Σοβαρές καταγγελίες Σαββόπουλου για Πετσάλνικο,Γκοσλιόπουλο και κυβέρνηση

« Επιστολή προς τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Γιαννίτση Αναστάσιο»

κ. Υπουργέ, με μεγάλη μας λύπη και ταυτόχρονα αγανάκτηση, πληροφορούμαστε ότι έχετε προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την άμεση – αυτοδίκαιη μεταβίβαση της Δ6/Φ20.439/1047/15-12-2006 Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, από υδροηλεκτρικό έργο εγκατεστημένης ισχύος 7,031Mw, που χορήγησε το Υπουργείο Ανάπτυξης στην πρώην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Καστοριάς και της οποίας νόμιμος κάτοχος είναι σήμερα η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, παρακάμπτοντας και απαξιώνοντας μας πλήρως.

Θεωρούμε απαράδεκτη και προκλητική την ενέργεια σας να προβείτε στην εισαγωγή φωτογραφικής διάταξης στην παράγραφο 3, του Άρθρου 4, του Σχεδίου Νόμου «Ρυθμίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη, την Αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση – Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» που σύντομα θα κατατεθεί στην Βουλή προς ψήφιση, με την οποία μεταβιβάζετε τις άδειες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας των καταργούμενων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων στους ορεινούς Δήμους.

Ζητούμε την άμεση απόσυρση της, γιατί θεωρούμε ότι έχει γίνει ‘’εκ του πονηρού’’ και μόνο για να εξυπηρετήσει μικροπολιτικά και ‘’άλλα‘’ συμφέροντα και προσβάλλει στον μέγιστο βαθμό τον θεσμό της Αιρετής Περιφέρειας.

Άραγε πόσοι είναι σήμερα οι ορεινοί Δήμοι στην Ελλάδα, στα όρια των οποίων κατασκευάζονται ή λειτουργούν έργα που να σχετίζονται με παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και σπεύδετε άμεσα με νομοθετική ρύθμιση να φροντίσετε για την μεταβίβαση των αδειών παραγωγής; Γιατί άραγε οι Περιφερειακές Ενότητες που μέχρι χθες κατείχαν τέτοιες άδειες ξαφνικά πρέπει να τις μεταβιβάσουν στους ορεινούς Δήμους; Μπορούν αυτοί να τις διαχειριστούν καλύτερα; Ή μήπως είναι η ευκολότερη οδός για να ευνοηθούν «κάποιοι» και να παραδοθούν απαίδευτα τα εμπράγματα δικαιώματα μας στα χέρια ‘’ΕΚΛΕΚΤΩΝ’’ ΙΔΙΩΤΩΝ;

Η κατασκευή του φράγματος Νεστορίου αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα έργα για το σύνολο της Περιφερειακής Ενότητας και όχι μόνο του Δήμου Νεστορίου, δεδομένου ότι θα αρδεύσει μια έκταση 73.000 στρεμμάτων περίπου σε όλη την ενότητα, θα εξασφαλίσει την ύδρευση των οικισμών του μισού Νομού και από την κατασκευή του μικρού υδροηλεκτρικού σταθμού που προβλέπει η μελέτη του φράγματος, θα καλυφθεί το 15% περίπου της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται  στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς.

Η πρώην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Καστοριάς έπειτα από ενέργειες της, το 2004 φρόντισε να εξασφαλίσει την άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από το συγκεκριμένο υδροηλεκτρικό έργο, το 2006 την τροποποίησε αυξάνοντας την εγκατεστημένη ισχύ από 6,14 Mw σε 7,031 Mw και στον άμεσο σχεδιασμό της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς από τις αρχές του 2011 που αναλάβαμε είναι η κατασκευή του συγκεκριμένου έργου.

Ήρθαμε σε επαφή με όλους τους τοπικούς φορείς που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα, μεταξύ αυτών και τον Δήμαρχο Νεστορίου και γνωστοποιήσαμε σε όλους την πρόθεση μας ως Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς πλέον, να χρηματοδοτήσουμε την κατασκευή του υδροηλεκτρικού έργου, ο προϋπολογισμός του οποίου ανέρχεται στο ποσό των 9.000.000 Ευρώ περίπου, εξασφαλίζοντας μάλιστα και την σχετική πίστωση από τον Αναπτυξιακό Νόμο (ποσοστό 50%), ίδια κεφάλαια και τραπεζική χρηματοδότηση για το υπόλοιπο ποσό.

Επίσης συμφωνήθηκε με τον Δήμαρχο Νεστορίου να συμμετέχει ο Δήμος του στην κατασκευή του έργου με όποιο χρηματικό ποσό έχει την δυνατότητα, αποκομίζοντας πολλαπλάσιο οικονομικό όφελος από την ίδια συμμετοχή του και σίγουρα πολύ μεγαλύτερο ποσό από ότι αν το κατασκευάσει με σύμπραξη με τον ιδιωτικό τομέα από την πώληση του ηλεκτρικού ρεύματος.

Επιπλέον τονίσαμε την κάθετη διαφωνία μας προς το υπ’ αριθμ. ΚΘ/3614/21-12-2010 έγγραφο  που είχε γίνει από τον πρώην Νομάρχη Καστοριάς προς το ΥΠΕΚΑ,  ο οποίος βρισκόμενος στο τέλος της θητείας του και έχοντας μπροστά του τον φόβο των αλλαγών που θα επέφερε ο Καλλικράτης, σε συνεννόηση με τον τότε και νυν Δήμαρχο Νεστορίου, ζήτησε την μεταβίβαση της άδειας στον Δήμο Νεστορίου, στα διοικητικά όρια του οποίου κατασκευάζεται το φράγμα.

Ο Δήμαρχος Νεστορίου επανήλθε βέβαια με επιστολή του την 01-02-2011 προς την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας ζητώντας και πάλι την μεταβίβαση της άδειας παραγωγής, η οποία όμως ορθά του απάντησε ότι ή ως άνω άδεια αποτελεί περιουσιακό στοιχείο της καταργούμενης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και περιέρχεται στην οικεία Περιφέρεια και σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο δεν επιτρέπεται η αυτοδίκαιη μεταβίβαση της στον Δήμο.

Παρόλα αυτά με μεγάλη έκπληξη διαβάσαμε σήμερα στα τοπικά μέσα ενημέρωσης, σε ένα προκλητικό δελτίο τύπου του Προέδρου της Βουλής, ΕΝ ΑΓΝΟΙΑ ΜΑΣ, να μεταβιβάζεται η άδεια παραγωγής από την Ν.Α Καστοριάς στον Δήμο Νεστορίου με ειδική νομοθετική ρύθμιση και να εκθιάζεται η κατασκευή ενός ηλεκτροπαραγωγικού εργοστασίου με την συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα. Δηλαδή με λίγα λόγια ανακοινώθηκε από τον Πρόεδρο της Βουλής ότι το ‘’ΦΙΛΕΤΟ’’ του όλου έργου του φράγματος Νεστορίου που υπολογίζεται ότι θα αποδίδει ετησίως έσοδα 1.100.000 Ευρώ, δεν θα ΑΝΗΚΕΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ αλλά στους ιδιώτες επενδυτές που θα το κατασκευάσουν.

Αναφέρεται επίσης στο δελτίο τύπου του Προέδρου ότι «….μετά την κατάργηση των Νομαρχιών αυτές οι άδειες περνούσαν στην κυριότητα των Περιφερειακών Διοικήσεων, αλλά είπαμε ότι θα πρέπει στο Νομό το δικό μας αφού εδώ γίνεται το έργο του φράγματος θα έπρεπε η άδεια να ανήκει στο Νομό…..»  Αγνοούν άραγε οι κυβερνόντες ότι η διάδοχη κατάσταση του Νομού Καστοριάς είναι η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς και όχι ο Δήμος Νεστορίου ή γι’ αυτούς προσωπικά Νομός Καστοριάς είναι μόνο ο Δήμος Νεστορίου;

Επιπλέον το δελτίο τύπου μιλά για συνεννόηση με την τοπική αυτοδιοίκηση. Ποια τοπική αυτοδιοίκηση όμως; Εννοούν και πάλι τον Δήμο Νεστορίου;

Και καταλήγει  «….στο νομοσχέδιο αυτό καθορίζεται ρητά ότι οι άδειες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας των καταργούμενων ΝΑ ανήκουν στους Δήμους, στα όρια των οποίων λειτουργεί το έργο στο οποίο αναφέρονται οι άδειες αυτές και συγκεκριμένα στο Δήμο Νεστορίου και αυτό θα εξασφαλίσει ένα σημαντικό ποσό για τον Δήμο και κατ’ επέκταση για ολόκληρη την περιοχή….» Ποια περιοχή εννοούν; Και πάλι ολόκληρη την περιοχή του Δήμου Νεστορίου;

Σας καλούμε λοιπόν να σοβαρευτείτε  την δύσκολη εποχή που διανύουμε και να δείξετε το αίσθημα ευθύνης που απαιτείται. Να αναθεωρήσετε, αποσύροντας την συγκεκριμένη διάταξη που προκαλεί την κοινή γνώμη και την τοπική μας κοινωνία.  Μην εξυπηρετείτε συμφέροντα «κάποιων» και αφήστε την τοπική αυτοδιοίκηση να πορευθεί με όσα μέσα της έχουν απομείνει, για το κοινό συμφέρον  όλων των πολιτών της.

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης

 

 

Δημήτρης Σαββόπουλος

Δημοσιεύτηκε απο τον στις 4,Απρίλιος, 2012, 9:39 μμ. στις Κατηγορίες HOT - ΕΙΔΗΣΕΙΣ, photos, ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ. Νπορείτε να παρακολουθείσετε τισ απαντήσεις επι του άρθρου απο RSS 2.0. Παρακαλούμε σχολιάστε το άρθρο...( ή αφήστε σύνδεσμο trackback)

4 Σχόλια για “Σοβαρές καταγγελίες Σαββόπουλου για Πετσάλνικο,Γκοσλιόπουλο και κυβέρνηση”

 1. kastoria

  Ο Σαββοπουλος θα μας τρελανει ολους!!!Πηγε απροσκλητος σε συγκεντρωση των κατοικων του δημου νεστοριου να πουλησει νταηλικια!!!ειναι καλα στα μυαλα του ο ανθρωπος???εχει χασει εντελως την ψυχραιμια του???πηγε να την φερει στον γκοσλιοπουλο αλλα ο τυπος εχασε την μπαλα!!!εκανε πρωσοπικες επιθεσεις σε ενα δημαρχο που δν εχει ακουστει ποτε τπτ κακο γι αυτον και παιρνει σε καθε εκλογικη αναμετρηση 80%!!!

 2. Kostantinos

  Σαββοπουλε καλα σου γραφουν πιο πάνω.. Διεκδίκησε κανενα ψιχουλακι απο τον υψιστο Δακή (αν τολμάς) και άσε τα εντος της Καστοριας σε αυτούς που ξέρουν να τα χειρίζονται καλύτερα. Βλεπω να σου δινουν ασυλο οι κατοικοι της Κοζανης σε λιγο που θα σε φτυνουν ολοι στην Καστορια.

 3. politis kastorias

  Συγνωμη κιολας αλλα γιατι ο κυριος Σαββοπουλος μιλαει σε α ενικο προσωπο??Είναι ιδιοκτητης της περιφερειακης ενοτητας Καστοριας???Η μηπως ειναι ο εργοδοτης των μηχανικων της αντιπεριφερειας???Κυριε γελοιε Σαββοπουλε που σε εχω ψηφισει κιολας η αδεια οφειλει να μεταβιβαστει στον Δημο Νεστοριου γιατι εκει κατασκευαζεται το εργο κ επισης θα σωσει μια ολοκληρη περιοχη η οποια μαραζωνει εδω και δεκαετιες!!Εσυ γιατι τρελενεσαι ετσι???μηπως ηθελες εσυ να διαχειριστεις το φιλετο οπως λες??η μηπως ηθελες να μοιραζεις χρημα απο τα εσοδα του σ ολο το νομο για να ξαναεκλεγεις??!!Μπραβο στον πιο μαγκα Δημαρχο ολης της Ελλαδας για τα αποτελεσματα που φερνει για τον δημο του!!Μακαρι ο Σαββοπουλος να διεκδικουσε ετσι πραγματα απο τον Δακη για την καστορια…

 4. DHMOTIS NESTORIOY

  Με το μυαλό που κουβαλάς φασκελώνομαι που ψήφισα για να βγεις Αντιπεριφερειάρχης.
  Δεν έχω ακούσει ούτε διαβάσει ποτέ άλλο Νομάρχη ή Αντιπεριφερειάρχη να καταγγέλλει Δήμο και Δημοτική Αρχή του τόπου του ότι είναι ανίκανοι ή εξυπηρετούν ιδιωτικά συμφέροντα. Επίσης θεωρώ απαράδεκτο να μη γνωρίζεις ότι ο Δήμος Νεστορίου με τον Καλλικράτη διευρύνθηκε και σήμερα ονομάζεται Δήμος Γράμμου. Αν η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και άλλο τόσο ο Αντιπεριφερειάρχης Καστοριάς έχει διαθέσιμα 5.000.000 ευρώ για να κατασκευάσει το έργο και στην ευχή 2.000.000 ευρώ αν πάρει την επιδότηση του Αναπτυξιακού Νόμου τότε τον προκαλώ αύριο να κλείσει όλες τις λακκούβες που έχουν ανοίξει στους δρόμους. Διαφορετικά ως πολίτης του Δήμου μου (Ακρίτες, Νεστόριο, Αρρένες, Γράμμος) τον καταγγέλλω ότι με την επιστολή του αυτή δεν νοιάζεται για τον τόπο του και εκτελεί διατεταγμένη υπηρεσία από τον προϊστάμενο του Περιφερειάρχη Κοζάνης. Ας θυμηθούμε παλαιότερα τα νερά των Αρρένων που και αυτά ήθελαν να μας τα πάρουν στην Κοζάνη. Επουδενεί δεν θα ήθελα να υποθέσω, σε περίπτωση που δεν κλείσει όλες τις λακκούβες, ότι και αυτός εξυπηρετεί κάποια ιδιωτικά συμφέροντα (κοινώς του χάλασαν τη σούπα) όπως αφήνει να φανεί στην επιστολή του για την δημοτική αρχή (και όχι μόνο) του φτωχού δήμου Νεστορίου – Γράμμου.

Δώστε απάντηση

Προβεβλημένα Links

  Έυρεση στο Αρχείο

  με ημερομηνία
  με κατηγορία
  'Ευρεση με Google

  Photo Gallery

  Kατηγορίες
  blog καθημερινής ενημέρωσης alphafm.gr

  Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

  Όροι χρήσης :απαγορεύεται η χρήση όλων των εικόνων, βίντεο, ειδήσεων, ρεπορτάζ, γραφικών χωρίς την άδεια του alphafm.gr και χωρίς την αναφορά πηγής

  Στοιχεία Επικοινωνίας : Κολοκοτρώνη 20 - ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΤΚ 52100, 24670 26.945, apararas@gmail.com
  Copyright ©2008-2017 alphafm.gr