Καθορισμός εξόδων παράστασης των Προέδρων των Ενιαίων ΝΑ και των Νομαρχών.

Αριθμ. οικ. 2/38146/0022 -Αθήνα, 8 Ιουνίου 2010

ΦΕΚ 859/18 Ιουνίου 2010

Καθορισμός εξόδων παράστασης των Προέδρων των Ενιαίων ΝΑ και των Νομαρχών.

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις:

1. Των άρθρων 65 § 1 και 116 και 7 περιπτ. (ε) του Π.Δ. 30/1996 «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ 18 Ιουνίου 2010 21/A΄/1996), καθώς και του άρθρου 17 § 1 του Ν. 2218/1994, όπως έχουν αντικατασταθεί και ισχύουν.

2. Των άρθρων 1 § 5, 6 και 20 § 1 του Ν. 3833/2010 «Προστασία εθνικής οικονομίας. Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης», (ΦΕΚ 40/Α΄/15.3.2010), όπως συμπληρώθηκαν και ισχύουν από το άρθρο 90§5 του Ν. 3842/2010 «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ 58/Α΄/23.4.2010).

3. Των άρθρων 3 § 4, 5 και 7 § 1 του Ν. 3845/2010 «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη-μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο», (ΦΕΚ 65/Α΄/6.5.2010).

4. Του άρθρου 40 του Ν. 849/1978 «Παροχή κινήτρων για την ενίσχυση της περιφερειακής και οικονομικής ανάπτυξης της χώρας» (ΦΕΚ 232/ Α/1978), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 8 του Ν.2129/1993 (ΦΕΚ Α΄ 59).

5. Των άρθρων 41 και 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/Α΄/22.4.05).

6. Την υπ’ αριθμ. 2672/3.12.2009 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408/Β΄/3.12.2009).

7. Την υπ’ αριθμ. 383/2010 (ΦΕΚ 29/Β/18.1.2010) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».

8. Την υπ’ αριθμ. 28207/9.5.2008 (ΦΕΚ 832/Β΄/9.5.2008) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών.

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη για το έτος 2010 και τα επόμενα έτη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε το ύψος των εξόδων παράστασης που καταβάλλονται από 1.6.2010 στους Προέδρους των Ενιαίων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και τους Νομάρχες για όσο χρόνο έχουν την ιδιότητα αυτή σε πέντε χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα οκτώ ευρώ και πενήντα τέσσερα λεπτά κατά μήνα (5.588,54 €).

2. Καταργούμε από την ισχύ της παρούσας την υπ’ αριθμ. 28207/9.5.2008 (ΦΕΚ 832/Β΄/9.5.2008) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών.

Η απόφαση αυτή, η οποία ισχύει από τις 1.6.2010, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 8 Ιουνίου 2010

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ


Δημοσιεύτηκε απο τον στις 25,Ιούνιος, 2010, 9:08 μμ. στις Κατηγορίες HOT - ΕΙΔΗΣΕΙΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ. Νπορείτε να παρακολουθείσετε τισ απαντήσεις επι του άρθρου απο RSS 2.0. Παρακαλούμε σχολιάστε το άρθρο...( ή αφήστε σύνδεσμο trackback)

Δώστε απάντηση

Πρόσφατα Άρθρα

Προβεβλημένα Links

  • DIKTYO1 TV VIDEO PORTAL

Έυρεση στο Αρχείο

με ημερομηνία
με κατηγορία
'Ευρεση με Google

Photo Gallery

Kατηγορίες
blog καθημερινής ενημέρωσης alphafm.gr

Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Όροι χρήσης :απαγορεύεται η χρήση όλων των εικόνων, βίντεο, ειδήσεων, ρεπορτάζ, γραφικών χωρίς την άδεια του alphafm.gr και χωρίς την αναφορά πηγής

Στοιχεία Επικοινωνίας : Κολοκοτρώνη 20 - ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΤΚ 52100, 24670 26.945, apararas@gmail.com
Copyright ©2008-2017 alphafm.gr