ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-Σας παρακαλούμε όπως την Τετάρτη 29 Ιουνίου 2011 και ώρα 7.30 μ.μ., προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Καστοριάς (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) για τακτική συνεδρίαση και σύσκεψη, με τα παρακάτω θέματα:

 

 1. Ανακοινώσεις.
 2. Εισήγηση του Δημάρχου κ. Εμ. Χατζησυμεωνίδη για την φιλοξενεία του Δημάρχου MORΕLAD Μελβούρνης Αυστραλίας στην πόλη μας .
 3. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος εκτελεστέων έργων Δήμου Καστοριάς, έτους 2011 ( Σχετική εισήγηση Αντ/ρχου Χ.Παρχαρίδη ,Δ/ντη Τ.Υ. Α.Μόκκα).
 4. Τροποποίηση πρ/σμού Δήμου Καστοριάς οικ. έτους 2011 ( σχετική εισήγηση – Δ/ντη Δ/κων Οικ.Υπηρεσιών Δημ.Καραμανίδη Αντ/ρχου Τ.Πολυγιάννη ).
 5. ΄ Εγκριση διάθεσης πιστώσεων ( σχετική εισήγηση -Δ/ντη Δ/κων Οικ.Υπηρεσιών Δ. Καραμανίδη Αντ/ρχου Τ.Πολυγιάννη ).
 6. Διαγραφή χρεών λόγω λάθους ( σχετική εισήγηση Δ/ντη Δ/κων Οικ. Υπηρεσιών Δ. Καραμανίδη ).
 7. ΄Εγκριση μετακίνησης Δημάρχου Καστοριάς με υπηρεσιακό αυτ/το.(σχετική εισήγηση Δ/ντη Δ/κων Οικ. Υπ.Δ.Καραμανίδη).
 8. ΄Εγκριση διετούς προγράμματος δράσης των δραστηριοτήτων και παρεχομένων υπηρεσιών της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Καστοριάς «ΟΡΕΣΤΕΙΑΣ». (σχετική απόφαση Δ.Σ. ).
 9. ΄Εγκριση χρηματοδότησης της Κοινωφελούς Επιχείρησης «ΟΡΕΣΤΕΙΑΣ»(σχετική εισήγηση Δ/ντη Δ/κων Οικ. Υπηρεσιών Δ.Καραμανίδη ).
 10. ΄Εγκριση πρ/σμού οικ. έτους 2011της Κοινωφελούς Επιχείρησης «ΟΡΕΣΤΕΙΑΣ» (σχετική απόφαση Δ.Σ.)
 11. ΄Εγκριση Εσωτερικού Κανονισμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης «ΟΡΕΣΤΕΙΑΣ»(σχετική απόφαση Δ.Σ. )
 12. ΄Εγκριση Κανονισμού Οικονομικής Διαχείρισης της Κοινωφελούς Επιχείρησης «ΟΡΕΣΤΕΙΑΣ» ( σχετική απόφαση Δ.Σ. ).
 13. ΄Εγκριση Κανονισμού Προσωπικού της Κοινωφελούς Επιχείρησης «ΟΡΕΣΤΕΙΑΣ»
 14. Επιχορήγηση ΝΠΔΔ Δήμου Καστοριάς « Κοινωνικής προστασίας-αλληλεγγύης-παιδείας και αθλητισμού»( σχετική εισήγηση – Δ.Καραμανίδη Δ/κων Οικ.Υπηρεσιών).
 15. ΄Εγκριση πρ/σμού ΝΠΔΔ Δήμου Καστοριάς οικονομικού έτους 2011 «Κοινωνικής Προστασίας –Αλληλεγγύης- Παιδείας και Αθλητισμού (σχετική απόφαση Δ.Σ. ΝΠΔΔ).
 16. ΄Εγκριση ή μη της 75/11 απόφασης της ΔΕΥΑΚ ,σχετικά με την επιβολή τέλους βοθρολυμάτων( σχετική απόφαση Δ.Σ. ΔΕΥΑΚ) .
 17. Ορισμός Ορκωτών Ελεγκτών για την εκκαθάριση των επιχειρήσεων ΔΗΠΕΚΑ και ΔΕΤΑΔΑΤ (σχετική εισήγηση Αντ/ρχου Τ.Πολυγιάννη).
 18. Ορισμός εκπροσώπου στην Εταιρεία Τουρισμού Δ.Μακεδονίας (σχετικό έγγραφο).
 19. Υποβολή προτάσεων έργων στο περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα(Π.Ε.Π.) Μακεδονίας-Θράκης 2007 -2013 στον άξονα προτεραιότητας:8 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητας Ζωής στην ΠΔΜ» στον κωδικό θεματικής προτεραιότητας: 61.»Ολοκληρωμένα Σχέδια για την Αστική και Αγροτική Αναγέννηση» (σχετική εισήγηση Αντ/ρχου Ι.Θεοδοσόπουλου).
 20. Υποβολή προτάσεων έργων στο Περιφερειακό Πρόγραμμα (Π.Ε.Π.)Μακεδονίας-Θράκης 2007-2013,στον άξονα προτεραιότητας 8 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην ΠΔΜ» Κωδικός Θεματικής Προτεραιότητας:53»Πρόληψη κινδύνων (συμπεριλαμβάνοντας την επεξεργασία και εφαρμογή σχεδίων και μέτρων για την πρόληψη και διαχείριση φυσικών και τεχνολογικών κινδύνων» ( σχετική εισήγηση Αντ/ρχου Ι.Θεδοσόπουλου).
 21. Υποβολή πρότασης έργου στο περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Π.Ε.Π.) Μακεδονίας –Θράκης 2007-2013 ,στον άξονα προτεραιότητας 8 – «Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην ΠΔΜ» Κωδικός θεματικής προτεραιότητας 45 «Κατασκευή- Βελτίωση υποδομών ύδρευσης» ( σχετική εισήγηση Αντ/ρχου Ι.Θεοδοσόπουλου).
 22. Υποβολή πρότασης στο Τομεακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Εθνικού Στρατηγικού πλαισίου αναφοράς (ΕΣΠΑ) Ανάπτυξη του Ανθρώπινου δυναμικού 2007-2013 & εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή Μνημονίου συνεργασίας με το φορέα υλοποίησης.( σχετική εισήγηση Αντ/ρχου Ι. Θεοδοσόπουλου ).
 23. Τροποποίηση της 4/11 απόφασης Δ.Σ. για την δημιουργία επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών –αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών –απ΄ευθείας ανάθεσης προμηθειών έτους 2011 ( σχετική εισήγηση Αντ/ρχου Ι. Θεοδοσόπουλου & Αντ/ρχου Τρ.Πολυγιάννη).
 24. ΄Εγκριση 1ης παράτασης εργασιών του έργου : Επισκευή –συντήρηση αποδυτηρίων γηπέδου ποδοσφαίρου Δισπηλιού ( σχετική εισήγηση Τ.Υ. ).
 25. Συγκρότηση επιτροπής για τον ελέγχο των πωλητών ,επαγγελματιών και παραγωγών των λαϊκών αγορών του Δήμου Καστοριάς( σχετική εισήγηση αντ/ρχου Π.Κενανίδη).
 26. Συγκρότηση επιτροπής ελέγχου λειτουργίας των λαϊκών αγορών του Δήμου Καστοριάς ( σχετική εισήγηση Αντ/ρχου Π.Κενανίδη ).
 27. Ορισμός μελών για την συγκρότηση της τριμελούς επιτροπής χορήγησης βεβαιώσεων σε παραγωγούς που συμμετέχουν στις λαϊκές αγορές. ( σχετική εισήγηση Αντ/ρχου Π.Κενανίδη
 28. Ερωτήσεις

 

  Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

Τσακλίδης Χρήστος

 

 

Κοινοποιείται:

 1. Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας Περ. Ενότητα Καστοριάς
   
 1. Διευθυντές και Προϊσταμένους Δήμου
 2. Νομική Σύμβουλο
 3. Γραφεία Δημοσίων Σχέσεων και Τύπου
 4. Τ.Ε.Ε.
 5. ΔΕΥΑΚ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Δημοτικοί Σύμβουλοι

 1. Παρχαρίδης Χρήστος του Κωνσταντίνου – Αντιδήμαρχος Ποιότητας Ζωής
 2. Θεοδοσόπουλος Ιάκωβος του Θεοδώρου Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού – Ανάπτυξης διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
 3. Κενανίδης Παύλος του Χρήστου Αντιδήμαρχος Παιδείας – Αθλητισμού – Νέας γενιάς και Τάξης.
 4. Πολυγιάννης Τρύφων του Φωτίου Αντιδήμαρχος Οικονομικών και απασχόλησης
 5. Μισκία Γεωργοσοπούλου Ειρήνη του Δημητρίου Αντιδήμαρχος Πολιτισμού – Τουρισμού – Υγείας – Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
 6. Τόσκος Πέτρος του Αργυρίου Αντιδήμαρχος Καθαριότητας
 7. Τσαϊρίδης Αλέξανδρος του Δημητρίου Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος – Πρασίνου – Πολιτικής προστασίας – Γεωργίας – Αλιείας και Κτηνοτροφίας.
 8. Τζιώτζης Αθανάσιος του Παύλου
 9. Υφαντίδης Δαμιανός του Βασιλείου
 10. Στεργίου Δημήτριος του Βασιλείου
 11. Μυλωνάς Θεόδωρος του Αργυρίου
 12. Κορεντσίδου Εριφίλη του Θεοφάνη
 13. Στούμπας Αντώνιος του Πέτρου

14.Πετκανάς Γεώργιος του Αποστόλου

15.Τομτζίδου Σοφία του Πασχάλη

16.Αλβανού Ιωάννα του Βασιλείου

17.Ιωαννίδης Ηρακλής του Νικολάου

18.Καπρής Δημήτριος του Κωνσταντίνου

19.Σέτκος Γεώργιος του Θεοδώρου

20.Μπάσιος Κωνσταντίνος του Ευαγγέλου

21.Σιάββας Δημήτριος του Στεφάνου

22.Κυζάκης Κωνσταντίνος του Τραϊανού

23.Τσίκος Παναγιώτης του Θεοδοσίου

24.Καραπατσακίδης Νικόλαος του Ευσταθίου

 

 1. Λιάντσης Κωνσταντίνος του Αντωνίου
 2. Αποστολίδης Ηλίας του Στέργιου
 3. Κοσμάς – Νικολάου Θωμάς του Χρήστου
 4. Μοσχίδου – Κυριακίδου Πηνελόπη
 5. Τέρψης Αθανάσιος του Παντελή
 6. Εγγλέζος Λάζαρος του Μανώλη
 7. Βασιλειάδη – Παπαγιάννη Ελένη του Σταύρου
 8. Καραμήτρος Γρηγόριος του Κωνσταντίνου
 9. Παύλου Ζαχαρίας του Παύλου

10. Φουλιράς Στυλιανός του Νικηφόρου Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

 

 1. Κοντόπουλος Κωνσταντίνος του Γρηγορίου
 2. Ζήσης Θεόδωρος του Δημητρίου
 3. Παπαϊωαννίδης Παναγιώτης του Διαμαντή Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου
 4. Καραμανίδης Νικόλαος του Αθανασίου
 5. Καραϊσκος Βασίλειος του Θεοδώρου

 

 1. Ζέγας Λεωνίδας του Βασιλείου.

 

 

 

 

Δημοσιεύτηκε απο τον στις 27,Ιούνιος, 2011, 12:39 πμ. στις Κατηγορίες HOT - ΕΙΔΗΣΕΙΣ, photos, ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ. Νπορείτε να παρακολουθείσετε τισ απαντήσεις επι του άρθρου απο RSS 2.0. Παρακαλούμε σχολιάστε το άρθρο...( ή αφήστε σύνδεσμο trackback)

Δώστε απάντηση
Προβεβλημένα Links

 • DIKTYO1 TV VIDEO PORTAL

Έυρεση στο Αρχείο

με ημερομηνία
με κατηγορία
'Ευρεση με Google

Photo Gallery

Kατηγορίες
blog καθημερινής ενημέρωσης alphafm.gr

Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Όροι χρήσης :απαγορεύεται η χρήση όλων των εικόνων, βίντεο, ειδήσεων, ρεπορτάζ, γραφικών χωρίς την άδεια του alphafm.gr και χωρίς την αναφορά πηγής

Στοιχεία Επικοινωνίας : Κολοκοτρώνη 20 - ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΤΚ 52100, 24670 26.945, apararas@gmail.com
Copyright ©2008-2017 alphafm.gr