Πρόσληψη εκατόν δέκα έξι (116) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας, για το Νομό Κοζάνης

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,  συνολικά  Εκατόν δέκα έξι (116) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας, για το  Νομό Κοζάνης, που εδρεύει στο 7 χιλ. Πτολ. –  Κοζάνης και συγκεκριμένα των θέσεων που ακολουθούν (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων
 

101

Δ.Ε.

Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων

& Εξοπλισμού (Μηχανοτεχνίτες)

 

8μήνες

 

16

 

102

Δ.Ε.

Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων

& Εξοπλισμού

(Ηλεκτροοξυγονοκολλητές)

 

8μήνες

 

5

 

103

Δ.Ε.

Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων

& Εξοπλισμού (Τεχνίτες Ιμάντων)

 

8μήνες

 

7

 

104

Δ.Ε.

Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων

& Εξοπλισμού (Μηχανοτεχνίτες

Αυτοκινήτων)

 

8μήνες

 

4

 

105

Δ.Ε.

Χειριστές Μηχ/των Τεχνικών Εργων (Προωθητήρων ή Φορτωτών)

 

8μήνες

 

8

 

106

Δ.Ε.

Χειριστές Μηχ/των Τεχνικών

Έργων (Καθολικών Εκσκαφέων)

 

8μήνες

 

4

 

107

Δ.Ε.

Τεχνικοί Ορυχείων

 

8μήνες

 

25

 

108

Δ.Ε.

Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων

& Εξοπλισμού (Ηλεκτροτεχνίτες)

 

8μήνες

 

6

 

109

Δ.Ε.

Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων

& Εξοπλισμού (Ηλεκτροτεχνίτες

Οχημάτων)

 

8μήνες

 

3

110

Δ.Ε.

Οδηγοί, Μηχανοδηγοί Χειριστές

8μήνες

20

 

111

Δ.Ε.

Βοηθοί Οδηγοί, Μηχανοδηγοί

Χειριστές

 

8μήνες

 

13

 

112

Δ.Ε.

Οδηγοί Χωματουργικών

Οχημάτων

 

8μήνες

 

5

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ. ΔΕΗ- ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΗ A.E/ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ,
7χιλ. Πτολεμαΐδας – Κοζάνης απευθύνοντάς την στους αρμόδιους υπαλλήλους Δημήτριο
Μπαλτζή τηλ. 24630-52284 & Ευθυμία Κουτσιάδου τηλ. 24630-52228.

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο καταστήματα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των δήμων, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση ή στο δικτυακό τόπο της ΔΕΗ://www.dei.gr, β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www asep.gr). και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων → Διαγωνισμών Φορέων → Εποχικού (ΣΟΧ) γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι → Ανεξάρτητες και άλλες αρχές → ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Έντυπα αιτήσεων → Διαγωνισμών Φορέων → Εποχικού (ΣΟΧ).

 

Ανακοίνωση  ΣΟΧ 5/2012

Δημοσιεύτηκε απο τον στις 10,Δεκέμβριος, 2012, 5:04 μμ. στις Κατηγορίες HOT - ΕΙΔΗΣΕΙΣ, photos, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ. Νπορείτε να παρακολουθείσετε τισ απαντήσεις επι του άρθρου απο RSS 2.0. Παρακαλούμε σχολιάστε το άρθρο...( ή αφήστε σύνδεσμο trackback)

Δώστε απάντηση

Πρόσφατα Άρθρα

Προβεβλημένα Links

  • DIKTYO1 TV VIDEO PORTAL

Έυρεση στο Αρχείο

με ημερομηνία
με κατηγορία
'Ευρεση με Google

Photo Gallery

Kατηγορίες
blog καθημερινής ενημέρωσης alphafm.gr

Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Όροι χρήσης :απαγορεύεται η χρήση όλων των εικόνων, βίντεο, ειδήσεων, ρεπορτάζ, γραφικών χωρίς την άδεια του alphafm.gr και χωρίς την αναφορά πηγής

Στοιχεία Επικοινωνίας : Κολοκοτρώνη 20 - ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΤΚ 52100, 24670 26.945, apararas@gmail.com
Copyright ©2008-2017 alphafm.gr