» Καθορισμός επιτρεπόμενων οικόσιτων ζώων στην Π.Ε Καστοριάς »

Σύμφωνα με απόφαση που υπεγράφη από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, Γιώργο Δακή επιτρέπεται η σταύλιση ζώων ως οικόσιτα, χωρίς άδεια, προς ενίσχυση του οικογενειακού εισοδήματος, υπό τις εξής προϋποθέσεις και περιορισμούς για την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς:

 

α.) Με πληθυσμό μέχρι 200 κατοίκους διατήρηση μέχρι ενός (1) βοοειδούς και ενός (1) χοιρινού με τα παράγωγά τους. Επίσης μπορούν να διατηρούν έως δέκα (10) αιγοπρόβατα με τα παράγωγά τους. Για την κατηγορία των πτηνοκονικλοειδών μπορούν να διατηρούν έως είκοσι (20) πτηνά, και πέντε (5) κουνέλια. Τέλος επιτρέπεται η διατήρηση ενός (1) μονόπλου.

 

β) Με πληθυσμό από 201 μέχρι 1000 κατοίκους διατήρηση μέχρι ενός (1) βοοειδούς ή δέκα (10) αιγοπροβάτων και ενός (1) χοιρινού με τα παράγωγά τους. Για την κατηγορία των πτηνοκονικλοειδών μπορούν να διατηρούν έως είκοσι (20) πτηνά, και πέντε (5) κουνέλια. Τέλος επιτρέπεται η διατήρηση ένα (1) μόνοπλου.

 

γ) Με πληθυσμό από 1001 μέχρι 5000 κατοίκους διατήρηση μόνο της κατηγορίας των πτηνών με μέγιστο αριθμό τις δέκα (10) κεφαλές.

 

δ) Για τις πόλεις της Καστοριάς, του Άργους Ορεστικού και του Οικισμού των Μανιάκων καθώς και τους χαρακτηρισμένους ως «παραδοσιακούς οικισμούς» δεν επιτρέπεται η διατήρηση οικόσιτων.

 

Με την ίδια απόφαση ορίζεται:

 

Οι σταυλικές εγκαταστάσεις οικόσιτων ζώων και πτηνών σε εφαρμογή της σχετικής υγειονομικής διάταξης :

1. Όλοι οι παραπάνω σταυλισμοί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις θα πρέπει να βρίσκονται πλησιέστερα στο σπίτι του ιδιοκτήτη, παρά σε οποιαδήποτε πλησιέστερη νόμιμη κατοικία ώστε να μην δημιουργείται όχληση στους περιοίκους. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει η ανωτέρω δυνατότητα, τότε μπορεί ο ενδιαφερόμενος να διατηρεί τα οικόσιτα ζώα του σε πντηνο-κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις που θα βρίσκονται μακριά από την κατοικία του, αλλά σε απόσταση τουλάχιστον 30μ από κάθε άλλη νόμιμη κατοικία ή κατάστημα ή εργαστήριο ή βιοτεχνία, εκτός εάν κατά περίπτωση αναφέρεται μεγαλύτερη απόσταση). Οι εγκαταστάσεις των οικόσιτων ζώων, θα πρέπει να απέχουν τουλάχιστον πενήντα ( 50) μέτρα από Εθνικούς δρόμους, από πλατείες, από άλση αναψυχής, από νοσηλευτήρια και κέντρα υγείας, από Σχολεία, από Ναούς και από λοιπά ιδρύματα κοινής ωφέλειας

2. Θα είναι κατασκευασμένες από στερεά δομικά υλικά, μόνιμες, νόμιμες και ανάλογης με το είδος και τον αριθμό των σταυλιζόμενων ζώων ή πτηνών, χωρητικότητας. Στάβλοι κατασκευασμένοι με πρόχειρα υλικά πρέπει να αποκλείονται.

3. Θα αερίζονται και θα φωτίζονται επαρκώς.

4. Για τους χοίρους, τα βοοειδή, υποείδη και κουνέλια, το δάπεδο θα είναι από αδιαπότιστο υλικό (τσιμέντο) και σχετικά λείο με κατάλληλη κλίση, προς φρεάτιο δαπέδων με σιφόνι, για την αποστράγγιση των ούρων και των νερών, σε περιπτώσεις πλύσεως τούτων και τη σε συνέχεια αποχέτευσή τους υπεδάφια (βόθρος). Όταν χρησιμοποιείται θερμή στρωμνή (για τα πουλερικά και τα αιγοπρόβατα), αυτή θα απομακρύνεται απευθείας στους αγρούς, τουλάχιστον 4 φορές των χρόνο. Θα καταβάλλεται προσπάθεια, ώστε το δάπεδο να διατηρείται, με κάθε μέσο στεγνό.

Απαγορεύεται η ροή βιολογικών και λοιπών υγρών έξω από το χώρο σταυλισμού των ζώων ή πτηνών. Αν στους σταυλισμούς αιγοπροβάτων ή πουλερικών παρουσιαστούν τέτοιες περιπτώσεις, επιβάλλεται η συγκέντρωση των υγρών αυτών σε βόθρους .

5. Οι επιφάνειες των τοίχων, θα είναι λείες και θα ασβεστώνονται ή αν είναι αδιαπότιστες, θα πλένονται τακτικά, ώστε να διατηρούνται καθαρές. 6. Στα ανοίγματα των τοίχων, θα είναι μονίμως τοποθετημένο συρματόπλεγμα Νο 16.

7. Οι φάτνες και οι ποτίστρες, θα είναι κατά προτίμηση, από αδιαπότιστο υλικό ‘ε λείες εσωτερικές επιφάνειες.

8. Η κόπρος των χοίρων, βοοειδών, ιπποειδών και κουνελιών, θα συγκεντρώνεται τουλάχιστον τρεις φορές την εβδομάδα σε κοπροσωρό. Ο κοπροσωρός θα έχει δάπεδο, από τσιμέντο υπερυψωμένο, ώστε να ‘ην επηρεάζεται από τα γύρω επιφανειακά νερά, με κατάλληλη κλίση, για τη στράγγιση των υγρών σε βόθρο και θα καλύπτεται με στέγαστρα ή άλλη κατασκευή για να ‘ην επηρεάζεται από τα νερά της βροχής, εφόσον το στέγαστρο αυτό κρίνεται απαραίτητο, από την αρμόδια επιτροπή.

Αν η συγκέντρωση της κόπρου γίνεται σε κοπροσωρό, μέσα σε κλειστό χώρο και του χώρου τούτου τα δάπεδα, θα είναι από τσιμέντο με λεία επιφάνεια και ‘ε κατάλληλη κλίση προς φρεάτιο δαπέδου, για τη στράγγιση των υγρών σε βόθρο. Η κόπρος των αιγοπροβάτων και των πουλερικών μπορεί, εφόσον δεν χρησιμοποιείται θερμή στρωμνή ή αν η αποτελεσματικότητα της χρησιμοποιούμενης θερμής στρωμνής, δεν είναι ικανοποιητική, να συγκεντρώνεται σε κοπροσωρούς όπως ορίζεται ανωτέρω. Από το χώρο συγκεντρώσεώς της η κοπροσωρός, θα απομακρύνεται στους αγρούς, μια φορά τον μήνα την χειμερινή περίοδο ή δυο φορές την θερινή , όπου θα θάβεται κατά τρόπο που να μη δημιουργούνται προβλήματα σε βάρος της Δημόσιας Υγείας και του περιβάλλοντος γενικότερα.

Η εναπόθεση της κόπρου κατά σωρούς, θα γίνεται μακριά από κατοικίες, δρόμους, πηγές και πηγάδια και κατά τρόπο που να εξασφαλίζεται η Δημόσια Υγεία και το περιβάλλον.

9. Πέρα από τα ανωτέρω, οι ιδιοκτήτες των πτηνοκτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, οφείλουν να παίρνουν τα απαραίτητα μέτρα, συμβουλευόμενοι την αρμόδια Υγειονομική Υπηρεσία, για την αποφυγή μολύνσεως των υπόγειων και επιφανειακών νερών, προκλήσεως δυσοσμιών,αναπτύξεως εντόμων και γενικά ρυπάνσεως του περιβάλλοντος. Τέτοια μέτρα είναι η εγκατάσταση των σταύλων, και των βόθρων καθώς και η συγκέντρωση των κοπροσωρών σε κατάλληλη απόσταση από πηγές, πηγάδια, εγκαταστάσεις υδραγωγείων, ποτάμια, λίμνες, ακτές κ.λ.π., η διατήρηση καθαριότητας στο εσωτερικό και στο περιβάλλον των σταύλων, ο περιορισμός της επιφάνειας των κοπροσωρών, η καλή στράγγιση της κόπρου, η χρήση επιτρεπόμενων χημικών μέσων καταπολεμήσεως των εντόμων κ.λ.π.

Δημοσιεύτηκε απο τον στις 1,Αύγουστος, 2012, 9:49 πμ. στις Κατηγορίες HOT - ΕΙΔΗΣΕΙΣ, photos, ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ. Νπορείτε να παρακολουθείσετε τισ απαντήσεις επι του άρθρου απο RSS 2.0. Παρακαλούμε σχολιάστε το άρθρο...( ή αφήστε σύνδεσμο trackback)

Δώστε απάντηση

Πρόσφατα Άρθρα

Προβεβλημένα Links

  • DIKTYO1 TV VIDEO PORTAL

Έυρεση στο Αρχείο

με ημερομηνία
με κατηγορία
'Ευρεση με Google

Photo Gallery

Kατηγορίες
blog καθημερινής ενημέρωσης alphafm.gr

Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Όροι χρήσης :απαγορεύεται η χρήση όλων των εικόνων, βίντεο, ειδήσεων, ρεπορτάζ, γραφικών χωρίς την άδεια του alphafm.gr και χωρίς την αναφορά πηγής

Στοιχεία Επικοινωνίας : Κολοκοτρώνη 20 - ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΤΚ 52100, 24670 26.945, apararas@gmail.com
Copyright ©2008-2017 alphafm.gr