Ποιοι είναι οι 30.000 υπάλληλοι που μπαίνουν σε εφεδρεία έως 27 Νοεμβρίου

Σε εφεδρεία βγαίνουν μέχρι τις 27 Νοεμβρίου 30 χιλιάδες απασχολούμενοι στο στενό και ευρύτερο δημόσιο τομέα, βάσει ερμηνευτικής εγκυκλίου του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, καθώς μέχρι τότε πρέπει να εκδοθούν από τη διοίκηση οι απαραίτητες διαπιστωτικές πράξεις για την ένταξη των υπαλλήλων σε εφεδρεία ή προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα υπό τις εξής προϋποθέσεις:

Οι αορίστου χρόνου ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ, των ΟΤΑ και των επιχειρήσεών τους, των ΝΠΙΔ που ανήκουν στο κράτος ή σε ΟΤΑ καθώς και των δημοσίων επιχειρήσεων, οργανισμών και ανωνύμων εταιρειών, αν ως το τέλος του 2013 αποκτούν συνταξιοδοτικό δικαίωμα.

Οι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι, οι υπάλληλοι των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ απολύονται αυτοδικαίως από την υπηρεσία τους με τη συμπλήρωση 35ετούς πραγματικής υπηρεσίας και του 55ου έτους της ηλικίας τους, εφόσον η συμπλήρωσή τους γίνει μέχρι τις 31-12-2013 και δικαιούται πλήρη σύνταξη.

60% του μισθού
Η χρονική διάρκεια της εφεδρείας είναι 24 μήνες και θα λαμβάνουν το 60% του βασικού τους μισθού.

Σε εφεδρεία όμως οδηγούνται άμεσα και όλοι οι απασχολούμενοι σε 8 φορείς, οι οποίοι καταργούνται και συγκεκριμένα: Συμβούλιο Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής, Εθνικός Οργανισμός Ερευνας και Τεχνολογίας, «Εκπαιδευτικό Κέντρο Επιμόρφωσης Δασικών Υπαλλήλων», Σταθμός Ελέγχου Κάπρων,«Εθνικό Κέντρο Θεάτρου και Χορού», Εθελοντικός Οργανισμός «Εργο Πολιτών», Εθνικό Στάδιο Νέας Ιωνίας Βόλου ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟ και «Κέντρο Εκπαίδευσης στην Ιππασία».

Παράλληλα σε άλλους 34 φορείς που συγχωνεύονται ή λύονται, το προσωπικό τους εντάσσεται σε εφεδρεία, σε περίπτωση που μέχρι το τέλος του μήνα δεν έχουν εκδοθεί αποφάσεις μεταφοράς τους στους νέους φορείς από τα αρμόδια όργανα.

Πρόκειται για τους: Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών, Εθνικό Κέντρο Ιστιοπλοΐας Πειραιά, Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Γλυφάδας «Ματθαίος Λιούγκας», Εθνικό Κλειστό Γυμναστήριο Πειραιά «Πέτρος Καπαγέρωφ», Εθνικό Αθλητικό και Ναυτικό Κέντρο Ιωαννίνων, Εθνικό Σκοπευτήριο Χανίων, Οπερα Δωματίου Θεσσαλονίκης, Οργανισμό Ανάπτυξης και Διαχείρισης Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης», Οργανισμό Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ελαιώνα Αττικής, Φορέα Διαχείρισης και Ανάπλασης του ποταμού Κηφισού, Αλεξάνδρειο Αθλητικό Μέλαθρον Θεσσαλονίκης, Εθνικό Ναυταθλητικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, Περιφερειακό Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, Εθνικό Γυμναστήριο Μίκρας Θεσσαλονίκης, Ανώνυμη Εταιρεία Βιομηχανικής Ερευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Βιομηχανίας Τροφίμων, Παρατηρητήριο για την Ψηφιακή Ελλάδα, Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε., «Ανώνυμη Εταιρεία τεχνολογικής ανάπτυξης κεραμικών και πυρίμαχων (ΕΚΕΠΥ Α.Ε.), «Εταιρεία τεχνολογικής ανάπτυξης κλωστοϋφαντουργίας, ένδυσης και ινών Α.Ε.», «Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης των Μελών του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας», «Οργανισμός Προβολής Ελληνικού Πολιτισμού Α.Ε.», «ΑΓΡΟΤΗΜΑ» Α.Ε., «Κτηματική Εταιρεία Δημοσίου Α.Ε.», «Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού Α.Ε.», ΕΡΤ Α.Ε., «Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης Α.Ε.», «Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων Α.Ε.», «Δημόσια Επιχείρηση Ανέγερσης Νοσηλευτικών Μονάδων Α.Ε.»,«ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.», ΕΟΜΜΕΧ, «Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών», «Εθνικό Ιδρυμα Νεότητας», Εθνικό Ιδρυμα Αγροτικής Ερευνας, «Οργανισμός Γεωργικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Απασχόλησης», «Οργανισμός Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων και «Ελληνικός Οργανισμός Γάλακτος και Κρέατος».

Παράλληλα διευκρινίζεται για τους φορείς υποδοχής του πλεονάζοντος προσωπικού ότι μέχρι το τέλος του έτους θα πρέπει να «βγάλουν» σε εφεδρεία προσωπικό των κατηγοριών ΥΕ και ΔΕ ισάριθμο με εκείνο που εντάχθηκε σε αυτούς, διαφορετικά θα οδηγηθεί σε εφεδρεία το σύνολο απασχολούμενων των κατηγοριών αυτών.

Κριτήρια
Κριτήριο ένταξης στην εργασιακή εφεδρεία αποτελεί η προϋπηρεσία του εργαζομένου στον φορέα προέλευσης ή υποδοχής, εντασσομένων στην εργασιακή εφεδρεία όσων έχουν την ολιγότερη προϋπηρεσία.

Τέλος συνταξιοδοτούνται υποχρεωτικά οι υπάλληλοι που έχουν συμπληρώσει τα απαιτούμενα χρόνια και έχουν ζητήσει να παραμείνουν στις θέσεις τους για επιπλέον 3 χρόνια. Από τις διατάξεις αυτές εξαιρούνται μια σειρά από υπάλληλοι, μεταξύ των οποίων εκπαιδευτικοί, γιατροί του ΕΣΥ, σωφρονιστικοί υπάλληλοι.

Μικρότερος κατά 30% ο δημόσιος τομέας

«Μαχαίρι» κατά τουλάχιστον 30% στις οργανικές μονάδες του Δημοσίου (γραφεία, τμήματα, διευθύνσεις, γενικές διευθύνσεις κ.λπ.), βάζει μέχρι το τέλος του χρόνου η κυβέρνηση. Η εξέλιξη αυτή «συμπαρασύρει» ταυτόχρονα τους απασχολούμενους σε αυτές υπαλλήλους, καθώς οδηγεί σε κατάργηση των οργανικών θέσεων. Ειδικότερα, στις αρχές Νοεμβρίου θα συσταθεί σε κάθε υπουργείο Επιτροπή Αναδιοργάνωσης Δημοσίων Υπηρεσιών η οποία και θα εισηγηθεί για τις υπηρεσιακές μονάδες που θα καταργηθούν ή θα συγχωνευθούν καθώς και για όσες οργανικές θέσεις πρέπει να ανακατανεμηθούν.

Η ανακατανομή των οργανικών θέσεων διενεργείται ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής κάθε υπουργείου με κοινή απόφαση του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2011 το αργότερο, με την οποία προσδιορίζονται οι πλεονάζουσες οργανικές θέσεις προσωπικού. Αυτές, μεταφέρονται στα υπουργεία ή στα ΝΠΔΔ όπου υπάρχουν ελλείψεις και είναι αναγκαίες για την εύρυθμη λειτουργία τους, με κοινή απόφαση των υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Οικονομικών καθώς και του αρμόδιου κατά περίπτωση υπουργού.

Ωστόσο, εάν δεν υπάρχουν ελλείψεις, τότε οι οργανικές θέσεις καταργούνται και κατά συνέπεια παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο ακόμη και απολύσεων, αν και δεν γίνεται σαφής αναφορά. Σε δεύτερη φάση, πάλι και μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2011, θα προσδιοριστούν οι φορείς του στενού και ευρύτερου δημόσιου τομέα των οποίων οι οργανικές μονάδες και το προσωπικό θα αξιολογηθούν, με τη συνδρομή εξωτερικών συμβούλων. ΗΜΕΡΗΣΙΑ

Δημοσιεύτηκε απο τον στις 2,Νοέμβριος, 2011, 8:15 μμ. στις Κατηγορίες HOT - ΕΙΔΗΣΕΙΣ, photos, ΕΛΛΑΔΑ. Νπορείτε να παρακολουθείσετε τισ απαντήσεις επι του άρθρου απο RSS 2.0. Παρακαλούμε σχολιάστε το άρθρο...( ή αφήστε σύνδεσμο trackback)

Δώστε απάντηση

Πρόσφατα Άρθρα

Προβεβλημένα Links

  Έυρεση στο Αρχείο

  με ημερομηνία
  με κατηγορία
  'Ευρεση με Google

  Photo Gallery

  Kατηγορίες
  blog καθημερινής ενημέρωσης alphafm.gr

  Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

  Όροι χρήσης :απαγορεύεται η χρήση όλων των εικόνων, βίντεο, ειδήσεων, ρεπορτάζ, γραφικών χωρίς την άδεια του alphafm.gr και χωρίς την αναφορά πηγής

  Στοιχεία Επικοινωνίας : Κολοκοτρώνη 20 - ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΤΚ 52100, 24670 26.945, apararas@gmail.com
  Copyright ©2008-2017 alphafm.gr