Ενδιαφέροντα συμπεράσματα στην ημερίδα του ΣΕΚ στις Πρέσπες

Με μεγάλη επιτυχία και εντυπωσιακή συμμετοχή των κτηνοτρόφων ολοκληρώθηκε η ημερίδα στις Πρέσπες που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Ελληνικής Κτηνοτροφίας (ΣΕΚ) με την υποστήριξη του Δήμου Πρεσπών Φλώρινας, του Συνεταιρισμού ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ και της Εταιρείας Προστασίας Πρεσπών με θέμα: «Η κτηνοτροφία στην Ελλάδα και στις Πρέσπες».

Η ημερίδα  πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 19 Αυγούστου 2012 και ώρα 10:30 π.μ. στην Αίθουσα Δημοτικού Καταστήματος Πρεσπών – Λαιμός  με ομιλητές τους: Πεβερέτο Παναγιώτη-Πρόεδρο ΣΕΚ, Γίτσα Ελευθέριο– Aντιπρόεδρο ΣΕΚ, Κολυβά Ιωάννη – Προϊστάμενο Γραφείου Βρυξελλών της ΠΑΣΕΓΕΣ, Γεωργούδη Ανδρέα -Καθηγητή Πανεπιστημίου, Φωτιάδη Γεώργιο και  Λογοθέτη Ανίτα -Εκπρόσωποι της Εταιρίας  Προστασίας Πρεσπών,   Στεργίου Νικόλαο– Πρόεδρο του Συνεταιρισμού ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ, Γιαννάκη Νικόλαο-Πρόεδρο του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πρεσπών, Τριβιζάκη Μάτα -Γεωπόνο – Κέντρο Γενετικής Βελτίωσης Ζώων Νέας. Μεσημβρίας Θεσσαλονίκης.

 

 

Την εκδήλωση χαιρέτησαν ο Δήμαρχος Πρεσπών  κ. Βασίλειος Τσέπας, οι  τοπικοί βουλευτές κ. Θανάσης Γερμανίδης  (ΣΥΡΙΖΑ) και κ. Στάθης Κωνσταντινίδης (Νέα Δημοκρατία), ο Πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πρεσπών κ. Νικόλαος Γιαννάκης  και ο θεματικός  Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας.  κ. Πασχάλης Χαρούμενος.

 

Σκοπός της εκδήλωσης ήταν αφενός να προβάλλει το γενικότερο ρόλο της κτηνοτροφίας, στην περιοχή των Πρεσπών, αφετέρου να συμβάλει  στην ανάπτυξή της μέσα από συγκεκριμένα  μέτρα και προτάσεις όπως: η προώθηση της ελληνικής κόκκινης φυλής για κρεοπαραγωγή ως ιδανική για την περιοχή, η διάσωση των εγχώριων  φυλών αγροτικών ζώων, όπως η ξανθόχρωμη ελληνική αγελάδα το πρόβατο Φλώρινας, η προστασία και ανάπτυξη της βραχυκερατικής αγελάδας  των Πρεσπών, που ζει μόνο στις Πρέσπες και είναι υπό εξαφάνιση.  αλλά και  η οργάνωση των κτηνοτρόφων κάτω από την ομπρέλα του συνεταιρισμού της περιοχής.   

 

Ο Πρόεδρος του ΣΕΚ κ. Πεβερέτος  στην εισήγησή του εστιάστηκε κυρίως  στους λόγους διοργάνωσης της ημερίδας όπως:

 • Η  ανάπτυξη της  κτηνοτροφίας στην περιοχή των Πρεσπών,
 • η οργάνωση των κτηνοτρόφων μέσω  διεύρυνσης των δραστηριοτήτων του τοπικού  Συνεταιρισμού  Πελεκάνος,
 • η πιστοποίηση των  ζωικών προϊόντων τους ως ΠΟΠ
 • η παρότρυνση   νέων  κτηνοτρόφων να εισέλθουν στον κλάδο.

 

 

Πρόβλημα με τις ζωοτροφές

 

Ταυτόχρονα ανέδειξε ότι κρίσιμο ζήτημα για την επιβίωση της κτηνοτροφίας αυτή την περίοδο είναι οι τιμές των βασικών ζωοτροφών, οι οποίες έχουν ανέβει πάνω από 50% ενώ ταυτόχρονα βρίσκονται σε αδιέξοδο και είναι απλήρωτοι πολλοί κτηνοτρόφοι και από την περσινή παραγωγή τους και αδυνατούν να συνεχίσουν την εργασία  τους.

 

 

Γι’ αυτό  τόνισε ο Πρόεδρος ζητάμε για άλλη μια φορά από το ΥΠΑΑΤ και την Κυβέρνηση να χρηματοδοτήσει άμεσα τους κτηνοτρόφους, ώστε να μπορέσουν να αγοράσουν ζωοτροφές πριν το χειμώνα για να διατηρήσουν το ζωικό τους κεφάλαιο, έστω και με μικρότερη παραγωγή. Επίσης πρότεινε να δημιουργηθεί στις Πρέσπες πάρκο διατήρησης και ανάπτυξης αυτόχθονων ντόπιων φυλών ζώων που είναι υπό εξαφάνιση.

 

 

Ο κ. Γίτσας  πρότεινε μεταξύ άλλων  στην εισήγησή του αλλαγή και επανασχεδιασμό της κτηνοτροφίας  με κατεύθυνση την εκτατικοποίηση. Σε ότι φορά τις πεδινές περιοχές   με χρήση αγροτικής έκτασης  και στις ορεινές  και ημιορεινές περιοχές  με  την ορθολογική διαχείριση των βοσκοτόπων. Επίσης πρότεινε:

 

 • να υπάρξει άμεση οριοθέτηση των βοσκοτόπων και κατανομή τους σε πραγματικούς κτηνοτρόφους,  το δε τέλος βοσκής, όπου υπάρχει, να χρησιμοποιείται για τη βελτίωσή τους.
 • να αλλάξει το θεσμικό πλαίσιο όσον αφορά τη διαχείριση των βοσκοτόπων από τους δήμους με παραχώρησή τους για 10  τουλάχιστον έτη, ώστε να  είναι σύμφωνο με τη νέα ΚΑΠ και να μπορεί ο κτηνοτρόφος να προβαίνει σε μακροχρόνιους προγραμματισμούς και βελτιώσεις αυτών.

 

Ο  κ. Κολυβάς αναφέρθηκε στη  νέα ΚΑΠ 2014-2020 και ιδιαίτερα  στο γεγονός ότι η κτηνοτροφία θα είναι ιδιαίτερα ευνοημένη και ενισχυμένη  από την  Κοινή Αγροτική Πολιτική  από το 2014 και στον ιδιαίτερο ρόλο των βοσκοτόπων σε αυτήν.

 

Ο κ. Γεωργούδης  εστιάστηκε  στο ρόλο των  εγχώριων  φυλών αγροτικών ζώων, τις διαφορές τους και κυρίως στον τρόπο διαχείρισής τους.

 

Ο κ.  Φωτιάδης – και η κα  Λογοθέτη  αναφέρθηκαν στον τρόπο διαχείρισης των περιοχών NATURA  και  κυρίως στο σημαντικό ρόλο  και τη συμβολή της κτηνοτροφίας στη διατήρηση των προστατευόμενων περιοχών.

 

Ο κ. Στεργίου  αναφέρθηκε  στο ρόλο του Συνεταιρισμού  Πελεκάνος   ο οποίος έχει αναδείξει το  ΠΟΠ  προϊόν  της περιοχής, τα  φασόλια Πρεσπών  και στις προσπάθειες του συνεταιρισμού να  εντάξει στα μέλη του και τους κτηνοτρόφους  αναδεικνύοντας τα προϊόντα τους, δίνοντάς τους προστιθέμενη αξία και προωθώντας τα  μέσω  του μεγάλου δικτύου πωλήσεων που διαθέτει ήδη ο συνεταιρισμός.

 

Ο κ. Γιαννάκης τόνισε τη δυνατότητα του Φορέα Διαχείρισης  Εθνικού Δρυμού Πρεσπών  να συμβάλει στην  ανάπτυξη  της κτηνοτροφίας της περιοχής  μέσω της κατασκευής διαφόρων έργων  τα οποία  θα λειτουργήσουν επ’ ωφελεία της. κτηνοτροφίας.

 

Η κ. Τριβιζάκη αναφέρθηκε στα Προγράμματα του ΥΠΑΑΤ  για τη διάσωση των αυτόχθονων φυλών  της περιοχής, την  εκκαθάριση και τακτοποίηση τους και τη γενετική βελτίωση των αγροτικών ζώων

 

Πραγματοποιήθηκε επίσης το Σάββατο 18 Αυγούστου 2012 στην Αίθουσα Δημοτικού Καταστήματος Πρεσπών – Λαιμός  ανοιχτή συνεδρίαση του Προεδρείου του ΣΕΚ με μεγάλη συμμετοχή κτηνοτρόφων όπου ενημερώθηκαν από το Προεδρείο για τα  πεπραγμένα του ΣΕΚ και για τα τρέχοντα θέματα όπως:

 

 • Η άμεση χρηματοδότηση των κτηνοτρόφων ώστε να μπορέσουν να προμηθευτούν ζωοτροφές για την επόμενη περίοδο.
 • Η  παρέμβαση του ΣΕΚ για να τροποποιηθεί η εφαρμοστική εγκύκλιος του νόμου 4056/2012 «Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις» ώστε να γίνει απλούστερη στην εφαρμογή της, ιδιαίτερα για τις αδειοδοτήσεις των σταυλικών εγκαταστάσεων.
 • Η  τροποποίηση του συνεταιριστικού νόμου  ώστε  να δοθεί δυνατότητα   να  ιδρυθούν και να λειτουργήσουν οι συνεταιρισμοί απρόσκοπτα.
 • Η ενεργή συμμετοχή του ΣΕΚ στη διαβούλευση που θα αρχίσει από τώρα και στους επόμενους μήνες με τα αρμόδια όργανα ώστε να πάρει η κτηνοτροφία τις ενισχύσεις που της αναλογούν και μάλιστα με τρόπο που θα άρει παλαιότερες αδικίες και θα συμβάλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη της κτηνοτροφίας.
 • Προώθηση νέου κανόνα  νομής, χρήσης  και διαχείρισης βοσκοτόπων επ’ ωφελεία της κτηνοτροφίας.
Δημοσιεύτηκε απο τον στις 21,Αύγουστος, 2012, 7:02 μμ. στις Κατηγορίες HOT - ΕΙΔΗΣΕΙΣ, photos, ΑΓΡΟΤΙΚΑ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ. Νπορείτε να παρακολουθείσετε τισ απαντήσεις επι του άρθρου απο RSS 2.0. Παρακαλούμε σχολιάστε το άρθρο...( ή αφήστε σύνδεσμο trackback)

Δώστε απάντηση

Πρόσφατα Άρθρα

Προβεβλημένα Links

 • DIKTYO1 TV VIDEO PORTAL

Έυρεση στο Αρχείο

με ημερομηνία
με κατηγορία
'Ευρεση με Google

Photo Gallery

Kατηγορίες
blog καθημερινής ενημέρωσης alphafm.gr

Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Όροι χρήσης :απαγορεύεται η χρήση όλων των εικόνων, βίντεο, ειδήσεων, ρεπορτάζ, γραφικών χωρίς την άδεια του alphafm.gr και χωρίς την αναφορά πηγής

Στοιχεία Επικοινωνίας : Κολοκοτρώνη 20 - ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΤΚ 52100, 24670 26.945, apararas@gmail.com
Copyright ©2008-2017 alphafm.gr