Ξεκινά την προσεχή εβδομάδα το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας

Φυσικά όχι από την Δ.Μακεδονία αλλά πρώτα σε Ανατ. Μακεδονία – Θράκη και Βόρειο – Νότιο Αιγαίο.

 

Πίεσε κανείς, έτρεξε κανείς ( εκτός από την διοίκηση του εργατικού κέντρου). Όλοι μιλούσαν για τις θέσεις και άλλοι το ξεκινούν, η Καστοριά απλά παρακολουθεί. ΔΑΚΗΣ,ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ,δήμαρχοι,περιφερειακοί σύμβουλοι ΜΗΔΕΝ……

Το πρόγραμμα θα «τρέξει» πρώτα σε Ανατ. Μακεδονία – Θράκη και Βόρειο – Νότιο Αιγαίο.Δείτε αναλυτικό πίνακα με τα κριτήρια αλλά και την βαθμολογία που αποκτά κάποιος. Με βάση την βαθμολογία περίπου 440 άτομα όταν ξεκινήσει και στον νομό Καστοριάς το πρόγραμμα θα απασχοληθούν για περίπου 5 μήνες.

Ξεκινά την προσεχή εβδομάδα το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας, φιλοδοξώντας να προσφέρει 57.000 ευκαιρίες για δουλειά σε ανέργους απ’ όλη την ελληνική επικράτεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι πρώτες προκηρύξεις θα «τρέξουν» στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης (θέσεις) και Βορείου-Νοτίου Αιγαίου (2.600 θέσεις). Οι δικαιούχοι φορείς (Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα) και οι συμπράττοντες φορείς (ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού και νομικά πρόσωπα αυτών) θα καταρτίζουν το πρόγραμμα βάσει των προτύπων του ΑΣΕΠ για τις συμβάσεις εποχικού προσωπικού. Ωφελούμενοι θα είναι Ελληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους-μέλους της ΕΕ ή μετανάστες με δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας που είναι άνεργοι (με δελτίο ανεργίας σε ισχύ), ή αγρότες ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ με ατομικό εισόδημα έως και 10.500 ευρώ (το οικονομικό έτος 2011). Κάθε δικαιούχος μπορεί να απασχοληθεί σε μια θέση εργασίας έως 5 μήνες (μέσα σε διάστημα ενός έτους), ενώ το ποσό της επιχορήγησης για κάθε ημέρα εργασίας ανέρχεται σε 25 ευρώ, με όριο τα 625 ευρώ τον μήνα.

Η διαδικασία της πρόσληψης
Το ΑΣΕΠ θα έχει καταλυτικό ρόλο στη διαδικασία της πρόσληψης ωφελουμένων στα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας καθώς αναλαμβάνει: την έγκριση της ανακοίνωσης πρόσληψης, τον έλεγχο της νομιμότητας των πινάκων κατάταξης που καταρτίζουν οι δικαιούχοι φορείς και την εξέταση των ενστάσεων που υποβάλλουν οι συμμετέχοντες κατά των συγκεκριμένων πινάκων.

Ωστόσο, αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως η προθεσμία υποβολής ενστάσεων περιορίστηκε στις τρεις ημέρες μετά την ανάρτηση της προκήρυξης (έναντι δέκα ημερών που ισχύει για τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου).

Επιπλέον, στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ θα αναρτώνται η επωνυμία του Δικαιούχου, η επωνυμία του συμπράττοντος φορέα, ο Νομός και ο Δήμος στον οποίο υλοποιείται το πρόγραμμα, ο αριθμός ανακοίνωσης (ΚΟΧ), ο αριθμός των προς πλήρωση θέσεων ανά κατηγορία και ειδικότητα προσωπικού, η χρονική διάρκεια των συμβάσεων εργασίας, η ημερομηνία έγκρισης της ανακοίνωσης από το ΑΣΕΠ, καθώς και η ημερομηνία ανάρτησης της ανακοίνωσης στα γραφεία του φορέα απασχόλησης.

Θα πρέπει να επισημανθεί πως οι προκηρύξεις θα δημοσιεύονται σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα (από την σχετική Περιφέρεια) και θα αναρτώνται στα γραφεία του Δικαιούχου, σε όλα τα δημοτικά καταστήματα του δήμου, σε όλα τα ΚΠΑ ΟΑΕΔ του νομού και στην ιστοσελίδα www.epanad.gov.gr.

Οι φορείς απασχόλησης θα πρέπει να χρησιμοποιούν αποκλειστικά το υπόδειγμα ανακοίνωσης πρόσληψης του ΑΣΕΠ, ενώ θα πρέπει να ζητούν από τους ενδιαφερόμενους να χρησιμοποιούν ένα ειδικό έντυπο αίτησης που θα έχει κωδικό ΚΟΧ.1.

Σε ποια έργα θα απασχοληθούν

Τα Προγράμματα αφορούν κατά κύριο λόγο δράσεις κοινωνικής εργασίας, και περιλαμβάνουν ενδεικτικά:

 • Εργα συντήρησης ή μικρά κατασκευαστικά έργα δημόσιων ή/και αθλητικών υποδομών,
 • Εργα αποκατάστασης οικοσυστημάτων και προστασίας, διαχείρισης και ανάδειξης της βιοποικιλότητας,
 • Ανάδειξη πολιτιστικής κληρονομιάς,
 • Αποκατάσταση και βελτίωση αστικού και περιαστικού περιβάλλοντος,
 • Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων,
 • Περιβαλλοντική εκπαίδευση,
 • Διαχείριση και προστασία υδάτινων πόρων και δασών,
 • Δημιουργική απασχόληση παιδιών,
 • Προσωπικές κοινωνικές υπηρεσίες, όπως κατ’ οίκον φροντίδα ηλικιωμένων, ΑμεΑ, παιδική φροντίδα,
 • Κοινωνικές δράσεις, όπως κοινωνικά παντοπωλεία, διάθεση χρησιμοποιημένου ρουχισμού,
 • Οδική ασφάλεια μαθητών,
 • Σίτιση σε ολοήμερα σχολεία φτωχών/υποβαθμισμένων περιοχών,
 • Εκτακτες ανάγκες πολιτικής προστασίας.

188 εκατ. ευρώ για 57.000 ανέργους σε όλη τη χώρα

Συνάντηση με τους περιφερειάρχες πραγματοποίησε χθες ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Ο κ. Κουτρουμάνης, που συνοδευόταν από τη γενική γραμματέα Κοινοτικών και Αλλων Πόρων, Αννα Δαλαπόρτα, συζήτησε με τους αιρετούς επικεφαλής για τα προγράμματα ενίσχυσης της απασχόλησης, διατήρησης των θέσεων εργασίας και κατάρτισης εργαζομένων και ανέργων.

Σχετικά με το πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας, με ωφελούμενους 57.000 ανέργους, ύψους 188 εκατ. ευρώ, ο υπουργός Εργασίας τόνισε πως οι διαδικασίες υλοποίησης έχουν ξεκινήσει και μέχρι το τέλος του Δεκεμβρίου θα έχουν προωθηθεί όλες οι προσκλήσεις προς τους δικαιούχους.

Ηδη ξεκίνησε η διαδικασία στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, ενώ ακολουθούν μέσα στην εβδομάδα και οι προσκλήσεις για το Βόρειο και Νότιο Αιγαίο, καθώς και για την Ηπειρο. Σύμφωνα με τον κ. Κουτρουμάνη, «στόχος μας είναι να προωθήσουμε άμεσα τα προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας και Κατάρτισης μέσω Επιταγής Ενταξης, καθώς και τα ΤΟΠΣΑ, που αφορούν συνολικά 100.000 ωφελούμενους.

Ολοι μας πρέπει να εργαστούμε με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα, δεδομένου του εκρηκτικού προβλήματος της ανεργίας, ιδιαίτερα στους νέους ανθρώπους».

Πληροφορίες και από το ΕΘΝΟΣ (Της Αγγελικής Μαρίνου)

Πίνακας βαθμολογούμενων κριτηρίων

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ

1. Κατάσταση ανέργου

Μακροχρόνια άνεργος (>12 μηνών)

20

Νέος άνεργος έως και 30 ετών

25

Βραχυχρόνια άνεργος που δεν λαμβάνει επίδομα ανεργίας

15

Αγρότης (ατομικό εισόδημα έως και 10.500,00 € το οικονομικό έτος 2011)

10

2. Οικογενειακή κατάσταση

Μονογονεϊκή Οικογένεια

15

Εγγαμος/-η και οι δύο σύζυγοι άνεργοι

8

Με προστατευόμενα μέλη

5 (για κάθε) προστατευόμενο μέλος

3. Οικογενειακό εισόδημα

έως και 6.900,00 €

15

από 6.900,01 € έως και 12.000,00 €

10

από 12.000,01 € έως και 16.000,00 €

8

από 16.000,01 € έως και 22.000,00 €

6

από 22.000,01 € και άνω

0

4. Κατάσταση υγείας

ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 35% – 50%

6

ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω

8

5. Εντοπιότητα

Μόνιμος κάτοικος περιφερειακής ενότητας του νομού, στον οποίο υλοποιείται το πρόγραμμα ή του περιφερειακού τομέα, στον οποίο υλοποιείται το πρόγραμμα

10

 

 

Δημοσιεύτηκε απο τον στις 12,Δεκέμβριος, 2011, 12:07 πμ. στις Κατηγορίες HOT - ΕΙΔΗΣΕΙΣ, photos, ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ. Νπορείτε να παρακολουθείσετε τισ απαντήσεις επι του άρθρου απο RSS 2.0. Παρακαλούμε σχολιάστε το άρθρο...( ή αφήστε σύνδεσμο trackback)

1 σχόλιο για “Ξεκινά την προσεχή εβδομάδα το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας”

 1. […] blog καθημερινής ενημέρωσης Μπορείτε να ακολουθήσετε τις απαντήσεις σε αυτή […]

Δώστε απάντηση

Πρόσφατα Άρθρα

Προβεβλημένα Links

 • DIKTYO1 TV VIDEO PORTAL

Έυρεση στο Αρχείο

με ημερομηνία
με κατηγορία
'Ευρεση με Google

Photo Gallery

Kατηγορίες
blog καθημερινής ενημέρωσης alphafm.gr

Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Όροι χρήσης :απαγορεύεται η χρήση όλων των εικόνων, βίντεο, ειδήσεων, ρεπορτάζ, γραφικών χωρίς την άδεια του alphafm.gr και χωρίς την αναφορά πηγής

Στοιχεία Επικοινωνίας : Κολοκοτρώνη 20 - ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΤΚ 52100, 24670 26.945, apararas@gmail.com
Copyright ©2008-2017 alphafm.gr