ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ Ν.Δ Ο Κ. ΛΙΑΝΤΣΗΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ »ΠΑΡΕΑ» ΤΟΥ, ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΝΕΙ…..»ΜΠΡΑΒΟ» ΣΤΗ Ν.Δ ΠΟΥ ΤΑ ΔΕΧΕΤΑΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ

Σημερινή ( 25.06.2010) η foto

Σημερινή ( 25.06.2010) η foto

14:52 – Η πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών –

Δείτε την νομοθεσία του Υπουργείου Εσωτερικών και του Γιάννη Ραγκούση για το τι προβλέπει για όλες αυτές τις μετακινήσεις των κρατικών αυτοκινήτων.

Είναι απαράδεκτο κομματικά στελέχη της Ν.Δ μαζί με τον νομάρχη και δημάρχους με έξοδα » δικά μας» να πηγαίνουν 3-4 ημέρες Αθήνα για το 8ο συνέδριο της Ν.Δ.

Καθιέρωση ανωτάτου ορίου κυβισμού Κρατικών Αυτοκινήτων και άλλες διατάξεις

Στο πλαίσιο προώθησης της διαφάνειας στη δημόσια διοίκηση και της ενδυνάμωσης της συμμετοχικής δημοκρατίας που αποτελεί βασική δέσμευση της Κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού προσωπικά, αναρτάται στο διαδίκτυο η υπουργική απόφαση «Καθιέρωση ανώτατου ορίου κυβισμού κρατικών αυτοκινήτων και άλλες διατάξεις», προκειμένου να τεθεί σε διαβούλευση με τους πολίτες και όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, έως 26/10/2009.

Η απόφαση αυτή ρυθμίζει θέματα σχετικά με τα κρατικά αυτοκίνητα και στοχεύει στην υιοθέτηση νέων πρακτικών φιλικών προς το περιβάλλον καθώς και στη μείωση του κόστους και την ορθολογική αξιοποίηση του στόλου των κρατικών αυτοκινήτων. Πιο συγκεκριμένα, καθιερώνονται περιβαλλοντικά κριτήρια στην προμήθεια και τη χρήση των κρατικών αυτοκινήτων, λαμβάνονται μέτρα για την αντιμετώπιση περιπτώσεων κακοδιαχείρισης και σπατάλης δημοσίων πόρων και ενσωματώνεται η ευρωπαϊκή εμπειρία.

Οι βασικές ρυθμίσεις της απόφασης αυτής είναι:

1. Καθιέρωση ανώτατου ορίου κυβισμού σε όλα τα κρατικά αυτοκίνητα μέχρι 1.600 και 1.400 cc.
2. Κατάργηση της αποκλειστικής χρήσης κρατικών αυτοκινήτων από μεγάλο αριθμό κρατικών λειτουργών
3. Περιορισμός των κρατικών αυτοκινήτων μέχρι πέντε ανά Υπηρεσία και αιτιολόγηση τυχόν ανάγκης διατήρησης περισσότερων.
4. Πάγωμα προμήθειας επιπλέον κρατικών αυτοκινήτων για την επόμενη τριετία και αντικατάσταση των ήδη υπαρχόντων με αυτοκίνητα είτε υβριδικά – ηλεκτρικά είτε νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας χαμηλών ρύπων μέχρι 31/12/2010
5. Μείωση της επιτρεπόμενης κατανάλωσης καυσίμων

Στόχος της διαβούλευσης είναι η υποβολή συγκεκριμένων παρατηρήσεων και προτάσεων στο κείμενο της απόφασης από όλους τους ενδιαφερόμενους πολίτες και φορείς, προκειμένου να επιτευχθεί η δημιουργία ενός ρυθμιστικού πλαισίου με την ευρύτερη δυνατή αποδοχή από την κοινωνία.

Με την πεποίθηση ότι η συμμετοχή των πολιτών στη σύγχρονη διακυβέρνηση είναι απαραίτητο στοιχείο επιτυχούς λειτουργίας της δημοκρατίας, που ενισχύει τη διαφάνεια και αξιοποιεί το σύνολο του δυναμικού της κοινωνίας, ζητούμε τη συμβολή όλων σε μία εποικοδομητική διαδικασία που ενδυναμώνει την αποτελεσματικότητα των δημόσιων πολιτικών.

Γιάννης Ν. Ραγκούσης

Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

΄Αρθρο 9 Κίνηση αυτοκινήτων.

1. Τα αυτοκίνητα των υπηρεσιών της απόφασης αυτής πρέπει:
α. Να είναι εφοδιασμένα κατά την κυκλοφορία τους με διαταγή πορείας και δελτίο κίνησης.
β. Να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών.
γ. Να μην κινούνται τις μη εργάσιμες ημέρες και ώρες εκτός αν υφίστανται επιτακτικές υπηρεσιακές ανάγκες που επιβάλλουν την εξαίρεσή τους από τον περιορισμό αυτό και πάντοτε με έγκριση της αρμόδιας αρχής.
δ. Να μην κινούνται εκτός των ορίων της διοικητικής περιφέρειας ή της ζώνης ευθύνης στην οποία ασκεί τα καθήκοντά του το εξυπηρετούμενο πρόσωπο ή η υπηρεσία.

ε. Να μην οδηγούνται από άλλον εκτός από τον υπεύθυνο οδηγό ή από αυτόν στον οποίο κατ` εξαίρεση παρασχέθηκε η έγκριση για οδήγηση υπηρεσιακού αυτοκινήτου (άρθρο 19 παρ.4 του Ν.2503/1997 και άρθρο 1 παρ. 1Α, περίπτ. 15 Ν.2647/98).
στ. Να μη μεταφέρουν πρόσωπα και πράγματα άσχετα προς την υπηρεσιακή αποστολή ή μέλη οποιωνδήποτε οργανώσεων ή συγγενικά ή φιλικά πρόσωπα των εξυπηρετουμένων προσώπων ή των ίδιων των οδηγών.
ζ. Να μην κυκλοφορούν κάθε φορά, που λόγω αυξημένης ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην περιοχή της πρωτεύουσας, ή σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή της ελληνικής επικράτειας επιβάλλονται περιοριστικά μέτρα στην κίνηση γενικά των οχημάτων.
η. Να μην αντικαθίστανται οι πινακίδες κυκλοφορίας των αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα πρόσωπα των άρθρων 2 και 3 της παρούσας με πινακίδες του τίτλου της θέσης τους, παρά μόνο σε επίσημες τελετές και δεξιώσεις, εφόσον τα πρόσωπα αυτά το επιθυμούν.

2. Από τους περιορισμούς των περιπτώσεων γ` και δ` της παρ. 1 του παρόντος άρθρου εξαιρούνται τα αυτοκίνητα:
α. Της Προεδρίας της Δημοκρατίας.
β. Της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
γ. Της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών.
δ. Τoυ Υπουργείου Άμυνας .
ε. Των Γενικών Γραμματέων Υπουργείων και Περιφερειών.
στ. Των Προέδρων των Διευρυμένων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, των Νομαρχών Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, των Νομαρχών Διαμερισμάτων και Επάρχων.
ζ. Τα διωκτικά αυτοκίνητα του Υπουργείου Οικονομικών (ΥΠ.Ε.Ε – Τελωνεία), που έχουν αποστολή τον έλεγχο διακίνησης αγαθών ή τη δίωξη λαθρεμπορίου και ναρκωτικών, της Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος.
η. Τα χρησιμοποιούμενα για την άσκηση αγορανομικών ελέγχων.
θ. Τα μεταφέροντα ασθενείς ή τραυματίες.
ι. Τα χρησιμοποιούμενα για αντιμετώπιση επειγόντων εκτάκτων περιστατικών (π.χ. πυρκαγιές, σεισμοί, πλημμύρες).

Δημοσιεύτηκε απο τον στις 25,Ιούνιος, 2010, 3:03 μμ. στις Κατηγορίες HOT - ΕΙΔΗΣΕΙΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ. Νπορείτε να παρακολουθείσετε τισ απαντήσεις επι του άρθρου απο RSS 2.0. Παρακαλούμε σχολιάστε το άρθρο...( ή αφήστε σύνδεσμο trackback)

1 σχόλιο για “ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ Ν.Δ Ο Κ. ΛΙΑΝΤΣΗΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ »ΠΑΡΕΑ» ΤΟΥ, ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΝΕΙ…..»ΜΠΡΑΒΟ» ΣΤΗ Ν.Δ ΠΟΥ ΤΑ ΔΕΧΕΤΑΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ”

  1. maria mouratidou

    Αχ Αντωνη…καλα τα λες αλλα τοσα χρονια τιποτα δεν αλλαξε..κ νομιζω οτι ουτε τωρα θα αλλαξει….Με τοσα σκανδαλα κ ειναι οχι απροκαλυπτοι αλλα κ εριστικοι…Σου λεει πηγες κανεις φυλακη???του αφαιρεσαν Θωκο???θα πουν θα πουν…κ θα ξεχαστουν….μεσοι πολιτες μπαινουν στις θεσεις Διςουχοι βγαινουν……Ας οψεται ο Παπουλιδης που εκανε ειδικο συνεργατη του τον σωτηριαδη…κ τον ανεστησε….

Δώστε απάντηση

Πρόσφατα Άρθρα

Προβεβλημένα Links

  • DIKTYO1 TV VIDEO PORTAL

Έυρεση στο Αρχείο

με ημερομηνία
με κατηγορία
'Ευρεση με Google

Photo Gallery

Kατηγορίες
blog καθημερινής ενημέρωσης alphafm.gr

Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Όροι χρήσης :απαγορεύεται η χρήση όλων των εικόνων, βίντεο, ειδήσεων, ρεπορτάζ, γραφικών χωρίς την άδεια του alphafm.gr και χωρίς την αναφορά πηγής

Στοιχεία Επικοινωνίας : Κολοκοτρώνη 20 - ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΤΚ 52100, 24670 26.945, apararas@gmail.com
Copyright ©2008-2017 alphafm.gr