5.000 θέσεις με δίμηνες συμβάσεις στους ΟΤA.Διαβάστε πρώτοι όλες τις λεπτομέρειες

Οι θέσεις αφορούν ναυαγοσώστες, υπαλλήλους σε δημοτικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς, εργάτες πυρασφάλειας, στελέχη για παιδικές κατασκηνώσεις, υδρονομείς άρδευσης και εργάτες καθαριότητας

Εξαίρεση των προσλήψεων με απόφαση του ΣτΕ από την αναστολή λόγω προεκλογικής περιόδου –

Αμεσα, τις επόμενες ημέρες -πιθανότατα και σήμερα- θα ξεκινήσει η διαδικασία για τη σύναψη περίπου 5.000 θέσεων με δίμηνες συμβάσεις σε ΟΤΑ σε όλη την επικράτεια. Σύμφωνα με πληροφορίες του «Εθνους – Εργασίας» μετά την απόφαση της αρμόδιας επιτροπής του Συμβουλίου Επικράτειας του άρθρου 28 παρ. 4 του Νόμου 2190/1994, η οποία ενέκρινε το κατεπείγον αίτημα του υπουργείου Εσωτερικών για την άρση της αναστολής διαδικασιών προσλήψεων κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου περισσοτέρων 10.000 εποχικών υπαλλήλων με δίμηνες συμβάσεις σε συγκεκριμένες ειδικότητες των ΟΤΑ, ξεκινά άμεσα η διαδικασία για την πρόσληψη των «διμηνιτών».

Συγκεκριμένα, αφού καθαρογραφεί και κοινοποιηθεί η γνωμοδότηση της επιτροπής του Συμβουλίου της Επικρατείας στο υπουργείο Εσωτερικών, οι αρμόδιες υπηρεσίες θα αποστείλουν έγγραφο στις περιφέρειες όπου θα τους ζητούν να «ξεκλειδώσουν» τη διαδικασία προσλήψεων για έκτακτες ανάγκες, να ζητήσουν τα αιτήματα των δήμων και να παραχωρήσουν άμεσα τις αναγκαίες προσλήψεις. Παράλληλα, με τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, θα μεταφερθεί αίτημα για συμβασιούχους ορισμένου χρόνου στην καθαριότητα αλλά και σε άλλους τομείς που αριθμούν περίπου 4.700 άτομα.

Η Διυπουργική Επιτροπή θα εξετάσει το αίτημα και με βάση τις εγκεκριμένες θέσεις εποχικού προσωπικού θα εγκρίνει συγκεκριμένο αριθμό συμβασιούχων, δίνοντας το «πράσινο φως» να ξεκινήσουν οι διαγωνισμοί μέσω ΑΣΕΠ οι οποίοι θα ολοκληρωθούν περί τα τέλη Ιουνίου.

Οι 5.000 θέσεις, για τις οποίες θα εγκριθούν συμβάσεις δίμηνης διάρκειας εκτός ΑΣΕΠ, αφορούν:

Ναυαγοσώστες. Οι συγκεκριμένες θέσεις θα εγκριθούν σε πρώτη προτεραιότητα καθώς με την έναρξη της θερινής περιόδου από 1ης Ιουνίου θα πρέπει να βρίσκονται στις θέσεις τους, σε ακτές που ανήκουν στη δικαιοδοσία των ΟΤΑ, αφού σε αντίθετη περίπτωση οι δήμοι «απειλούνται» εκ του νόμου με πρόστιμα από τις λιμενικές αρχές.

 • Υπαλλήλους σε δημοτικούς βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, που θα λειτουργούν έως το τέλος Ιουλίου. Αν και οι συμβασιούχοι στους βρεφονηπιακούς σταθμούς εργάζονται 11 μήνες τον χρόνο σύμφωνα με νομοθετική ρύθμιση που ψηφίστηκε το 2010, καταγράφονται σημαντικά κενά σε διάφορες θέσεις λόγω του μικρού αριθμού των συμβασιούχων αλλά και των συνταξιοδοτήσεων μόνιμου προσωπικού. Οι ειδικότητες που θα αιτηθούν οι δήμοι αφορούν μαγείρους, καθαρίστριες, αλλά και εξειδικευμένο προσωπικό για τη φύλαξη των νηπίων και των βρεφών.
 • Εργάτες πυρασφάλειας. Εν όψει της καλοκαιρινής περιόδου οι δήμοι συμβάλλουν στο αντιπυρικό έργο είτε «καθαρίζοντας» δεντρόφυτες περιοχές υψηλού κινδύνου, είτε αξιοποιώντας προσωπικό φύλαξης περιοχών υψηλού κινδύνου.
 • 700 στελέχη για τις δημοτικές παιδικές κατασκηνώσεις. Η πρόσληψη των στελεχών εξασφαλίζει τη λειτουργία των κατασκηνώσεων, γιατί σε διαφορετική περίπτωση υπάρχει ο κίνδυνος να ανασταλεί η λειτουργία τους και να ακυρωθεί η συμμετοχή χιλιάδων παιδιών που έχουν ήδη εγγραφεί.
 • 500 υδρονομείς άρδευσης. Στις περιοχές όπου η έναρξη της αρδευτικής περιόδου συνέπεσε με την προεκλογική περίοδο δεν πραγματοποιήθηκαν οι προσλήψεις αυτές, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν οι καλλιέργειες.
 • Εργάτες καθαριότητας σε νησιωτικούς – τουριστικούς κυρίως δήμους, λόγω της αύξησης του πληθυσμού που παρατηρείται με την έλευση των τουριστών.

Ενα από τα επιχειρήματα για την έγκριση των θέσεων αποτελεί η χρηματοδότησή τους, αφού δεν επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό. Για τις 5.000 θέσεις που αφορούν την άμεση πρόσληψη προσωπικού για πυρασφάλεια, ναυαγοσωστών και των απαραίτητων υπαλλήλων για τους βρεφονηπιακού σταθμούς, η χρηματοδότησή τους προέρχεται κυρίως από κοινοτικά προγράμματα.

Συμβάσεις ορισμένου χρόνου
Μετά τη θετική εισήγηση του Συμβουλίου της Επικρατείας για τη σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου κυρίως στην καθαριότητα των ΟΤΑ, το υπουργείο Εσωτερικών θα διαβιβάσει το αίτημα στην αρμόδια διυπουργική επιτροπή για τις προσλήψεις, όπου θα εξεταστεί η αίτηση για 4.700 θέσεις.

Η χρηματοδότηση των συγκεκριμένων θέσεων προέρχεται από τα ανταποδοτικά τέλη των δήμων, οπότε δεν επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό. Υπάρχει όμως περιορισμός στον αριθμό των συμβασιούχων που μπορούν να προσληφθούν φέτος, όπως προβλέπεται στο Μνημόνιο. Το στοιχείο αυτό θα συνυπολογίσει η Διυπουργική Επιτροπή για την έγκριση που θα παραχωρήσει στους ΟΤΑ.

Με την έγκριση των θέσεων θα ξεκινήσει η διαδικασία πρόσληψης, δηλαδή η προκήρυξη των διαγωνισμών από κάθε δήμο και η επιλογή θα γίνει με τη μοριοδότηση που προβλέπει ο Νόμος 2190/1994. Οι διαγωνισμοί αναμένεται να δημοσιοποιηθούν κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν τα εξής δικαιολογητικά:

 • Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας.
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνει τους φορείς του δημόσιου τομέα στους οποίους έχει απασχοληθεί κατά τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες.
 • Τίτλο σπουδών.
 • Τίτλους που αποδεικνύουν τη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών και ξένης γλώσσας.
 • Αδεια άσκησης επαγγέλματος ή άλλη επαγγελματική άδεια ή βεβαίωση εγγραφής (όπου απαιτείται).
 • Πιστοποιητικό του δήμου, πρόσφατης έκδοσης, ότι ο υποψήφιος είναι εγγεγραμμένος στο δημοτολόγιο.
 • Η ανεργία αποδεικνύεται με πρόσφατη βεβαίωση του ΟΑΕΔ, η ημερομηνία έκδοσης της οποίας δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
 • Οι πολύτεκνοι και τα τέκνα πολύτεκνων οικογενειών και αντίστοιχα οι γονείς ή τα τέκνα μονογονεϊκών οικογενειών επισυνάπτουν πιστοποιητικό δήμου ή κοινότητας, πρόσφατης έκδοσης, στο οποίο να βεβαιώνεται η οικογενειακή τους κατάσταση.

Τα αποτελέσματα θα εκδοθούν από τους δήμους και υπόκεινται υπό τον τελικό έλεγχο του ΑΣΕΠ.

Δημοσιεύτηκε απο τον στις 8,Ιούνιος, 2012, 5:32 μμ. στις Κατηγορίες HOT - ΕΙΔΗΣΕΙΣ, photos, ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ. Νπορείτε να παρακολουθείσετε τισ απαντήσεις επι του άρθρου απο RSS 2.0. Παρακαλούμε σχολιάστε το άρθρο...( ή αφήστε σύνδεσμο trackback)

Δώστε απάντηση

Πρόσφατα Άρθρα

Προβεβλημένα Links

  Έυρεση στο Αρχείο

  με ημερομηνία
  με κατηγορία
  'Ευρεση με Google

  Photo Gallery

  Kατηγορίες
  blog καθημερινής ενημέρωσης alphafm.gr

  Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

  Όροι χρήσης :απαγορεύεται η χρήση όλων των εικόνων, βίντεο, ειδήσεων, ρεπορτάζ, γραφικών χωρίς την άδεια του alphafm.gr και χωρίς την αναφορά πηγής

  Στοιχεία Επικοινωνίας : Κολοκοτρώνη 20 - ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΤΚ 52100, 24670 26.945, apararas@gmail.com
  Copyright ©2008-2017 alphafm.gr