6 μήνες φυλάκιση προβλέπει ο νόμος για παράνομη κίνηση κρατικών οχημάτων

Άγριο και μεγάλο το μπλέξιμο – Δείτε τον νόμο -Πειθαρχικές και ποινικές ευθύνες

 

Εντύπωση έχει προκαλέσει η παραδοχή Μ.Χατζησυμεωνίδη ότι, ‘‘ναι είναι παράλειψή μας το γεγονός ότι το δημοτικό όχημα που βρέθηκε στην ευρύτερη περιοχή του Λιμναίου Οικισμού δεν έχει δελτίο κίνησης » δηλ. καταλαβαίνουμε πως το όχημα πήγε εκεί χωρίς χαρτιά. Ποιος το πήγε και γιατί το πήγε:

 

Ν.Δ. υπ’αριθ. 2396 της 7/8 Μαϊου 1953 (Α 117). Περί κανονισμού χρήσεως και κινήσεως αυτοκινήτων οχημάτων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως και των εν γένει Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.

Αρθρ. 3.

1. Παν αυτοκίνητον όχημα των υπηρεσιών οργανισμών, και προσώπων περί ων το άρθρον 1 παράγραφος 1, ίνα κυκλοφορή νομίμως δέον να η εφωδιασμένον δια διαταγής πορείας και δελτίου κινήσεως, φέρη δε ειδικόν χρωματισμόν και πλάκας αναγνωρίσεως μετά των επ’ αυτών στοιχείων κατά τα δι’ αποφάσεως του Προέδρου του Υπουργικού Συμβουλίου οριζόμενα.

Αρθρ. 2.

1. Απαγορεύεται εις τους Πολιτικούς υπαλλήλους και Στρατιωτικούς των υπηρεσιών περί ων το εδάφιον α’ της παραγράφου 1ης ως και εις τα πρόσωπα του εδαφίου β’ της αυτής παραγρ. του προηγουμένου άρθρου η χρησιμοποίησις αυτοκινήτων ανηκόντων εις τας υπηρεσίας και οργανισμούς του προηγουμένου άρθρου εις τα ακολούθους περιπτώσεις, ήτοι: α) Προς εξυπηρέτησιν σκοπών αλλοτρίων εκείνων δι’ ους το αυτοκίνητον παρεχωρήθη. β) Δια μεταφοράν προσώπων ή πραγμάτων ασχέτων προς την Υπηρεσίαν, εις ην ανήκει το όχημα, ή προσωπικού οιασδήποτε ειδικότητος και κατηγορίας εις τους τόπους εργασίας, παρατάξεων, τελετών και ασκήσεων, εφ’ όσον η διανυτέα απόστασις είναι μικροτέρα των πέντε χιλιομέτρων, υπάρχουσι δε συνήθη συγκοινωνιακά μέσα προς εξυπηρέτησιν αυτών. Κατ’ εξαίρεσιν επιτρέπεται η μεταφορά εργατοτεχνικού προσωπικού εις χώρους Στρατιωτικών εργασιών, εφ’ όσον υπάρχει ήδη ανειλημμένη προς τούτο συμβατική υποχρέωσις. γ) Προς μεταφοράν Αξιωματικών και οπλιτών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας εκ των χώρων στρατωνισμού και εκπαιδεύσεως εις τας πόλεις ή αλλαχού προς ψυχαγωγίαν ή προς μεταφοράν αδειούχω ανδρών ανεξαρτήτως, της διανυτέας αποστάσεως. δ) Προς μεταφοράν ξένων ατόμων ή μελών οιωνδήποτε οργανώσεων ή συγγενών του Δημοσίου Υπαλλήλου ή Στρατιωτικού του χρησιμοποιούντος το Κρατικόν όχημα.-

2. Απαγορεύεται η κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων του Δημοσίου εκτός των ορίων της τοπικής αρμοδιότητος ή προκειμένου περί οχημάτων της Στρατιωτικής Αρχής εκτός της ζώνης ευθύνης εις ην ενασκεί τα καθήκοντά του το χρησιμοποιούν πρόσωπον ή η διατάσσουσα Υπηρεσία.-

3. Ομοίως απαγορεύεται η κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων των Κρατικών εν γένει Υπηρεσιών:

α) Κατά τας Κυριακάς και Εορτάς.

β) Από της 22ας ώρας εκάστης εργασίμου ημέρας μέχρις ημισείας ώρας προ της ανατολής του ηλίου. γ) Η παρ’ άλλου τινός εκτός του υπευθύνου οδηγού οδήγησις του οχήματος.

Αρθρ. 5.

1. Η παράβασις των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των προς εκτέλεσιν αυτού εκδιδομένων αποφάσεων του Προέδρου της Κυβερνήσεως τιμωρείται αν δεν συντρέχη περίπτωσις εφαρμογής αυστηροτέρων διατάξεων του Ποινικού Νόμου, δια φυλακίσεως μέχρις 6 μηνών. Προκείμενου περί Στρατιωτικών εφαρμόζονται αι διατάξεις του άρθρου 72 παράγραφος γ’ του Σ.Π. Κώδικος.

 

Άρα, ακόμη και αυτό από την δικαιοσύνη θα πρέπει να ερευνηθεί. Φυσικά η ανάκριση και οι έρευνες αφορούν κυρίως την εγκληματική κατά τον Χουρμουζιάδη ενέργεια της λαθρανασκαφής

 

Δημοσιεύτηκε απο τον στις 18,Ιανουάριος, 2012, 12:16 μμ. στις Κατηγορίες HOT - ΕΙΔΗΣΕΙΣ, photos, ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ. Νπορείτε να παρακολουθείσετε τισ απαντήσεις επι του άρθρου απο RSS 2.0. Παρακαλούμε σχολιάστε το άρθρο...( ή αφήστε σύνδεσμο trackback)

Δώστε απάντηση

Πρόσφατα Άρθρα

Προβεβλημένα Links

  • DIKTYO1 TV VIDEO PORTAL

Έυρεση στο Αρχείο

με ημερομηνία
με κατηγορία
'Ευρεση με Google

Photo Gallery

Kατηγορίες
blog καθημερινής ενημέρωσης alphafm.gr

Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Όροι χρήσης :απαγορεύεται η χρήση όλων των εικόνων, βίντεο, ειδήσεων, ρεπορτάζ, γραφικών χωρίς την άδεια του alphafm.gr και χωρίς την αναφορά πηγής

Στοιχεία Επικοινωνίας : Κολοκοτρώνη 20 - ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΤΚ 52100, 24670 26.945, apararas@gmail.com
Copyright ©2008-2017 alphafm.gr