Από Δευτέρα 9 Ιανουαρίου οι αιτήσεις για 725 θέσεις Δόκιμων Πυροσβεστών. ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ alphafm.gr

Δεύτερη ευκαιρία για 25.000 υποψηφίους στην Πυροσβεστική -Σε ετοιμότητα βρίσκονται 25.000 περίπου υποψήφιοι, που σύμφωνα με εκτιμήσεις θα λάβουν μέρος στον νέο διαγωνισμό κατάταξης στο Πυροσβεστικό Σώμα 725 Δόκιμων Πυροσβεστών γενικών καθηκόντων, σε οκτώ ειδικότητες. Ολοι οι απορριφθέντες της προηγούμενης προκήρυξης των 4.000 θέσεων πενταετούς θητείας, αλλά και εποχικοί και εθελοντές πυροσβέστες υπολογίζεται πως θα διεκδικήσουν τις νέες μόνιμες θέσεις πτυχιούχων ΑΕΙ/ΤΕΙ, αλλά και αποφοίτων Λυκείου.

Αναλυτικότερα, η κατανομή των θέσεων ανά κατηγορία έχει ως εξής:

– 75 θέσεις αφορούν πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής. Αναλυτικότερα, οι 15 θέσεις αντιστοιχούν σε πτυχιούχους Νομικής Σχολής, οι 10 θέσεις σε πτυχιούχους Οικονομικών Επιστημών, οι 10 θέσεις σε απόφοιτους Τ.Ε.Ι. Οικονομικών Επιστημών, οι 10 θέσεις σε πτυχιούχους Πληροφορικής, οι 10 θέσεις σε απόφοιτους Τ.Ε.Ι. Πληροφορικής, οι 5 θέσεις σε πτυχιούχους Μηχανολόγους- Ηλεκτρολόγους, οι 5 θέσεις σε πτυχιούχους Πολιτικούς Μηχανικούς, οι 5 θέσεις σε πτυχιούχους

Δασολόγους και 5 θέσεις σε απόφοιτους Τ.Ε.Ι. Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος.

 • 203 θέσεις αφορούν κατόχους τίτλου σπουδών (απολυτήριο ή πτυχίο) οποιουδήποτε τύπου Λυκείου.
 • 375 θέσεις θα καταλάβουν κάτοχοι τίτλου σπουδών (απολυτήριο ή πτυχίο) οποιουδήποτε τύπου Λυκείου, με επαγγελματική άδεια οδήγησης κατηγορίας «Γ» και άνω.
 • 12 θέσεις αντιστοιχούν σε Πλοηγούς Κυβερνήτες, κατόχους τίτλου σπουδών (απολυτήριο ή πτυχίο) οποιουδήποτε τύπου Λυκείου ή απόφοιτους Επαγγελματικής Ναυτικής Σχολής του υπουργείου Ανάπτυξης, ή πτυχιούχους Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν), με τουλάχιστον ένα έτος συνολικής θαλάσσιας προϋπηρεσίας σε πλοία του Εμπορικού Ναυτικού ή του Πολεμικού Ναυτικού με ειδικότητα καταστρώματος.
 • 20 θέσεις αντιστοιχούν σε Πλοηγούς Μηχανικούς, κατόχους τίτλου σπουδών (απολυτήριο ή πτυχίο) οποιουδήποτε τύπου Λυκείου ή απόφοιτους Επαγγελματικής Ναυτικής Σχολής, ή πτυχιούχους Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν), με τουλάχιστον ένα έτος συνολικής θαλάσσιας προϋπηρεσίας σε πλοία του Εμπορικού Ναυτικού ή/και του Πολεμικού Ναυτικού με ειδικότητα μηχανής,
 • 15 θέσεις καταλαμβάνουν Ηλεκτρονικοί, κάτοχοι τίτλου σπουδών Β’ κύκλου ΤΕΕ του ηλεκτρονικού τομέα ή αντίστοιχου τομέα ή κλάδου των πρώην Τεχνικών Επαγγελματικών Λυκείων (Τ.Ε.Λ.) και Ενιαίων Πολυκλαδικών Λυκείων (Ε.Π.Λ.) αντίστοιχα.
 • 10 θέσεις μηχανών και συστημάτων αυτοκινήτου και 5 θέσεις αμαξωμάτων αφορούν κατόχους πτυχίου Β’ κύκλου ΤΕΕ ειδικότητας μηχανών και συστημάτων αυτοκινήτου ή αμαξωμάτων ή ηλεκτρονικών συστημάτων και αυτοματισμού αυτοκινήτων ή ειδικότητας μηχανών αυτοκινήτου ή αμαξωμάτων ή ηλεκτρικού συστήματος αυτοκινήτου των πρώην Τ.Ε.Λ. ή του τμήματος Ειδίκευσης Κλάδου 13 (μηχανικός αυτοκινήτων) ή των Ενιαίων Πολυκλαδικών Λυκείων, που έχουν πρακτική εμπειρία σε συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων σε ειδικότητα αντίστοιχη του πτυχίου τους.
 • 10 θέσεις Μουσικών, τις οποίες θα διεκδικήσουν κάτοχοι τίτλου σπουδών (απολυτήριο ή πτυχίο) οποιουδήποτε τύπου Λυκείου και διπλώματος ή πτυχίου μουσικού μπάντας Ωδείου αναγνωρισμένου από το Κράτος (όσοι έχουν δίπλωμα προτάσσονται αυτών που έχουν πτυχίο). Οι θέσεις αφορούν εκτελεστές πέντε μουσικών οργάνων και συγκεκριμένα κλαρίνου, τρομπέτας, σαξόφωνου, τούμπας και τρομπονιού.

Κριτήρια κατάταξης
Απαραίτητη προϋπόθεση για όλους τους υποψήφιους είναι να είναι Ελληνες πολίτες. Για όσους έχουν αποκτήσει την Ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση, πρέπει να έχει παρέλθει ένα έτος τουλάχιστον από την απόκτησή της. Επίσης θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 19° έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 29° έτος.

Εξαιρούνται οι εθελοντές πυροσβέστες, το ανώτατο όριο ηλικίας των οποίων αυξάνεται όσο και η προϋπηρεσία τους, όχι όμως πέραν του 31ου έτους για όσους έχουν απολυτήριο τίτλο σπουδών Λυκείου και του 33ου για τους πτυχιούχους σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Επίσης όσοι έχουν προσληφθεί στο Πυροσβεστικό Σώμα ως πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης τουλάχιστον μία αντιπυρική περίοδο έχουν προσαύξηση του ανώτατου ορίου ηλικίας, όχι όμως πέραν του 31ου έτους για όσους έχουν απολυτήριο τίτλο σπουδών Λυκείου και του 33ου για τους πτυχιούχους σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Για Κυβερνήτες και Μηχανικούς το ανώτατο όριο ηλικίας ορίζεται στο 31ο έτος. Εξάλλου οι υποψήφιοι θα πρέπει:

– Να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών (απολυτήριο ή πτυχίο) οποιουδήποτε τύπου Λυκείου.

– Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ως ικανοί Κατηγορίας Ι1, ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

– Οι άνδρες και οι γυναίκες να μην έχουν εκπέσει από στρατιωτικό βαθμό, αποβληθεί ή απολυθεί κατά περίπτωση από τις Ενοπλες Δυνάμεις, τα Σώματα Ασφαλείας και Δημόσια Υπηρεσία για λόγους πειθαρχικούς ή υγείας.

– Να έχουν ανάστημα χωρίς υποδήματα οι άνδρες τουλάχιστον 1,70μ. και οι γυναίκες τουλάχιστον 1,65μ.

– Να έχουν σωματική ικανότητα και υγεία

– Να έχουν πίστη στο Σύνταγμα και αφοσίωση στην Πατρίδα και τη Δημοκρατία.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από τη Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 2012 έως τις 16 του ίδιου μήνα σε όλες τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες.

Στην Αθήνα οι αιτήσεις κατατίθενται στο Πεζοπόρο τμήμα 1ης Ε.Μ.Α.Κ. Λεωφόρος Γ. Γεννηματά έναντι Θριάσιου Νοσοκομείου (Μαγούλα Αττικής) και στη Θεσσαλονίκη στο Π.Δ.Π.Υ. Κεντρικής Μακεδονίας (οδός Κρήτης 46).

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται αφορούν επικυρωμένο φωτοαντίγραφο απολυτηρίου τίτλου σπουδών, επικυρωμένο φωτοαντίγραφο επαγγελματικής άδειας οδήγησης κατηγορίας Γ’ και άνω, καθώς και πιστοποίηση πρακτικής εμπειρίας ή προϋπηρεσίας (όπου ζητείται).

Εξάλλου για έξτρα μοριοδότηση οι υποψήφιοι μπορούν να προσκομίσουν:

-αποδεικτικό γνώσης ξένης γλώσσας (σε άριστο ή πολύ καλό επίπεδο)

-πιστοποιητικό γνώσης Η/Υ

-πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α’

-βεβαίωση του Διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που να εμφανίζονται οι αντιπυρικές περίοδοι που εργάστηκαν (ως εθελοντές ή εποχικοί πυροσβέστες)

-επικυρωμένο αντίγραφο άδειας οδήγησης μοτοσικλέτας.

Μοριοδότηση προσόντων

Καταλυτικό ρόλο στην επιλογή των υποψηφίων θα παίξουν τα προσόντα τους, τόσο εκείνα που έχουν να κάνουν με απόκτηση γνώσεων (τίτλοι σπουδών, ξένες γλώσσες, γνώση Η/Υ κλπ) όσο και εκείνα που αφορούν προϋπηρεσία στην Πυροσβεστική ή στις Ενοπλες Δυνάμεις, άδεια οδήγησης κ.ά. Συνεπώς, έξτρα μόρια λαμβάνουν οι κάτοχοι μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών (100 και 200 μόρια αντίστοιχα), όσοι έχουν επαγγελματική άδεια οδήγησης Δ΄ ή Ε΄ κατηγορίας (100 μόρια) και μοτοσικλέτας (50 μόρια), ενώ για κάθε πλήρες εξάμηνο προϋπηρεσίας ως επαγγελματίες οδηγοί (με άδεια Γ’ κατηγορίας) οι υποψήφιοι μπορούν να λάβουν 100 μόρια. Πεντακόσια μόρια μπορούν να λάβουν όσοι υποψήφιοι υπηρέτησαν τη θητεία τους στις Ενοπλες Δυνάμεις, ή στις Ειδικές Δυνάμεις ή στην Προεδρική Φρουρά, ενώ 300 πολύτιμα μόρια προσφέρει η ιδιότητα του πολύτεκνου ή τρίτεκνου. Επιπλέον πριμοδότηση λαμβάνουν όσοι γνωρίζουν μια ξένη γλώσσα (100 μόρια για την άριστη και 50 για την πολύ καλή γνώση), ενώ 50 μόρια προσαύξηση έχουν εκείνοι που διαθέτουν πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ. Τέλος από 50 μόρια λαμβάνουν οι εθελοντές ή οι εποχικοί πυροσβέστες που εργάστηκαν για μία αντιπυρική περίοδο, προσαυξημένα κατά 30 μόρια για κάθε επιπλέον έτος εργασίας.

ΣΗΜΕΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 • Θεσσαλονίκη: Π.Δ.Π.Υ. Κεντρικής Μακεδονίας, οδός Κρήτης 46
 • Κομοτηνή: Π.Δ.Π.Υ. Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (εντός βιομηχανικής περιοχής)
 • Κοζάνη: Π.Δ.Π.Υ. Δυτικής Μακεδονίας, οδός Ανατολικής Ρωμυλίας 3
 • Ιωάννινα: Π.Δ.Π.Υ. Ηπείρου, οδός Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 18
 • Λάρισα: Π.Δ.Π.Υ. Θεσσαλίας, οδός Ιωαννίνων 96
 • Πάτρα: Π.Δ.Π.Υ. Δυτικής Ελλάδας, οδός Μπιζανίου 3
 • Τρίπολη: Π.Δ.Π.Υ. Πελοποννήσου, οδός Δαβάκη & Αγίου Αθανασίου
 • Λαμία: Π.Δ.Π.Υ. Στερεάς Ελλάδας, οδός Νέτσου 4
 • Ερμούπολη: Π.Δ.Π.Υ. Νοτίου Αιγαίου, οδός Αλ. Παναγούλη & Παπάγου
 • Μυτιλήνη: Π.Δ.Π.Υ. Βορείου Αιγαίου, οδός 1o χλμ. Μυτιλήνης-Θερμής, περιοχή Καρα-Τεπέ
 • Ηράκλειο Κρήτης: Π.Δ.Π.Υ. Κρήτης, οδός Πλατεία Κύπρου 5
 • Κέρκυρα: Π.Δ.Π.Υ. Ιονίων Νήσων, οδός Π. Ζαφειροπούλου & Μαρασλή
 • Π.Υ. Χίου: οδός Αεροπόρου Ροδοκανάκη 18
 • Π.Υ. Σάμου: Βαθύ, οδός Π. Δημητρίου 2
 • Π.Υ. Λήμνου: οδός Λ. Δημοκρατίας 48
 • Π.Υ. Ρόδου: οδός Εθελοντών Δωδεκανησίων 44
 • Π.Υ. Κω: οδός Ολυμπίας 3 – Λάμπη
 • Π.Υ. Ζακύνθου: οδός Αεροδρομίου
 • Π.Υ. Αργοστολίου: οδός Ιγγλέση & Θεμιστοκλέους
 • Π.Υ. Λευκάδας: περιοχή Μεγάλη Βρύση

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΑΡΙΝΟΥ – ΕΘΝΟΣ

Δημοσιεύτηκε απο τον στις 2,Ιανουάριος, 2012, 6:28 μμ. στις Κατηγορίες HOT - ΕΙΔΗΣΕΙΣ, photos, ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ. Νπορείτε να παρακολουθείσετε τισ απαντήσεις επι του άρθρου απο RSS 2.0. Παρακαλούμε σχολιάστε το άρθρο...( ή αφήστε σύνδεσμο trackback)

Δώστε απάντηση

Πρόσφατα Άρθρα

Προβεβλημένα Links

 • DIKTYO1 TV VIDEO PORTAL

Έυρεση στο Αρχείο

με ημερομηνία
με κατηγορία
'Ευρεση με Google

Photo Gallery

Kατηγορίες
blog καθημερινής ενημέρωσης alphafm.gr

Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Όροι χρήσης :απαγορεύεται η χρήση όλων των εικόνων, βίντεο, ειδήσεων, ρεπορτάζ, γραφικών χωρίς την άδεια του alphafm.gr και χωρίς την αναφορά πηγής

Στοιχεία Επικοινωνίας : Κολοκοτρώνη 20 - ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΤΚ 52100, 24670 26.945, apararas@gmail.com
Copyright ©2008-2017 alphafm.gr