ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ –ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Του Πρόδρομου Γιαννά, Καθηγητή  Παραρτήματος Καστοριάς

Η παρούσα έκθεση είναι μια αρχική προσέγγιση στην πρόσκληση που απηύθυνε την 1η Νοεμβρίου 2011  η Υπουργός Παιδείας προς τις Διοικήσεις των ανωτάτων ιδρυμάτων για την εσωτερική αναδιάρθρωση τους σε Σχολές και την περαιτέρω κατάργηση-συγχώνευση τμημάτων, σχολών και ιδρυμάτων.

 

Το παρόν κείμενο υιοθετεί τα κριτήρια που πρότεινε η Υπουργός στην επιστολή της για την αναδιάταξη του χώρου της ανώτατης εκπαίδευσης και την εσωτερική ανασυγκρότηση των ιδρυμάτων.  Τα κριτήρια αυτά είναι ο αριθμός των ενεργών φοιτητών, η αξιοποίηση της υφιστάμενης υλικοτεχνικής υποδομής, το ανθρώπινο δυναμικό, ο αριθμός των αποφοίτων και η απορρόφηση τους από την αγορά εργασίας καθώς και η συνεισφορά των ιδρυμάτων στην ανάπτυξη της χώρας.

Η Υφιστάμενη Κατάσταση

Στη Δυτική Μακεδονία λειτουργούν το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (1983 – σήμερα) με 17 τμήματα διασκορπισμένα σε Κοζάνη (8 τμήματα), Καστοριά (3 τμήματα), Φλώρινα (3 τμήματα), Γρεβενά (3 τμήματα) και Πτολεμαΐδα (1 τμήμα) και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (2003 – σήμερα) με 6 συνολικά τμήματα, 4 εκ των οποίων στην Φλώρινα και 2 στην Κοζάνη.

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας αριθμεί περίπου 130-140 μέλη ΕΠ (Εκπαιδευτικού Προσωπικού), 70 περίπου διοικητικούς υπαλλήλους και διαθέτει σύγχρονες ιδιόκτητες κτηριακές εγκαταστάσεις σε όλες τις πόλεις.  Στην Κοζάνη έχουν την έδρα τους δύο σχολές, η Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) και η Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας  (ΣΔΟ). Η Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών αποτελείται από τα εξής  6 τμήματα: Ηλεκτρολογίας, Μηχανολογίας, Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος, Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης, Βιομηχανικού Σχεδιασμού και το Γενικό Τμήμα. Στην ΣΤΕΦ υπηρετούν περίπου 70 μέλη Ε.Π. Η ΣΔΟ αποτελείται από τα εξής 3 τμήματα : Λογιστικής, Διοίκησης Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών .  Στη ΣΔΟ υπηρετούν περίπου 20-24 μέλη ΕΠ. Στη Κοζάνη λειτουργούν δύο μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών: Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (σε σύμπραξη με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας) και Μηχατρονικής  (σε σύμπραξη με το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο της Καταλονίας). Το Τμήμα Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης έχει περάσει επιτυχώς την διαδικασία εξωτερικής αξιολόγησης της ΑΔΙΠ και αναμένεται η Επιτροπή για την εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Ηλεκτρολογίας. Το κεντρικό κτηριακό συγκρότημα περιλαμβάνει Διοικητήριο, αίθουσες διδασκαλίας, αμφιθέατρα, εστιατόριο, κυλικείο, κλειστό γυμναστήριο, γήπεδα, φοιτητική εστία, και το σύγχρονο κτήριο του Κέντρου Τεχνολογικής Έρευνας όπου εκτός από τις εγκαταστάσεις του Κέντρου στο κτήριο φιλοξενείται η Κεντρική Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος καθώς και διενεργούνται  μαθήματα.

Η Φλώρινα είναι η έδρα της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας η οποία απαρτίζεται από τα εξής 3 τμήματα: Φυτικής Παραγωγής, Ζωικής Παραγωγής και Εμπορίας και Ποιοτικού Ελέγχου Αγροτικών Προϊόντων .  Στην Φλώρινα υπηρετούν περίπου 20 μέλη ΕΠ και 7 μέλη ΕΤΠ (Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό).  Η Φλώρινα διαθέτει διατηρητέο νεοκλασικό  διδακτήριο, σύγχρονο κτήριο που στεγάζει την Βιβλιοθήκη και την Φοιτητική Εστία , αγρόκτημα. Και καλλιεργήσιμες εκτάσεις.  Για το έτος 2011-12 το Υπουργείο Παιδείας αποφάσισε να γίνει αναστολή εισακτέων στα  Τμήματα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής και επιπρόσθετα ο αριθμός εισακτέων ήταν ελάχιστος για αρκετά ακαδημαϊκά έτη με αποτέλεσμα σήμερα  ο   αριθμός των ενεργών φοιτητών να είναι πολύ περιορισμένος..  Αντίθετα το κόστος λειτουργίας του Παραρτήματος  Φλώρινας είναι σημαντικό λόγω επισκευών στις κτηριακές εγκαταστάσεις ιδιαίτερα του διατηρητέου κτηρίου, και των εξόδων λειτουργίας του αγροκτήματος συμπεριλαμβανομένου του ζωικού κεφαλαίου.  Τα τμήματα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής έχουν υποβληθεί στην διαδικασία εξωτερικής αξιολόγησης της ΑΔΙΠ και οι εκθέσεις τους αναμένονται να δημοσιευθούν σύντομα.

Το Παράρτημα Καστοριάς αποτελείται από τα εξής 3 αυτόνομα (δεν είναι ενταγμένα σε σχολές)  τμήματα: Διεθνούς Εμπορίου, Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας και Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών.  Στο Παράρτημα Καστοριάς υπηρετούν 16 μέλη ΕΠ, 3 μέλη ΕΤΠ, 5 διοικητικοί υπάλληλοι εκ των οποίων 2 είναι βιβλιοθηκονόμοι.  Το ιδιόκτητο κτηριακό συγκρότημα του ΤΕΙ στη Καστοριά αποτελείται από 2 σύγχρονα κτήρια, ένα μικρότερο κτήριο με αίθουσες εργαστηρίων και κυλικείο.  Το Τμήμα Διεθνούς Εμπορίου λειτουργεί για τέταρτο συνεχόμενο χρόνο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA).  To Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας έχει τον μεγαλύτερο αριθμό ενεργών φοιτητών σ’ όλο το ΤΕΙ ΔΜ (2625 με στοιχεία 28-11-11).  Τα Τμήματα Διεθνούς Εμπορίου και Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας έχουν περάσει επιτυχώς την διαδικασία εξωτερικής αξιολόγησης της ΑΔΙΠ.  Το Παράρτημα Καστοριάς διαθέτει σήμερα προσεγγιστικά το 30-35% επί του συνόλου των ενεργών φοιτητών του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (με βάση τον Εύδοξο για 2010-2011).

Το Παράρτημα Γρεβενών αποτελείται από τα εξής 3 αυτόνομα τμήματα: Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία,  Επιχειρησιακής Πληροφορικής και Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού.  Το Παράρτημα Γρεβενών διαθέτει κτηριακό συγκρότημα αποτελούμενο από 2 σύγχρονα κτήρια (παρόμοιο με της Καστοριάς).  Στα Γρεβενά υπηρετούν 5 μέλη ΕΠ, όλοι ενταγμένοι στο Τμήμα Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία.  Το Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού έχει ελάχιστους ενεργούς  φοιτητές και το έτος 2011 η Συνέλευση του ΤΕΙ ΔΜ είχε προτείνει στο Υπουργείο Παιδείας την ενσωμάτωση του στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων της ΣΔΟ Κοζάνης.  Το Παράρτημα Γρεβενών δεν στελεχώνεται από διοικητικούς υπαλλήλους του ΤΕΙ ΔΜ.

Στη Πτολεμαϊδα λειτουργεί  από το 2009 η Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας  με μόνο το Τμήμα Μαιευτικής.  Έχει προταθεί από το ΣΑΤΕ και έχει ΦΕΚ ίδρυσης και το Τμήμα Εργοθεραπείας  αλλά δεν έχει λειτουργήσει.  Το Τμήμα Μαιευτικής καλύπτει κάθε χρόνο τις διαθέσιμες θέσεις εισακτέων (περίπου 100 το έτος) αλλά είναι πλήρως αστελέχωτο. Δεν  διαθέτει κανένα μέλος  ΕΠ, ΕΤΠ και κανένα διοικητικό υπάλληλο του ΤΕΙ ΔΜ.  Το κτήριο λειτουργίας είναι ένα ανακαινισμένο από το ΤΕΙ επαγγελματικό λύκειο στο οποίο λειτουργεί και εστιατόριο. Το  κόστος λειτουργίας του τμήματος Μαιευτικής (ισχύει για κάθε τμήμα ΣΕΥΠ) είναι ισοδύναμο με 4 τμήματα της ΣΔΟ !!!

 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας έχει αναπτυχθεί σε δύο πόλεις, στη Κοζάνη και στη Φλώρινα.  Στη Κοζάνη είναι το κτήριο της Κεντρικής Διοίκησης και είναι η έδρα της Πολυτεχνικής Σχολής που απαρτίζεται από τα εξής 2 τμήματα: Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.  Συνολικά, υπηρετούν στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας  91 μέλη ΔΕΠ και 51 διοικητικοί υπάλληλοι.  Το Τμήμα Μηχανολόγων διαθέτει 16 μέλη ΔΕΠ και το Τμήμα Πληροφορικής 8 μέλη ΔΕΠ.  Το Πανεπιστήμιο δεν διαθέτει ιδιόκτητες κτηριακές εγκαταστάσεις στη Κοζάνη.  Στο μελλοντικό σχεδιασμό προβλέπεται η κατασκευή μέσω ΕΣΠΑ κτηριακών εγκαταστάσεων σε έκταση που έχει παραχωρηθεί στο Πανεπιστήμιο στη Περιοχή ΖΕΠ.  Στην Φλώρινα λειτουργούν η Παιδαγωγική Σχολή αποτελούμενη από τα 2 Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης και Νηπιαγωγών καθώς και τα εξής 2 ανεξάρτητα τμήματα: το Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών και το Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών.  Το Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης έχει 23 μέλη ΔΕΠ, το Τμήμα Νηπιαγωγών έχει 24 μέλη ΔΕΠ, το Βαλκανικών Σπουδών  21 μέλη ΔΕΠ και το Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών  δεν διαθέτει διορισμένα μέλη ΔΕΠ.  Το Πανεπιστήμιο προσφέρει μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών τόσο στη Κοζάνη όσο και στη Φλώρινα.  Το Πανεπιστήμιο διαθέτει ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στη Φλώρινα.  Το Πανεπιστήμιο διοικείται από Διοικούσα Επιτροπή στη οποία προεδρεύει  σήμερα ο Καθηγητής του ΑΠΘ Θεόδωρος Χατζηπαντελής.

 

Προτάσεις

 

Η Δυτική Μακεδονία, ως μια από τις 13 περιφέρειες της χώρας δεν μπορεί να μην διαθέτει τουλάχιστον ένα ανώτατο ίδρυμα στο νέο υπό διαμόρφωση  χάρτη της ανώτατης εκπαίδευσης (εκπαιδευτικός Καλλικράτης).  Στη νέα αναδυόμενη πραγματικότητα το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας μπορεί να πορευθεί με δύο εναλλακτικά σχέδια:

Σχέδιο Α .  Δημιουργία Νέου Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας μέσα από συνένωση ΤΕΙ και Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας ή

Σχέδιο Β. Αυτόνομη ανάπτυξη του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας μέσα από Εσωτερική Αναδιάρθρωση

Παρακάτω αναλύονται τα Σχέδια Α και Β για συζήτηση και κατάθεση ολοκληρωμένης πρότασης του ΤΕΙ ΔΜ προς το Υπουργείο και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Σε περίπτωση αδυναμίας κατάθεσης ολοκληρωμένης πρότασης από το ΤΕΙ ΔΜ, ο υπογράφων προτείνει την κατάθεση ενός Σχεδίου Γ που αφορά πρωτίστως το Παράρτημα Καστοριάς, ένα Παράρτημα το οποίο αντιμετωπίζει ιδιαίτερο πρόβλημα λόγω μη ύπαρξης  Σχολής .

 

Σχέδιο Α. Δημιουργία Νέου Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας μέσα από συνένωση ΤΕΙ και Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας

Το Νέο Πανεπιστήμιο θα είναι ένας ισχυρός πόλος ανώτατης εκπαίδευσης που θα προκύψει από την συνένωση των δύο ιδρυμάτων.  Μια τέτοια προοπτική θα αξιοποιήσει στο έπακρο τους διαθέσιμους υλικούς και ανθρώπινους πόρους και θα συνενώσει διάσπαρτες σήμερα δυνάμεις δημιουργώντας οικονομίες κλίμακας.  Σε πρώτη φάση η συνένωση μπορεί να ειδωθεί ως συγκατοίκηση κάτω από την ίδια ενιαία διοικητική στέγη. Καθένα από τα υφιστάμενα τμήματα (προγράμματα σπουδών) θα συνεχίσει να λειτουργεί ως έχει για διάστημα περίπου μίας εξαετίας κ αι παράλληλα θα αρχίσουν να δημιουργούνται από κοινού νέα προγράμματα σπουδών.  Στα υφιστάμενα και στα νέα προγράμματα σπουδών θα μπορούν να διδάξουν  όσοι καθηγητές διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα για το επίπεδο των σπουδών (κρίνεται απαραίτητος ο τίτλος διδακτορικού διπλώματος για την ανάθεση διδασκαλίας θεωρητικών μαθημάτων).  Το παραπάνω μοντέλο έχει υιοθετηθεί με επιτυχία στη Γαλλία όπως έχει καταδείξει ο συνάδελφος Κλεομένης Οικονόμου, στέλεχος της ΑΔΙΠ.  Η συνεργασία καθηγητών ΤΕΙ και Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο αφού στο παρελθόν και μέχρι και σήμερα μέλη ΕΠ του ΤΕΙ ΔΜ έχουν διδάξει και διδάσκουν σε προπτυχιακά κ αι μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών του Πανεπιστημίου ΔΜ.

Η χωροταξική διάρθρωση του Νέου Πανεπιστημίου θα έχει ως εξής:

Κοζάνη— Πολυτεχνική Σχολή

Καστοριά – Σχολή Οικονομικών, Διοικητικών και Κοινωνικών Επιστημών

Φλώρινα – Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών Γραμμάτων και Τεχνών

Γρεβενά- έδρα Σχολής Δια Βίου Μάθησης, έδρα Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών, έδρα Ερευνητικών Κέντρων και Ειδικών Εργαστηρίων (πχ. Εργαστήριο Αστροφυσικής, Κέντρο  Περιφερειακής Ανάπτυξης, κα).  Εναλλακτικά, θα μπορούσε να εξεταστεί η δημιουργία Σχολής Θετικών Επιστημών κάνοντας την αρχή με το Τμήμα Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών που σήμερα εδρεύει στη Καστοριά.

Στη Κοζάνη υπάρχουν οι κτηριακές υποδομές και ο αναγκαίος εργαστηριακός εξοπλισμός για να υποστηρίξουν την διδασκαλία και έρευνα της Πολυτεχνικής Σχολής. Η νέα Πολυτεχνική Σχολή θα απαρτίζεται από τα υφιστάμενα 2 τμήματα της Πολυτεχνικής του Πανεπιστημίου ΔΜ και τα 5 τμήματα της ΣΤΕΦ (πλην του Γενικού που θα καταργηθεί) του ΤΕΙ ΔΜ καθώς και από το Τμήμα Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών που θα μετακινηθεί από την Καστοριά όπου σήμερα εδρεύει στη Κοζάνη.  Η Σχολή ΣΤΕΓ του ΤΕΙ ΔΜ στη Φλώρινα θα καταργηθεί και τα μέλη ΕΠ που υπηρετούν σήμερα στη Φλώρινα θα υπαχθούν πρωτίστως στα προγράμματα σπουδών της Πολυτεχνικής Σχολής στη Κοζάνη και δευτερευόντως στην υπό διαμόρφωση Σχολή με έδρα την Καστοριά.

Στη Καστοριά θα είναι η έδρα της Σχολής Οικονομικών, Διοικητικών  και Κοινωνικών Επιστημών. Η Σχολή θα απαρτίζεται από τα παρακάτω υφιστάμενα τμήματα:

Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών του Πανεπιστημίου ΔΜ που θα μεταφερθεί από την Φλώρινα στη Καστοριά

Τα τμήματα Λογιστικής, Διοίκησης Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών που θα μεταφερθούν από την Κοζάνη στη Καστοριά

Τα τμήματα Εφαρμογές Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία και Επιχειρησιακής Πληροφορικής που θα μεταφερθούν από τα Γρεβενά στη Καστοριά

Τα τμήματα Διεθνούς Εμπορίου και Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας που έχουν ως έδρα την Καστοριά

Η Καστοριά διαθέτει σύγχρονες εγκαταστάσεις για την συγκρότηση της νέας Σχολής.  Επίσης  ο Δήμος Καστοριάς είναι διατεθειμένος να παραχωρήσει στη νέα Σχολή το σύγχρονο ανακαινισμένο κτήριο (περιοχή Ομόνοια) που προοριζόταν για την στέγαση του Τμήματος Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου ΔΜ (έχει ΦΕΚ ίδρυσης αλλά δεν λειτουργεί) και το πρώην Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που βρίσκεται σε απόσταση300 μέτρωναπό το ανακαινισμένο κτήριο. Καθηγητές του Τμήματος Βαλκανικών Σπουδών των οποίων τα γνωστικά αντικείμενα ανταποκρίνονται στις ανάγκες της νέας Σχολής που θα δημιουργηθεί στην Φλώρινα μπορούν να ενταχθούν σε αυτή μετά από αποδοχή της αίτησης τους.  Οι Καθηγητές του ΤΕΙ ΔΜ που σήμερα υπηρετούν στην ΣΔΟ της  Κοζάνης (περίπου 20) και στα  Γρεβενά (5 μέλη ΕΠ) θα έχουν την επιλογή, εφόσον τα γνωστικά τους αντικείμενα ανταποκρίνονται στις ανάγκες της Πολυτεχνικής Σχολής, να υποβάλουν αίτηση και να ενταχθούν στη Πολυτεχνική Σχολή Κοζάνης (κυρίως αφορά καθηγητές με γνωστικό αντικείμενο Πληροφορικής ή συναφές προς αυτό).

Η Φλώρινα θα διατηρήσει τη Παιδαγωγική Σχολή και το Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστημίου ΔΜ.  Η Φλώρινα θα καταστεί η έδρα της νέας Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών. Η Σχολή Γεωπονίας του ΤΕΙ ΔΜ στη Φλώρινα δεν κρίνεται βιώσιμη και οποιασδήποτε προσπάθεια ανόρθωσης της θα είναι πολυδάπανη και χρονοβόρα. Το κόστος και το ρίσκο ανόρθωσης-επανατοποθέτησης της Σχολής Γεωπονίας είναι πολύ μεγάλο και δυσβάσταχτο σε μια περίοδο παρατεταμένης ύφεσης που διέρχεται η χώρα.  Οι καθηγητές του ΤΕΙ ΔΜ που υπηρετούν στην ΣΤΕΓ μπορούν να επιλέξουν ένα από τα παρακάτω:  είτε ένταξη σε σχολές στη Κοζάνη ή στη Καστοριά   είτε ένταξη σε ομοειδή τμήματα που θα διατηρηθούν ανά την επικράτεια με πρώτη επιλογή τα πανεπιστημιακά τμήματα που εδρεύουν στη Θεσσαλονίκη.  Οι κτηριακές εγκαταστάσεις της ΣΤΕΓ θα αξιοποιηθούν από την νέα Σχολή.

Τα Γρεβενά, λόγω των σύγχρονων κτηριακών εγκαταστάσεων, μπορεί να αποτελέσουν την έδρα δύο νέων Σχολών που προβλέπει ο νέος Νόμος, της Σχολής  Δια Βίου Μάθησης  και της Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών. Επιπρόσθετα μπορεί να φιλοξενήσουν στις εγκαταστάσεις Κέντρα Ερευνών, Εξειδικευμένα Εργαστήρια καθώς και να αξιοποιούνται οι εγκαταστάσεις για την τέλεση συνεδρίων, ημερίδων και δημοσίων εκδηλώσεων.

Η Πτολεμαϊδα δεν μπορεί να ενταχθεί στον κορμό του νέου Πανεπιστήμιου και το Τμήμα Μαιευτικής θα πρέπει να ενσωματωθεί με Σχολή Υγείας και Πρόνοιας άλλου Ιδρύματος.

Σε περίπτωση που το Σχέδιο Α δεν γίνει αποδεκτό από τις Διοικήσεις των δύο ιδρυμάτων, το Υπουργείο Παιδείας κ αι την ΑΔΙΠ  προτείνεται το Σχέδιο Β με δύο παραλλαγές.

 

Σχέδιο Β.1 Εσωτερική Ανασυγκρότηση του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας  με κύριο κριτήριο την περιστολή των δαπανών.

Με βάση ότι το σύνολο των ενεργών φοιτητών του ΤΕΙ ΔΜ είναι 7880 (στοιχεία Εύδοξος 2010-2011) και  ένα σημαντικό ποσοστό εξ αυτών  (30-35%) φοιτά στη Καστοριά, οι δύο κύριοι γεωγραφικοί πόλοι ανάπτυξης του Ιδρύματος είναι η Κοζάνη και η Καστοριά.

Στη Κοζάνη θα είναι η έδρα της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών. Στη Σχολή θα ενταχθεί και το Τμήμα Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών που σήμερα εδρεύει στη Καστοριά.

Στη Καστοριά θα είναι η έδρα της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας. Στα υφιστάμενα τμήματα Διεθνούς Εμπορίου και Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας θα προστεθούν τα τμήματα Λογιστικής, Διοίκησης Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών που σήμερα εδρεύουν στην Κοζάνη και τα τμήματα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία και Επιχειρησιακής Πληροφορικής που σήμερα εδρεύουν στα Γρεβενά.  Η Καστοριά διαθέτει σύγχρονες εγκαταστάσεις για την συγκρότηση της νέας Σχολής.  Επίσης  ο Δήμος Καστοριάς είναι διατεθειμένος να παραχωρήσει στη νέα Σχολή το σύγχρονο ανακαινισμένο κτήριο (περιοχή Ομόνοια) που προοριζόταν για την στέγαση του Τμήματος Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου ΔΜ (έχει ΦΕΚ ίδρυσης αλλά δεν λειτουργεί) και το πρώην Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που βρίσκεται σε απόσταση300 μέτρωναπό το ανακαινισμένο κτήριο.   Οι Καθηγητές του ΤΕΙ ΔΜ που σήμερα υπηρετούν στην ΣΔΟ της  Κοζάνης (περίπου 20) και στα  Γρεβενά (5 μέλη ΕΠ) θα έχουν την επιλογή, εφόσον τα γνωστικά τους αντικείμενα ανταποκρίνονται στις ανάγκες της ΣΤΕΦ Κοζάνης  να υποβάλουν αίτηση και να ενταχθούν στη ΣΤΕΦ Κοζάνης (κυρίως αφορά καθηγητές με γνωστικό αντικείμενο Πληροφορικής ή συναφές προς αυτό).

Η Σχολή Γεωπονίας στην Φλώρινα και το Τμήμα Μαιευτικής στη Πτολεμαϊδα  καταργούνται. Οι φοιτητές  που ήδη φοιτούν συνεχίζουν μέχρι την απόκτηση πτυχίου τους και με αυτό δύναται η δυνατότητα να παραταθεί  η λειτουργία αυτών των τμημάτων για μια εξαετία. Σε περίπτωση μη ύπαρξης αυτού του ενδεχόμενου, οι φοιτητές μεταγράφονται σε άλλα ομοειδή τμήματα ανά την επικράτεια και οι καθηγητές της ΣΤΕΤ   μπορούν να επιλέξουν ένα από τα παρακάτω:  είτε ένταξη σε σχολές στη Κοζάνη ή στη Καστοριά   είτε ένταξη σε ομοειδή τμήματα που θα διατηρηθούν ανά την επικράτεια με πρώτη επιλογή τα τμήματα ΤΕΙ που εδρεύουν στη Θεσσαλονίκη.

Η κατάργηση των σχολών σε Φλώρινα και Πτολεμαϊδα μπορεί να γίνει αντικείμενο διαπραγμάτευσης με το Υπουργείο για την ένταξη νέων προγραμμάτων σπουδών στη ΣΤΕΦ και στο ΤΕΙ ΔΜ γενικότερα.

Τα Γρεβενά, λόγω των σύγχρονων κτηριακών εγκαταστάσεων, μπορεί να αποτελέσουν την έδρα δύο νέων Σχολών που προβλέπει ο νέος Νόμος, της Σχολής  Δια Βίου Μάθησης  και της Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών. Επιπρόσθετα μπορεί να φιλοξενήσουν στις εγκαταστάσεις Κέντρα Ερευνών, Εξειδικευμένα Εργαστήρια καθώς και να αξιοποιούνται οι εγκαταστάσεις για την τέλεση συνεδρίων, ημερίδων και δημοσίων εκδηλώσεων.

Σχέδιο Β.2 Εσωτερική Ανασυγκρότηση του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας  χωρίς το κύριο κριτήριο της περιστολή ς των δαπανών.

Στη Κοζάνη εδρεύουν οι Σχολές ΣΤΕΦ και ΣΔΟ ως έχουν σήμερα . Tα τμήματα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία και Επιχειρησιακής Πληροφορικής που σήμερα εδρεύουν στα Γρεβενά εντάσσονται στη ΣΔΟ και μεταφέρονται στη Κοζάνη.

Στη Καστοριά δημιουργείται Σχολή Οικονομικών  και Κοινωνικών Επιστημών αποτελούμενη από τα υφιστάμενα τμήματα Διεθνούς Εμπορίου και Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας  Επίσης  δημιουργείται Σχολή Πληροφορικής αποτελούμενη από το Τμήμα Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών .

Στη Φλώρινα διατηρείται η ΣΤΕΓ. Από τα υφιστάμενα 3 τμήματα διατηρείται ένα που προκύπτει από συγχώνευση και προστίθεται άλλο ένα, το  Τμήμα Οινοποιίας.  Η περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας και της Βόρειας Ελλάδας γενικότερα διαθέτει πλούσιους  αμπελώνες και γνωστά οινοποιεία σε Αμύνταιο, Κοζάνη, Σιάτιστα και Καστοριά (Δ. Μακεδονία) και σε Επανομή και Νάουσα (Κ. Μακεδονία).

Στα Γρεβενά λειτουργεί  η έδρα των Σχολών Δια Βίου Μάθησης και Μεταπτυχιακών Σπουδών.  Eναλλακτικά, θα μπορούσε η Σχολή Πληροφορικής να δημιουργηθεί στα Γρεβενά και η Καστοριά να καταστεί η έδρα των Σχολών Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, Δια Βίου Μάθησης, και Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Στη Πτολεμαΐδα λειτουργεί ΣΕΥΠ με  το Τμήμα Μαιευτικής.

Πιστεύω οι  παραπάνω σκέψεις-προτάσεις να συμβάλουν στη συζήτηση για την σύνταξη και αποστολή μιας ολοκληρωμένης έκθεσης του ΤΕΙ ΔΜ προς το Υπουργείο Παιδείας και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς της κοινωνίας.

Με εκτίμηση,

Καθηγητής  Πρόδρομος  Γιαννάς

 

 

 

 

 

 

Δημοσιεύτηκε απο τον στις 12,Δεκέμβριος, 2011, 8:02 μμ. στις Κατηγορίες ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ. Νπορείτε να παρακολουθείσετε τισ απαντήσεις επι του άρθρου απο RSS 2.0. Παρακαλούμε σχολιάστε το άρθρο...( ή αφήστε σύνδεσμο trackback)

Δώστε απάντηση
Πρόσφατα Άρθρα

Προβεβλημένα Links

  • DIKTYO1 TV VIDEO PORTAL

Έυρεση στο Αρχείο

με ημερομηνία
με κατηγορία
'Ευρεση με Google

Photo Gallery

Kατηγορίες
blog καθημερινής ενημέρωσης alphafm.gr

Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Όροι χρήσης :απαγορεύεται η χρήση όλων των εικόνων, βίντεο, ειδήσεων, ρεπορτάζ, γραφικών χωρίς την άδεια του alphafm.gr και χωρίς την αναφορά πηγής

Στοιχεία Επικοινωνίας : Κολοκοτρώνη 20 - ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΤΚ 52100, 24670 26.945, apararas@gmail.com
Copyright ©2008-2017 alphafm.gr