Δείτε την πρόσκληση του δημοτικού συμβουλίου Καστοριάς για αύριο Τρίτη

Σας παρακαλούμε όπως σήμερα Τρίτη 26 Ιουνίου 2012 και ώρα 7.30 μ.μ., προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Καστοριάς (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) για τακτική συνεδρίαση και σύσκεψη, με τα παρακάτω θέμα:

 1. Ανακοινώσεις.

 2. Έγκριση Απονομής τιμητικής διάκρισης στον Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως κατά την επίσκεψη του στην πόλη μας. (Σχετική εισήγηση Δημάρχου κ. Εμ. Χατζησυμεωνίδη).

 3. Συμπλήρωση της 327/11 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την απονομή τιμητικής διάκρισης στους πρώτους ερασιτέχνες εξερευνητές συμπολίτες μας που εξερεύνησαν το Σπήλαιο το Δράκου. (Σχετική εισήγηση Δημάρχου κ. Εμ. Χατζησυμεωνίδη).

 4. Λήψη απόφασης περί παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης του Ενυδρείου στη Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΜΑΚΕΔΝΟΣ Α.Ε.» (Σχετική εισήγηση Δημάρχου κ. Εμ. Χατζησυμεωνίδη)

 5. Δωρεά τεσσάρων φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών στο Νοσοκομείο Καστοριάς. (Σχετική εισήγηση Δημάρχου κ. Εμ. Χατζησυμεωνίδη).

 6. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Καστοριάς έτους 2012 (Σχετική εισήγηση Αντιδημάρχου κ. Χρ. Παρχαρίδη – Πρ/νου Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Α. Μόκκα ).

 7. Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Καστοριάς οικ. έτους 2012 . (Σχετική εισήγηση Αντ/ρχου κ. Τρ. Πολυγιάννη).

 8. Έγκριση διάθεσης πιστώσεων. (Σχετική εισήγηση Πρ/νσης Οικ. Υπηρεσίας κας. Ελ. Σιδερίδου).

 9. Έγκριση προτεινόμενης διαμόρφωσης τμήματος παραλίμνιου κοινόχρηστου χώρου από Ψαράδικα μέχρι Λύκεια. (Σχετική εισήγηση Τεχνικής Υπηρεσίας).

 10. Έγκριση τυπικής διατομής τμήματος οδού Ορεστείων από Ψαράδικα μέχρι Λύκεια. (Σχετική εισήγηση Τεχνικής Υπηρεσίας)

 11. Εκμίσθωση ή μη στεγών Δημοτικών κτιρίων για την εγκατάσταση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. (Σχετική εισήγηση Αντ/ρχου κ. Ιακ. Θεοδοσόπουλου).

 12. Πρόσληψη ιατρού εργασίας με σύμβαση Μίσθωσης Έργου στο Δήμο Καστοριάς. (Σχετική εισήγηση Πρ/νου της Δ/νσης Δ/κών Υπηρεσιών Δήμου Καστοριάς κ. Σ. Νικολάου).

 13. Επιλογή ειδικότητας για τη στελέχωση του ΚΕΠ 0384 πρώην κοινότητας Καστρακίου (στην Ιεροπηγή) του Δήμου Καστοριάς, μιας θέσης ΔΕ/Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών, με σύμβαση Μίσθωσης Έργου δωδεκάμηνης διάρκειας. (Σχετική εισήγηση Αντ/ρχου κ. Ιακ. Θεοδοσόπουλου).

 14. Καθορισμός ειδικοτήτων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα. (Σχετική εισήγηση Αντ/ρχου κ. Τρ. Πολυγιάννη).

 15. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με δίμηνες συμβάσεις. (Σχετική εισήγηση Αντ/ρχου κ. Π. Τόσκου).

 16. Τροποποίηση της 358/11 προγενέστερης απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, σχετικά με τις εκμισθώσεις ακινήτων του Δήμου. (Σχετική εισήγηση Αντ/ρχου κ. Τρ. Πολυγιάννη).

 17. Καθορισμός τρόπου είσπραξης επιχορηγήσεων από το Υπουργείο Εσωτερικών. (Σχετική εισήγηση Αντ/ρχου κ. Τρ. Πολυγιάννη).

 18. Κατάρτιση προϋπολογισμού οικ. έτους 2012 Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης (Κ.Α.Δ.) (Σχετική απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

 19. Έγκριση απόφασης Δ.Σ. Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης που αφορά την αποδοχή κληρονομιάς του Δαμ. Παπαναούμ. (Σχετική απόφαση Σχολικής Επιτροπής).

 20. Έγκριση δαπανών – εκδηλώσεων και δημοσίων σχέσεων. (Σχετική εισήγηση Αντ/ρχου κας. Ειρ. Μισκία).

 21. Συμπλήρωση της υπ΄αριθμ. 48/12 προγενέστερης απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, σχετικά με το πρόγραμμα εκδηλώσεων στα πλαίσια του εορτασμού των 100 χρόνων από την απελευθέρωση της Καστοριάς.

 22. Έγκριση παραλαβής της μελέτης «Τοπογραφική μελέτη εντοπισμού κατεχόμενων δημοτικών εκτάσεων Δ. Ε. Καστοριάς» (Σχετική εισήγηση Τεχνικής Υπηρεσίας).

 23. Έγκριση παραλαβής της μελέτης: «Διαμόρφωση – ανάπλαση Ο.Τ. Γ133 – Γ135 – Γ. 140 της επέκτασης σχεδίου πόλης Μανιάκων – Ν. Λεύκης. (Σχετική εισήγηση Τεχνικής Υπηρεσίας).

 24. Έγκριση παραλαβής της μελέτης: «Διαμόρφωση – ανάπλαση παραχωρηθέντος τμήματος του υπ΄αριθμ. 119 κοινόχρηστου τεμαχίου Διανομής Μανιάκων». (Σχετική εισήγηση Τεχνικής Υπηρεσίας).

 25. Έγκριση – παραλαβής της μελέτης : «Διαμόρφωση – ανάπλαση Ο.Τ. Γ168 – Γ 169 – Γ 173 της επέκτασης σχεδίου πόλεως Μανιάκων – Ν. Λεύκης». (Σχετική εισήγηση Τεχνικής Υπηρεσίας).

 26. Έγκριση παραλαβής της μελέτης αισθητικής αναβάθμισης Σιδηροχωρίου. (Σχετική εισήγηση Τεχνικής Υπηρεσίας).

 27. Έγκριση ή μη απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του υποέργου: «Λειτουργία κέντρου συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο στο Δήμο Καστοριάς» με Α/Α :6 της πράξης: «Ανάπτυξη δομών & υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Δημιουργία κέντρων συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο, στον Άξονα προτεραιότητας 8» και κωδ. ΟΠΣ «376270» του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» (Σχετική εισήγηση Αντ/ρχου κ. Ιακ. Θεοδοσόπουλου).

 28. Έγκριση ή μη διενέργειας διαγωνισμού γραπτού λόγου με θέμα: «Οι νέοι του σήμερα ……………. Αυριανοί ηγέτες των κοινοτήτων μας», – Συγκρότηση Επιτροπής. (Σχετική εισήγηση Αντ/ρχου κ. Ιακ. Θεοδοσόπουλου)

 29. Συμπλήρωση της 214/12 απόφασης για τον καθορισμό θέσεων διαφήμισης. (Σχετική απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

 30. Έγκριση φιλοξενίας συνοδών Κυπρίων μαθητών στα πλαίσια της αδελφοποίησης. (Σχετική εισήγηση Αντ/ρχου κ. Π. Κενανίδη.)

 31. Καθορισμός όρων λειτουργίας εμποροπανήγυρης στην Μεσοποταμία. (Σχετική απόφαση επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

 32. Καθορισμός τελών κοινοχρήστων χώρων για τη λειτουργία της εμποροπανήγυρης στη Μεσοποταμία. (Σχετική απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

 33. Ανάκληση της 154/12 προγενέστερης απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και έγκριση διάθεσης καυσίμων στον Ν.Ο.Κ. για τις ανάγκες μετακίνησης αθλητών – λειτουργία διασωστικών σκαφών. (Σχετική εισήγηση Αντ/ρχου κ. Τρ. Πολυγιάννη).

 34. Επιχορήγηση Ναυταθλητικής Ένωσης Καστοριάς. (Σχετική εισήγηση Αντ/ρχου κ. Π. Κενανίδη)

 35. Επιχορήγηση Εκπολιτιστικού & Εξωραϊστικού Συλλόγου Κολοκυνθούς & Επιμορφωτικού Συλλόγου Ζουζουλιωτών. (Σχετική εισήγηση Δημάρχου κ. Εμ. Χατζησυμεωνίδη).

 36. Τρόπος εκτέλεσης της πράξης με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού ειδικών σχολείων και τμημάτων ειδικής αγωγής Δήμου Καστοριάς». (Σχετική εισήγηση Δ.νσης Προγραμματισμού).

 37. Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των δύο φύλων. (Σχετική εισήγηση Αντ/ρχου κας. Ειρ. Μισκία).

 38. Ορισμός εκπροσώπου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Μετατροπή 1ου Γυμνασίου Καστοριάς σε Πανεπιστήμιο». (Σχετικό έγγραφο Δ/νης Τ.Ε. Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς).

 39. Ορισμός εκπροσώπου στη Γενική Συνέλευση της ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. (Σχετική εισήγηση Δημάρχου κ. Εμ. Χατζησυμεωνίδη).

 40. Ορισμός εκπροσώπου στη Γενική Συνέλευσης της ΑΝΚΑΣ Α.Ε. (Σχετική εισήγηση Δημάρχου κ. Εμ. Χατζησυμεωνίδη).

 41. Ορισμός εκπροσώπου στη Γενική Συνέλευση της ΜΑΚΕΔΝΟΣ Α.Ε. (Σχετική εισήγηση Δημάρχου κ. Εμ. Χατζησυμεωνίδη).

 42. Ορισμός μελών Επιτροπών προσωρινής – οριστικής παραλαβής έργων. (Σχετική εισήγηση Αντιδημάρχου κ. Χρ. Παρχαρίδη).

 43. Ορισμός εκπροσώπου στην Επιστημονική Επιτροπή του άρθρου 7 της Προγραμματικής Σύμβασης που υπογράφηκε μετά την 197/12 προγενέστερη απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για το πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών. (Σχετικό έγγραφο ΑΝΚΟ).

 44. Ορισμός ορκωτών λογιστών για τον έλεγχο της Κοινωφελούς επιχείρησης οικ. έτους 2011. (Σχετική απόφαση επιχείρησης).

 45. Έγκριση αλλαγής επωνυμίας των αδειών κυκλοφορίας των υπηρεσιακών οχημάτων των πρώην Δήμων μετά την εφαρμογή του προγράμματος Καλλικράτη. (Σχετική εισήγηση Αντ/ρχων κας. Ειρ. Μισκία – κ. Π. Τόσκου).

 46. Υποβολή προτάσεων έργων στο Π.Ε.Π. Μακεδονίας – Θράκης 2007 – 2013 άξονας προτεραιότητας 10-1 «Τεχνική στήριξη εφαρμογής ΠΚΔ – ΠΔΜ Κ.Θ. 85 : Προετοιμασία εφαρμογή, παρακολούθηση και επιθεώρηση. (Σχετική εισήγηση Αντ/ρχου κ. Ιακ. Θεοδοσόπουλου).

 47. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής εκτελεσθεισών εργασιών του έργου: «Έργα υποδομής κτηνοτροφικού πάρκου Δ.Δ. Κορομηλιάς Δήμου Αγίας Τριάδας». (Σχετική εισήγηση Τεχνικής Υπηρεσίας).

 48. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Διευθέτηση ρέματος εισόδου Μελισσοτόπου» (Σχετική εισήγηση Τεχνικής Υπηρεσίας).

 49. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή πεζοδρομίων Δ.Δ. Λεύκης». (Σχετική εισήγηση Τεχνικής Υπηρεσίας).

 50. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή στέγης δημοτικού κτιρίου Κορομηλιάς», (Σχετική εισήγηση Τεχνικής Υπηρεσίας).

 51. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση δικτύου ύδρευσης Δ.Δ. Κορομηλιάς». (Σχετική εισήγηση Τεχνικής Υπηρεσίας).

 52. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση προβλήτας Πολυκάρπης». (Σχετική εισήγηση Τεχνικής Υπηρεσίας).

 53. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Επενδύσεις παραλίμνιας ζώνης Πολυκάρπης». (Σχετική εισήγηση Τεχνικής Υπηρεσίας).

 54. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή δημοσίων αποχωρητηρίων ευπαθών κοινωνικών ομάδων», (Σχετική εισήγηση Τεχνικής Υπηρεσίας).

 55. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Εργασίες επέκτασης νηπιαγωγείου Δισπηλιού». (Σχετική εισήγηση Τεχνικής Υπηρεσίας).

 56. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή γηπέδου 5χ5 ποδοσφαίρου Μεσοποταμίας». (Σχετική εισήγηση Τεχνικής Υπηρεσίας).

 57. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης Κορομηλιάς». (Σχετική εισήγηση Τεχνικής Υπηρεσίας).

 58. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή υδατοδεξαμενής στην Πολυκάρπη». (Σχετική εισήγηση Τεχνικής Υπηρεσίας).

 59. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Αγροτική οδοποιία Πολυκάρπης» (Σχετική εισήγηση Τεχνικής Υπηρεσίας).

 60. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Εξωραϊσμός πλατείας Τοιχιού» (Σχετική εισήγηση Τεχνικής Υπηρεσίας).

 61. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποχέτευση περιοχής Άμμος Δισπηλιού». (Σχετική εισήγηση Τεχνικής Υπηρεσίας).

 62. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή συντριβανιού στο Μαυροχώρι». (Σχετική εισήγηση Τεχνικής Υπηρεσίας).

 63. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής εργασιών του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Καστοριάς» (Σχετική εισήγηση Τεχνικής Υπηρεσίας).

 64. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εκτελεσθεισών εργασιών του έργου: «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην είσοδο του Δ.Δ. Οινόης» (Σχετική εισήγηση Τεχνικής Υπηρεσίας).

 65. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Επισκευή και συντήρηση αποδυτηρίων γηπέδου Μεσοποταμίας» (Σχετική εισήγηση Τεχνικής Υπηρεσίας).

 66. Έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Εξωτερικό υδραγωγείο Πτεριάς». (Σχετική εισήγηση Τεχνικής Υπηρεσίας).

 67. Έγκριση 1ης παράτασης εργασιών του έργου: «Κατασκευή οδού προς τον οικισμό Ακοντίου» (Σχετική εισήγηση Τεχνικής Υπηρεσίας).

 68. Έγκριση 1ης παράτασης εργασιών του έργου: «Διευθέτηση ομβρίων υδάτων περιοχής γυμνασίου Μαυροχωρίου» (Σχετική εισήγηση Τεχνικής Υπηρεσίας).

 69. Έγκριση 1ης παράτασης εργασιών του έργου: «Καλλιέργεια πηγών για εμπλουτισμό του υδραγωγείου Αγ. Αντωνίου», (Σχετική εισήγηση Τεχνικής Υπηρεσίας).

 70. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας οικ. Μεταμόρφωσης & Φωτεινής» (Σχετική εισήγηση Τεχνικής Υπηρεσίας).

 71. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Διαμόρφωση πλατείας – φωτισμός – αποκατάσταση γηπέδου μπάσκετ Λεύκης» (Σχετική εισήγηση Τεχνικής Υπηρεσίας).

 72. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Εξωτερικό υδραγωγείο Πτεριάς» (Σχετική εισήγηση Τεχνικής Υπηρεσίας).

 73. Έγκριση της 26/12 απόφασης της Α.Ε. «Μακεδνός» σχετική με τη σύμβαση ενεχυρίασης κατάθεσης ποσού α) 870,40€ και β) 505,10€ για την έκδοση εγγυητικών επιστολών. (Σχετική απόφαση Επιχείρησης).

 74. Χορήγηση άδειας λειτουργίας μικτής επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου στον Ιωάννη Δημητριάδη & Βασίλειο Σινάνη. (Σχετική εισήγηση Αντ/ρχου κ. Π. Κενανίδη).

 75. Τρόπος υλοποίησης μελετών: α) Κατασκευή Πολιτιστικού Κέντρου, β) Ανακατασκευή & εκσυγχρονισμού Ναυταθλητικού Κέντρου. (Σχετική εισήγηση Δ/νσης Προγραμματισμού).

 76. Τρόπος εκτέλεσης έργων. (Σχετική εισήγηση Αντ/ρχου κ. Ιακ. Θεοδοσόπουλου).

 77. Ερωτήσεις

Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

Τσακλίδης Χρήστος

 

Κοινοποιείται:

 1. Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας Περ. Ενότητα Καστοριάς

 2. Διευθυντές και Προϊσταμένους Δήμου

 3. Νομική Σύμβουλο

 4. Γραφεία Δημοσίων Σχέσεων και Τύπου

 5. Τ.Ε.Ε.

 6. ΔΕΥΑΚ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Δημοτικοί Σύμβουλοι

 1. Παρχαρίδης Χρήστος του Κωνσταντίνου – Αντιδήμαρχος Ποιότητας Ζωής

 2. Θεοδοσόπουλος Ιάκωβος του Θεοδώρου Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού – Ανάπτυξης διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

 3. Κενανίδης Παύλος του Χρήστου Αντιδήμαρχος Παιδείας – Αθλητισμού – Νέας γενιάς και Τάξης.

 4. Πολυγιάννης Τρύφων του Φωτίου Αντιδήμαρχος Οικονομικών και απασχόλησης.

 5. Μισκία Γεωργοσοπούλου Ειρήνη του Δημητρίου Αντιδήμαρχος Πολιτισμού – Τουρισμού – Υγείας – Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 6. Τόσκος Πέτρος του Αργυρίου Αντιδήμαρχος Καθαριότητας

 7. Τσαϊρίδης Αλέξανδρος του Δημητρίου Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος – Πρασίνου – Πολιτικής προστασίας – Γεωργίας – Αλιείας και Κτηνοτροφίας.

 8. Τζιώτζης Αθανάσιος του Παύλου

 9. Υφαντίδης Δαμιανός του Βασιλείου

 10. Στεργίου Δημήτριος του Βασιλείου

 11. Μυλωνάς Θεόδωρος του Αργυρίου

 12. Κορεντσίδου Εριφίλη του Θεοφάνη

 13. Στούμπας Αντώνιος του Πέτρου

14.Πετκανάς Γεώργιος του Αποστόλου

15.Τομτζίδου Σοφία του Πασχάλη

16.Αλβανού Ιωάννα του Βασιλείου

17.Ιωαννίδης Ηρακλής του Νικολάου

18.Καπρής Δημήτριος του Κωνσταντίνου

19.Σέτκος Γεώργιος του Θεοδώρου

20.Μπάσιος Κωνσταντίνος του Ευαγγέλου

21.Σιάββας Δημήτριος του Στεφάνου

22.Κυζάκης Κωνσταντίνος του Τραϊανού

23.Τσίκος Παναγιώτης του Θεοδοσίου

24.Καραπατσακίδης Νικόλαος του Ευσταθίου

 1. Λιάντσης Κωνσταντίνος του Αντωνίου
 2. Αποστολίδης Ηλίας του Στέργιου
 3. Κοσμάς – Νικολάου Θωμάς του Χρήστου
 4. Μοσχίδου – Κυριακίδου Πηνελόπη
 5. Τέρψης Αθανάσιος του Παντελή
 6. Εγγλέζος Λάζαρος του Μανώλη
 7. Βασιλειάδη – Παπαγιάννη Ελένη του Σταύρου
 8. Καραμήτρος Γρηγόριος του Κωνσταντίνου
 9. Παύλου Ζαχαρίας του Παύλου
 10. Φουλιράς Στυλιανός του Νικηφόρου Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

 1. Κοντόπουλος Κωνσταντίνος του Γρηγορίου

 2. Ζήσης Θεόδωρος του Δημητρίου

 3. Παπαϊωαννίδης Παναγιώτης του Διαμαντή Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου

 4. Καραμανίδης Νικόλαος του Αθανασίου

 5. Καραϊσκος Βασίλειος του Θεοδώρου

 1. Ζέγας Λεωνίδας του Βασιλείου.

Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων

 1. Κωνσταντίνος Καραταγλίδης, Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Καστοριάς
 2. Νάτση Στυλιανή Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Μανιάκων
 3. Κεραμιδόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Μεσοποταμίας

 

Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων

 1. Τσιλίδη Ηλία του Γεωργίου Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Αγίας Κυριακής

 2. Καφφέ Στέφανο Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Βασιλειάδας

 3. Σαραμπίνα Τρύφων Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Γάβρου

 4. Δούκα Δημήτριο Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Δενδροχωρίου

 5. Γκριζή Νικόλαο Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Δισπηλιού

 6. Κάκκο Νικόλαο Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Ιεροπηγής

 7. Σαββίδη Κωνσταντίνο Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Καλοχωρίου

 8. Πατσίκα Χρήστο Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Κλεισούρας

 9. Ευαγγελίδη Σταύρο Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Κορησού

 10. Θεοδωρίδη Παναγιώτη Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Κορομηλέας

 11. Παπαλέξη Γεώργιο Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Λεύκης

 12. Σαββουλίδου Ελισάβετ, Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Λιθιάς

 13. Γαβαλίδου Ειρήνη, Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Μαυροχωρίου

 14. Μουχαρέμη Πέτρο Πρόεδρο Τοπικής Κοινόητας Μελισσοτόπου

 15. Αναστασιάδη Νικόλαο Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Μεταμόρφωσης

 16. Παπαδόπουλο Θεόδωρο Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Οινόης

 17. Πιπερίδη Ορέστη Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Πενταβρύσου

 18. Πέτρου Αθανάσιο Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Πολυκάρπης

 19. Παπαθωμά Σωτήριο Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Τοιχιού

 20. Μανώλη Θεόδωρο Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Τσάκωνης

 21. Νικολάου Νικόλαος Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Χιλιοδένδρου

Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων

 1. Τουμανίδη Χρήστο, Εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας Αγίου Αντωνίου

 2. Βλάχο Ιωάννη, Εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας Αυγής

 3. Μπαρμπαλιού Φωτεινή Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας Βυσσινέας

 4. Ράπκο Κωνσταντίνο Εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας Κρανιώνας

 5. Μπότσαρη Βασίλειο Εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας Μακροχωρίου

 6. Ιωαννίδου Ιωάννα Εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας Μαυροκάμπου

 7. Καντζάκη Ιωάννη Εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας Μελά

 8. Ιωαννίδη Ιορδάνη Εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας Ομορφοκκλησιάς

 9. Μάρκου Εμμανουήλ Εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας Οξυάς

 10. Κύρου Νικόλαο Εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας Πολυκέρασου

 11. Σιδηρόπουλο Απόστολο Εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας Πτεριάς

 12. Νώτη Δημήτριο Εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας Σιδηροχωρίου

 13. Αρβανίτη Σταυρούλα Εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας Χαλάρων

 

 

Δημοσιεύτηκε απο τον στις 25,Ιούνιος, 2012, 7:03 μμ. στις Κατηγορίες HOT - ΕΙΔΗΣΕΙΣ, photos, ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ. Νπορείτε να παρακολουθείσετε τισ απαντήσεις επι του άρθρου απο RSS 2.0. Παρακαλούμε σχολιάστε το άρθρο...( ή αφήστε σύνδεσμο trackback)

Δώστε απάντηση

Πρόσφατα Άρθρα

Προβεβλημένα Links

  Έυρεση στο Αρχείο

  με ημερομηνία
  με κατηγορία
  'Ευρεση με Google

  Photo Gallery

  Kατηγορίες
  blog καθημερινής ενημέρωσης alphafm.gr

  Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

  Όροι χρήσης :απαγορεύεται η χρήση όλων των εικόνων, βίντεο, ειδήσεων, ρεπορτάζ, γραφικών χωρίς την άδεια του alphafm.gr και χωρίς την αναφορά πηγής

  Στοιχεία Επικοινωνίας : Κολοκοτρώνη 20 - ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΤΚ 52100, 24670 26.945, apararas@gmail.com
  Copyright ©2008-2017 alphafm.gr