ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΙΣ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-Σας καλούμε σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 4 Ιουλίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων στο κτίριο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης) με θέματα:

Θέμα 1ο: Απαντήσεις σε γραπτές ερωτήσεις Περιφερειακών Συμβούλων

(Ελισάβετ Σπόντη – Δημήτριος Ψευτογκάς – Γεώργιος Μαργαρίτης –

Ιωάννης Στεφανίδης).

 

Εισηγητής: ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, κ. Γεώργιος Δακής.

 

Θέμα 2ο: Απόφαση Π.Σ. Δυτικής Μακεδονίας, για την αναμενόμενη Υπουργική

Απόφαση, σχετικά με το ΕΑΠ (Τοπικός Πόρος Ανάπτυξης).

 

Εισηγητής: ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, κ. Γεώργιος Δακής.

 

Θέμα 3ο: Κατάρτιση του προγράμματος των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων

(ΚΑΠ) 2011 της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Π.Ε. Γρεβενών,

Π.Ε. Καστοριάς, Π.Ε. Κοζάνης, Π.Ε. Φλώρινας).

 

Εισηγητής: ο Αναπληρωτής Δ/ντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, κ. Ζήνων Πιτσέλης.

 

Θέμα 4ο: Αίτημα χαρακτηρισμού του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού, ως «ενεργειακού»

και των οικισμών της λίμνης Πολυφύτου ως πληττόμενων.

 

Εισηγητής: ο Δήμαρχος Σερβίων – Βελβεντού, κ. Βασίλειος Κωνσταντόπουλος.

 

 

Θέμα 5ο: Έγκριση ανοίγματος λογαριασμού στην Τράπεζα Πειραιώς –

Δ/νση Κτηνιατρικής.

 

Εισηγητής: ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Βασίλειος Πάτρας.

 

Θέμα 6ο: Κατάργηση του ΙΓΜΕ – Λήψη σχετικής απόφασης.

 

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, κ. Ιωάννης Αντωνιάδης.

 

Θέμα 7ο: Παραχώρηση χώρων στις υπηρεσίες του Δήμου Γρεβενών.

 

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Γρεβενών, κ. Γεώργιος Δασταμάνης.

 

Θέμα 8ο: Τροποποίηση του καταστατικού της Αμιγούς Νομαρχιακής Επιχείρησης

Ν.Α. Κοζάνης, «ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» (ΚΕΠΕ).

 

Εισηγήτρια: η Πρόεδρος του ΚΕΠΕ, κα Κυριακή Αποστολίδου.

 

Θέμα 9ο: Ορισμός εκπροσώπων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο Διοικητικό

Συμβούλιο και τη Γενική Συνέλευση στο Συμβούλιο των απανταχού

Φλωρινιωτών.

 

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας, κ. Δημήτριος Ηλιάδης.

 

Θέμα 10ο: Ορισμός Εκπροσώπων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο Διοικητικό

Συμβούλιο και τη Γενική Συνέλευση στο: «Κέντρο πρόληψης κατά των

Ναρκωτικών Ν. Φλώρινας».

 

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, κ. Δημήτριος Ηλιάδης

 

Θέμα 11ο: Ορισμός Εκπροσώπων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο Διοικητικό

Συμβούλιο και τη Γενική Συνέλευση της: «Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης

και προβολής Π.Ε. Φλώρινας».

 

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, κ. Δημήτριος Ηλιάδης

 

Θέμα 12ο: Ορισμός Εκπροσώπων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο Διοικητικό

Συμβούλιο και τη Γενική Συνέλευση στην: «Ευρωπεριοχή Πρέσπες – Αχρίδα,

Ελληνικό τμήμα».

 

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, κ. Δημήτριος Ηλιάδης

 

Θέμα 13ο: Ορισμός Εκπροσώπων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο Διοικητικό

Συμβούλιο και τη Γενική Συνέλευση στο: «Βαλκανικό Ινστιτούτο

Περιβαλλοντικών Ερευνών».

 

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, κ. Δημήτριος Ηλιάδης

 

 

 

 

Θέμα 14ο: Ορισμός Εκπροσώπων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο Διοικητικό

Συμβούλιο και τη Γενική Συνέλευση στο: «Δίκτυο Συλλόγων Λαογραφίας –

Παράδοσης», της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας.

 

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, κ. Δημήτριος Ηλιάδης

 

Θέμα 15ο: Ορισμός Εκπροσώπων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο Διοικητικό

Συμβούλιο και τη Γενική Συνέλευση στο: «Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας»,

της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας.

 

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, κ. Δημήτριος Ηλιάδης

 

Θέμα 16ο: Γνωμοδότηση για την Μ.Π.Ε. του έργου: «Διευθέτηση ρέματος Επταχωρίου,

στην Τοπική Κοινότητα Επταχωρίου της Δημοτικής Ενότητας Αρρένων,

του Δήμου Νεστορίου, στην Π.Ε. Καστοριάς της Περιφέρειας Δυτικής

Μακεδονίας».

 

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, κ. Δημήτριος Σαββόπουλος

 

Θέμα 17ο: Γνωμοδότηση για την Μ.Π.Ε. του έργου: «Φράγμα Ασπροκκλησιάς

Ν. Καστοριάς, επί του ρέματος «Λιάκου» στην περιοχή της Τοπικής

Κοινότητας Ασπροκκλησιάς, της Δημοτικής Ενότητας Άργους Ορεστικού

του Δήμου Ορεστίδος, στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς της

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».

 

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, κ. Δημήτριος Σαββόπουλος

 

Θέμα 18ο: Γνωμοδότηση για την Μ.Π.Ε. του έργου: «Κατασκευή και λειτουργία φυσικού

συστήματος επεξεργασίας αστικών υγρών αποβλήτων του οικισμού

Κρανοχωρίου, της Τοπικής Κοινότητας Πτελέας, της Δημοτικής Ενότητας

Νεστορίου, του Δήμου Νεστορίου, στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς

της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».

 

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, κ. Δημήτριος Σαββόπουλος

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

 

Παναγιώτης Πλακεντάς

Πίνακας Αποδεκτών:

  1. Γενική Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας
  2. Βουλευτές Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
  3. Πολιτικά Κόμματα
  4. ΜΜΕ

Κοινοποίηση:

  1. Γραφεία θεματικών Αντιπεριφερειαρχών Π.Δ.Μ.
  2. Εκτελεστικός Γραμματέας της Π.Δ.Μ.
  3. Γενικοί Διευθυντές Π.Δ.Μ.
  4. Δήμοι Π.Δ.Μ

 

 

Δημοσιεύτηκε απο τον στις 29,Ιούνιος, 2011, 3:15 μμ. στις Κατηγορίες HOT - ΕΙΔΗΣΕΙΣ, photos, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Νπορείτε να παρακολουθείσετε τισ απαντήσεις επι του άρθρου απο RSS 2.0. Παρακαλούμε σχολιάστε το άρθρο...( ή αφήστε σύνδεσμο trackback)

Δώστε απάντηση

Πρόσφατα Άρθρα

Προβεβλημένα Links

  • DIKTYO1 TV VIDEO PORTAL

Έυρεση στο Αρχείο

με ημερομηνία
με κατηγορία
'Ευρεση με Google

Photo Gallery

Kατηγορίες
blog καθημερινής ενημέρωσης alphafm.gr

Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Όροι χρήσης :απαγορεύεται η χρήση όλων των εικόνων, βίντεο, ειδήσεων, ρεπορτάζ, γραφικών χωρίς την άδεια του alphafm.gr και χωρίς την αναφορά πηγής

Στοιχεία Επικοινωνίας : Κολοκοτρώνη 20 - ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΤΚ 52100, 24670 26.945, apararas@gmail.com
Copyright ©2008-2017 alphafm.gr