεχνικής Υπηρεσίας)
 18. Τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αγίας Τριάδας και του Δήμου Νεστορίου για την υλοποίηση των υποέργων της πράξης «Αποχέτευση ακαθάρτων υδάτων οικισμού Κομνηνάδων Δήμου Ακριτών» (Σχετική εισήγηση Τεχνικής Υπηρεσίας)
 19. Συγκρότηση επιτροπής φιλικού διακανονισμού για την εξώδικη επίλυση των διαφορών ανάμεσα σε προμηθευτές και σε καταναλωτές ή ενώσεις καταναλωτών άρθρο 94 παρ. 22 το Ν. 3852/10 (Σχετική εισήγηση Πρ/νης Διοικ. Τμήματος, κα. Ζυμπίδου – Ρεκάρη Πολυξένη)
 20. Τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ του Δήμου Αγίας Τριάδας και του Δήμου Νεστορίου για την υλοποίηση των υποέργων της πράξης «Αποχέτευση ακαθάρτων υδάτων οικισμού Χιονάτου Δήμου Ακριτών» (Σχετική εισήγηση Τεχνικής Υπηρεσίας)
 21. Έγκριση – παραλαβή της μελέτης: «Σύνδεση δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων Δ.Δ. Πενταβρύσου και Τσάκωνης με το κεντρικό αντλιοστάσιο Μανιάκων» (Σχετική εισήγηση Τεχνικής Υπηρεσίας)
 22. Έγκριση – παραλαβή της μελέτης: «Αποχέτευση οικισμού και επέκτασης Δ.Δ. Κορησού Ν. Καστοριάς». (Σχετική εισήγηση Τεχνικής Υπηρεσίας)
 23. Έγκριση – παραλαβή της μελέτης: «Αποχέτευση Αγίου Νικολάου Ν. Καστοριάς» (Σχετική εισήγηση Τεχνικής Υπηρεσίας)
 24. Έγκριση – παραλαβή της μελέτης: «Αποχέτευση οικισμού Βασιλειάδας Ν. Καστοριάς» (Σχετική εισήγηση Τεχνικής Υπηρεσίας).
 25. Έγκριση – παραλαβή της μελέτης: «Αποχέτευση ακαθάρτων Δ.Δ. Μελισσοτόπου Ν. Καστοριάς. (Σχετική εισήγηση Τεχνικής Υπηρεσίας)
 26. Έγκριση – παραλαβή της μελέτης: «Αποχέτευση ακαθάρτων υδάτων Σταυροποτάμου Ν. Καστοριάς» (Σχετική εισήγηση Τεχνικής Υπηρεσίας)
 27. Έγκριση – παραλαβή της μελέτης: «Επικαιροποίηση των τευχών δημοπράτησης μελέτης: «Αποχέτευση ακαθάρτων υδάτων Σταυροποτάμου Ν. Καστοριάς» (Σχετική εισήγηση Τεχνικής Υπηρεσίας)
 28. Έγκριση – παραλαβή της μελέτης: «Τοπογραφική αποτύπωση εξωτερικού δικτύου ακαθάρτων Βασιλειάδας – Μελισσοτόπου – Σταυροποτάμου». (Σχετική εισήγηση Τεχνικής Υπηρεσίας)
 29. Έγκριση – παραλαβή της μελέτης: «Σύνδεση δικτύων αποχέτευσης Βασιλειάδας, Μελισσοτόπου και Σταυροποτάμου με εγκαταστάσεις Βιολογικού Καθαρισμού Καστοριάς. (Σχετική εισήγηση Τεχνικής Υπηρεσίας)
 30. Έγκριση – παραλαβή της μελέτης: «Επικαιροποίηση των τευχών δημοπράτησης μελέτης: «Σύνδεση δικτύων αποχέτευσης Βασιλειάδας, Μελισσοτόπου και Σταυροποτάμου με εγκαταστάσεις Βιολογικού Καθαρισμού Καστοριάς». (Σχετική εισήγηση Τεχνικής Υπηρεσίας)
 31. Έγκριση – παραλαβή της μελέτης: «Η/Μ μελέτη : «Σύνδεσης δικτύων αποχέτευσης Βασιλειάδας, Μελισσοτόπου και Σταυροποτάμου με εγκαταστάσεις Βιολογικού Καθαρισμού Καστοριάς». (Σχετική εισήγηση Τεχνικής Υπηρεσίας)
 32. Έγκριση – παραλαβή της μελέτης: «Αποχέτευση ακαθάρτων υδάτων Δ.Δ. Οξυάς», (Σχετική εισήγηση Τεχνικής Υπηρεσίας)
 33. Έγκριση 2ης παράτασης του έργου: «Διαμόρφωση αυλείου χώρου Κορησού» (Σχετική εισήγηση Τεχνικής Υπηρεσίας).
 34. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Εργασίες λειτουργικών διαρρυθμίσεων στο ισόγειο του κτιρίου του Δημαρχείου για τη μεταφορά της Δ/νσης Διοικ. & Οικ. Υπηρεσιών Δήμου Καστοριάς». (Σχετική εισήγηση Τεχνικής Υπηρεσίας)
 35. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Εργασίες λειτουργικών διαρρυθμίσεων πρώην Δημαρχείου Αγίας Τριάδας, για τη στέγαση τμημάτων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καστοριάς» (Σχετική εισήγηση Τεχνικής Υπηρεσίας)
 36. Ερωτήσεις .
  Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

 

Τσακλίδης Χρήστος

 

Κοινοποιείται:

 1. Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας Περ. Ενότητα Καστοριάς
   
 1. Διευθυντές και Προϊσταμένους Δήμου
 2. Νομική Σύμβουλο
 3. Γραφεία Δημοσίων Σχέσεων και Τύπου
 4. Τ.Ε.Ε.
 5. ΔΕΥΑΚ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Δημοτικοί Σύμβουλοι

 1. Παρχαρίδης Χρήστος του Κωνσταντίνου – Αντιδήμαρχος Ποιότητας Ζωής
 2. Θεοδοσόπουλος Ιάκωβος του Θεοδώρου Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού – Ανάπτυξης διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
 3. Κενανίδης Παύλος του Χρήστου Αντιδήμαρχος Παιδείας – Αθλητισμού – Νέας γενιάς και Τάξης.
 4. Πολυγιάννης Τρύφων του Φωτίου Αντιδήμαρχος Οικονομικών και απασχόλησης
 5. Μισκία Γεωργοσοπούλου Ειρήνη του Δημητρίου Αντιδήμαρχος Πολιτισμού – Τουρισμού – Υγείας – Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
 6. Τόσκος Πέτρος του Αργυρίου Αντιδήμαρχος Καθαριότητας
 7. Τσαϊρίδης Αλέξανδρος του Δημητρίου Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος – Πρασίνου – Πολιτικής προστασίας – Γεωργίας – Αλιείας και Κτηνοτροφίας.
 8. Τζιώτζης Αθανάσιος του Παύλου
 9. Υφαντίδης Δαμιανός του Βασιλείου
 10. Στεργίου Δημήτριος του Βασιλείου
 11. Μυλωνάς Θεόδωρος του Αργυρίου
 12. Κορεντσίδου Εριφίλη του Θεοφάνη
 13. Στούμπας Αντώνιος του Πέτρου

14.Πετκανάς Γεώργιος του Αποστόλου

15.Τομτζίδου Σοφία του Πασχάλη

16.Αλβανού Ιωάννα του Βασιλείου

17.Ιωαννίδης Ηρακλής του Νικολάου

18.Καπρής Δημήτριος του Κωνσταντίνου

19.Σέτκος Γεώργιος του Θεοδώρου

20.Μπάσιος Κωνσταντίνος του Ευαγγέλου

21.Σιάββας Δημήτριος του Στεφάνου

22.Κυζάκης Κωνσταντίνος του Τραϊανού

23.Τσίκος Παναγιώτης του Θεοδοσίου

24.Καραπατσακίδης Νικόλαος του Ευσταθίου

 

 1. Λιάντσης Κωνσταντίνος του Αντωνίου
 2. Αποστολίδης Ηλίας του Στέργιου
 3. Κοσμάς – Νικολάου Θωμάς του Χρήστου
 4. Μοσχίδου – Κυριακίδου Πηνελόπη
 5. Τέρψης Αθανάσιος του Παντελή
 6. Εγγλέζος Λάζαρος του Μανώλη
 7. Βασιλειάδη – Παπαγιάννη Ελένη του Σταύρου
 8. Καραμήτρος Γρηγόριος του Κωνσταντίνου
 9. Παύλου Ζαχαρίας του Παύλου

10. Φουλιράς Στυλιανός του Νικηφόρου Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

 

 1. Κοντόπουλος Κωνσταντίνος του Γρηγορίου
 2. Ζήσης Θεόδωρος του Δημητρίου
 3. Παπαϊωαννίδης Παναγιώτης του Διαμαντή Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου
 4. Καραμανίδης Νικόλαος του Αθανασίου
 5. Καραϊσκος Βασίλειος του Θεοδώρου

 

 1. Ζέγας Λεωνίδας του Βασιλείου.

 

 

Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων

 1. Κωνσταντίνος Καραταγλίδης, Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Καστοριάς
 2. Φιλιάδου – Κωνσταντινίδου Ξανθίππη Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Μανιάκων
 3. Κεραμιδόπουλος Βασίλειος Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Μεσοποταμίας

 

Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων

 1. Τσιλίδη Ηλία του Γεωργίου Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Αγίας Κυριακής
 2. Καφφέ Στέφανο Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Βασιλειάδας
 3. Σαραμπίνα Τρύφων Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Γάβρου
 4. Δούκα Δημήτριο Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Δενδροχωρίου
 5. Γκριζή Νικόλαο Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Δισπηλιού
 6. Κάκκο Νικόλαο Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Ιεροπηγής
 7. Σαββίδη Κωνσταντίνο Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Καλοχωρίου
 8. Πατσίκα Χρήστο Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Κλεισούρας
 9. Ευαγγελίδη Σταύρο Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Κορησού
 10. Θεοδωρίδη Παναγιώτη Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Κορομηλέας
 11. Παπαλέξη Γεώργιο Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Λεύκης
 12. Σαββουλίδου Ελισάβετ, Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Λιθιάς
 13. Γαβαλίδου Ειρήνη, Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Μαυροχωρίου
 14. Μουχαρέμη Πέτρο Πρόεδρο Τοπικής Κοινόητας Μελισσοτόπου
 15. Αναστασιάδη Νικόλαο Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Μεταμόρφωσης
 16. Παπαδόπουλο Θεόδωρο Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Οινόης
 17. Πιπερίδη Ορέστη Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Πενταβρύσου
 18. Πέτρου Αθανάσιο Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Πολυκάρπης
 19. Παπαθωμά Σωτήριο Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Τοιχιού
 20. Μανώλη Θεόδωρο Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Τσάκωνης
 21. Νικολάου Νικόλαος Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Χιλιοδένδρου

 

Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων

 1. Τουμανίδη Χρήστο, Εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας Αγίου Αντωνίου
 2. Βλάχο Ιωάννη, Εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας Αυγής
 3. Μπαρμπαλιού Φωτεινή Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας Βυσσινέας
 4. Ράπκο Κωνσταντίνο Εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας Κρανιώνας
 5. Μπότσαρη Βασίλειο Εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας Μακροχωρίου
 6. Ιωαννίδου Ιωάννα Εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας Μαυροκάμπου
 7. Καντζάκη Ιωάννη Εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας Μελά
 8. Ιωαννίδη Ιορδάνη Εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας Ομορφοκκλησιάς
 9. Μάρκου Εμμανουήλ Εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας Οξυάς
 10. Κύρου Νικόλαο Εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας Πολυκέρασου
 11. Σιδηρόπουλο Απόστολο Εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας Πτεριάς
 12. Νώτη Δημήτριο Εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας Σιδηροχωρίου
 13. Αρβανίτη Σταυρούλα Εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας Χαλάρων

 

 

Δημοσιεύτηκε απο τον στις 13,Μάιος, 2011, 1:48 μμ. στις Κατηγορίες HOT - ΕΙΔΗΣΕΙΣ, photos, ΚΑΣΤΟΡΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ. Νπορείτε να παρακολουθείσετε τισ απαντήσεις επι του άρθρου απο RSS 2.0. Παρακαλούμε σχολιάστε το άρθρο...( ή αφήστε σύνδεσμο trackback)

Δώστε απάντηση

Πρόσφατα Άρθρα

Προβεβλημένα Links

 • DIKTYO1 TV VIDEO PORTAL

Έυρεση στο Αρχείο

με ημερομηνία
με κατηγορία
'Ευρεση με Google

Photo Gallery

Kατηγορίες
blog καθημερινής ενημέρωσης alphafm.gr

Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Όροι χρήσης :απαγορεύεται η χρήση όλων των εικόνων, βίντεο, ειδήσεων, ρεπορτάζ, γραφικών χωρίς την άδεια του alphafm.gr και χωρίς την αναφορά πηγής

Στοιχεία Επικοινωνίας : Κολοκοτρώνη 20 - ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΤΚ 52100, 24670 26.945, apararas@gmail.com
Copyright ©2008-2017 alphafm.gr