Λουκέτο για 41 εφορίες από 1 Οκτωβρίου – Τέλος για Νεστόριο και Α.Ορεστικό

Αναλυτικά η απόφαση έχει ως εξής:

Έχοντας υπόψη:

1.- Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 32 του Ν. 1828/1989 (Α΄2) «Αναμόρφωση της φορολογίας εισοδήματος και άλλες διατάξεις», όπως έχει αντικατασταθεί και συμπληρωθεί με την παρ. 3 του άρθρου 19 του Ν. 2443/1996 (Α΄265) «Τροποποίηση και συμπλήρωση του Τελωνειακού Κώδικα και άλλες διατάξεις» και της παρ. 12 του άρθρου 55 του Ν. 4002/2011 (A’ 180) «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του δημοσίου – Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση – Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης».

β) του εδ. β΄ της παρ. 15 του άρθρου 55 του Ν. 4002/2011.

γ) της παρ. 2 του άρθρου 20 του Ν.2469/1997 (Α΄38) «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις».

δ) της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν.2873/2000 (Α΄285) «Φορολογικές ελαφρύνσεις και απλουστεύσεις και άλλες διατάξεις».

ε) Του Π.Δ. 185/2009 (Α 213) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας – Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας – Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας – Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» και του Π.Δ. 189/2009 (Α΄ 221) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».

στ) Του Π.Δ. 551/1988 (Α΄259) «Οργανισμός Νομαρχιών (Οργάνωση Οικονομικών Υπηρεσιών)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ζ) Του Π.Δ. 16/1989 (Α’ 6) «Κανονισμός λειτουργίας Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών(Δ.Ο.Υ.) και Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

η) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το « άρθρο πρώτο» του Π.Δ. 63/2005 (Α΄98 ) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»

2.- Την επείγουσα ανάγκη αύξησης της αποτελεσματικότητας και της μείωσης του λειτουργικού κόστους της φορολογικής διοίκησης, καθώς και της εξοικονόμησης στελεχιακού δυναμικού.

3.- Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη ύψους περίπου 1.500.000 ευρώ, σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, (ειδικών φορέων 23120 των Δ.Ο.Υ. και 23150 της Γ.Γ.Π.Σ. – ΚΑΕ 0829) η οποία ωστόσο θα αποσβεστεί μεσοπρόθεσμα από το όφελος που θα προκύψει από τη μείωση του κόστους λειτουργίας και τη βέλτιστη απόδοση των Υπηρεσιών, ως αποτέλεσμα της εφαρμογής της παρούσας Απόφασης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. α) Αναστέλλουμε, από την 1η Οκτωβρίου 2012, τη λειτουργία των Δ.Ο.Υ. της στήλης Β’ του Πίνακα 1 και μεταφέρουμε την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητά τους, στις Δ.Ο.Υ. της στήλης Γ’ αυτού, ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
 
ΣΤΗΛΗ Α’
ΣΤΗΛΗ Β’
ΣΤΗΛΗ Γ’
 
ΝΟΜΟΣ
Δ.Ο.Υ. [τάξη]
των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία
Δ.Ο.Υ.  ΥΠΟΔΟΧΗΣ [τάξη]
στις οποίες μεταφέρεται η καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα
 
 
ΑΤΤΙΚΗΣ
(άρθρα12, 28, 92 και 324 του ΠΔ551/1988)
ΙΕ΄ Αθηνών [Α]
Α΄(Α΄Β΄Γ΄) Αθηνών [Α]
ΚΒ΄ Αθηνών [Α]
ΙΘ΄ Αθηνών [Α]
ΙΓ΄ Αθηνών   [Α]
ΚΓ΄ Αθηνών [Α]
Ιλίου [Α]
Αγίων Αναργύρων [Α]
Άνω Λιοσίων [Α]
Χολαργού [Α]
Αγίας Παρασκευής [Α]
Αργυρούπολης [Α]
Ηλιούπολης [Α]
ΚΑ΄ Αθηνών [Α]
Ψυχικού [Α]
Κορυδαλλού [Α]
Νίκαιας [Α]
Κορωπίου [Α]
Παλλήνης [Α]
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
(άρθρο20 του ΠΔ 551/1988)
Ναυπάκτου [Α]
Μεσολογγίου [Α]
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
(άρθρο36 του ΠΔ 551/1988)
Κρανιδίου [Β]
Ναυπλίου [Α]
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
(άρθρο44 του ΠΔ 551/1988)
Μεγαλόπολης [Β]
Τρίπολης [Α]
ΑΧΑΙΑΣ
(άρθρο60 του ΠΔ 551/1988)
Β΄ Πατρών [Α]
Γ΄ Πατρών [Α]
Κάτω Αχαΐας [Α]
ΔΡΑΜΑΣ
(άρθρο84 του ΠΔ 551/1988)
Νευροκοπίου [Β]
Δράμας [Α]
ΕΒΡΟΥ
(άρθρο108 του ΠΔ 551/1988)
Σουφλίου [Β]
Αλεξανδρούπολης [Α]
ΕΥΒΟΙΑΣ
(άρθρο 116 του ΠΔ 551/1988)
Λίμνης [Β]
Χαλκίδας [Α]
ΗΛΕΙΑΣ
(άρθρο140 του ΠΔ 551/1988
Κρεστένων (Κρεστένων – Ανδρίτσαινας) [Β]
Πύργου [Α]
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
(άρθρο156 του ΠΔ 551/1988
Αρκαλοχωρίου (Αρκαλοχωρίου – Καστελλίου Πεδιάδας) [Β]
Β΄ Ηρακλείου [Α]
Λιμένος Χερσονήσου [Α]
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
(άρθρο 172 του Δ551/1988)
Φιλιατών [Β]
Ηγουμενίτσας (Ηγουμενίτσας – Παραμυθιάς) [Α]
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
(άρθρο 180 του ΠΔ551/1988)
Κόνιτσας [Β]
Ιωαννίνων (Α΄-Β΄)-           (Ιωαννίνων Α΄- Β΄-Μετσόβου) [Α]
Δελβινακίου [Β]
ΚΑΒΑΛΑΣ
(άρθρο188 του ΠΔ 551/1988)
Χρυσούπολης [Β]
Καβάλας (Α΄-Β΄) [Α]
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
(άρθρο196 του ΠΔ 551/19880
Μουζακίου [Β]
Καρδίτσας (Καρδίτσας – Παλαμά) [Α]
Σοφάδων [Β]
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
(άρθρο 204 του ΠΔ551/1988)
Νεστορίου [Β]
Καστοριάς (Καστοριάς – Άργους Ορεστικού) [Α]
ΚΙΛΚΙΣ
(άρθρο228 του ΠΔ 551/1988)
Γουμένισσας [Β]
Κιλκίς [Α]
ΚΟΖΑΝΗΣ
(άρθρο236 του ΠΔ 551/1988)
Πτολεμαΐδας [Α]
Κοζάνης (Κοζάνης – Σερβίων) [Α]
Νεάπολης Βοΐου (Νεάπολης Βοΐου – Σιάτιστας) [Β]
ΚΟΡΙΝΘΟΥ
(άρθρο244 του ΠΔ 551/1988)
Κιάτου [Α]
Κορίνθου (Κορίνθου – Νεμέας) [Α]
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
(άρθρο260 του ΠΔ 551/1988)
Σκάλας (Σκάλας – Κροκεών) [Β]
Σπάρτης [Α]
ΛΑΡΙΣΑΣ
(άρθρο268 του ΠΔ 551/1988)
Γ΄ Λάρισας [Α]
Β΄ Λάρισας [Α]
Αγιάς [Β]
Α΄ Λάρισας [Α]
Τυρνάβου [B]
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
(άρθρο 308 του ΠΔ551/1988)
Μεσσήνης [Β]
Καλαμάτας (Καλαμάτας -Μελιγαλά) [Α]
 
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
(άρθρο 348 του ΠΔ551/1988)
Φαναρίου (Φαναρίου – Πάργας) [Β]
Πρέβεζας [Α]
Φιλιππιάδας [Β]
ΡΟΔΟΠΗΣ
(άρθρο364 του ΠΔ 551/1988)
Σαππών [Β]
Κομοτηνής [Α]
ΣΕΡΡΩΝ
(άρθρο 380 του ΠΔ551/1988)
Β΄ Σερρών [Α]
Α’ Σερρών[Α]
Νέας Ζίχνης[Β]
Νιγρίτας[Β]
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
(άρθρο388 του ΠΔ 551/1988)
Καλαμπάκας [Β]
Τρικάλων (Τρικάλων-Πύλης-Φαρκαδόνας) [Α]
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
(άρθρο 396 του ΠΔ551/1988)
Δομοκού [Β]
Λαμίας (Λαμίας – Στυλίδας) [Α]
Μακρακώμης [Β]
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
(άρθρο404 του ΠΔ 551/1988)
Αμυνταίου [Β]
Φλώρινας [Α]
ΧΑΝΙΩΝ
(άρθρο428 του ΠΔ 551/1988)
Κισσάμου [Β]
Χανίων (Α΄-Β΄)

β) Από την ίδια ημερομηνία οι Δ.Ο.Υ. της στήλης Β’ του Πίνακα 2 μετονομάζονται και φέρονται στο εξής με την ονομασία της στήλης Γ’ του ίδιου Πίνακα, ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ 2
ΣΤΗΛΗ Α’
ΣΤΗΛΗ Β’
ΣΤΗΛΗ Γ’
ΝΟΜΟΣ
Δ.Ο.Υ που μετονομάζονται
Νέα ονομασία Δ.Ο.Υ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
Α΄(Α΄Β΄Γ΄) Αθηνών
Α΄( Α΄Β΄Γ΄) Αθηνών – (Α΄[Α΄Β΄Γ΄]  – ΙΕ΄- ΚΒ΄ Αθηνών)
ΙΓ΄ Αθηνών
ΙΓ΄ Αθηνών – (ΙΓ΄ – ΙΘ΄- ΚΓ΄ Αθηνών)
Αγίων Αναργύρων
Αγίων Αναργύρων (Αγίων Αναργύρων – Ιλίου – Άνω Λιοσίων)
Αγίας Παρασκευής
Αγίας Παρασκευής (Αγίας Παρασκευής – Χολαργού)
Ηλιούπολης [Α]
Ηλιούπολης (Ηλιούπολης – Αργυρούπολης)
Ψυχικού
Ψυχικού (Ψυχικού – ΚΑ΄ Αθηνών)
Νίκαιας
Νίκαιας (Νίκαιας – Κορυδαλλού)
Παλλήνης
Παλλήνης (Παλλήνης – Κορωπίου)
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Μεσολογγίου
Μεσολογγίου (Μεσολογγίου – Ναυπάκτου)
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
Ναυπλίου
Ναυπλίου (Ναυπλίου – Κρανιδίου)
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Τρίπολης
Τρίπολης (Τρίπολης – Μεγαλόπολης)
ΑΧΑΙΑΣ
Γ΄ Πατρών
Γ΄ Πατρών (Γ΄ – Β΄ Πατρών – Κάτω Αχαΐας)
ΔΡΑΜΑΣ
Δράμας
Δράμας (Δράμας – Νευροκοπίου)
ΕΒΡΟΥ
Αλεξανδρούπολης
Αλεξανδρούπολης (Αλεξανδρούπολης – Σουφλίου)
ΕΥΒΟΙΑΣ
Χαλκίδας
Χαλκίδας (Χαλκίδας – Λίμνης)
ΗΛΕΙΑΣ
Πύργου
Πύργου (Πύργου – Κρεστένων – Ανδρίτσαινας)
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Β’ Ηρακλείου
Β΄ Ηρακλείου – (Β΄ Ηρακλείου – Αρκαλοχωρίου – Καστελλίου Πεδιάδας – Λ. Χερσονήσου)
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
Ηγουμενίτσας (Ηγουμενίτσας – Παραμυθιάς)
Ηγουμενίτσας (Ηγουμενίτσας – Παραμυθιάς – Φιλιατών)
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
 
Ιωαννίνων (Α΄- Β΄)-           (Ιωαννίνων Α΄- Β΄-Μετσόβου)
(Α΄- Β΄) Ιωαννίνων – (Α΄- Β΄ Ιωαννίνων – Δελβινακίου – Κόνιτσας – Μετσόβου)
ΚΑΒΑΛΑΣ
 
Καβάλας (Α΄- Β΄)
(Α΄- Β΄) Καβάλας – (Α΄- Β΄ Καβάλας – Χρυσούπολης)
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
 
Καρδίτσας (Καρδίτσας – Παλαμά)
Καρδίτσας (Καρδίτσας – Μουζακίου – Παλαμά – Σοφάδων)
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Καστοριάς (Καστοριάς – Άργους Ορεστικού)
Καστοριάς (Καστοριάς – Άργους Ορεστικού – Νεστορίου)
ΚΙΛΚΙΣ
Κιλκίς
Κιλκίς (Κιλκίς – Γουμένισσας)
ΚΟΖΑΝΗΣ
 
Κοζάνης (Κοζάνης – Σερβίων)
Κοζάνης (Κοζάνης – Σερβίων – Νεάπολης Βοΐου – Πτολεμαΐδας – Σιάτιστας)
ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Κορίνθου (Κορίνθου – Νεμέας)
Κορίνθου (Κορίνθου – Νεμέας – Κιάτου)
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Σπάρτης
Σπάρτης (Σπάρτης – Σκάλας – Κροκεών)
ΛΑΡΙΣΑΣ
 
Β’ Λάρισας
Β΄ Λάρισας (Β΄ – Γ΄ Λάρισας – Αγιάς – Τυρνάβου)
Α’ Λάρισας
Α΄ Λάρισας (Α΄ Λάρισας – Αγιάς – Τυρνάβου)
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Καλαμάτας (Καλαμάτας -Μελιγαλά)
Καλαμάτας (Καλαμάτας –Μελιγαλά – Μεσσήνης)
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Πρέβεζας
Πρέβεζας (Πρέβεζας – Φαναρίου – Πάργας – Φιλιππιάδας)
ΡΟΔΟΠΗΣ
Κομοτηνής
Κομοτηνής (Κομοτηνής – Σαππών)
ΣΕΡΡΩΝ
Α’ Σερρών
Α’ Σερρών – (Α’ – Β΄ Σερρών –Νέας Ζίχνης – Νιγρίτας)
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Τρικάλων (Τρικάλων-Πύλης-Φαρκαδόνας)
Τρικάλων (Τρικάλων-Καλαμπάκας – Πύλης-Φαρκαδόνας)
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Λαμίας (Λαμίας -Στυλίδας)
Λαμίας (Λαμίας – Στυλίδας – Δομοκού – Μακρακώμης)
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Φλώρινας
Φλώρινας (Φλώρινας – Αμυνταίου)
ΧΑΝΙΩΝ
Χανίων (Α΄- Β΄)
(Α΄- Β΄) Χανίων – (Α΄- Β΄ Χανίων – Κισσάμου)

Πηγή:www.capital.gr

Δημοσιεύτηκε απο τον στις 20,Σεπτέμβριος, 2012, 5:43 μμ. στις Κατηγορίες HOT - ΕΙΔΗΣΕΙΣ, ΕΛΛΑΔΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ. Νπορείτε να παρακολουθείσετε τισ απαντήσεις επι του άρθρου απο RSS 2.0. Παρακαλούμε σχολιάστε το άρθρο...( ή αφήστε σύνδεσμο trackback)

Δώστε απάντηση

Πρόσφατα Άρθρα

Προβεβλημένα Links

  Έυρεση στο Αρχείο

  με ημερομηνία
  με κατηγορία
  'Ευρεση με Google

  Photo Gallery

  Kατηγορίες
  blog καθημερινής ενημέρωσης alphafm.gr

  Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

  Όροι χρήσης :απαγορεύεται η χρήση όλων των εικόνων, βίντεο, ειδήσεων, ρεπορτάζ, γραφικών χωρίς την άδεια του alphafm.gr και χωρίς την αναφορά πηγής

  Στοιχεία Επικοινωνίας : Κολοκοτρώνη 20 - ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΤΚ 52100, 24670 26.945, apararas@gmail.com
  Copyright ©2008-2017 alphafm.gr