Νέα ευνοϊκή ρύθμιση χρεών προς τα Ταμεία

της Ρούλας Σαλούρου.
Και νέα ευνοϊκή ρύθμιση χρεών για τους κακοπληρωτές στα ασφαλιστικά ταμεία, με προφανή στόχο την βελτίωση των εσόδων που κατακρημνίζονται, περιλαμβάνει το πολυνομοσχέδιο σκούπα της κυβέρνησης που κατατέθηκε αργά χθες το βράδυ στη Βουλή και θα ψηφιστεί με τη διαδικασία του κατ’ επείγοντος. Σύμφωνα με αυτή, που είναι αντίστοιχη των προηγούμενων, εφόσον οι οφειλέτες καταβάλλουν ανελλιπώς τις εισφορές τους από την 1/1/2012 και εφεξής, αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και προβλέπεται η ρύθμιση των κεφαλαιοποιημένων έως το τέλος του 2011 χρεών, με έκπτωση 30% επί των πρόσθετων τελών της οφειλής.

Παράλληλα,  καθορίζεται και η δυνατότητα αποπληρωμής σε δόσεις, βάσει των οποίων υπολογίζονται και οι εκπτώσεις. Έτσι, για εφάπαξ εξόφληση ή έως και 3 δόσεις, προβλέπεται έκπτωση 100% για τα πρόσθετα τέλη.

Από 4 έως 6 δόσεις, έκπτωση 75% και από 7 έως 9 δόσεις, έκπτωση 50%. Σε όσους υπαχθούν στη νέα ρύθμιση, αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων έως το τέλος του 2012.

Σε άλλο άρθρο, προβλέπεται η ποινική δίωξη όσων χρωστούν στα ταμεία ασφαλιστικές εισφορές άνω των 150.000 ευρώ, για διάστημα έως και 1/3 της κατά περίπτωση προβλεπόμενης προθεσμίας παραγραφής.

Στο άρθρο 23 προβλέπεται ότι, εξαιρούνται από την ειδική εισφορά στις συντάξεις των συνταξιούχων που δεν έχουν συμπληρώσει τα 60 έτη, για τα ποσά άνω των 1.700 ευρώ, μόνον όσοι έχουν συνταξιοδοτηθεί λόγω αυτοδίκαιης λύσης της εργασιακής σχέσης, ή αποστράτευσης με πρωτοβουλία της υπηρεσίας και δεν συνταξιοδοτούνται από ασφαλιστικούς οργανισμούς αρμοδιότητας υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Δηλαδή, εξαιρούνται μόνο δημόσιοι υπάλληλοι και σώματα ασφαλείας.

Ένα ακόμη μέτρο του συγκεκριμένου σχεδίου νόμου δείχνει τον καθαρά ταμιακό τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται τα συνταξιοδοτικά θέματα. Συγκεκριμένα, ξεκαθαρίζεται ότι, συνταξιούχοι που λαμβάνουν σύνταξη μικρότερη από 400 ευρώ το μήνα, δεν μπορεί να λαμβάνουν όλο το επίδομα που αντικατέστησε την 13η και 14η σύνταξη  καθώς τα ποσά του νέου επιδόματος (400 ευρώ τα Χριστούγεννα και από 200 ευρώ Πάσχα και Καλοκαίρι) ξεπερνούν το παλαιό  ποσό…

Στο άρθρο 27, ορίζεται ότι, αναστέλλεται η καταβολή σύνταξης από το ΕΤΕΑΜ, στους συνταξιούχους προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος που υπήχθησαν υποχρεωτικά από το ΤΕΑΠΕΤΕ (επικουρικό των εργαζόμενων στην Εμπορική) στο ΕΤΕΑΜ από 18/4/2006. Καθώς το ταμείο είναι ΝΠΙΔ, οι εργαζόμενοι στην Εμπορικοί αρνούνται την ένταξη του ταμείου τους στις διατάξεις για τα υπόλοιπα επικουρικά ταμεία ΝΠΔΔ.

Έτσι, το υπουργείο Εργασίας προχωρά στην αναστολή της καταβολής σύνταξης, μέχρις ότου το ΤΕΑΠΕΤΕ παραδώσει στο ΕΤΕΑΜ τα πλήρη στοιχεία του αρχείου των συνταξιούχων που υπήχθησαν σε αυτό. Μάλιστα, μετά την παράδοση των στοιχείων, θα ανακαθοριστεί το ύψος των συντάξεων και θα επανακαταβληθούν οι νέες μειωμένες συντάξεις…

Τέλος, αναφορικά με το τεράστιο θέμα που δημιουργήθηκε με τον Νέο Κανονισμό Αναπηρίας, στο σχέδιο νόμου προβλέπεται η σύσταση νέας επιτροπής, με την υποχρεωτική συμμετοχή της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία, προκειμένου στο νέο Κανονισμό να αποφευχθούν ατοπήματα αντίστοιχα με αυτά που δεν μπορούσαν να ξεχωρίσουν την ιατρική γνωμάτευση μιας κατάστασης όπως είναι για παράδειγμα η παιδοφιλία με την ασφαλιστική κάλυψη αναπηρίας.

Σχετικά το υπουργείο Εργασίας εξέδωσε την εξής ανακοίνωση:

«Νέα ρύθμιση οφειλών προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία κατατέθηκε σήμερα από  το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης στη Βουλή, στο πλαίσιο του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 – 2015».
Η νέα ρύθμιση ισχύει για όσους οφειλέτες:
– είτε δεν έχουν υπαχθεί μέχρι σήμερα σε καθεστώς ρύθμισης,
– είτε έχουν εκπέσει του δικαιώματος παραμονής σε προηγούμενη ρύθμιση,
– είτε έχουν υπαχθεί σε παλαιότερη ρύθμιση και είναι συνεπείς.
Οι οφειλέτες μπορούν να υποβάλουν αίτηση υπαγωγής στη νέα ρύθμιση από την ημέρα δημοσίευσης του νόμου μέχρι και την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα
Με τη νέα ρύθμιση κεφαλαιοποιούνται οι οφειλές και οι πρόσθετες επιβαρύνσεις μέχρι την 31.12.11 και προβλέπονται οι εξής εναλλακτικές:
1) εφάπαξ ή έως τρεις (3) ισόποσες δόσεις με έκπτωση ποσοστού εκατό τοις εκατό (100%) στα πρόσθετα τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις,

2) έως έξι (6) ισόποσες δόσεις με έκπτωση ποσοστού εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) στα πρόσθετα τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις,

3) έως εννέα (9) ισόποσες δόσεις με έκπτωση ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) στα πρόσθετα τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις.

4) η ένταξη στη ρύθμιση του Α. 48, Ν. Ν. 3943/11, με έκπτωση κατά 30% στα πρόσθετα τέλη μετά την κεφαλαιοποίηση της οφειλής μέχρι την 31.12.2011.  Υπενθυμίζεται ότι η έκπτωση ισχύει και για όσους έχουν υπαχθεί στο Α. 48 του Ν. 3943/11.
Υπενθυμίζεται ότι σε παλαιότερη ρύθμιση του Ν. 3943/11, Α. 48 προβλεπόταν μόνο η κεφαλαιοποίηση των οφειλών μέχρι την 31. 12. 2010, ενώ στη ρύθμιση του Ν. 4019/11, Α. 20 προβλεπόταν η κεφαλαιοποίηση των οφειλών μέχρι 31.12.10, με έκπτωση κατά 20% των πρόσθετων τελών.
Συνεχίζει να ισχύει το Α. 48, Ν. 3943/11 όσον αφορά τα εξής:
i. Το ποσό της δόσης σε ό,τι αφορά το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και τα λοιπά ταμεία ασφάλισης μισθωτών καταβάλλεται σε μηνιαία βάση, αντιστοιχεί σε ποσοστό 1,25% της κατά τα κατωτέρω κεφαλαιοποιημένης οφειλής, δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 20% και μεγαλύτερο του 40% επί του μέσου όρου των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών του τελευταίου τριμήνου του έτους 2010 και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπολείπεται των εκατόν πενήντα (150) ευρώ. Εφόσον κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2010 ή μέρους αυτού δεν υφίστατο υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ταμείων μισθωτών λόγω μη απασχόλησης προσωπικού, το καταβλητέο ποσό αντιστοιχεί στο 1,25% της κεφαλαιοποιημένης οφειλής χωρίς να υπολείπεται των εκατόν πενήντα (150) ευρώ.
ii. Ειδικά για τους οφειλέτες του ΟΑΕΕ, το ποσό της διμηνιαίας καταβολής υπολογίζεται με βάση την εισφορά που ισχύει κατά την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος υπαγωγής στον διακανονισμό, χωρίς να υπολείπεται των εκατόν πενήντα (150) ευρώ. Σε περίπτωση που έχουν διακόψει την ασφάλιση τους στον Οργανισμό αυτόν, ως εισφορά θεωρείται η αντιστοιχούσα στην ασφαλιστική κατηγορία όπου βρίσκονταν κατά το χρόνο διακοπής της ασφάλισης.
iii. Για τους οφειλέτες των ταμείων ασφάλισης αυτοαπασχολούμενων – ανεξάρτητα απασχολούμενων, πλην ΟΑΕΕ, ισχύουν αναλόγως τα αναφερόμενα στην περίπτωση (ii) της παραγράφου αυτής, με εξαίρεση τη δόση που είναι
μηνιαία και το ελάχιστο ποσό αυτής που ανέρχεται στα εκατό (100) ευρώ.
Επιπλέον, η εφάπαξ καταβολή και η καταβολή της πρώτης δόσης γίνεται υποχρεωτικά έως την τελευταία ημέρα του μεθεπόμενου μήνα από τον μήνα δημοσίευσης του παρόντος. Μη καταβολή δύο (2) συνεχόμενων δόσεων συνεπάγεται έκπτωση από την παρούσα ρύθμιση. Η λήψη αναγκαστικών και λοιπών μέτρων είσπραξης αναστέλλεται έως την 31.12.2012 για τους οφειλέτες που θα υπαχθούν στην παρούσα ρύθμιση.
Τονίζεται ότι οφειλέτες που χάνουν το δικαίωμα παραμονής σε ρύθμιση μπορούν μετά από αίτηση τους στα αρμόδια όργανα των ΦΚΑ να επανέλθουν σε αυτή.
Τέλος, προωθείται ρύθμιση με βάση την οποία ενεργοποιείται για οφειλέτες προς το ΙΚΑ, η αυτόφωρη διαδικασία, αντίστοιχη με εκείνη που ισχύει για φορολογικές και τελωνειακές οφειλές, στις περιπτώσεις που οι οφειλόμενες ασφαλιστικές οφειλές ξεπερνούν το ποσό των 150.000 ευρώ, χωρίς να συνυπολογίζονται τα πρόσθετα τέλη». capital.gr
Δημοσιεύτηκε απο τον στις 12,Ιανουάριος, 2012, 9:11 πμ. στις Κατηγορίες HOT - ΕΙΔΗΣΕΙΣ, photos, ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ. Νπορείτε να παρακολουθείσετε τισ απαντήσεις επι του άρθρου απο RSS 2.0. Παρακαλούμε σχολιάστε το άρθρο...( ή αφήστε σύνδεσμο trackback)

1 σχόλιο για “Νέα ευνοϊκή ρύθμιση χρεών προς τα Ταμεία”

 1. DIMITRIS SOTIRIADIS

  ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΟΛΥ ΟΠΩΣ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΙΑΒΑΖΟΥΜΕ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΠΡΙΝ ΚΑΝΟΥΜΕ ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΟΥΜΕ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΣΕ ΠΟΙΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ ΑΝΑΦΕΡΕΣΤΑΙ. Π.Χ ΓΡΑΦΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ. ΔΙΑΒΑΖΕΙΣ ΕΝΑ ΑΡΘΡΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΣΕ ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΙΣ ΠΑΛΙ ΚΑΠΟΙΟ ΠΑΡΟΜΟΙ ΘΕΜΑ. ΩΡΑΙΑ ΑΛΛΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΠΑΛΙΑ??? ΣΕ ΠΟΙΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ???

Δώστε απάντηση

Πρόσφατα Άρθρα

Προβεβλημένα Links

  Έυρεση στο Αρχείο

  με ημερομηνία
  με κατηγορία
  'Ευρεση με Google

  Photo Gallery





  Kατηγορίες
  blog καθημερινής ενημέρωσης alphafm.gr

  Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

  Όροι χρήσης :απαγορεύεται η χρήση όλων των εικόνων, βίντεο, ειδήσεων, ρεπορτάζ, γραφικών χωρίς την άδεια του alphafm.gr και χωρίς την αναφορά πηγής

  Στοιχεία Επικοινωνίας : Κολοκοτρώνη 20 - ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΤΚ 52100, 24670 26.945, apararas@gmail.com
  Copyright ©2008-2017 alphafm.gr