ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΓΟΥΝΟΦΟΡΩΝ ΖΩΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΕΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ.

Εισήγηση του περιφερειακού συμβούλου Δ.Εμμανουηλίδη προς το περιφερειακό συμβούλιο  –

Η Εκτροφή γουνοφόρων ζώων στην Ελλάδα, αποτελεί μονόδρομο για την ανάπτυξη του κλάδου της Γούνας.

Σήμερα, που η παγκόσμια οικονομία στηρίζεται στην ανταγωνιστικότητα και τη διαρκή εξεύρεση χαμηλού κόστους παραγωγής, η αγορά πρώτων υλών από το εξωτερικό (Δανία, Η.Π.Α., Καναδάς κλπ) για την παραγωγή, θεωρείται πολυτέλεια και είναι υψηλού κόστους.

Αυτό σημαίνει ότι εάν συνεχίσουμε να λειτουργούμε κατά τον ίδιο τρόπο στα επόμενα χρόνια, θα επέλθει σημαντική μείωση πωλήσεων και αντίστοιχη οφέλους.

 

Ο μεγάλος ανταγωνιστής μας, η Κίνα, παράγει σήμερα περίπου 13.000.000-14.000.000 γουνοδέρματα βιζόν ετησίως.

Αντίστοιχα στην ευρύτερή μας περιοχή, λειτουργούν μικρός αριθμός εκτροφείων με ετήσια παραγωγή 600.000-650.000 γουνοδερμάτων βιζόν.

Το έτος 2007, με προτροπή του Επιμελητηρίου Καστοριάς και του Κέντρου Ελληνικής Γούνας, καθώς και τη στήριξη όλων των Φορέων, ο τέως Υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών κος Χρήστος Φώλιας, σε συνεργασία με τους Υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, υπέγραψαν την Υπουργική απόφαση Αρ.Πρωτ.31054 /12-7-2007 (συνημμένο 1) και εξέδωσαν τον καθορισμό των επενδυτικών σχεδίων που υπήχθησαν στις ενισχύσεις του Ν.3299/2004 και αφορούσαν την παραγωγή, μεταποίηση, και εμπειρία των γεωργικών προϊόντων.

 

Μέσα σε αυτόν και συγκεκριμένα στο άρθρο 2, παράγραφος 2.1.3.2 Στ ενισχύθηκαν οι «Μονάδες εκτροφής γουνοφόρων ζώων» στο σύνολο τους (υποδομές, κατασκευή, αγορά ζωικού κεφαλαίου).

 

Λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος που υπήρξε και συνεχίζει να υπάρχει, σε ένα μόλις χρόνο εγκρίθηκαν και ενισχύθηκαν 10 επενδυτικά σχέδια, σημερινής δυναμικότητας 350.000 γουνοδερμάτων.

 

Το έτος 2008 και συγκεκριμένα την Αρ.Πρωτ.36976 /31-7-2008, τροποποιήθηκε η ανωτέρω Υπουργική απόφαση στο άρθρο 1 παράγραφος δ, όπου καταργήθηκαν oι δαπάνες για την αγορά ζωικού κεφαλαίου αναπαραγωγής, (συνημμένο 2) μειώνοντας το ενδιαφέρον των επενδυτών για την ίδρυση εκτροφείων γουνοφόρων ζώων, αλλά διατηρώντας αυτό σε ένα βαθμό έως και το προηγούμενο έτος, που σταμάτησε οριστικά η ισχύς του Αναπτυξιακού Νόμου.

 

Ο λόγος βέβαια της ανωτέρω απόφασης, ήταν ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1857/2006 της επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου 2006, όπου στο Κεφάλαιο 2 (Κατηγορίες Ενισχύσεων) Άρθρο 4 παράγραφος 7 α) «την αγορά δικαιωμάτων παραγωγής, ζώων και μονοετών φυτών», καταργούσε την ενίσχυση ζωικού κεφαλαίου στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (συνημμένο 3).

 

Αγαπητές Κυρίες και Κύριοι,

 

η εκτροφή γουνοφόρων ζώων με ή χωρίς την ενίσχυση του ζωικού κεφαλαίου (καλύτερα φυσικά με την ενίσχυση αυτού), είναι μονόδρομος για την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα των Γουνοποιητικών επιχειρήσεων της περιοχής Δυτικής Μακεδονίας και πρέπει απαραίτητα να ενταχθεί η ενίσχυση της εκτροφής γουνοφόρων ζώων στο Νέο Αναπτυξιακό Νόμο και συγκεκριμένα στα Προεδρικά Διατάγματα και αποφάσεις αυτού, τα οποία θα εκδοθούν λίαν συντόμως.

 

Οι λόγοι που χρήζει υποστήριξης αυτή η δραστηριότητα είναι πολλοί και αναφέρονται στο έγγραφο του Επιμελητηρίου Καστοριάς, τον Ιανουάριο του 2011 κατά την επίσκεψη του Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης στην Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας κ. Χρυσοχοίδη, εξειδικευμένα για τον κλάδο της γούνας και τη στήριξη αυτού, και πιο συγκεκριμένα στο κεφάλαιο –ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ- και την παράγραφο με τίτλο ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ- ΕΚΤΡΟΦΗ ΓΟΥΝΟΦΟΡΩΝ ΖΩΩΝ (συνημμένο 4).

 

Έχοντας βάση όλα τα ανωτέρω ζητείται από το Περιφερειακό συμβούλιο της Δυτικής Μακεδονίας η απόφαση για υπαγωγή στον νέο αναπτυξιακό νόμο της ενίσχυσης της εκτροφής γουνοφόρων ζώων με το μεγαλύτερο δυνατόν ποσοστό, τόσο για τις εγκαταστάσεις όσο για και το ζωικό κεφάλαιο.

 

Η Ελληνική Γουνοποιϊα μπορεί να διπλασιάσει τον κύκλο εργασιών της ως εξής:

 

Στη Γουνοποιία η κύρια πρώτη ύλη είναι τα ακατέργαστα γουνοδέρματα (κυρίως ΜΙΝΚ).

 

Οι πρώτες ύλες των επιχειρήσεων γούνας αποτελούν το συντομότερο σε αξία προσδιορισμό, παράγοντα διαμόρφωσης του τελικού κόστους των προϊόντων γούνας το οποίο αγγίζει τα ποσοστά του 60% έως 70% του κόστους παραγωγής του τελικού προϊόντος.

 

Ο κλάδος της γούνας στην Ελλάδα επεξεργάζεται περίπου 4.000.000 γουνοδέρματα ετησίως, άρα παράγουμε μόνο το 15% της πρώτης ύλης που χρειαζόμαστε.

 

Είναι σκόπιμο λοιπόν η προσπάθεια για την υποκατάσταση μεσοπρόθεσμα μέρους των εισαγωγών των γουνοφόρων ζώων να καλυφθεί από ίδια παραγωγή. Με τον τρόπο αυτό μειώνεται σημαντικά το κόστος παραγωγής του τελικού προϊόντος, καθιστώντας το πιο ανταγωνιστικό στη διεθνή αγορά.

 

Η ένταξη της εκτροφής γουνοφόρων ζώων, με την ενίσχυση του ζωικού κεφαλαίου, το οποίο καλύπτει το 65% του κόστους επένδυσης, καθώς επίσης και του κόστους των υποδομών μέσω του νέου Αναπτυξιακού Νόμου ή ενός τομεακού προγράμματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης είναι μονόδρομος.

 

Πρέπει απαραίτητα να ενταχθεί ο κλάδος σε ειδικό καθεστώς Αγροτών, όπως σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες.

 

Δύο είναι τα προβλήματα που απασχολούν τους εκτροφείς και αποτελούν τροχοπέδη στην ανάπτυξή τους :

 

α) το ποσοστό κάλυψης που ισχύει για την εκτός σχεδίου δόμησης και επιτρέπει στα κτίρια (εγκαταστάσεις θερμοκηπιακού τύπου) να καταλαμβάνουν το 30% της ιδιοκτησίας , οπότε και απαιτούνται μεγάλες ιδιοκτησίες για τη δημιουργία μεγαλύτερων μονάδων ή επέκτασης των υφισταμένων, το οποίο λύνεται ανεβάζοντας το ποσοστό σε 80% – 90% όπως ισχύει στις Ευρωπαϊκές χώρες ( συννημένο 4 α,β), μετά από πρόταση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-10) Πρόγραμμα Καλλικράτης, άρθρο 186 παρ. 37.

 

β) η χρονοβόρα διαδικασία αδειοδότησης των εκτροφείων από τις Κρατικές και Πολιτειακές Υπηρεσίες δεδομένου ότι ο χρόνος έγκρισης μόνο των τυπικών εντύπων είναι περίπου ένα έτος ( συννημένο 5).

 

Με τιμή

 

Δημήτριος Εμμανουηλίδης

 

Δημοσιεύτηκε απο τον στις 31,Μάιος, 2011, 8:47 πμ. στις Κατηγορίες HOT - ΕΙΔΗΣΕΙΣ, photos, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ. Νπορείτε να παρακολουθείσετε τισ απαντήσεις επι του άρθρου απο RSS 2.0. Παρακαλούμε σχολιάστε το άρθρο...( ή αφήστε σύνδεσμο trackback)

Δώστε απάντηση

Πρόσφατα Άρθρα

Προβεβλημένα Links

  • DIKTYO1 TV VIDEO PORTAL

Έυρεση στο Αρχείο

με ημερομηνία
με κατηγορία
'Ευρεση με Google

Photo Gallery

Kατηγορίες
blog καθημερινής ενημέρωσης alphafm.gr

Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Όροι χρήσης :απαγορεύεται η χρήση όλων των εικόνων, βίντεο, ειδήσεων, ρεπορτάζ, γραφικών χωρίς την άδεια του alphafm.gr και χωρίς την αναφορά πηγής

Στοιχεία Επικοινωνίας : Κολοκοτρώνη 20 - ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΤΚ 52100, 24670 26.945, apararas@gmail.com
Copyright ©2008-2017 alphafm.gr