Βουλή, ερώτηση Μ.Αντωνίου με θέμα » Επαγγελματικά δικαιώματα αποφοίτων ΕΠΑ.Λ – ΕΠΑ.Σ »

Μαρία Αντωνίου - Βουλευτής Καστοριάς Ν.Δ

Η Βουλευτής Καστοριάς κ. Μαρία Αντωνίου μαζί με συναδέλφους της προχώρησαν στην κατάθεση ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού      κ. Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο, με θέμα Επαγγελματικά δικαιώματα αποφοίτων ΕΠΑ.Λ – ΕΠΑ.Σ

Η ερώτηση:

 ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ: Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού

                                                                 και Αθλητισμού

                                            κ. Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο

 ΘΕΜΑ: Επαγγελματικά δικαιώματα αποφοίτων ΕΠΑ.Λ – ΕΠΑ.Σ

 Σύμφωνα με το υπ’ αρ. πρωτ. 62559/Γ2/01-06-2011 έγγραφο του  Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, προβλέπεται η ρύθμιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των ειδικοτήτων των αποφοίτων Επαγγελματικών Λυκείων και Επαγγελματικών Σχολών. Με την υπ’ αρ. πρωτ.  8/06-04-2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.) ορίζεται η αντιστοίχιση ειδικοτήτων ΕΠΑ.Λ. – ΕΠΑ.Σ. με ειδικότητες ΤΕΕ Α΄ και Β΄ σπουδών, ΤΕΛ και ΤΕΣ και η μεταφορά των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων.

  Από τις 64 υπάρχουσες ειδικότητες των ΕΠΑΛ και των ΕΠΑΣ απονεμήθηκαν αναγνωρισμένα επαγγελματικά δικαιώματα σε 43 ειδικότητες με την υπ’ αρ. πρωτ.  8/06-04-2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.) και με την υπ’ αρ. πρωτ.  9/14-07-2010  απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.).

Ωστόσο με έγγραφο του, το Υπουργείο Ανάπτυξης καθιστά ανενεργή την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας που ρυθμίζει τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ, ενώ απαγορεύει στις περιφέρειες την έκδοση αδειών.

Συγκεκριμένα στο το υπ’ αρ. πρωτ. ΦΓΘ/οικ.7701/553/28-06-2011 έγγραφο της Διεύθυνσης Υποστήριξης Βιομηχανιών της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, το οποίο απευθύνεται στα Γραφεία των αντίστοιχων Περιφερειαρχών όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, αναφέρονται τα εξής: «Σε συνέχεια των παραπάνω σχετικών, σας ενημερώνουμε ότι αντιστοιχήσεις των ειδικοτήτων που αναφέρονται στο (β) σχετικό (εννοεί το με αρ. πρωτ. 62559/Γ2/01-06-2011 έγγραφο), στο βαθμό που αφορούν την έκδοση αδειών για την άσκηση τεχνικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων θα ρυθμιστούν θεσμικά με την έκδοση των Π.Δ./ που προβλέπεται στην παρ. 4 άρθρο 4 του ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α) και παρακαλούμε να μην εκδίδονται άδειες με βάση το (β) σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων».

Επιπρόσθετα, οι υπόλοιπες 21 ειδικότητες από τις 64 συνολικά των ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ, οι οποίες δε ρυθμίζονται με την απόφαση του Υπ. Παιδείας, επί σειρά ετών είναι σε αναμονή του καθορισμού των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων. Πρόκειται για ειδικότητες απαραίτητες για τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα όπως Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών, Τεχνικός Υδραυλικών E γκαταστάσεων, Τεχνικός Μεταλλικών Κατασκευών, Γαλακτοκομία-Τυροκομία, Αμπελουργία-Οινοτεχνία, Επιχειρήσεις Αγροτουρισμού, A γροβιοτεχνία, Ζαχαροπλαστική Τέχνη κ.α. Είναι σημαντικές ειδικότητες από τις οποίες η χώρα μας στο μέλλον μπορεί να ευελπιστεί ότι θα κερδίσει σε αύξηση και βελτίωση της παραγωγής και της παραγωγικότητας, σε ανάπτυξη, σε απασχόληση, αλλά και σε εξωστρέφεια προς τις ξένες αγορές.

Επειδή τα επαγγελματικά δικαιώματα σε χιλιάδες αποφοίτους των ΕΠΑ.Λ και ΕΠΑ.Σ δεν κατοχυρώθηκαν ποτέ, καθώς επί μήνες τα Προεδρικά Διατάγματα με τα οποία θα κατοχυρώνονταν δεν έχουν υπογραφεί,

Επειδή το έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθιστά ανενεργή τη ρύθμιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων που το υπ’ αρ. πρωτ. 62559/Γ2/01-06-2011 έγγραφο του  Υπουργείου Παιδείας ορίζει,

Επειδή η ζήτηση και η απορρόφηση αποφοίτων τεχνικών ειδικοτήτων στη Δημόσια  Επιχείρηση  Ηλεκτρισμού Α.Ε. ή άλλες τεχνικές εταιρείες είναι ουσιαστική και αποτελεί την κύρια βιοποριστική διέξοδο εργασίας χιλιάδων κατοίκων στις Π.Ε. όπου δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις αυτές,

Επειδή είναι αναγκαία η νομοθετική ρύθμιση που θα προβλέπει την έκδοση υπουργικής απόφασης για τη μεταφορά των επαγγελματικών δικαιωμάτων ειδικοτήτων προηγούμενων τύπων σχολείων Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΤΕΛ,ΤΕΣ,ΤΕΕ Α’ και Β΄ κύκλου) σε σχολεία που εκάστοτε ανήκουν στη Δ.Ε.Ε. (ΕΠΑ.Λ, ΕΠΑ.Σ),

       Επειδή εκτός από την παροχή γνώσεων θα πρέπει να παρέχονται  στους εκπαιδευόμενους πτυχία με χρηστικότητα και αντίκρισμα, τα οποία  ανοίγουν ευκαιρίες εργασίας.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

 

1. Πότε αναμένεται να υπογραφούν τα νέα Προεδρικά Διατάγματα;

2. Ποιοι είναι οι λόγοι της κωλυσιεργίας των διαδικασιών για την κατοχύρωση των  επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων των ΕΠΑ.Λ και ΕΠΑ.Σ που οδήγησαν στην επί σειρά ετών ταλαιπωρία των εν λόγω αποφοίτων;

3. Είναι στις προθέσεις σας, άμεσα, η νομοθετική ρύθμιση για τη μεταφορά των επαγγελματικών δικαιωμάτων ειδικοτήτων παλαιών τύπων σχολείων Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΤΕΛ,ΤΕΣ,ΤΕΕ Α’ και Β’ κύκλου) στα σχολεία τα οποία κάθε φορά ανήκουν στη Δ.Ε.Ε. (ΕΠΑ.Λ., ΕΠΑ.Σ.);

4 .Προτίθεστε να προχωρήσετε στην έκδοση Προεδρικών Διαταγμάτων για τη ρύθμιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των ειδικοτήτων όλων των τύπων σχολείων της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Δ.Ε.Ε.), για τις οποίες δεν έχουν εκδοθεί επαγγελματικά δικαιώματα, των νέων ειδικοτήτων και των ειδικοτήτων, στις οποίες δεν έχουν δοθεί αντιστοιχίες, προκειμένου οι πτυχιούχοι να γνωρίζουν σε πια επαγγελματικά δικαιώματα αντιστοιχεί το πτυχίο τους;

5. Έως ότου εκδοθούν νέα Προεδρικά διατάγματα, προτίθεστε να κατοχυρώσετε τα επαγγελματικά δικαιώματα των παλαιών ειδικοτήτων σύμφωνα με τις υπάρχουσες διατάξεις, δηλαδή με την επικύρωση της υπ΄αρ. πρωτ. 8/06-04-2011 απόφασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.;

Αθήνα, 2 2.10.12

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ

ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΟΛΔΑΤΟΣ

 

Δημοσιεύτηκε απο τον στις 23,Οκτώβριος, 2012, 12:00 μμ. στις Κατηγορίες HOT - ΕΙΔΗΣΕΙΣ, photos, ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ. Νπορείτε να παρακολουθείσετε τισ απαντήσεις επι του άρθρου απο RSS 2.0. Παρακαλούμε σχολιάστε το άρθρο...( ή αφήστε σύνδεσμο trackback)

1 σχόλιο για “Βουλή, ερώτηση Μ.Αντωνίου με θέμα » Επαγγελματικά δικαιώματα αποφοίτων ΕΠΑ.Λ – ΕΠΑ.Σ »”

 1. ΠΑΥΛΟΣ

  Κοριτσάκι για το πετρέλαιο κουβέντα δε λές.
  Και θα ψηφίσεις και τα μέτρα.

Δώστε απάντηση

Πρόσφατα Άρθρα

Προβεβλημένα Links

  Έυρεση στο Αρχείο

  με ημερομηνία
  με κατηγορία
  'Ευρεση με Google

  Photo Gallery

  Kατηγορίες
  blog καθημερινής ενημέρωσης alphafm.gr

  Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

  Όροι χρήσης :απαγορεύεται η χρήση όλων των εικόνων, βίντεο, ειδήσεων, ρεπορτάζ, γραφικών χωρίς την άδεια του alphafm.gr και χωρίς την αναφορά πηγής

  Στοιχεία Επικοινωνίας : Κολοκοτρώνη 20 - ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΤΚ 52100, 24670 26.945, apararas@gmail.com
  Copyright ©2008-2017 alphafm.gr