Πρόγραμμα.Συνέδριο στα πλαίσια της Ελληνογερμανικής συνέλευσης – Περιφερειακή, Αειφόρος Ανάπτυξη στην Ελλάδα

Άφιξη, 18.00 Χαιρετισμοί

(Τοποθεσία:Edika Fur Exhibition Center,Περιοχή Χλόη, 52100 Καστοριά)

Κύριος Εμμανουήλ Χατζησυμεωνίδης

Δήμαρχος Καστοριάς

 

Κύριος Γεώργιος Δακής

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

 

Κύριος Hans-Joachim Fuchtel

Επίτροπος για την Ελληνογερμανική Συνέλευση,

Υφυπουργός στο Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών, Μέλος της Γερμανικής Ομοσπονδιακής Βουλής

 

 

 

Κύριος Wolfgang HoelscherObermaier

Γενικός πρόξενος της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στη Θεσσαλονίκη

 

Κυρία Νικόλ Κατσιούλη

Διευθύντρια Ιδρύματος Friedrich Ebert, Αθήνα

Δημήτριος Σαββόππουλος

Αντιπεριφερειάρχης Καστοριάς

 

18:30 Ελληνογερμανική Συνεργασία στον Τομέα της δημοτικής ανάπτυξης – Ευκαιρίες και προκλήσεις

 

 

Κυρία Lothar Riebsamen

Μέλος του Ομοσπονδιακού Κοινοβουλίου

 

Κυρία Δέσποινα Βώκου

Πρόεδρος της Επιτροπής Φύση 2000

«Εθνικό Σύστημα Προστατευόμενων Περιοχών, Διατήρηση της Βιοποικιλότητας  και Επιτροπή Φύση 2000»

 

Κύριος Ιάκωβος Θεοδοσόπουλος

Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού Δήμου Καστοριάς

 

Κυρία Sigrid SkarpelisSperk

Πρόεδρος της Ένωσης των Γερμανο-Ελληνικών Εταιρειών

 

21:00 Δείπνο και Συναυλία (Πιάνο και Φωνητικά)

(Τοποθεσία: EsperosPalaceHotel,Περιοχή Φουντουκλή,52100 Καστοριά)

 

 

 

Παρασκευή, 22.06.2012

 

(Τοποθεσία:Edika Fur Exhibition Center,Περιοχή Χλοί,52100 Καστοριά)

9:00 Τοπική Αειφόρος Ανάπτυξη – 1o Μέρος, Εξυγίανση Υδάτινων Πόρων

 

Συντονισμός:

Δρ. Θεόδωρος Μαρδίρης

Βιολόγος, Περιβαλλοντολόγος και Διευθυντής Κέντρου

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καστοριάς

 

Ερωτήματα:

 • Ποια η αξία της προστασίας των υδάτινων πόρων στην Ελλάδα;
 • Ποια προβλήματα υπάρχουν; Πιθανές στρατηγικές επίλυσης.
 • Συμβολή της εξυγίανσης των υδάτινων πόρων στην αειφόρο ανάπτυξη μιας περιοχής.
 • Μπορούν τα δίκτυα να συμβάλουν στην ανάπτυξη των τοπικών προσπαθειών; Στόχοι διαδικασίας;

 

Κυρία Νίκη Μαντζαφλέρη

Mc Ιχθυολόγος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος

«Εκτίμηση της οικολογικής ποιότητας της Λίμνης Καστοριάς»

 

 

 

Εισηγητικές εκθέσεις

 

Δρ. Heinz Gerd Schröder

Διευθυντής του Ινστιτούτου για την έρευνα των λιμνών, Langenargen

 

Κύριος Στέργιος Γαργάλας

Περιβαλλοντολόγος Δήμου Καστοριάς

 

Δρ. Ιφιγένεια Κάγκαλου

Επίκουρος καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας – Πρόεδρος Φορέα Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας – Μαυροβουνίου – Κεφαλόβρυσου – Βελεστίνου

«Ευτροφισμός και διαχείριση Μεσογειακών λιμνών: Η αντιμετώπιση της αβεβαιότητας»

 

Δρ. Μαρία Μουστάκα (Ποιότητα νερού)

Καθηγήτρια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

«Εκτίμηση και διαχείριση της οικολογικής ποιότητας νερού της λίμνης Καστοριάς»

 

 

Δρ. Ελένη Φυτόκα (Ελληνικό Κέντρο βιοτόπων και υγρότοπων)

Ερευνήτρια, (ΕΚΒΥ)

«Παρακολούθηση αλλαγών της έκτασης των υγροτόπων και των χρήσεων

γής: GlobWetland-ΙΙ πληροφοριακό σύστημα»

 

Κύριος Παναγιώτης Τσόμπος

ΙΓΜΕ – Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών

«Αποτελέσματα πρόσφατων βυθομετρικών – ιζηματολογικών και γεωχημικών

ερευνών στον πυθμένα της λίμνης Καστοριάς»

 

Kύριος Κωνσταντίνος Νικολαϊδης

Ερευνητής ΑΝΚΟ

«Παρουσίαση του Σχεδίου Δράσης της λίμνης της Καστοριάς»

 

 

11:00 Διάλειμμα (χρόνος για συνομιλία)

 

11:30 Τοπική Αειφόρος Ανάπτυξη – 2o Μέρος, βιολογική καλλιέργεια παραλίμνιων οπωρώνων

 

Συντονισμός:

Κύριος Ιάκωβος Γκανούλης

UNESCO

 

Ερωτήματα:

 • Αρχές βιολογικής καλλιέργειας οπωρώνων;
 • Προώθηση προϊόντων στην τοπική αγορά;
 • Δυνατότητες πολιτικής υποστήριξης στην αειφόρο γεωργία;
 • Πως μπορεί ή οφείλει να συμβάλει η κοινωνία των πολιτών;

 

 

Κύριος Christoph Denzel/Κυρία Katrin Denzel

Υπηρεσία Συμβούλων για οικολογική καλλιέργεια οπωρώνων e.V

 

Κύριος Στέφανος Λιούζας

Βιολογικός Καλλιεργητής

«Βιοκαλλιέργεια οπωρώνων μηλιάς και αχλαδιάς στην ευρύτερη λεκάνη

απορροής της Λίμνης Καστοριάς»

 

Κυρία Nicolette van der Smissen Αλεξανδρούπολη

Ειδικός για οικολογική γεωργική καλλιέργεια, Ελλάδα

 

Κύριος Χάρης Αργυρόπουλος

Οργανισμός ελέγχου και πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων ΔΙΩ

«Έλεγχος, πιστοποίησης και συμβουλές βιολογικών οπωρώνων σε

παραλίμνια κτήματα στην Καστοριά»

 

Κυρία Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Ευρωβουλευτής, Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2007-2012)

«Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής περιφερειακής ανάπτυξης»

 

 

13:30 Γεύμα

 

 

14:30 Αειφόρος Ανάπτυξη στην Περιοχή – 3oΤμήμα, Οικοτουρισμός

 

Συντονισμός:

Κυρία Ειρήνη Γεωργοσοπούλου Μισκία

Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού Δήμου Καστοριάς

 

Ερωτήματα:

 • Πως μπορούν να αναπτυχθούν δομές φυσικού τουρισμού;
 • Ποιά οφέλη μπορεί να προσφέρει η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος για τον τουρισμό;
 • Που υπάρχουν παραδείγματα καλής πρακτικής για τον Οικοτουρισμό στην Ελλάδα;

 

Δρ.Tillmann Stottele

Μέλος στο Παγκόσμιο Ταμείο Γνωμοδοτικού Συμβουλίου της Φύσης

(Διεθνές Ίδρυμα για την Φύση και το Περιβάλλον)

και εντεταλμένος της πόλης Friedrichshafen για το Περιβάλλον και την Αειφορία

 

Δρ. Θεμιστοκλής Κουιμτζής

Ομότιμος Καθηγητής τμήματος Χημείας Α.Π.Θ.,

Πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα

«Υγρότοποι: Πυρήνες Βιοποικιλότητας – Πυλώνες Οικοτουρισμού»

 

Κυρία Ελένη Σβορώνου

Υπεύθυνη της Οργάνωσης Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης WWF

«Οικοτουρισμός σε προστατευόμενες περιοχές: Προδιαγραφές για μια σωστή οικοτουριστική ανάπτυξη μέσα από παραδείγματα»

 

 

Κύριος Σπύρος Ψαρούδας

Διευθυντής Μ.Κ.Ο. Καλλιστώ

« Οικοτουρισμός σε προστατευόμενες περιοχές»

 

Κύριος Ιωάννης Ρέκλος

Υπεύθυνος Λειτουργίας – Ιδιοκτήτης Εταιρείας ,,Οικοπεριηγητής“ (Κοινωνία για Οικολογικό Τουρισμό)

 

16:30 Διάλειμμα

 

 

Σάββατο, 23. 06. 2012

 

09:00 Επίσκεψη στην πόλη και στην λίμνη της Καστοριάς (Αναχώρηση από το ξενοδοχείο)

 

11:00 Επίσκεψη του Περιβαλλοντικού Κέντρου της Καστοριάς, συμπεριλαμβανομένου και του Ενυδρείου

 

12:30 Διάλειμμα (Τοποθεσία: Περιβαλλοντικό Κέντρο, Βεράντα)

 

13:00 Ομάδες εργασίας (Τοποθεσία: Περιβαλλοντικό Κέντρο)

 

Ο.Ε. 1 „Εξυγίανση υδάτινων πόρων“

Συντονισμός: Κύριος Tillmann Stottele / Δρ. Θεόδωρος Μαρδίρης

 

Ο.Ε. 2 „Βιοκαλλιέργεια οπωρώνων“

Συντονισμός: Κυρία Nicolette van der Smissen

 

Ο.Ε. 3 „Οικοτουρισμός“

Συντονισμός: Κυρία Anke Biedenkapp/ Κυρία Ειρήνη Γεωργοσοπούλου Μισκία

 

Στις ομάδες εργασίας θα υπάρχει συντονισμός και διεύθυνση. Τα μέλη των Ο.Ε. θα εργαστούν με στόχο την εξαγωγή συμπερασμάτων και αποτελεσμάτων. Θα συμφωνηθούν τα επόμενα βήματα της ελληνογερμανικής συνεργασίας.

 

15:00 Γεύμα

 

16:00 Ομάδες εργασίας

 

Ο.Ε. 1 „Εξυγίανση υδάτινων πόρων“

 

Ο.Ε. 2 „Βιοκαλλιέργεια οπωρώνων“

 

Ο.Ε. 3 „Οικοτουρισμός

 

18:30 Διάλειμμα

 

19:00 Προβολή : Συμπεράσματα για την Ελληνογερμανική συνεργασία

Κάθε ομάδα εργασίας παρουσιάζει τα αποτελέσματά της.

 

Προβολή του DGV III , 15 – 16 Νοεμβρίου 2012 στην Θεσσαλονίκη

 

Συντονισμός:

Κώστας Ζέρβας

Αντιδήμαρχος Θεσσαλονίκης

 

19:45 Δείπνο

 

 

 

 

Κυριακή, 24.06.2012

 

 

Τέλος συνεδρίου, Αναχώρηση

 

 

 

 

 

 

 

Συμμετέχοντες στις Ομάδες Εργασίας (Stand 11.06.2012)

 

 

1) Εξυγίανση Υδάτινων Πόρων

 

Συντονισμός:

Κύριος Dr.TillmannStottele

Μέλος στο Παγκόσμιο Ταμείο Γνωμοδοτικού Συμβουλίου της Φύσης

(Διεθνές Ίδρυμα για την Φύση και το Περιβάλλον)

και εντεταλμένος της πόλης Friedrichshafen για το Περιβάλλον και την Αειφορία

 

Κυρία Άννα Λάτσιου

Msc Ιχθυολόγος , Υποψήφια Διδάκτορας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, και υπέυθυνη λειτουργίας και οργάνωσης του Ενυδρείου του Δήμου Καστοριάς

 

Κυρία Νίκη Μαντζαφλέρη

Msc Ιχθυολόγος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος

 

Κύριος Ιάκωβος Γκανούλης

UNESCO

 

 

Δρ. Heinz Gerd Schröder

Διευθυντής του Ινστιτούτου για Έρευνες λιμνών, Langenargen

 

 

 

Δρ. Ιφιγένεια Κάγκαλου

Επίκουρος Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Πρόεδρος Φορέα Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας – Μαυροβουνίου –

Κεφαλόβρυσου – Βελεστίνου

 

 

 

Δρ. Μαρία Μουστάκα

Καθηγήτρια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

 

Prof.Dr Ulrich Sommer

Κέντρο Helmholtz για την έρευνα των ωκεανών Kiel (GEOMAR)

 

Δρ. Ελένη Φυτόκα (Ελληνικό Κέντρο βιοτόπων και υγρότοπων)

Ερευνήτρια, (ΕΚΒΥ)

 

 

 

 

2) Βιοκαλλιέργεια Οπωρώνων

 

Συντονισμός:

Κυρία Nicolette van der Smissen Αλεξανδρούπολη

Ειδικός της αγροτικής οικολογίας, Ελλάδα

 

Κύριος Christoph Denzel/Κυρία Katrin Denzel

Σύλλογος Περιβαλλοντικών συμβουλευτικών υπηρεσιών για οπωρώνες e.V

 

 

Κύριος Στέφανος Λιούζας

Βιολογικός Καλλιεργητής

 

Κύριος Χάρης Αργυρόπουλος

Οργανισμός ελέγχου και πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων

 

Κύριος Ανέστης Φιλιππίδης

Καθηγητής Ορυκτολόγος – Πετρολόγος Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 

Κύριος Στέργιος Γαργάλας

Περιβαλλοντολόγος Δήμου Καστοριάς

 

Κύριος René John

Επικεφαλής του Ινστιτούτου Κοινωνικής Καινοτομίας

 

Κύριος Sascha Buchleither

Κέντρο Αρμοδιοτήτων Οπωρώνων Bodensee (ΚΟΒ),Οικολογικοί Οπωρώνες

 

Κύριος Στεργίου

Βιολογικός Καλλιεργητής (Παραγωγή Οίνου)

 

Κύριος Κοσμάς Σκέκλιος

Βιολογικός Καλλιεργητής (Μηλιές)

 

 

 

 

3) Οικοτουρισμός

 

Συντονισμός:

Κυρία Anke Biedenkapp

Global Partnership Hannover e.V.

Κυρία Ειρήνη Γεωργοσοπούλου Μισκία

Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού Δήμου Καστοριάς

 

Δρ. Θεμιστοκλής Κουιμτζής

Ομότιμος Καθηγητής Τμήματος Χημείας Α.Π.Θ.

Πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Αξιού-Λουδία- Αλιάκμονα

 

 

 

Κυρία Ελένη Σβορώνου

Υπεύθυνη της Οργάνωσης Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης WWF

 

Κύριος Σπύρος Ψαρούδας

Διευθυντής Μ.Κ.Ο Καλλιστώ

 

Κύριος Ιωάννης Ρέκλος

Υπεύθυνος Λειτουργίας – Ιδιοκτήτης Εταιρείας ,,Οικοπεριηγητής“(Κοινωνία για Οικολογικό Τουρισμό)

Δημοσιεύτηκε απο τον στις 20,Ιούνιος, 2012, 9:26 πμ. στις Κατηγορίες ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ. Νπορείτε να παρακολουθείσετε τισ απαντήσεις επι του άρθρου απο RSS 2.0. Παρακαλούμε σχολιάστε το άρθρο...( ή αφήστε σύνδεσμο trackback)

Δώστε απάντηση

Πρόσφατα Άρθρα

Προβεβλημένα Links

  Έυρεση στο Αρχείο

  με ημερομηνία
  με κατηγορία
  'Ευρεση με Google

  Photo Gallery

  Kατηγορίες
  blog καθημερινής ενημέρωσης alphafm.gr

  Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

  Όροι χρήσης :απαγορεύεται η χρήση όλων των εικόνων, βίντεο, ειδήσεων, ρεπορτάζ, γραφικών χωρίς την άδεια του alphafm.gr και χωρίς την αναφορά πηγής

  Στοιχεία Επικοινωνίας : Κολοκοτρώνη 20 - ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΤΚ 52100, 24670 26.945, apararas@gmail.com
  Copyright ©2008-2017 alphafm.gr