Ελπίζω κ.Βουλευτές (που δεν διαβάσατε το Μνημόνιο), να έχω λάθος στα παρακάτω…

Σχέδιο εφαρμοστικού νόμου: Στο άρθρο αυτό αναφέρονται σε μορφή απλών ερωτήσεων – απαντήσεων τα βασικά σημεία του επαίσχυντου αυτού κειμένου.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

 «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ

ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012 – 2015»

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

 ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

 

Ποιός ο σκοπός του ταμείου;

Παραπομπή : Άρθρο 1 – Παράγραφος 1

Το Ταμείο έχει σαν αποκλειστικό σκοπό την αξιοποίηση στοιχείων της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου, καθώς και περιουσιακών στοιχείων των δημοσίων επιχειρήσεων των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άμεσα ή έμμεσα, στο Δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ.

Τα περιουσιακά στοιχεία μεταβιβάζονται στο Ταμείο, σύμφωνα με τις επόμενες διατάξεις.

Παραπομπή : Άρθρο 1 – Παράγραφος 4

∆ΕΝ ΜΕΝΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ΕΚΤΟΣ. ΓΕΝΙΚΟ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ!!! Επίσης, όπως φαίνεται στην παραπομπή, ΠΩΛΕΙΤΑΙ Η ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΩΝ Ο.Τ.Α (τοπική αυτοδιοίκηση) ακόμα και οι ΑΙΓΙΑΛΟΙ, κατ’ αποκλειστική χρήση (πάνε και οι παραλίες μας)!!!

Πωλούνται μέχρι και τα αποθεματικά σε ρευστό που διαθέτουν χρυσοφόρες εταιρείες (π.χ. ΟΠΑΠ) καθώς και οι Δημόσιοι Οργανισμοί που έχουν στην κυριότητά τους δικαιώματα εκμετάλλευσης π.χ. ορυκτού πλούτου (πετρέλαιο, φυσικό αέριο, χρυσός, ουράνιο κλπ). ΠΑΕΙ ΚΑΙ Ο ΟΡΥΚΤΟΣ ΜΑΣ ΠΛΟΥΤΟΣ!

Τα έσοδα του ταμείου που θα κατευθύνονται;

Παραπομπή : Άρθρο 1 – Παράγραφος 2

Το προϊόν αξιοποίησης χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο για την αποπληρωμή του δημοσίου χρέους της χώρας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 17 του επόμενου άρθρου. Δηλαδή το αντίτιμο απ’ ό,τι ξεπουλιέται δηλώνεται ευθύς εξ αρχής ότι πηγαίνει κατευθείαν υπέρ των δανειστών.

Παραπομπή : Άρθρο 1 – Παράγραφος 6

Το δημόσιο παραιτείται κάθε δικαιώματος (δηλαδή ακόμα και σε έσοδα από ρευστό) που έχουν τα προς «αξιοποίηση» περιουσιακά στοιχεία. Αυτά τα δικαιώματα περιέρχονται άμεσα στην ιδιοκτησία του ταμείου. Δηλαδή οτιδήποτε πληρώνουμε σε ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, ενοίκια κλπ δίνονται απ’ ευθείας στους δανειστές, πριν καν την πώληση των στοιχείων αυτών.

Κατά συνέπεια είναι στην ευχέρεια των δανειστών να πουλήσουν ή απλώς να εκμεταλλευτούν τα έσοδα από κάποιο περιουσιακό στοιχείο.

 Καλά μόνο για αυτά γίνεται η φασαρία; Αυτοί θα τα δουλέψουν καλύτερα. Αυτό είναι όλο;

 ΟΧΙ!

Παραπομπή : Άρθρο 1 – Παράγραφος 7

1) Από την στιγμή που θα αποφασιστεί η μεταβίβαση κάποιου περιουσιακού στοιχείου στο Ταμείο, η απόφαση είναι αδύνατον ν’ ανακληθεί!

2) Η υπάρχουσα διοίκηση της όποιας δημόσιας εταιρείας λειτουργεί πλέον ως ΕΝΤΟΛΟ∆ΟΧΟΣ του ταμείου, χωρίς αμοιβή και εκτελεί τις έγγραφες οδηγίες που της αποδίδονται.

3) Το Δημόσιο συνεχίζει να βαρύνεται με τις δαπάνες!! Δηλαδή, ΤΑ ΕΞΟ∆Α ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ π.χ. του ∆ημόσιου Οργανισμού (∆ΕΗ, ΟΣΕ κλπ) συνεχίζουν να επιβαρύνουν το ∆ημόσιο, ενώ τα έσοδα μεταβιβάζονται απευθείας στην ΤΡΟΪΚΑ.

Να το περιγράψουμε μ’ ένα απλό παράδειγμα: Παραχωρείται η εκμετάλλευση μιας Εθνικής Οδού. Εισπράττουν τα διόδια, αποκομίζουν κέρδη , ΔΕΝ υποχρεούνται σε καμιά φορολόγηση για τα κέρδη αυτά αλλά… όταν χαλάει ο δρόμος ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟ ελληνικό Δημοσιο, δηλαδή ΕΜΑΣ, τους Έλληνες πολίτες…!! Ναι, τέτοιο πράγμα ψήφισαν οι Έλληνες βουλευτές…!!!

Παραπομπή : Άρθρο 1 – Παράγραφος 8

Σε περίπτωση που υπάρχουν δικαιώματα τρίτων (π.χ ιδιωτών), το ταμείο μπορεί ΝΑ ΤΑ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΏΣΕΙ ΜΕ ΑΠΛΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ, αν αυτό κριθεί αναγκαίο από το ίδιο ή τον αγοραστή σε ενδεχόμενο πώλησης!

ΑΥΤΟ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΧΑΝΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ Ι∆ΙΩΤΕΣ ή ΑΛΛΟΙ ΕΠΕΝ∆ΥΤΕΣ (π.χ. ασφαλιστικά ταμεία, τράπεζες) τα δικαιώματά τους, αν και εφόσον αποφασιστεί απαλλοτρίωση!

 Δυστυχώς χρεοκοπήσαμε! Αυτοί θα αναλάβουν τα της διαχείρισης και από την ανάπτυξη της οικονομίας που θα προκύψει το κράτος θα λαμβάνει περισσότερα έσοδα ως φόρους. Έτσι δεν είναι;

ΚΑΙ ΟΜΩΣ ΟΧΙ!!!

Παραπομπή : Άρθρο 1 – Παράγραφος 11

Το Ταμείο ∆ΕΝ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΚΑΝΕΝΑΝ ΦΟΡΟ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ, ούτε εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία, ούτε τίποτα! Έχει έσοδα και δεν πληρώνει καθόλου φόρους! ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α!

Επίσης…

 Παραπομπή : Άρθρο 1 – Παράγραφος 12

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΜΕ ∆ΙΚΑ ΤΟΥ ΕΞΟ∆Α ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ!

 

 Υπάρχουν ασφαλιστικές δικλείδες; Ποιοί θα αποφασίζουν που θα πουληθούν τα στοιχεία;

Παραπομπή : Άρθρο 4 – Παράγραφος 1

Τα 3 από τα 7 μέλη του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων, το οποίο αποκλειστικά εισηγείται την αξιοποίηση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου, τοποθετούνται κατόπιν υποδείξεως των Παρατηρητών, είναι δηλαδή υπάλληλοι της Τρόϊκα. ΘΑ ΠΟΥΛΑΜΕ ∆ΗΛΑ∆Η ΟΤΙ ΜΑΣ ΛΕΕΙ Η ΤΡΟΪΚΑ ΣΕ ΟΠΟΙΑ ΤΙΜΗ ΘΕΛΕΙ Η ΤΡΟΪΚΑ. Π.χ τα λιμάνια μας μπορεί κάλλιστα να εισηγηθεί να πουληθούν στους Τούρκους, το αεροδρόμιο «ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ»  στους Σκοπιανούς κ.ο.κ.

Όλα αυτά τα εξωφρενικά και απίστευτα, τους δίνουμε το δικαίωμα να τα κάνουν ή να μας ΑΠΕΙΛΟΥΝ ότι θα τα κάνουν, αν από εδώ και στο εξής δεν συμμορφωνόμαστε με τα συμφέροντα που εκείνοι υπηρετούν.

 Τουλάχιστον θα μπορούσαμε με τα έσοδα να επαναγοράσουμε το χρέος μας σε χαμηλές τιμές μπας και ξεχρεώσουμε κάποτε;

 ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΟΧΙ!!!

 Παραπομπή : Άρθρο 5 – Παράγραφος 3,4,5

ΘΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΜΟΝΟΙ ΤΟΥΣ ΝΑ ΕΚ∆Ι∆ΟΥΝ ΟΜΟΛΟΓΑ (ΝΑ ∆ΑΝΕΙΖΟΝΤΑΙ) ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ!

∆ΕΝ ΘΑ ΜΑΣ ∆ΑΝΕΙΖΟΥΝ ΜΟΝΟΝ ΜΕ ΤΟΚΟΓΛΥΦΙΚΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ και ΥΠΟΘΗΚΕΣ ∆ΙΚΕΣ ΜΑΣ, ΑΛΛΑ ΘΑ ∆ΑΝΕΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ Ι∆ΙΟΙ ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ∆ΙΚΗ ΜΑΣ!!!

Με άλλα λόγια, το Ταμείο θα έχει την δυνατότητα να δανείζεται από τρίτους με εγγυήσεις δικές μας(!!!) και με τα λεφτά αυτά να αγοράζει από την ελεύθερη αγορά ομόλογα του Ελληνικού ∆ημοσίου σε σκοτωμένες τιμές. ∆ηλαδή,  επαναγοράζουν οι ίδιοι το χρέος μας αφού το ελαχιστοποιήσουν στην ουσία με δανεικά δικά μας!!!!

ΕΞΥΠΝΟ!!! ∆ΙΟΤΙ ΑΠΟΤΡΕΠΕΙ ΤΟ Ι∆ΙΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ  ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΕΙ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΤΟΥ ΣΕ ΚΑΛΗ ΤΙΜΗ (ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΕΚΑΝΕ Π.Χ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΥ ΣΤΟ ∆ΙΚΟ ΤΗΣ ΧΡΕΟΣ). ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΑΚΟΜΑ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΤΟ ΚΑΛΥΨΟΥΝ,  ΝΑ ΜΑΣ ΚΟΨΟΥΝ ΚΑΘΕ ∆ΙΕΞΟ∆Ο!!! ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ∆ΙΚΕΣ ΜΑΣ, ∆ΗΛΑ∆Η ΕΜΕΙΣ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΥΠΟΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ∆ΑΝΕΙΚΑ!!!

 Τι θα γίνει με τα απαραίτητα για την επιβίωση αγαθά; Το νερό; Το ρεύμα;

 Και για αυτό έχουν προβλέψει!

 Παραπομπή :  Άρθρο 9 – Παράγραφος 1

Η ΤΡΟΪΚΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΑΜΕΣΑ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ.

Τρομερά επικίνδυνο, αν σκεφτεί κανείς, τι αυθαιρεσίες θα μπορούν να γίνουν. Εκτός των άλλων, εφόσον οι διοικητές τους θα είναι πια «εντολοδόχοι» του ∆.Σ. του Ταμείου, θα μπορούν να αυξήσουν τα τιμολόγια του ρεύματος και του νερού, τα διόδια, τα εισητήρια λεωφορείων κλπ κλπ κατά το δοκούν, χωρίς τη συναίνεση της κυβέρνησης (ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ ΟΤΙ ΟΛΑ ΤΑ ΕΣΟ∆Α ΘΑ ΠΗΓΑΙΝΟΥΝ ΠΛΕΟΝ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ, ∆ΗΛΑ∆Η ΣΤΟΥΣ ∆ΑΝΕΙΣΤΕΣ ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ).

Δεν θα μείνει τίποτα όρθιο; Τουλάχιστον θα μπορούμε να χαιρόμαστε τις φυσικές ομορφιές τις πατρίδας μας;

Παραπομπή :  Άρθρα 11-14

Επιτρεπόμενες χρήσεις για τα ακίνητα του δημοσίου που πωλούνται από το Ταμείο και βρίσκονται εκτός σχεδίου πόλεως είναι θρησκευτικοί χώροι, πολιτιστικά κέντρα κλπ. Θα μπορεί για παράδειγμα ένας αμφιβόλου προέλευσης ξένος ιδιωτικός ή κρατικός φορέας να αγοράσει γη του ελληνικού Δημοσίου και να ανεγείρει ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ Α∆ΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ έναν θρησκευτικό χώρο (τζαμί, βουδιστικό μοναστήρι κλπ κλπ) ή να μετατρέψει προς αυτό τον σκοπό ένα ήδη υπάρχον κτίριο που ανήκει στο ∆ημόσιο.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ∆ΟΜΗΣΗΣ ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝ∆ΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟΝ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΛΙΤΗ ΠΟΥ ΧΤΙΖΕΙ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕ∆ΙΟΥ: Π.χ για μία έκταση 4 στρεμμάτων εκτός σχεδίου ένας ιδιώτης έχει σήμερα την δυνατότητα να κτίσει ακίνητο 200 τ.μ ενώ στην συγκεκριμένη περίπτωση προβλέπονται 800 – 1600 τ.μ!!

Με απλά Προεδρικά διατάγματα, μπορούν να τροποποιούνται χρήσεις γης, ρυμοτομικά σχέδια, ειδικοί όροι και περιορισμοί δόμησης προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι αγοραστές!!

∆ηλαδή, εν ονόματι των δανειστών καμία σημασία δεν έχουν οι πολεοδομικές διατάξεις και γενικά παραμερίζονται όλοι οι νόμοι του ελληνικού κράτους για να βολευτούν αυτοί.

Ο επενδυτής κατόπιν αιτήσεώς του μπορεί να ζητήσει να εκτελεστούν και συνοδά έργα υποδομής. Ποιος τα πληρώνει αυτά; Προφανώς όχι ο επενδυτής αλλά το ∆ΗΜΟΣΙΟ. ∆ηλαδή, για ό,τι επένδυση αποφασίσει αυτός πρέπει ΕΜΕΙΣ να του πληρώσουμε και όλες τις υποδομές!!

Και φυσικά η απόφαση για το εάν θα πραγματοποιηθούν τα «αναγκαία συνοδά έργα»

υποδομών ανήκει στο Κεντρικό Συμβούλιο για την Αξιοποίηση της ∆ημόσιας Περιουσίας, δηλαδή έμμεσα στους δανειστές. ∆εν είναι οι προβλεπόμενοι από τον μέχρι στιγμής ισχύοντα νόμο φορείς.

 ΞΕΠΟΥΛΙΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΙΓΙΑΛΟΙ!! Αυτό που ισχύει ως δίκαιο από την εποχή του Ιουστινιανού, ότι οι ακτές προορίζονται για χρήση από τον λαό και μόνον, έρχονται και το καταργούν τώρα οι Τροϊκανοί!

Τους παραδίδουμε δηλαδή εκείνο που δικαιωματικά μας ανήκει – αποκλειστική χρήση του αιγιαλού. Θα ξεπουλήσουν ΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΜΑΣ, ΣΤΗ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗ, ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗ ΧΩΡΑ.

 Ολόκληρο το κείμενο του εφαρμοστικού με σχόλια και παραπομπές βρίσκεται εδώ.

Πηγή: http://www.patriotiki-kinisi.com/

Δημοσιεύτηκε απο τον στις 25,Ιανουάριος, 2012, 6:47 μμ. στις Κατηγορίες ΕΛΛΑΔΑ, ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ. Νπορείτε να παρακολουθείσετε τισ απαντήσεις επι του άρθρου απο RSS 2.0. Παρακαλούμε σχολιάστε το άρθρο...( ή αφήστε σύνδεσμο trackback)

1 σχόλιο για “Ελπίζω κ.Βουλευτές (που δεν διαβάσατε το Μνημόνιο), να έχω λάθος στα παρακάτω…”

Δώστε απάντηση

Πρόσφατα Άρθρα

Προβεβλημένα Links

  Έυρεση στο Αρχείο

  με ημερομηνία
  με κατηγορία
  'Ευρεση με Google

  Photo Gallery

  Kατηγορίες
  blog καθημερινής ενημέρωσης alphafm.gr

  Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

  Όροι χρήσης :απαγορεύεται η χρήση όλων των εικόνων, βίντεο, ειδήσεων, ρεπορτάζ, γραφικών χωρίς την άδεια του alphafm.gr και χωρίς την αναφορά πηγής

  Στοιχεία Επικοινωνίας : Κολοκοτρώνη 20 - ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΤΚ 52100, 24670 26.945, apararas@gmail.com
  Copyright ©2008-2017 alphafm.gr