Προκηρύξεις τον Δεκέμβριο για κοινωφελή απασχόληση

Το πρόγραμμα ξεκινά με την Ανατολική Μακεδονία – Θράκη –

Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει, μετά από κωλυσιεργία αρκετών μηνών, το πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας, το οποίο θα «ανοίξει» 57.400 θέσεις εργασίας για ανέργους. Το πρόγραμμα, ξεκινά με την Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, ενώ θα ακολουθήσουν οι Περιφερειακές Ενότητες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου.

Η πρόσληψη των ωφελούμενων ανέργων θα γίνει από Φορείς μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα και θα τοποθετηθούν στις θέσεις εργασίας από τους συμπράττοντες φορείς (ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα).

Ο αρχικός σχεδιασμός ανέθετε την ευθύνη για τη διεξαγωγή του προγράμματος σε μη κυβερνητικές οργανώσεις, ωστόσο στη συνέχεια αποφασίστηκε μετά από νομοθετική ρύθμιση να μετατεθούν όλες οι αρμοδιότητες υπό τον πλήρη έλεγχο και την επίβλεψη του ΑΣΕΠ.

Η πολυπόθητη δράση αναμένεται να δώσει δουλειά εξάμηνης διάρκειας σε 57.400 νέους, επαγγελματίες και επιστήμονες, ενώ όσοι ενταχθούν στο πρόγραμμα θα λαμβάνουν μηνιαίο επίδομα κοινωνικής εργασίας 625 ευρώ και θα έχουν πλήρη ασφαλιστική και συνταξιοδοτική κάλυψη.

Τα επόμενα βήματα
Μέσα στο πρώτο 15νθήμερο του Δεκεμβρίου το υπουργείο θα ανακοινώσει τις εγκρίσεις των θέσεων στους φορείς απασχόλησης, δηλαδή τους δικαιούχους. Εν συνεχεία ο δικαιούχος θα στείλει το επικαιροποιημένο εγκεκριμένο μνημόνιο συνεργασίας (το οποίο θα είναι βασισμένο στα στοιχεία της έγκρισης) στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης.

Ακολούθως και αφού δοθεί το «πράσινο φως» από τη Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών & Αλλων Πόρων, ο φορέας αποστέλλει την ανακοίνωση πρόσληψης στο ΑΣΕΠ για να πάρει την έγκριση της Αρχής.

Αν και εφόσον το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού δώσει την έγκριση, τότε οι θέσεις προκηρύσσονται από τον φορέα και αναρτώνται αυτομάτως στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ και στις Περιφέρειες.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν κανονικά τις αιτήσεις τους στον φορέα απασχόλησης, ενώ μετά την ολοκλήρωση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, ο κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει ένσταση στο ΑΣΕΠ.

Ποιοι μπορούν να ενταχθούν
Οι υποψήφιοι για τις θέσεις κοινωφελούς εργασίας πρέπει να είναι άνεργοι με δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή αγρότες, ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, που δεν διαθέτουν, ή δεν δικαιούνται δελτίο ανεργίας. Σημαντικά κριτήρια επιλογής είναι η κατάσταση ανέργου, η οικογενειακή κατάσταση (μονογονεϊκές οικογένειες κ.λπ.), το οικογενειακό εισόδημα, η κατάσταση υγείας του ανέργου και η εντοπιότητα.

– Mακροχρόνια άνεργοι

– Βραχυχρόνια άνεργοι που δεν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας

– Εμποροι και λοιποί επαγγελματίες που διέκοψαν τη δραστηριότητά τους πριν από δύο έτη

– Υποαπασχολούμενοι, ελεύθεροι επαγγελματίες και επιστήμονες (δικηγόροι, μηχανικοί, ιατροί, κ.ο.κ.) βάσει εισοδηματικών κριτηρίων

– Ανεργοι έως 30 ετών που αναζητούν εργασία.

Προσλήψεις υπό τον έλεγχο του ΑΣΕΠ

Η διαδικασία της πρόσληψης ωφελουμένων στα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας τελεί υπό τον έλεγχο και την εποπτεία του ΑΣΕΠ.

Μετά τη νομοθετική ρύθμιση η Ανεξάρτητη Αρχή αναλαμβάνει: την έγκριση της ανακοίνωσης πρόσληψης, τον έλεγχο της νομιμότητας των πινάκων κατάταξης που καταρτίζουν οι δικαιούχοι φορείς και την εξέταση των ενστάσεων που υποβάλλουν οι συμμετέχοντες κατά των συγκεκριμένων πινάκων.

Επιπλέον, στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ θα αναρτώνται η επωνυμία του δικαιούχου, η επωνυμία του συμπράττοντος φορέα, ο νομός και ο δήμος στον οποίο υλοποιείται το πρόγραμμα, ο αριθμός ανακοίνωσης ΚΟΧ, ο αριθμός των προς πλήρωση θέσεων ανά κατηγορία και ειδικότητα προσωπικού, η χρονική διάρκεια των συμβάσεων εργασίας, η ημερομηνία έγκρισης της ανακοίνωσης από το ΑΣΕΠ, καθώς και η ημερομηνία ανάρτησης της ανακοίνωσης στα γραφεία του φορέα απασχόλησης.

Οι φορείς απασχόλησης θα πρέπει να χρησιμοποιούν αποκλειστικά το υπόδειγμα ανακοίνωσης πρόσληψης του ΑΣΕΠ, ενώ θα πρέπει να ζητούν από τους ενδιαφερόμενους να χρησιμοποιούν ένα ειδικό έντυπο αίτησης που θα έχει κωδικό ΚΟΧ.1. Τέλος, θα πρέπει να τονιστεί ότι οι ενστάσεις των υποψηφίων θα υποβάλλονται απευθείας στην Ανεξάρτητη Αρχή, από όπου και θα εκδικάζονται.

Τα έργα στις περιφέρειες

Στην Περιφέρεια της Αττικής, ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 36.093.750 ευρώ, ενώ οι ωφελούμενοι άνεργοι φτάνουν συνολικά τους 8.000 και κατανέμονται ως εξής: στον Βόρειο Τομέα 1.000, στον Νότιο Τομέα 1.100, στον Ανατολικό Τομέα 1.120, στον Δυτικό Τομέα 1.800, στον Πειραιά 1.670, στα νησιά 300 και στη Δυτική Αττική 1.010.

Στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ο συνολικός αριθμός των ωφελούμενων ανέρχεται σε 900, ενώ στην Περιφέρεια Κρήτης θα έχουμε την άμεση ένταξη 2.950 ανέργων σε δράσεις κοινωφελούς εργασίας.

Στη Δυτική Μακεδονία θα έχουμε την ένταξη 2.000 ανέργων, ενώ στην Ηπειρο ο αριθμός των ανέργων που θα επωφεληθούν αγγίζει τους 2.950 ανέργους.

Στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλίας το πρόγραμμα θα δώσει εργασία σε 5.300 ανέργους, ενώ στη Δυτική Ελλάδα 5.200 θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα.

Δύο χιλιάδες άνθρωποι θα έχουν την ευκαιρία να εργαστούν, μέσω των προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας, στη Στερεά Ελλάδα.

Τέλος, στην Κεντρική Μακεδονία θα εργαστούν 9.500 άνεργοι, στα Ιόνια Νησιά ο αριθμός των ωφελουμένων ανέρχεται σε 1.700, ενώ περίπου 1.700 άνεργοι θα εργαστούν στα προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας στο Βόρειο Αιγαίο.

Οι δράσεις
Τα Προγράμματα αφορούν κατά κύριο λόγο δράσεις κοινωνικής εργασίας, το φυσικό έργο ή οι υπηρεσίες των οποίων διαμορφώνονται στη λογική της ολοκληρωμένης παρέμβασης (δηλαδή με έναρξη, λήξη, συγκεκριμένο αποτέλεσμα, συγκεκριμένους πόρους, παρακολούθηση, αξιολόγηση). Περιλαμβάνουν ενδεικτικά:

 • Εργα συντήρησης ή μικρά κατασκευαστικά έργα δημοσίων ή/και αθλητικών υποδομών,
 • Εργα αποκατάστασης οικοσυστημάτων και προστασίας, διαχείρισης και ανάδειξης της βιοποικιλότητας,
 • Ανάδειξη πολιτιστικής κληρονομιάς,
 • Αποκατάσταση και βελτίωση αστικού και περιαστικού περιβάλλοντος,
 • Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων,
 • Περιβαλλοντική εκπαίδευση,
 • Διαχείριση και προστασία υδάτινων πόρων και δασών,
 • Δημιουργική απασχόληση παιδιών,
 • Προσωπικές κοινωνικές υπηρεσίες, όπως κατ’ οίκον φροντίδα ηλικιωμένων, ΑμεΑ, παιδική φροντίδα,
 • Κοινωνικές δράσεις, όπως κοινωνικά παντοπωλεία, διάθεση χρησιμοποιημένου ρουχισμού,
 • Οδική ασφάλεια μαθητών,
 • Σίτιση σε ολοήμερα σχολεία φτωχών/υποβαθμισμένων περιοχών,
 • Εκτακτες ανάγκες πολιτικής προστασίας.

ΘΟΔΩΡΗΣ ΒΓΕΝΗΣ – ΕΘΝΟΣ

Δημοσιεύτηκε απο τον στις 6,Δεκέμβριος, 2011, 7:29 μμ. στις Κατηγορίες HOT - ΕΙΔΗΣΕΙΣ, photos, ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ. Νπορείτε να παρακολουθείσετε τισ απαντήσεις επι του άρθρου απο RSS 2.0. Παρακαλούμε σχολιάστε το άρθρο...( ή αφήστε σύνδεσμο trackback)

Δώστε απάντηση

Πρόσφατα Άρθρα

Προβεβλημένα Links

 • DIKTYO1 TV VIDEO PORTAL

Έυρεση στο Αρχείο

με ημερομηνία
με κατηγορία
'Ευρεση με Google

Photo Gallery

Kατηγορίες
blog καθημερινής ενημέρωσης alphafm.gr

Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Όροι χρήσης :απαγορεύεται η χρήση όλων των εικόνων, βίντεο, ειδήσεων, ρεπορτάζ, γραφικών χωρίς την άδεια του alphafm.gr και χωρίς την αναφορά πηγής

Στοιχεία Επικοινωνίας : Κολοκοτρώνη 20 - ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΤΚ 52100, 24670 26.945, apararas@gmail.com
Copyright ©2008-2017 alphafm.gr