Ειδικά μέτρα στήριξης 12.298 ανέργων σε 132 πόλεις

Δράσεις για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες σε τοπικό επίπεδο –

Μάχη» σε τοπικό επίπεδο για την καταπολέμηση της ανεργίας και τη στήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων ανοίγει το υπουργείο Εργασίας, μέσω των Τοπικών Δράσεων Κοινωνικής Ενταξης και Απασχόλησης που εντάσσονται στο ΕΣΠΑ. Οι δράσεις, θα ωφελήσουν 12.298 πολίτες.

Τα προγράμματα αφορούν όσους πλήττονται περισσότερο από την ανεργία, όπως άτομα με ειδικές ανάγκες, απεξαρτημένους, αποφυλακισθέντες, οροθετικούς, νόμιμους μετανάστες, Ρομά και ιδιαίτερα μακροχρόνια α

Τα προγράμματα αφορούν όσους πλήττονται περισσότερο από την ανεργία, όπως άτομα με ειδικές ανάγκες, απεξαρτημένους, αποφυλακισθέντες, οροθετικούς, νόμιμους μετανάστες, Ρομά και ιδιαίτερα μακροχρόνια ανέργους, γυναίκες και άτομα κάτω από το όριο της φτώχειας

Περιλαμβάνουν κατάρτιση και επιμόρφωση, εκπαιδευτική πρακτική άσκηση σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, εκπόνηση business plan, εξειδικευμένες υπηρεσίες αξιολόγησης και έρευνας για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων, παροχή υποστήριξης σε νομικά και φορολογικά θέματα. Ενας από τους βασικούς στόχους του προγράμματος είναι η «αφύπνιση» των τοπικών κοινωνιών, η ενεργοποίηση των τοπικών φορέων και η σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα προς όφελος των κοινωνικών ομάδων που πλήττονται από την ανεργία και τον κοινωνικό ρατσισμό.

Ηδη η Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Αλλων Πόρων έχει δώσει το «πράσινο φως» σε 132 Σχέδια Δράσης, συνολικού προϋπολογισμού 60 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ το προσεχές διάστημα οι φορείς θα προχωρήσουν στη δημοσίευση των προσκλήσεών τους προς τους ενδιαφερόμενους. Εν συνεχεία θα ακολουθήσει η υποβολή των αιτήσεων, ενώ η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από τον εκάστοτε δικαιούχο φορέα, υπό την επιτήρηση της Ειδικής Υπηρεσίας για την κοινωνική ένταξη και την κοινωνική οικονομία.

Η Αννα Δαλλαπόρτα, γενική γραμματέας Διαχείρισης Κοινοτικών και Αλλων Πόρων του υπουργείου Εργασίας, δηλώνει στο ένθετο «ΕΡΓΑΣΙΑ»:

«Οι τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες (ΤΟΠ ΕΚΟ) αποτελούν ένα σημαντικό εργαλείο για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης μέσα από την ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων, τη διάγνωση των ιδιαίτερων τοπικών αναγκών αλλά και την ανάδειξη των αναπτυξιακών δυνατοτήτων στις περιοχές παρέμβασης.

Οι δράσεις είναι εστιασμένες στις τοπικές αγορές εργασίας τόσο για την εξυπηρέτηση των αναγκών της υπάρχουσας τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας, όσο και την υποστήριξη και ενίσχυση νέων επιχειρηματιών και την ανάδειξη νέων βιώσιμων πεδίων επιχειρηματικής δραστηριότητας».

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Στα τηλέφωνα: 210-5271300, 210-5271350, καθώς και στην ηλεκτρονική σελίδα www.keko.gr.

«Πράσινη γέφυρα» στο Περιστέρι

Ογδόντα θέσεις απασχόλησης στους Δήμους Περιστερίου, Διονύσου και Κηφισιάς προσφέρει η Δράση

«Πράσινη Γέφυρα», η οποία θα στηρίξει μακροχρόνια ανέργους άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα, αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών, άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας/απειλούμενα από φτώχεια και τέλος, μετανάστες-παλιννοστούντες.

Η δράση περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, συμβουλευτική και επαγγελματική στήριξη, πλάνα επιχειρηματικότητας,

κατάρτιση, ανάπτυξη θερμοκοιτίδας επιχειρηματικότητας, πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις και παραγωγή προϊόντων σε χώρους καλλιεργήσιμους και θα στοχεύει στη δραστηριοποίησή τους σε ομάδες επιχειρηματικότητας ή απασχόλησης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Α.Σ. «Πράσινη Γέφυρα» Δήλου 14, 12134 Περιστέρι Αττικής Υπόψη: κ. Αλέξανδρου Οικονόμου Τηλ. 2105913826 Fax 2105762861 E-mail: mko.edra@gmail.com

«Πράσινη Πολιτεία» για τους Ρομά

Θέσεις εργασίας σε δυναμικές επιχειρήσεις, αλλά και ευκαιρίες ίδρυσης Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων προσφέρουν εννέα φορείς σε 100 Ελληνες Τσιγγάνους (Ρομά) που μένουν στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής. Οι ωφελούμενοι θα μπορούν να ιδρύσουν και εμπορικές επιχειρήσεις στον κλάδο των πράσινων επαγγελμάτων του δευτερογενούς τομέα, ενώ η δραστηριότητα απασχόλησης και επιχειρηματικότητας αφορά την ανάπτυξη διαδικασιών ανακύκλωσης και προβλέπει την ίδρυση ειδικά διαμορφωμένων «Πράσινων Σταθμών» όπου θα συγκεντρώνονται ανακυκλώσιμα υλικά (μεταλλικά υλικά, καλώδια κλπ.), για να μεταφέρονται στη συνέχεια σε αδειοδοτημένες επιχειρήσεις ή απευθείας στη βιομηχανία.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Α.Σ. «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» Μ. Αλεξάνδρου 121, 12351 Αγ. Βαρβάρα. Υπόψη: κ. Βασιλείου Δημητρίου Τηλ. 2105624719, 2103617590, 6947610960 Fax 210-5624719 E-mail: poserhellas@gmail.com

ΤΡΙΚΑΛΑ
Κοιτίδα κοινωνικής οικονομίας

Ογδόντα άτομα από τους Δήμους Τρικκαίων, Καλαμπάκας και Φαρκαδόνας θα ωφελήσει η σύμπραξη «Δίκτυο Θερμοκοιτίδων Ανάπτυξης Τοπικής Επιχειρηματικότητας και Κοινωνικής Οικονομίας. Η δράση αφορά μακροχρόνια ανέργους άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα, αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών, μετανάστες, παλιννοστούντες, άτομα με αναπηρία, άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούμενα από φτώχεια, αλλά και άστεγους και στοχεύει στην προετοιμασία και προώθηση στην απασχόληση 80 ωφελούμενων, μέσα από την ανάπτυξη και λειτουργία ενός συνεκτικού δικτύου τριών θερμοκοιτίδων ανάπτυξης τοπικής επιχειρηματικότητας και κοινωνικής οικονομίας. Μάλιστα, στα πλαίσια των θερμοκοιτίδων θα συσταθούν τέσσερις κοινωνικές επιχειρήσεις οι οποίες εκτιμάται ότι θα απασχοληθούν 60 ωφελούμενοι.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Α.Σ. «Δίκτυο Θερμοκοιτίδων Ανάπτυξης Τοπικής Επιχειρηματικότητας και Κοινωνικής Οικονομίας» Υπόψη: κ. Χρ. Λάππα Τηλ. 2431022899, Fax 2431026392 E-mail: info@e-trikala.gr, amarapidou@e-trikala.gr

Ανακύκλωση στην Κόρινθο

Εξήντα θέσεις εργασίας σε ανέργους διάφορων ευπαθών κοινωνικών ομάδων επιδιώκει να καλύψει η δράση «Ηράκλεια», η οποία θα υλοποιηθεί στην περιοχή της Κορίνθου. Ειδικότερα, η σύμπραξη έχει ως στόχο, μέσα από τη δημιουργία κοινωνικών επιχειρήσεων στον τομέα της Διαχείρισης οργανικών αποβλήτων για την παραγωγή λιπάσματος κομπόστ, να «ανοίξει» νέες θέσεις εργασίας και να αναχαιτίσει την ανεργία και την υποαπασχόληση.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
«Ηράκλεια» Δ. Στάμου 8, 20003 Αγ. Θεόδωροι Κορινθίας Υπεύθυνος: Χρόνης Σταυρούλας Τηλ. 27410-60035 Email: epekor@sch.gr

Δουλειές σε φτωχούς με χαμηλά προσόντα στη Θεσσαλονικη

Θέσεις απασχόλησης ή στήριξη για έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας προσφέρουν οκτώ φορείς της Δυτικής Θεσσαλονίκης σε 70 άνεργους που βρίσκονται σε φτώχεια ή απειλούνται από φτώχεια και σε 30 άνεργους άνω των 45 με χαμηλά τυπικά προσόντα.

Η δράση έχει ως στόχο την ίδρυση δέκα επιχειρήσεων, εκ των οποίων οι τρεις επιχειρήσεις στην κοινωνική οικονομία.

Πιο ειδικά, 22 άτομα θα ιδρύσουν επιχειρήσεις και 78 θα απασχοληθούν σε επιχειρήσεις της περιοχής παρέμβασης. Μάλιστα, για την ενδυνάμωση και την ωρίμανση των ωφελούμενων ατόμων παρέχονται υπηρεσίες συμβουλευτικής (20 το πολύ συνεδρίες ανά άτομο, εκ των οποίων 30% ομαδικές), ενώ παράλληλα παρέχεται συμβουλευτική εργοδοτών για τους επιχειρηματίες που προσλαμβάνουν ωφελούμενους.

Εκατό άνεργοι που ανήκουν στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες των μακροχρόνια ανέργων άνω των 45 ετών, με χαμηλά τυπικά προσόντα και άτομα που βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας / και απειλούνται από φτώχεια θα απασχοληθούν μέσω της συγκεκριμένη δράσης στη Θεσσαλονίκη.

Η σύμπραξη, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει δράσεις Κατάρτισης ατόμων που πρόκειται να συνάψουν εξαρτημένη εργασία και ατόμων για αυτοαπασχόληση.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Α.Σ. «ΔΥΘΕΣ» 28ης Οκτωβρίου 148Β, 56430 Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης Υπόψη: κ. Δ. Παπαδόπουλου Τηλ.: 2310-643140 Fax: 2310-587479 E-mail: info@anae.gr

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Α.Σ. «ΓΑΙΑ» Α8-ΟΤ 5Β, ΒΙΠΕ Σίνδου 57022 Θεσσαλονίκη Υπεύθυνος: κ. Γλώσση Γεωργίου Τηλ.: 2310-798685 Fax: 2310-570391 E-mail: info@easth.gr

ΠΑΤΡΑ
Μονογονεϊκές οικογένειες

Ογδόντα θέσεις εργασίας σε ανέργους προσφέρουν επτά φορείς της Πάτρας σε μονογονεϊκές οικογένειες, άτομα στα όρια της φτώχειας, ψυχικά ασθενείς, χρήστες ουσιών και άτομα με σωματικές αναπηρίες.

Βασική επιδίωξη της δράσης είναι η εξασφάλιση της δημιουργίας

θέσεων απασχόλησης για ανέργους ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, ως αποτέλεσμα διάγνωσης εξειδικευμένων τοπικών αναγκών και ανάδειξης των αναπτυξιακών δυνατοτήτων στις περιοχές παρέμβασης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Α.Σ. «ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ, ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΦΤΩΧΕΙΑΣ, ΨΥΧΙΚΑ ΑΣΘΕΝΩΝ, ΧΡΗΣΤΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ – E-NetS For Meni Hands»

Βαλτετσίου 1 & Μαιζώνος, 26223 Πάτρα Υπεύθυνος: κ. Αντώνιος Χαροκόπος Τηλ.: 2610-622027 Fax: 2610-240902 E-mail: info@datarc.gr

«Συνέταιροι στον Πειραιά»

Εννέα φορείς του Πειραιά συμπράττουν για να στηρίξουν 100 ανέργους της πόλης, με στόχο τη σύσταση νέων ατομικών ή άλλων επιχειρήσεων σε τεχνικά επαγγέλματα (ελαιοχρωματιστές, κηπουροί, υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι κ.τ.λ.) και επαγγέλματα της ζώνης του λιμένα και της ναυτιλίας.

Οι υπαγχθέντες στη δράση θα συστήσουν κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις σε τομείς όπως: καθαριότητα, μικρές τεχνικές εργασίες, διαμόρφωση – συντήρηση ανάπλαση εξωτερικών χώρων και χώρων πρασίνου και σε υποστηρικτικές προς μονάδες κοινωνικής στήριξης υπηρεσίες (π.χ. τραπεζοκόμοι). Τέλος, προβλέπεται η τοποθέτηση ωφελούμενων σε υφιστάμενες επιχειρήσεις της περιοχής, δίνοντας έμφαση σε πεδία με σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης (μεταφορές – διαμετακόμιση).

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Α.Σ. «ΚΑΝΘΑΡΟΣ» Λουδοβίκου 1, Πλατεία Οδησσού 18531 Πειραιάς Υπεύθυνος: κ. Γεώργιος Ζησιμάτος Τηλ.: 210-4176318 Fax: 210-4138486 E-mail: espireas@otenet.gr

ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Δίαυλος για νέους και γυναίκες

Σε 100 ανέρχονται οι ωφελούμενοι από τη σύμπραξη πέντε φορέων του Ηρακλείου Κρήτης. Η δράση στοχεύει στην εξασφάλιση θέσεων απασχόλησης ή τη στήριξη για έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας. Από το σύνολο των ωφελουμένων το 50% θα είναι γυναίκες και το 25% θα είναι άνεργοι κάτω των 25 ετών.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Α.Σ. «ΔΙΑΥΛΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Βενεράτο – Δήμος Ηρακλείου ΤΚ 70011 Ηράκλειο Κρήτης Υπόψη: κ. Γιάννη Κουράκη Τηλ.: 2810-792207 Fax: 2810-792206 E-mail: iraklio@kek-anaptixi-kritis.gr

ΛΕΣΒΟΣ
Βοήθεια για ίδρυση μικρής επιχείρησης

Εκατό άτομα θα ωφελήσει η σύμπραξη εννέα φορέων της Λέσβου που έχει ως στόχο να ιδρυθούν επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανόμενες και επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας. Στο σύνολο των 100 ωφελουμένων θα συμπεριλαμβάνονται και γυναίκες, αλλά και άνεργοι κάτω των 25 ετών.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Α.Σ. Π.Ε. Λέσβου Λήμνου για Απασχόληση Χωρίς Διακρίσεις Καβέτσου 36 Κτίριο ΙΙΙ, 81100 Μυτιλήνη Υπόψη: κ. Θεόδωρου Βουνατσή Τηλ.: 22510-40330 Fax: 22510-40332 E-mail: kekanal@otenet.gr

Κοινωνική Φλώρινα

Ογδόντα άνεργοι θα ωφεληθούν από την κοινή δράση έντεκα φορέων της Φλώρινας. Στόχος της δράσης είναι η δημιουργία επιχειρήσεων, η απασχόληση σε υπάρχουσες επιχειρήσεις και η απόκτηση εργασιακής εμπειρίας. Μάλιστα, ένας αριθμός ωφελουμένων τοποθετείται σε επιχειρήσεις της αγροτικής μεταποίησης και σε εμπορικές επιχειρήσεις, ενώ ένας αριθμός από αυτούς συστήνουν δική τους επιχείρηση.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Α.Σ. «Κοινωνική Φλώρινα» Στ. Δραγούμη 26, 53100 Φλώρινα Υπόψη: κ. Αριστείδη Αριστείδου Τηλ.: 23850-45789, Fax: 23850-46671 E-mail: anflo@anflo.gr

110 Πομάκοι

Εκατόν δέκα άνεργους Ρομά και Ελληνες μουσουλμάνους (Πομάκους) που κατοικούν στους Δήμους Διδυμοτείχου και Σουφλίου θα στηρίξουν έξι φορείς του Νομού Εβρου. Οι επιλεγέντες θα ιδρύσουν νέες επιχειρήσεις, με έμφαση στην καινοτόμα μικροεπιχειρηματικότητα στους τομείς του τουρισμού, της μεταποίησης και της εμπορίας ή επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Α.Σ. «ΕΒΡΗΚΑ» Προβατώνας Σουφλίου, 68003 Εβρος Υπεύθυνος: κ. Ευάγγελος Πουλιλιός Τηλ.: 25540-20090, 25540-20092 Fax: 25540-41800 E-mail: dimossin@hol.gr

ΕΘΝΟΣ

Δημοσιεύτηκε απο τον στις 24,Ιούνιος, 2012, 10:32 πμ. στις Κατηγορίες HOT - ΕΙΔΗΣΕΙΣ, photos, ΕΛΛΑΔΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ. Νπορείτε να παρακολουθείσετε τισ απαντήσεις επι του άρθρου απο RSS 2.0. Παρακαλούμε σχολιάστε το άρθρο...( ή αφήστε σύνδεσμο trackback)

Δώστε απάντηση

Προβεβλημένα Links

  Έυρεση στο Αρχείο

  με ημερομηνία
  με κατηγορία
  'Ευρεση με Google

  Photo Gallery

  Kατηγορίες
  blog καθημερινής ενημέρωσης alphafm.gr

  Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

  Όροι χρήσης :απαγορεύεται η χρήση όλων των εικόνων, βίντεο, ειδήσεων, ρεπορτάζ, γραφικών χωρίς την άδεια του alphafm.gr και χωρίς την αναφορά πηγής

  Στοιχεία Επικοινωνίας : Κολοκοτρώνη 20 - ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΤΚ 52100, 24670 26.945, apararas@gmail.com
  Copyright ©2008-2017 alphafm.gr